Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

KeyMission 80 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere firmwaren for KeyMission 80-kameraer til versjon 1.4. Kontroller kameraets firmware-versjon før du fortsetter. Du trenger ikke å laste ned denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Bruk den nyeste versjonen av SnapBridge-appen.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.
Endringer fra Firmware-versjon 1.3 til 1.4
 • • Korrigert følgende problem:
  • - Når brukere forsøkte å pare kameraet med smartenheten ved hjelp av SnapBridge-appen i iOS 13, ville paringen mislykkes og en melding om dette ble vist.
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra Firmware-versjon 1.2 til 1.3
 • • Korrigert et problem som forhindret kameraet fra å lades opp hvis det var slått av når det ble koblet til datamaskinen via USB.
 • • Løste et problem som forårsaket at bilder tatt med et "objektiv for selvportrett (kamera 2)" ble snudd vertikalt når de ble tatt med kameraet i liggende retning.
Endringer fra Firmware-versjon 1.1 til 1.2
 • • Forbedret et problem som forstyrret paring eller resulterte i upålitelige forbindelser når kameraet ble brukt med Android-utgaven av SnapBridge-appen.
Endringer fra Firmware-versjon 1.0 til 1.1
 • • Forbedret et problem som forårsaket at tilkoblinger mellom kameraet og iOS 10.2-kompatible versjoner av SnapBridge-appen ble ustabile.
 • • Gjort film- og fotografinedlastning fra SnapBridge-appen mer pålitelig.
 • • Korrigert et problem som førte til at zoom ble vist under fjernfotografering med SnapBridge-appen.
 • • Korrigert et problem der stedsdata levert av smarttelefonen ble registrert feil når On (På) var valgt for Upload location (Last opp posisjon) i fanen Connect (Koble til) i SnapBridge-appen.
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Start KeyMission 80 og naviger til opptaksdisplayet.
 2. Trykk på MENU-knappen og velg Camera settings (Kamerainnstillinger) > Firmware-versjon i kameraets SET_UP Oppsettmeny for å vise kameraets firmware-versjon.
 3. Kontroller kameraets nåværende firmware-versjon.
Produktbeskrivelse
Navn KeyMission 80 Firmware-versjon 1.4
Kameraer som støttes KeyMission 80
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.3
Filnavn F-KM80-V14W.exe
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-KM80-V14W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-KM80-V14W.exe for å pakke ut firmwaren i en undermappe i den nye mappen. Filen og mappehierarkiet som opprettes følger nedenfor:
  • firmware (undermappen med firmware)
  • firmware.bin (kameraets firmware, i mappen "firmware")
 4. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Sett inn minnekortet i kameraet og slå kameraet på.
 6. Velg Camera settings (Kamerainnstillinger) > Firmware-versjon i kameraets SET_UP Oppsettmeny, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen. Kameraet slår seg av automatisk når oppdateringen er fullført.
 7. Slå på kameraet og formater minnekortet.
 8. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Produktbeskrivelse
Navn KeyMission 80 Firmware-versjon 1.4
Kameraer som støttes KeyMission 80
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.3
Filnavn F-KM80-V14M.dmg
Operativsystem
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-KM80-V14M.dmg.
 2. Dobbelklikk på F-KM80-V14M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder mappen og filen under:
  • firmware (undermappen som inneholder firmwaren)
  • firmware.bin (kameraets firmware i mappen "firmware")
 3. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Sett inn minnekortet i kameraet og slå kameraet på.
 5. Velg Camera settings (Kamerainnstillinger) > Firmware-versjon i kameraets SET_UP Oppsettmeny, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen. Kameraet slår seg av automatisk når oppdateringen er fullført.
 6. Slå på kameraet og formater minnekortet.
 7. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Sluttbrukerlisensavtale

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.