Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

COOLPIX A300 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere firmware for COOLPIX A300 kameraer til versjon 1.4. Før du går videre, velger du Firmware-versjon i kameraets Oppsettsmeny og kontrollerer kameraets firmware-versjon. Du trenger ikke å laste ned eller installere denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.

Viktig

Bilder lagret i kameraets interne minne slettes når firmware er oppdatert. Pass på å sikkerhetskopiere bilder som er lagret i kameraets interne minne før du oppdaterer kameraets firmware. Se kamerahåndboken for instruksjoner om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.

Endringer fra Firmware-versjon 1.3 til 1.4
 • • Korrigert følgende problem:
  • - Når brukere forsøkte å pare kameraet med smartenheten ved hjelp av SnapBridge-appen i iOS 13, ville paringen mislykkes og en melding om dette ble vist.
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra Firmware-versjon 1.2 til 1.3
 • • Korrigert følgende problem:
  • - Kameraet sluttet å svare hvis et bilde ble tatt med kameraet zoomet inn, Datostempel aktivert og 1600 valgt for ISO-følsomhet.
Endringer fra Firmware-versjon 1.1 til 1.2
 • • Kameraet støtter nå iOS-versjonen av SnapBridge.
 • • Korrigert et problem som noen ganger forstyrret fokusering når alternativet SnapBridge Remote photography (fjernfotografering) ble brukt på Android-enheter.
Endringer fra Firmware-versjon 1.0 til 1.1
 • • Korrigert problem som i sjeldne tilfeller gjorde at kameraet ikke kunne slås på, selv etter at et tilstrekkelig ladet batteri hadde blitt satt inn.
 • • Oppdatert noe av hjelpteksten.
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Slå kameraet på.
 2. Trykk på kameraets MENU-knapp for å vise menyene.
 3. Trykk multivelgeren til venstre for å vise menyikoner, deretter markerer du Oppsett og trykker på OK.
 4. Marker Firmware-versjon i Oppsettsmenyen og trykk på OK for vise kameraets firmware-versjon.
 5. Kontroller kameraets firmware-versjon.
 6. Slå av kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX A300 Firmware-versjon 1.4
Kameraer som støttes COOLPIX A300
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.3
Filnavn F-A300-V14W.exe
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-A300-V14W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-A300-V14W.exe for å pakke ut firmwaren i en undermappe i den nye mappen. Filen og mappehierarkiet som opprettes følger nedenfor:
  • firmware (undermappen med firmware)
  • firmware.bin (kameraets firmware, i mappen "firmware")
 4. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Sett inn minnekortet i kameraet og slå kameraet på.
 6. Velg Firmware-versjon i Oppsettsmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 7. Med en gang oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og fjerner minnekortet.
 8. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer bildene i kameraets innebygde minne før du oppdaterer firmwaren. Se kameraets bruksanvisning for informasjon om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
CPX_MS_FirmUp_Win_No.pdf (PDF) (0,19 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Oppdatere COOLPIX-kameraets firmware i 5 enkle steg

Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX A300 Firmware-versjon 1.4
Kameraer som støttes COOLPIX A300
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.3
Filnavn F-A300-V14M.dmg
Operativsystem
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra versjon 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-A300-V14M.dmg.
 2. Dobbelklikk på F-A300-V14M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder mappen og filen under:
  • firmware (undermappen som inneholder firmwaren)
  • firmware.bin (kameraets firmware i mappen "firmware")
 3. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Sett inn minnekortet i kameraet og slå kameraet på.
 5. Velg Firmware-versjon i Oppsettsmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 6. Med en gang oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og fjerner minnekortet.
 7. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer bildene i kameraets innebygde minne før du oppdaterer firmwaren. Se kameraets bruksanvisning for informasjon om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
CPX_MS_FirmUp_Mac_No.pdf (PDF) (0,15 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Oppdatere COOLPIX-kameraets firmware i 5 enkle steg

Sluttbrukerlisensavtale

 • Last ned

  F-A300-V14M.dmg
  (Ca. 19.82 MB)

 • Last ned

  F-A300-V14W.exe
  (Ca. 16.35 MB)

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.