Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

Z 8 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de Z 8-camera “C” firmware naar versie 2.01 te updaten. Gebruik [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] om de firmwareversie van de camera te controleren alvorens verder te gaan. U hoeft deze update niet te downloaden als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Er is een kaartlezer en computer vereist voor de firmware-update.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.

IPTC-voorinstellingen

Door deze update uit een “C”-firmwareversie 1.01 of eerder uit te voeren, worden de IPTC-voorinstellingen in de camera gewist. Dit is een beoogd gevolg van verbeteringen in IPTC-voorinstellingen. Gebruikers die bestaande voorinstellingen willen blijven gebruiken, moeten deze kopiëren naar een geheugenkaart met [IPTC] > [Laden/opslaan] > [Eerste sleuf]/[Tweede sleuf] > [Kopiëren naar kaart] in het [SETUP-MENU] voor het uitvoeren van de update. De opgeslagen voorinstellingen kunnen worden geladen vanaf de geheugenkaart met [IPTC] > [Laden/opslaan] > [Eerste sleuf]/[Tweede sleuf] > [Kopiëren naar camera] als de update is voltooid.
Houd er rekening mee dat IPTC-voorinstellingen niet kunnen worden geladen als menu-instellingen zijn opgeslagen op een geheugenkaart met behulp van [Menu-instellingen opslaan/laden] > [Menu-instellingen opslaan] in een camera met een “C”-firmwareversie 1.01 of eerder en geladen in de camera met behulp van [Menu-instellingen opslaan/laden] > [Menu-instellingen laden] na het uitvoeren van deze update. Zorg ervoor dat u de IPTC-voorinstellingen afzonderlijk kopieert en laadt via de hierboven beschreven methode.

Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.00 naar 2.01
 • • De standaardwaarden veranderd voor de volgende instellingen die worden weergegeven bij het draadloos verbinding maken:
  • - Versleutelingscodes
  • - Het wachtwoord dat wordt weergegeven nadat de standaardinstellingen van de camera zijn hersteld
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - Er trad een groene kleurzweem op bij sommige gemaakte foto's.
  • - De in de camera ingestelde datum en tijd werden soms niet correct toegepast.
  • - Als [Controlefoto] werd gebruikt om een beeld in een “staande” (portret) stand te bekijken en op het beeld in te zoomen, kon het scherm niet naar de gewenste richting worden gebladerd met de multi-selector of de secundaire selector.
  • - Na een firmware-update functioneerde de oogsensor soms niet en werd de zoeker niet ingeschakeld.
  • - Het menu “i” bleef soms in de zoeker wanneer het werd doorlopen nadat de ontspanknop half werd ingedrukt om het menu “i” in de monitor af te sluiten.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.01 naar 2.00

Opmerking: gebruikers van de volgende software zullen moeten updaten naar de laatste versies.

 • • Camera Control Pro 2 versie 2.37.0 of later, IPTC Preset Manager versie 1.3.0 of later, NX Studio versie 1.6.0 of later, NX MobileAir versie 1.2.0 of later (Android editie) of versie 1.1.4 of later (iOS), NX Field versie 1.4.0 of later, NX Tether versie 2.0.0 of later

Opmerking: meer informatie over de wijzigingen die hieronder vermeld staan onder “Stille fotografie”, “Video-opname”, “Weergave”, “Knoppen”, “Weergaves”, en “Netwerk (ook NX Field)” vindt u in de Aanvullende firmware-update handleiding.

Opmerking: vanwege de toevoeging van nieuwe menu-opties zijn bepaalde opties van het Menu persoonlijke inst. opnieuw genummerd.

■ Stille fotografie

 • • [Opname met pixelverschuiving] toegevoegd aan het foto-opnamemenu.
 • • Nieuwe picture controls toegevoegd.
 • • [Vogels] toegevoegd aan [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het foto-opnamemenu.
 • • De maximale zoomfactor van de opnameweergave is nu 400%.
 • • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het foto-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan maakt de camera automatisch foto’s wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven. De beeldvelden [FX (36×24)] en [DX (24×16)] zijn beschikbaar bij automatische opname.
 • • De tijdsduur waarin de camera doorgaat met het plaatsen van beelden in een buffer voordat opname wordt gestaakt tijdens de voor-ontspan opnamefase voor snelle beeldopname + is verlengd van 30 naar 300 secondes.
 • • [Groot] toegevoegd aan de opties voor afmetingen die beschikbaar zijn voor [Functie tweede sleuf] > [JPEG eerste - JPEG tweede] in het foto-opnamemenu.
 • • Nieuwe stapgroottes voor bracketing toegevoegd voor gebruik tijdens automatische bracketing met [AE- en flitsbracketing], [AE-bracketing] of [Flitsbracketing] geselecteerd voor [Inst. voor autom. bracketing]. Deze wijziging is ook van toepassing op [Intervalopname] > [Opties] > [AE-bracketing] > [Stapgrootte].

■ Video-opname

 • • Nieuwe picture controls toegevoegd.
 • • [Vogels] toegevoegd aan [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het video-opnamemenu.
 • • De maximale zoomfactor van de opnameweergave is nu 400%.
 • • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het video-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan neemt de camera automatisch video op wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven. De beeldvelden [FX] en [DX] zijn beschikbaar bij automatische opname.
 • • Opties voor lage ISO-gevoeligheid toegevoegd aan [ISO-gevoeligheid instellen] > [ISO-gevoeligheid (stand M)] voor gebruik tijdens N-Log video-opname.
 • • Het bereik van snelheden die beschikbaar zijn voor Hi-Res Zoom gewijzigd.
 • • De kleur van de scherpgestelde AF-veldhaakjes die op de opnameweergave worden weergegeven wanneer Hogeresolutiezoom is ingeschakeld, is gewijzigd.
 • • Hogeresolutiezoombewerkingen kunnen nu worden uitgevoerd met behulp van de secundaire selector.
 • • Slow motion video-opname toegevoegd.

■ Weergave

 • • [Weergavesnelheid] toegevoegd in het videoweergavemenu “i”.
 • • [Automatische beeldrotatie] toegevoegd in weergavemenu.
 • • [Opties automatische serieweergave] toegevoegd aan [Serieweergave] in het weergavemenu.
 • • Wijzigingen aangebracht in de items [Selecteren v. upload n. computer] en [Selecteren voor upload (FTP)] in het “i”-weergavemenu en [Select. v. upload m. prior. n. computer] en [Select. v. upload m. prioriteit (FTP)] toegevoegd.

■ Knoppen

 • • De optie [Half indr. om zoom te annul. (MF)] toegevoegd aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in posities d18 en g17.
 • • [Randdikte scherpstelpunt] toegevoegd aan a11 [Weergave scherpstelpunt] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
 • • Er zijn wijzigingen aangebracht in hoe een volledige formattering wordt uitgevoerd met [Geheugenkaart formatteren] in het [SETUP-MENU].
 • • Witbalans en belichtingscorrectie kunnen nu worden aangepast terwijl de opnamefunctie-instellingen worden opgeroepen.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor de functie powerzoom op powerzoom-objectieven.
 • • Een item [Belichtingsvertragingsstand] toegevoegd aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in positie d6.
 • • Toegevoegd aan de aangepaste knoppen en functies die kunnen worden toegewezen via de volgende items in het [MENU PERSOONLIJKE INST.]. Er zijn ook nieuwe reset-opties toegevoegd.
  • - f2[Aangepaste knoppen (opname)]
  • - f3[Aangep. knoppen (weergave)]
  • - g2[Aangepaste knoppen]
  •    Kies [Voorkeurscherpstelpunt] of [Voork.scherpst.pt (gezichtprior.)] voor f3 [Aangep. knoppen (weergave)] > [Hoofdinstelschijf] of [Secundaire instelschijf] > [Zoomstand d. beelden bladeren].
   De instellingen voor f3 [Aangep. knoppen (weergave)] > [Hoofdinstelschijf] of [Secundaire instelschijf] > [Door beelden bladeren] kunnen nu worden toegepast tijdens zoomweergave.
 • • Er zijn updates aangebracht in [Objectief zonder CPU] in het [SETUP-MENU].
 • • De tekenlimiet voor “Category”-invoergegevens in IPTC-voorinstellingen is verhoogd van 3 tot 256.
 • • Het item [Camerageluiden] in het [SETUP-MENU] is gereorganiseerd door de toevoeging van nieuwe opties, waaronder nieuwe geluiden en aanpassing van het volumeniveau voor de elektronische sluiter.

■ Weergaves

 • • Informatie toegevoegd over de scherpstelafstand aan de aanduiding voor scherpstelafstand die wordt weergegeven tijdens handmatige scherpstelling.
 • • De optie die is geselecteerd voor [Grootte zoekerweergave] (voorheen [Grootte zoekerweergave (foto Lb)]) in het [SETUP-MENU] is nu ook van toepassing in video- en weergavestanden.

■ Netwerk (ook NX Field)

 • • Er verschijnt nu een waarschuwing wanneer de verbinding met een ATOMOS AirGlu BT-accessoire instabiel is of wordt onderbroken.
 • • ATOMOS AirGlu BT-accessoires en MC-N10 handgrepen afstandsbediening kunnen nu samen worden gebruikt.
 • • Wijzigingen en toevoegingen aangebracht in het item [Verbinden met FTP-server] in het [NETWERKMENU].
 • • De procedure gewijzigd die gebruikt werd voor het configureren van de camera voor gesynchroniseerde ontspanning, waardoor het aantal groepen dat aangemaakt kan worden naar twintig wordt uitgebreid, terwijl het aantal camera’s in elke groep dat kan worden bediend vanaf de hoofdcamera tot zestien is uitgebreid.
 • • [Copyrightinformatie overschrijven] onder [Verbinden met andere camera's] toegevoegd in het [NETWERKMENU].

■ App-gerelateerde wijzigingen

Bij NX MobileAir:
 • • toont de live-view-weergave van de camera voor de fotostand nu de NX MobileAir-status en
 • • kunnen camera-instellingen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen met [Menu-instellingen opslaan/laden] nu worden gedownload naar het smartapparaat of gekopieerd vanaf het smartapparaat naar de geheugenkaart van de camera met NX MobileAir.

■ Andere wijzigingen

 • • De tijd dat de opnameweergave donker wordt nadat de sluiter wordt ontspannen wanneer [ON] is geselecteerd voor [Flikkerreductie voor foto's] in het [FOTO-OPNAMEMENU] is korter.
 • • De accuraatheid verbeterd van [3D-tracking] voor kleine, snel bewegende onderwerpen wanneer [Automatisch], [Mensen], [Dieren] of [Vervoermiddel] wordt gekozen voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] en geen onderwerp van het geselecteerde type wordt gedetecteerd.
 • • Scherpstelvergrendeling verbeterd met flikkerdetectie in de lage snelheid continue ontspanstand.
 • • Andere verbeteringen aangebracht in de werking van automatische scherpstelling en de betrouwbaarheid ervan.
 • • Een probleem opgelost dat soms ervoor zorgde dat de zoeker donker werd tijdens weergave wanneer [Automatisch] werd geselecteerd voor [Helderheid zoeker].
 • • Het is nu gemakkelijker om de juiste belichting te krijgen vanaf de eerste opname tijdens intervalopname met hoog contrast instellingen of instellingen die donker genoeg zijn voor sterrenlichtweergave.
 • • De histogramweergave is niet meer beschikbaar wanneer sterrenlichtweergave is ingeschakeld.
 • • De waarschuwing video lage capaciteit gewijzigd zodat deze nu wit op een rode achtergrond wordt weergegeven wanneer er minder dan een minuut resteert. De waarschuwing wordt nu ook weergegeven wanneer er geen opname bezig is.
 • • Gebruikers beschikken nu over meer nauwkeurige bediening wanneer ze met de voortgangsbalk door video’s heen scrollen tijdens weergave.
 • • Wanneer [AF-veldstand] is ingesteld op [3D-tracking] en het menselijke onderwerp groot is ten opzichte van het kader en er meerdere ogen in de buurt van het tracking scherpstelpunt worden gedetecteerd, zal de camera prioriteit geven aan scherpstellen op het oog dichter bij het punt.
 • • Het RGB-histogram is nu gemakkelijker te bekijken wanneer [Stand 1] of [Stand 2] wordt geselecteerd voor d11 [Warme schermkleuren] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - Foto's die zijn gemaakt met intervalfotografie kunnen soms onderbelicht zijn.
  • - Soms flitst de flitser niet tijdens focus-shift.
  • - De scherpstelpositie keerde onbedoeld terug naar de opgeslagen positie met behulp van [Scherpstelpositie opslaan] als de stand-by-timer was verlopen terwijl er stroom werd geleverd via USB en een WR-R10 was bevestigd.
  • - Optimale belichting kon soms niet worden bereikt bij serieopnamen of opnamen met focus-shift.
  • - Door het indrukken van de AF-ON-knop werd weergave onmiddellijk beëindigd wanneer [Weergave] werd toegewezen aan [AF-ON-knop] en [Prioriteit aan zoeker (2)] werd geselecteerd voor monitorstand.
  • - Sluiter ontspannen werd soms uitgeschakeld wanneer “Bulb” werd geselecteerd voor sluitertijd.
  • - Scherpstelpuntselectie met behulp van de multi-selector en de secundaire selector was niet beschikbaar als een aanraakbewerking werd uitgevoerd met behulp van [Scherpstelpunt plaatsen] wanneer [3D-tracking] werd geselecteerd voor AF-veldstand.
  • - Waarden voor fijnafstemming ingesteld in [Opties voor AF-fijnafstelling] in het setup-menu waren niet van toepassing wanneer het onderwerp werd gedetecteerd met [Breedveld-AF (S)], [Breedveld-AF (L)], [Breedveld-AF (C1)] of [Breedveld-AF (C2)] geselecteerd voor [AF-veldstand].
  • - Bij sommige objectieven werd de ontspanknop soms uitgeschakeld in seriefotografie als aan de zoomring van het objectief werd gedraaid.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.01
 • • De timing gewijzigd van de waarschuwingen voor hoge temperaturen die verschijnen wanneer de interne temperatuur van de camera vooral tijdens video-opname oploopt.
 • • De positie gewijzigd waar de waarschuwing voor hoge temperatuur van de geheugenkaart wordt weergegeven in de videostand.
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - De accu raakte sneller leeg terwijl de camera was uitgeschakeld als [ON] was geselecteerd voor [Verbinden met smartapparaat] > [Wi-Fi-verbinding] in het [NETWERKMENU] zelfs als [OFF] was geselecteerd voor zowel [Bluetooth-verbinding] als [Uploaden indien uitgeschakeld].
  • - De scherpstelling kon nog steeds worden aangepast met behulp van de scherpstelring wanneer [Disable] was geselecteerd voor a15 [Handm. scherpstelring in AF-st.] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] als een andere optie dan [Niet-lineair] was geselecteerd voor f9 [Rotatiebereik scherpstelring] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam Z 8 “C” Firmwareversie 2.01
Ondersteunde camera’s Z 8
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–2.00
Bestandsnaam Z_8_0201.bin
Copyright Nikon Corporation
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download het volgende firmwarebestand naar uw computer.
  Zorg ervoor dat u het gedownloade firmwarebestand op uw computer hebt geïnstalleerd.
  • Z_8_0201.bin (de camerafirmware)
 2. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_8_0201.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 3. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 4. Selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 5. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 6. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.