Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

Z 9 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de Z 9-camera “C” firmware naar versie 4.10 te updaten. Gebruik [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] om de firmwareversie van de camera te controleren alvorens verder te gaan. U hoeft deze update niet te downloaden als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.

Tijd vereist voor het voltooien van deze update

Deze update duurt ongeveer 6 minuten. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer de update start, maar wanneer u vanaf een “C” firmwareversie eerder dan 2.00 bijwerkt, is het mogelijk dat het ongeveer 2 minuten duurt voordat de voortgangsbalk wordt weergegeven. Schakel de camera niet uit voordat de firmware-update is voltooid.

IPTC-voorinstellingen

Door deze update uit een “C”-firmwareversie 3.10 of eerder uit te voeren, worden de IPTC-voorinstellingen in de camera gewist. Dit is een beoogd gevolg van verbeteringen in IPTC-voorinstellingen. Gebruikers die bestaande voorinstellingen willen blijven gebruiken, moeten deze kopiëren naar een geheugenkaart met [IPTC] > [Laden/opslaan] > [Sleuf 1]/[Sleuf 2] > [Kopiëren naar kaart] in het [SETUP-MENU] voor het uitvoeren van de update. De opgeslagen voorinstellingen kunnen worden geladen vanaf de geheugenkaart met [IPTC] > [Laden/opslaan] > [Sleuf 1]/[Sleuf 2] > [Kopiëren naar camera] als de update is voltooid.
Houd er rekening mee dat IPTC-voorinstellingen niet kunnen worden geladen als menu-instellingen zijn opgeslagen op een geheugenkaart met behulp van [Menu-instellingen opslaan/laden] > [Menu-instellingen opslaan] in een camera met een “C”-firmwareversie 3.10 of eerder en geladen in de camera met behulp van [Menu-instellingen opslaan/laden] > [Menu-instellingen laden] na het uitvoeren van deze update. Zorg ervoor dat u de IPTC-voorinstellingen afzonderlijk kopieert en laadt via de hierboven beschreven methode.
Als deze update wordt uitgevoerd naar een camera met een “C”-firmwareversie 4.00 of later, dan kunnen de bestaande IPTC-voorinstellingen na de update worden gebruikt zonder de bovenstaande maatregelen te nemen.

Wijzigingen van “C” Firmwareversie 4.01 naar 4.10
 • • [Vogels] en [Vliegtuigen] toegevoegd aan [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het foto-opname- en het video-opnamemenu.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 4.00 naar 4.01
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - De camera reageerde in zeldzame gevallen niet meer of nam een video niet correct op als er geprobeerd werd video op te nemen nadat de stand-by-timer was verlopen en vervolgens opnieuw was geactiveerd met [Beeldformaat/beeldsnelheid] ingesteld op 1920x1080 in het VIDEO-OPNAMEMENU.
  • - De functies [Kies beeldveld] en [FX/DX schakelen] toegewezen aan cameraknoppen werden uitgeschakeld wanneer een optie voor slowmotion video werd geselecteerd.
  • - De eerste opname in een serieopname kreeg soms niet de juiste witbalans wanneer [Automatisch] of [Automatisch daglicht] werd geselecteerd voor witbalans.
  • - Als het fotograferen doorging terwijl [ON] was geselecteerd voor [FOTO-OPNAMEMENU] > [Flikkerreductie voor foto's], werd de weergave van fotolivebeeld gedeeltelijk verstoord.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 3.10 naar 4.00

Opmerking: gebruikers van de volgende software zullen moeten updaten naar de laatste versies.

 • • Camera Control Pro 2 versie 2.36.0 of later, IPTC Preset Manager versie 1.3.0 of later, NX Studio versie 1.4.0 of later, NX MobileAir versie 1.2 of later (Android editie), NX Field versie 1.4 of later

Opmerking: meer informatie over de wijzigingen die hieronder vermeld staan onder “Stille fotografie”, “Video-opname”, “Weergave”, “Knoppen”, “Weergaves”, en “Netwerk (ook NX Field)” vindt u in de Aanvullende firmware-update handleiding.

■ Stille fotografie

 • • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het foto-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan maakt de camera automatisch foto’s wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven.
 • • De tijdsduur waarin de camera doorgaat met het plaatsen van beelden in een buffer voordat opname wordt gestaakt tijdens de voor-ontspan opnamefase voor het opnemen van beelden op hoge snelheid is verlengd van 30 naar 300 secondes.
 • • [Groot] toegevoegd aan de opties voor afmetingen die beschikbaar zijn voor [Functie van kaart in sleuf 2] > [JPEG Sleuf 1 - JPEG Sleuf 2] in het foto-opnamemenu.
 • • Nieuwe stapgroottes voor bracketing toegevoegd voor gebruik tijdens automatische bracketing met [AE- en flitsbracketing], [AE-bracketing] of [Flitsbracketing] geselecteerd voor [Inst. voor autom. bracketing]. Deze wijziging is ook van toepassing op [Intervalopname] > [Opties] > [AE-bracketing] > [Stapgrootte].

■ Video-opname

 • • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het video-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan neemt de camera automatisch video op wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven.
 • • Opties voor lage ISO-gevoeligheid toegevoegd aan [ISO-gevoeligheid instellen] > [ISO-gevoeligheid (stand M)] voor gebruik tijdens N-Log video-opname.
 • • Het bereik van snelheden die beschikbaar zijn voor Hi-Res Zoom gewijzigd.
 • • Slow motion video-opname toegevoegd.

■ Weergave

 • • Wijzigingen aangebracht in de items [Selecteren v. upload n. computer] en [Selecteren voor upload (FTP)] in het “i”-weergavemenu en [Select. v. upload m. prior. n. computer] en [Select. v. upload m. prioriteit (FTP)] toegevoegd.

■ Knoppen

 • • Ondersteuning toegevoegd voor de functie powerzoom op powerzoom-objectieven.
 • • Een item [Belichtingsvertragingsstand] toegevoegd aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in positie d6.
 • • Toegevoegd aan de aangepaste knoppen en functies die kunnen worden toegewezen via de volgende items in het [MENU PERSOONLIJKE INST.]. Er zijn ook nieuwe reset-opties toegevoegd.
  • - f2[Aangepaste knoppen (opname)]
  • - f3[Aangep. knoppen (weergave)]
  • - g2[Aangepaste knoppen]
  •    Een van de rollen die nu kunnen worden toegewezen via Persoonlijke instellingen f2 [Aangepaste knoppen (opname)] en g2 [Aangepaste knoppen] is [Ogen wisselen], die kan worden gebruikt om de scherpstelling te wisselen tussen het linker- en het rechteroog van het onderwerp.
  •    Er kan een nieuwe rol [Zoomstand d. beelden bladeren] > [Voorkeurscherpstelpunt] worden gebruikt voor Persoonlijke instellingen f3 [Aangep. knoppen (weergave)] tijdens zoomweergave om de weergave te centreren op het actieve scherpstelpunt voor elke foto bij het scrollen door foto’s met een commandoschijf.
   Kies [Voorkeurscherpstelpunt] voor f3 [Aangep. knoppen (weergave)] > [Hoofdinstelschijf] of [Secundaire instelschijf] > [Zoomstand d. beelden bladeren]. (Laatst bijgewerkt 13 juli 2023.)
 • • Er zijn updates aangebracht in [Objectief zonder CPU] in het [SETUP-MENU].
 • • De tekenlimiet voor “Category”-invoergegevens in IPTC-voorinstellingen is verhoogd.
 • • Het item [Camerageluiden] in het [SETUP-MENU] is gereorganiseerd door de toevoeging van nieuwe opties, waaronder nieuwe geluiden en aanpassing van het volumeniveau voor de elektronische sluiter.

■ Weergaves

 • • Informatie toegevoegd over de scherpstelafstand aan de aanduiding voor scherpstelafstand die wordt weergegeven tijdens handmatige scherpstelling.
 • • De optie die is geselecteerd voor [Grootte zoekerweergave] (voorheen [Grootte zoekerweergave (foto Lb)]) in het [SETUP-MENU] is nu ook van toepassing in video- en weergavestanden.

■ Netwerk (ook NX Field)

 • • Wijzigingen en toevoegingen aangebracht in het item [Verbinden met FTP-server] in het [NETWERKMENU].
 • • De procedure gewijzigd die gebruikt werd voor het configureren van de camera voor gesynchroniseerde ontspanning, waardoor het aantal groepen dat aangemaakt kan worden naar twintig wordt uitgebreid, terwijl het aantal camera’s in elke groep dat kan worden bediend vanaf de hoofdcamera tot zestien is uitgebreid.
 • • [Copyrightinformatie overschrijven] onder [Verbinden met andere camera's] toegevoegd in het [NETWERKMENU].

■ App-gerelateerde wijzigingen

Bij NX MobileAir:
 • • toont de live-view-weergave van de camera voor de fotostand nu de NX MobileAir-status en
 • • kunnen camera-instellingen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen met [Menu-instellingen opslaan/laden] nu worden gedownload naar het smartapparaat of gekopieerd vanaf het smartapparaat naar de geheugenkaart van de camera met NX MobileAir.

■ Andere wijzigingen

 • • De accuraatheid verbeterd van [3D-tracking] voor kleine, snel bewegende onderwerpen wanneer [Automatisch], [Mensen], [Dieren] of [Vervoermiddel] wordt gekozen voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] en geen onderwerp van het geselecteerde type wordt gedetecteerd.
 • • Accuraatheid van de scherpstelling verbeterd voor donkere onderwerpen met laag contrast.
 • • Scherpstelvergrendeling verbeterd met flikkerdetectie in de lage snelheid continue ontspanstand.
 • • Andere verbeteringen aangebracht in de werking van automatische scherpstelling en de betrouwbaarheid ervan.
 • • De prestaties verbeterd van automatische witbalans tijdens portretfotografie.
 • • Een probleem opgelost dat soms ervoor zorgde dat de zoeker donker werd tijdens weergave wanneer [Automatisch] werd geselecteerd voor [Helderheid zoeker].
 • • Het is nu gemakkelijker om de juiste belichting te krijgen vanaf de eerste opname tijdens intervalopname met hoog contrast instellingen of instellingen die donker genoeg zijn voor sterrenlichtweergave.
 • • De histogramweergave is niet meer beschikbaar wanneer sterrenlichtweergave is ingeschakeld.
 • • De waarschuwing video lage capaciteit gewijzigd zodat deze nu wit op een rode achtergrond wordt weergegeven wanneer er minder dan een minuut resteert. De waarschuwing wordt nu ook weergegeven wanneer er geen opname bezig is.
 • • Gebruikers beschikken nu over meer nauwkeurige bediening wanneer ze met de voortgangsbalk door video’s heen scrollen tijdens weergave.
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - De camera reageerde soms niet meer als de stand-by-timer opnieuw werd geactiveerd nadat deze was verlopen met [Prioriteit aan zoeker (1)] of [Prioriteit aan zoeker (2)] geselecteerd voor [Selectie monitorstand beperken] en beeldopname op hoge snelheid geselecteerd voor [Ontspanstand].
  • - De camera reageerde soms niet meer als er wijzigingen werden aangebracht in Picture Control-parameters tijdens NEF (RAW)-bewerking.
  • - De zoeker gaf in zeldzame gevallen het scherpstelpunt niet correct weer tijdens burst-fotografie.
  • - [Beeldformaat] kon niet worden aangepast door de QUAL-knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien als een DX-formaat objectief was bevestigd met [ON] geselecteerd voor [Instellingen voor beeldformaat] > [DX-beeldformaten inschakelen].
  • - SB-800 flitsers reageerden soms niet meer nadat foto’s waren gemaakt met de flitser uitgeschakeld.
  • - [Vignetteringscorrectie] corrigeerde soms de vignettering niet naar behoren wanneer er een andere optie dan [Uit] was geselecteerd.
  • - Gebruikers konden het FX-beeldveld niet meer selecteren na selectie van het DX-beeldveld in Camera Control Pro 2 met een 100p of 120p optie geselecteerd voor videobeeldsnelheid.
  • - De scherpstelling kon nog steeds worden aangepast met behulp van de scherpstelring wanneer [Disable] was geselecteerd voor [Handm. scherpstelring in AF-st.] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] als een andere optie dan [Niet-lineair] was geselecteerd voor [Rotatiebereik scherpstelring] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
  • - De accu raakte sneller leeg terwijl de camera was uitgeschakeld als [ON] was geselecteerd voor [Verbinden met smartapparaat] > [Wi-Fi-verbinding] in het [NETWERKMENU] zelfs als [OFF] was geselecteerd voor zowel [Bluetooth-verbinding] als [Uploaden indien uitgeschakeld].
  • - Er zaten typefouten in de Duitse en Koreaanse menu’s en helptekst.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 3.01 naar 3.10
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 85mm f/1.2 S-objectieven.
 • • Verbeterde nauwkeurigheid van de scherpstelling voor onderwerpen met een laag contrast tijdens seriefotografie met [Breedveld-AF (S)], [Breedveld-AF (L)], [Breedveld-AF (C1)], [Breedveld-AF (C2)], [3D-tracking] of [Automatisch veld-AF] geselecteerd voor [AF-veldstand].
 • • Verbeterde beeldsnelheid tijdens seriefotografie met optionele flitsers.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Het item [Retoucheren] > [Bijsnijden] in het weergavemenu “i” zou in zeldzame gevallen vervormde kopieën creëren of de selectie van de gewenste uitsnede niet mogelijk maken.
  • - Kopieën die zijn gemaakt door een groot aantal foto's samen te voegen met het item [Retoucheren] > [Lichter] in het weergavemenu “i” vertonen soms een groene kleurzweem.
  • - Het beoordelen van foto’s tijdens zoomweergave zou in sommige gevallen het display tijdelijk beschadigen.
  • - In zeldzame gevallen reageert de camera niet meer.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 3.00 naar 3.01
 • • De MC-N10 handgreep afstandsbediening kan nu worden gebruikt voor synchroon ontspannen op camera's die zijn verbonden via een tien-pins afstandsbedieningsaansluiting.
 • • Verbeterde focus-tracking in scherpstelstand AF-C wanneer [Breedveld-AF (S)], [Breedveld-AF (L)], [Breedveld-AF (C1)] of [Breedveld-AF (C2)] is geselecteerd voor [AF-veldstand].
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Wanneer een andere optie dan [Onderwerpdetectie uit] werd gekozen voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] met [Breedveld-AF (S)], [Breedveld-AF (L)], [Breedveld-AF (C1)] of [Breedveld-AF (C2)] geselecteerd voor [AF-veldstand], mislukte autofocus soms wanneer onderwerpen buiten het scherpstelpunt werden gedetecteerd.
  • - Als [AF-veldstand], [AF-veldstand + AF-ON], [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] werd toegewezen aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] met [3D-tracking] geselecteerd voor [AF-veldstand] in de opgeslagen instellingen, kon de camera soms niet scherpstellen of het gewenste onderwerp volgen wanneer autofocus werd geactiveerd door het indrukken van de scherpstelstand AF-C.
  • - Als [AF-veldstand], [AF-veldstand + AF-ON], [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] werd toegewezen aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)], reageerde de camera in zeldzame gevallen niet meer als de gekozen knop onmiddellijk voor of na opname werd ingedrukt terwijl [Precisie-AF] of [Enkelpunts AF] was geselecteerd voor [AF-veldstand].
  • - Er traden soms FTP-fouten op tijdens verbinding met FTP-servers.
  • - Het uploaden naar bepaalde FTP-servers bleef voor onbepaalde tijd doorgaan zonder dat er foto's werden geüpload.
  • - Eenmaal toegevoegd aan [MIJN MENU] of [RECENTE INSTELLINGEN], kon Persoonlijke instelling d14 [Aanduiding ontspantimer] niet worden geselecteerd in één van beide menu's, noch verwijderd worden uit [MIJN MENU] met [Opties verwijderen].
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.11 naar 3.00

Opmerking: Over de hieronder vermelde wijzigingen onder “Fotografie”, “Opnemen van video’s”, “Beeldschermen”, “Weergave”, “Knoppen” en “Netwerk” vindt u meer informatie in de Supplementary Firmware Update Manual (Aanvullende firmware-update handleiding).

■ Fotograferen

 • • Het item [Beeldformaat] in het foto-opnamemenu is nu [Instellingen voor beeldformaat] en biedt nieuwe opties die alleen van toepassing zijn op foto's die met het DX-beeldveld zijn gemaakt.
 • • [C60] toegevoegd aan beeldsnelheden die beschikbaar zijn voor het vastleggen van beelden op hoge snelheid. Persoonlijke instelling d4 in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] is nu [Opties voor voor-ontspan opnamen].
 • • [Flikkerreductie hoge frequenties] toegevoegd aan het [FOTO-OPNAMEMENU].
 • • [Scherpstelpositie autom. herstellen] toegevoegd onder [Opname met focus-shift] in het [FOTO-OPNAMEMENU].

■ Opnemen van video’s

 • • [Flikkerreductie hoge frequenties] toegevoegd aan het [VIDEO-OPNAMEMENU].
 • • [Hogeresolutiezoom] toegevoegd aan het [VIDEO-OPNAMEMENU].
 • • [Herstellen met afstandsbediening] toegevoegd onder [Tijdcode] in het [VIDEO-OPNAMEMENU].

■ Beeldschermen

 • • De monitormodus [Prioriteit aan zoeker] is vervangen door [Prioriteit aan zoeker (1)] en [Prioriteit aan zoeker (2)].
 • • Het bereik uitgebreid van de opties voor de monitorhelderheid om zowel helderdere als donkerdere instellingen op te nemen.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.]:
  • - Een optie [Kleur scherpstelpunt 3D-tracking] toegevoegd voor Persoonlijke instelling a11 [Weergave scherpstelpunt].
  • - De opties [Altijd] en [Alleen als flitser niet wordt gebruikt] toegevoegd voor Persoonlijke instelling d9 [Weergavestand (foto Lb)] > [Effecten van instellingen tonen].

■ Weergave

 • • Het item [Draai portret] in het weergavemenu is nu [Foto's automatisch draaien]. Als [ON] wordt geselecteerd, worden de weergaveschermen in de monitor en in de zoeker automatisch gedraaid om zich aan de richting van de camera aan te passen.
 • • Het weergavescherm toont nu de kleurtemperatuur voor foto's gemaakt met [Handmatige voorinstelling] geselecteerd voor [Witbalans].
 • • De opties zijn nu beschikbaar om elke reeks foto's die in de continue-ontspanstand worden gemaakt als een groep te behandelen.
 • • [Bestandsinformatie] toegevoegd aan de beschikbare opties onder [Weergaveopties] in het [WEERGAVEMENU].

■ Knoppen

 • • Een optie voor volledig formaat toegevoegd onder [Geheugenkaart formatteren] in het [SETUP-MENU] voor gebruik met compatibele CFexpress-geheugenkaarten.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.]:
  • - Een optie [Vertraging autom. herstel Type A] toegevoegd voor Persoonlijke instelling d14 [Aanduiding ontspantimer].
  • - [Centrumgericht meetveld] toegevoegd aan de items die beschikbaar zijn voor het aanpassen van de opnameweergaven met behulp van Persoonlijke instellingen d18 [Aangepast scherm monitoropnamen] en d19 [Aangepast scherm zoekeropnamen].
  • - Persoonlijke instellingen f2 [Aangepaste knoppen (opname)], f3 [Aangep. knoppen (weergave)] en g2 [Aangepaste knoppen] bieden nu toegang tot een uitgebreide selectie van gebruikersfuncties en knoppen.

■ Netwerk

 • • De verbindingsstatus wordt nu weergegeven in de opnameweergave wanneer de camera is verbonden met een FTP-server.
 • • De camera ondersteunt nu FTPS.
 • • Een item [ATOMOS AirGlu BT-opties] toegevoegd aan het [NETWERKMENU].

■ Andere wijzigingen

 • • Nauwkeurigheid van de autofocus verbeterd.
 • • De prestatie van autofocus met weinig licht verbeterd, waardoor het vereiste minimale niveau van verlichting is verlaagd met 0,5 LW.
 • • De gevoeligheid verminderd van [3D-tracking] voor objecten die tussen het onderwerp en de camera passeren.
 • • Scherpstelprestaties verbeterd wanneer [Dieren] is geselecteerd voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] tijdens [3D-tracking].
 • • De camera’s neiging verminderd tot scherpstellen op de achtergrond tijdens onderwerpdetectie wanneer [Breedveld-AF (S/L/C1/C2)], [3D-tracking] of [Automatisch veld-AF] werd geselecteerd.
 • • Scherpstelpiek, elektronische afstandsmeting en de aanduiding voor scherpstelafstand zijn nu beschikbaar wanneer scherpstelling wordt aangepast met behulp van de scherpstelring van het objectief, niet alleen in handmatige scherpstelstand maar ook in andere scherpstelstanden. Bovendien zijn er aanpassingen aangebracht aan de tijdsduur waarin de aanduiding voor de scherpstelafstand wordt weergegeven.
 • • Sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid worden nu weergegeven als de belichting wordt aangepast terwijl op de livebeeldweergave wordt ingezoomd.
 • • De reactie van de handmatige scherpstelling verbeterd in de videostand en wanneer de geluidloze stand is geselecteerd tijdens fotografie.
 • • De opnameweergave toont nu de verbindingsstatus van de gesynchroniseerde ontspanstand. Er zijn ook verbeteringen aangebracht aan de weergave op de lijst met externe camera's die toegankelijk is via [Verbinden met andere camera's] > [Lijst met externe camera's] in het [NETWERKMENU].
 • • [Português (PT)] is toegevoegd aan de beschikbare talen via het item [Taal (Language)] in het [SETUP-MENU] voor Z 9-camera's die in Canada en de Verenigde Staten worden verkocht.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Als (a) AF-S was geselecteerd voor de scherpstelstand, (b) een AF-veldstand die onderwerpdetectie ondersteunde was geselecteerd via een knop waaraan [AF-veldstand + AF-ON] was toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)], en (c) een andere optie dan [Onderwerpdetectie uit] was geselecteerd voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU], dan werd soms onderwerpdetectie niet geactiveerd door het indrukken van de aangepaste knop.
  • - Als (a) 3D-tracking was geselecteerd voor AF-veldstand, (b) een andere optie dan [Onderwerpdetectie uit] was geselecteerd voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU], en (c) in de opname-instellingen opgeroepen via een knop waaraan [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] was toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] [3D-tracking] was geselecteerd voor [AF-veldstand] en [Onderwerpdetectie uit] was gekozen voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie], dan ging onderwerpdetectie door tijdens AF-ON nadat de aangepaste knop was ingedrukt.
  • - Als (a) AF-C was geselecteerd voor de scherpstelstand, (b) een andere optie dan [3D-tracking] was geselecteerd voor AF-veldstand, (c) een andere optie dan [Onderwerpdetectie uit] was geselecteerd voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU] en (d) in de opname-instellingen opgeroepen via een knop waaraan [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] was toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] [3D-tracking] was geselecteerd voor [AF-veldstand], dan werd onderwerpdetectie niet uitgevoerd waar dat werd verwacht als AF-ON werd ingesteld via de aangepaste knop.
  • - Sluitertijden van 1/320 sec. tot en met 1/640 sec. zorgden voor onregelmatige belichting over het beeld op foto's gemaakt met SB‑800 flitsers met behulp van automatische snelle FP-synchronisatie.
  • - Het kiezen van een andere Geheugenbank pers. inst. in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] na het selecteren van een niet-standaard instelling voor [Automatische bracketing] > [Stapgrootte] in het [FOTO-OPNAMEMENU] zorgde ervoor dat de waarde voor [Automatische bracketing] > [Stapgrootte] in het [FOTO-OPNAMEMENU] werd teruggezet naar 1.
  • - In zeldzame gevallen verdween de opname-informatie van de zoeker.
  • - Het opnemen van 8K video met een NIKKOR Z 14-30mm f/4S-objectief bevestigd en een andere optie dan [Uit] geselecteerd voor [Vibratiereductie] in het [VIDEO-OPNAMEMENU] zorgde er soms voor dat de camera niet meer reageerde.
  • - Het volgen van kleine onderwerpen of onderwerpen met laag contrast tegen een achtergrond met een effen kleur zoals een blauwe hemel, zorgde er soms voor dat het scherpstelveld zich naar de bovenkant van het scherm verplaatste.
  • - Het selecteren van [C30] of [C120] voor de ontspanstand wanneer een andere optie dan [Uit] was gekozen voor [Actieve D-Lighting] in het [FOTO-OPNAMEMENU] zorgde ervoor dat de helderheid van de monitor of zoeker veranderde.
  • - De camera kon in zeldzame gevallen 8K video niet correct opnemen.
  • - In de videostand verhoogde de camera het diafragma (f/-waarde verlagen) niet na het bereiken van de bovengrens voor ISO-gevoeligheid in de standen P en S als de waarde geselecteerd voor [ISO-gevoeligheid instellen] > [Maximale gevoeligheid] in het [VIDEO-OPNAMEMENU] onder [12.800] was.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor MC-N10-handgrepen afstandsbediening.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.10 naar 2.11
 • • Een probleem verholpen dat in zeer zeldzame omstandigheden ervoor zorgde dat de camera niet meer reageerde.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.00 naar 2.10
 • • [Flikkerreductie hoge frequenties] is toegevoegd aan de functies die kunnen worden toegewezen aan de knoppen van de camera met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)]. Voor meer informatie, zie de Supplementary Firmware Update Manual (Aanvullende firmware-update handleiding).
 • • Autofocus is nu beter bij het volgen van kleine onderwerpen.
 • • Autofocus produceert nu nauwkeurigere resultaten met menselijke portretonderwerpen gedetecteerd via oog-/gezichtsdetectie AF met [Continue AF] geselecteerd voor [Scherpstelstand].
 • • Een probleem opgelost dat ervoor zorgde dat de camera scherp stelde op de achtergrond wanneer [Enkelpunts AF], [Dynamisch veld-AF (S)] of [Dynamisch veld-AF (M)] werd geselecteerd voor [AF-veldstand] of wanneer [Breedveld-AF (C1)] of [Breedveld-AF (C2)] werd geselecteerd met een aangepast scherpstelveldgrootte van [1×1].
 • • U kunt nu betere resultaten verwachten van vibratiereductie tijdens het pannen met de camera omhoog of omlaag gericht en een andere optie dan [Uit] geselecteerd voor [Vibratiereductie].
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Bij bepaalde objectieven met Z-vatting schakelde de ontspanknop soms uit als [Scherpstelling] werd gekozen voor Persoonlijke instelling a1 [Selectie AF-C-prioriteit] met [Continue AF] geselecteerd voor [Scherpstelstand], zelfs wanneer het onderwerp was scherpgesteld.
  • - [Diafragmavergrendeling] kon niet worden geselecteerd voor Persoonlijke instelling f4 [Knopvergrendeling] in de standen M en A wanneer een objectief met F-vatting werd bevestigd.
  • - Het toewijzen van [Opnamefuncties oproepen] aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] zorgde ervoor dat [Huidige instellingen opslaan] niet meer beschikbaar was wanneer een objectief met F-vatting uitgerust met een diafragmaring en stroomcontacten werd bevestigd.
  • - Autom. vertekeningscorrectie werd soms niet toegepast op foto’s genomen met [ON] geselecteerd voor [Autom. vertekeningscorrectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU].
  • - De camera herkende eigen Picture Controls niet die waren opgeslagen op een geheugenkaart met behulp van de Mac editie van Picture Control Utility 2.
  • - Opnamefuncties oproepen leidde soms tot onverwachte belichtingswijzigingen als:
   • ▸ ISO-gevoeligheid werd ingesteld op een vaste waarde in de stand M,
   • ▸ een andere optie dan [Behoud belichting uit] werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling b7 [Behoud belichting] en
   • ▸ [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] werd toegewezen aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)], beide zonder optie (of alleen stand M) geselecteerd voor [Opnamestand] en zonder vinkje bij [Sluitertijd], [Diafragma] of [ISO-gevoeligheid instellen].
  • - Wanneer [Opnamefuncties oproepen] of [Opnamefuncties oproepen (vast)] werd toegewezen aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)], functioneerde onderwerpdetectie niet zoals verwacht als de instelling voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] opgeroepen door het indrukken van de knop verschilde van de optie momenteel geselecteerd voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU].
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 2.00
 • Opmerking: de veranderingen die hieronder worden weergegeven onder “Fotograferen”, “Opnemen van video’s”, “Beeldschermen”, “Weergave” en “Knoppen” worden beschreven in Supplementary Firmware Update Manual (Aanvullende firmware-update handleiding).
 • Opmerking: sommige aangepaste instellingen zijn opnieuw genummerd vanwege de toevoeging van nieuwe menuopties.
 • Fotograferen
 • • AF-veldstanden [Breedveld-AF (C1)] en [Breedveld-AF (C2)] toegevoegd.
 • • In de fotostand toont het bedieningspaneel nu extra informatie voor lange tijdopnamen, inclusief de verstreken tijd en de resterende tijd.
 • • Beeldopname met hoge snelheid beschikt nu over een functie “pre-release serieopname” vastleggen.
 • • De procedure voor het kiezen van een kleurtemperatuur gewijzigd wanneer [Kies kleurtemperatuur] is geselecteerd voor witbalans.
 • • De grootte gewijzigd van het gebied dat de camera gebruikt om waarden te meten voor [Handmatige voorinstelling] witbalans.
 • Opnemen van video’s
 • • AF-veldstanden [Breedveld-AF (C1)] en [Breedveld-AF (C2)] toegevoegd.
 • • De procedure voor het kiezen van een kleurtemperatuur gewijzigd wanneer [Kies kleurtemperatuur] is geselecteerd voor witbalans.
 • • De grootte gewijzigd van het gebied dat de camera gebruikt om waarden te meten voor [Handmatige voorinstelling] witbalans.
 • • Zoomverhoudingen van 50% en 200% op het scherm toegevoegd voor gebruik tijdens het opnemen van video’s.
 • • Het bedieningspaneel geeft nu het huidige beeldformaat en de beeldsnelheid weer in de videostand.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het [VIDEO-OPNAMEMENU]:
  • - [N-RAW 12-bits (NEV)] en [ProRes RAW HQ 12-bits (MOV)] opties voor RAW-video-opname toegevoegd onder [Bestandstype voor video].
  • - [Grotere oversampling] toegevoegd.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.]:
  • - Een [Video-info weergeven]-optie toegevoegd voor Persoonlijke instelling g1, [Menu i aanpassen].
  • - Een [Snelle AF-ON]-optie toegevoegd voor Persoonlijke instelling g2, [Aangepaste knoppen].
  • - [Fijnafstelling ISO (stand M)] toegevoegd in positie g8.
  • - [Groter sluitertijdbereik (stand M)] toegevoegd in positie g9.
  • - [Weergave helderheidsinformatie] toegevoegd in positie g14.
  • - [Rode opname-aanduiding] toegevoegd in positie g17.
 • • De volgende aanvulling gedaan op het [SETUP-MENU]:
  • - Een [1080i (interlaced)]-optie toegevoegd onder [HDMI] > [Uitvoerresolutie].
 • Beeldschermen
 • • Wijzigingen aangebracht in de monitorstanden [Alleen zoeker] en [Prioriteit aan zoeker].
 • • Tijdsaanduidingen voor ontspannen toegevoegd voor beeldopname met hoge snelheid.
 • • De volgende toevoeging gedaan aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.]:
  • - [Zoekerweergave met hoge bps] toegevoegd in positie d20.
 • • De volgende aanvullingen gedaan op het [SETUP-MENU]:
  • - De opties [Lo 1] en [Lo 2] toegevoegd onder [Helderheid zoeker] > [Handmatig].
  • - [Temp. voor autom. uitschakelen] toegevoegd.
 • Weergave
 • • Een optie [Beweging combineren] toegevoegd onder [Retoucheren] in het weergavemenu “i”.
 • • [Bewaar opeenvolgende beelden] toegevoegd aan de beschikbare opties in het menu “i” terwijl de videoweergave is gepauzeerd.
 • • Gebruikers kunnen nu alle foto's overslaan behalve de eerste foto in elke serie bij het bladeren door foto's in schermvullende weergave.
 • Knoppen
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.]:
  • - [Snelheid scherpstelpuntselectie] toegevoegd in positie a14.
  • - Een optie [Opnamefuncties oproepen (vast)] toegevoegd voor Persoonlijke instelling f2, [Aangepaste knoppen (opname)].
  • - Toegevoegd aan de lijst met knoppen waaraan aangepaste functies kunnen worden toegewezen met behulp van Persoonlijke instellingen f2 ([Aangepaste knoppen (opname)]) en g2 ([Aangepaste knoppen]) en toegevoegd aan de functies die kunnen worden toegewezen [Scherpstelpositie opslaan] en [Scherpstelpositie oproepen].
  • - [Rol scherpstel-/instelring wisselen] toegevoegd in positie f11 (vanaf 20 april 2022 is deze functie alleen beschikbaar met NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S-objectieven).
  • - [Voorkeur sec. selector midden] toegevoegd in positie f13.
 • • De volgende aanvulling gedaan op het [SETUP-MENU]:
  • - De instellingen die zijn opgeslagen en geladen met [Menu-instellingen opslaan/laden] omvatten nu de instellingen voor [Foto's in beide sleuven wissen] en [Criteria voor gefilterde weergave] in het weergavemenu.
 • Andere wijzigingen
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objectieven.
 • • De formaten die beschikbaar zijn wanneer foto's worden gedownload met behulp van SnapBridge versie 2.9.0 of hoger omvatten nu [8 megapixels (4 K)] in aanvulling op de bestaande opties [Oorspronkelijk formaat] en [2 megapixels].
 • • De in het menu “i” gemarkeerde opties kunnen nu worden geselecteerd met behulp van de centrale knop van de secundaire selector of de centrale knop van de multi-selector voor verticale opname.
 • • Knoppen waaraan [Opnamefuncties oproepen] is toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2, [Aangepaste knoppen (opname)], kunnen nu in deze functie worden gebruikt terwijl de camera via USB is verbonden met een apparaat waarop apps draaien zoals NX Tether of NX MobileAir.
 • • Wijzigingen aangebracht aan autofocus voor verbeterde betrouwbaarheid, focus-tracking en onderwerpdetectie bij weinig licht.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Er verschenen in zeldzame gevallen horizontale lijnen op foto's gemaakt in de standen P en A.
  • - Door het diafragma te verlagen tot onder f/5.6 met [AF-C] gekozen voor scherpstelstand en [Scherpstelling] geselecteerd voor [Selectie AF-C-prioriteit] werd soms de ontspanknop uitgeschakeld in de stand beeldopname met hoge snelheid.
  • - Langzaam bewegende onderwerpen stonden soms niet scherpgesteld op foto's gemaakt in scherpstelmodus [AF-C] bij diafragma's sneller dan f/2.8.
  • - Het selecteren van [ON] voor [Gelijkmatige belichting] tijdens intervalfotografie terwijl een objectief zonder CPU was bevestigd, zorgde ervoor dat overbelichting geleidelijk werd verergerd tijdens elke serie foto's.
  • - Pogingen om verbinding te maken met SFTP-servers geconfigureerd met behulp van macOS mislukten door een fout, tenzij de home-map werd geselecteerd als bestemming.
  • - Wanneer gebruikers van de ene geheugenbank voor persoonlijke instellingen naar een andere schakelden en een andere instelling voor Persoonlijke instelling a9 werd opgeslagen, namelijk [Scherpstelstand beperken], werd de instelling voor scherpstelmodus opgeslagen in de tweede geheugenbank niet opgeroepen; in plaats daarvan bleef de instelling voor de eerste bank van kracht en kon niet worden gewijzigd.
  • - De camera reageerde soms niet meer als een foto werd genomen met [Aan/ON] geselecteerd zowel voor [Controlefoto] in het [WEERGAVEMENU] als voor [Flikkerreductie voor foto's] in het [FOTO-OPNAMEMENU].
  • - Het scherm werd soms overstroomd met berichten in sommige talen.
  • - Apps zoals NX Tether en SnapBridge gaven onjuiste waarden weer voor maximaal diafragma bij sommige objectieven tijdens op afstand bediende fotografie.
  • - De stand-by-timer werd in zeldzame gevallen niet opnieuw geactiveerd als de ontspanknop kort na het verlopen werd ingedrukt.
  • - De volgende problemen traden op in stand M als een andere optie dan [Behoud belichting uit] werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling b7 ([Behoud belichting]) in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] wanneer [OFF] werd geselecteerd voor [ISO-gevoeligheid instellen] > [Autom inst ISO-gevoeligheid] in het foto-opnamemenu:
   • ▸ Door het selecteren van [ISO-gevoeligheid] voor Persoonlijke instelling b7 ([Behoud belichting]) werd de camera minder responsief wanneer ISO-gevoeligheid werd aangepast met behulp van de ISO-knop en instelschijven. De camera gaf ook ISO-gevoeligheden weer die lager waren dan de laagst beschikbare waarde (in deze omstandigheden was de laagst beschikbare waarde ISO 64).
   • ▸ Door het selecteren van [Sluitertijd] voor Persoonlijke instelling b7 ([Behoud belichting]) werd de camera minder responsief wanneer sluitertijd werd aangepast met behulp van de instelschijven.
  • - Door het verwijderen en vervangen van de geheugenkaart na het kopiëren van witbalans van een bestaande foto met [Witbalans] > [Handmatige voorinstelling] in het [FOTO-OPNAMEMENU] of [VIDEO-OPNAMEMENU] werd de foto voor de gekozen voorinstelling weergegeven als een blanco zwarte afbeelding.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • Een probleem verholpen dat scherpstellen van de camera op gedetecteerde onderwerpen verhinderde tijdens video-opnamen als al het volgende gekozen was in het [VIDEO-OPNAMEMENU]:
  • - [Beeldveld] > [Kies beeldveld]: [DX]
  • - [AF-veldstand]: Hetzij [Breedveld-AF (klein)], [Breedveld-AF (groot)], [AF met meevolg. scherpst.] of [Automatisch veld-AF]
  • - [Opties voor AF-onderwerpdetectie] > [Onderwerpdetectie]: Elke andere optie dan [Onderwerpdetectie uit]
 • • Typefouten gecorrigeerd in de namen van sommige items in Groep a ([Scherpstelling]) van het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in sommige talen.
 • • Een probleem verholpen waardoor in zeldzame gevallen horizontale strepen in een cirkel verschenen in het midden van foto's gemaakt met een Z TELECONVERTER TC-1.4x of een Z TELECONVERTER TC-2.0x bevestigd aan een NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S-objectief en met een andere optie dan [Uit] geselecteerd voor [Vignetteringscorrectie] in het [FOTO-OPNAMEMENU].
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objectieven (vanaf “C”-firmwareversie 1.10).
 • • De volgende problemen verholpen (vanaf “C” firmwareversie 1.10):
  • - Door gebruik van menu-opties die alleen de opties [ON] en [OFF] aanbieden, werd soms de menuweergave corrupt als een objectief dat ondersteuning bood voor Persoonlijke instelling a14 ([Handm. scherpstelring in AF-st.]) in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] was bevestigd.
  • - De kleuren in HLG of N-Log werden niet correct aangepast voor weergave in de zoeker wanneer [ON] werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling g8 ([Weergavehulp]) in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.10
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objectieven.
 • • De lengte van de serieopname is uitgebreid voor dual-format foto’s (NEF/RAW + JPEG of JPEG + JPEG) gemaakt met 20 bps in de ontspanstand continu hoge snelheid.
  • “C” firmwareversie 1.00:
   • - NEF/RAW (hoge efficiëntie★) + JPEG Basis (groot): ca. 3 seconden *
   • - JPEG sleuf 1 - JPEG sleuf 2 (Sleuf 1: JPEG Fijn (groot); Sleuf 2: JPEG Basis (klein)): ca. 3 seconden *
  • “C” firmwareversie 1.10:
   • - NEF/RAW (hoge efficiëntie★) + JPEG Basis (groot): ca. 8 seconden *
   • - JPEG sleuf 1 - JPEG sleuf 2 (Sleuf 1: JPEG Fijn (groot); Sleuf 2: JPEG Basis (klein)): ca. 8 seconden *

  * De lengte van de serieopname die kan worden gemaakt voordat de beeldsnelheid daalt. De getallen zijn referentiewaarden verkregen via in huis uitgevoerde metingen met behulp van een NIKKOR Z 50mm f/1.8 S-objectief en een ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress-geheugenkaart. De lengte van de serieopname neemt af in sommige omstandigheden, onder andere als:

  • - [Back-up] is geselecteerd voor [Functie van kaart in sleuf 2] of
  • - [ON] is geselecteerd voor [Autom. vertekeningscorrectie].
 • • Opties die zijn gemarkeerd in de lijst [Criteria voor gefilterde weergave] in het [WEERGAVEMENU] kunnen nu ook worden geselecteerd en gedeselecteerd door de multi-selector naar rechts te drukken.
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat optionele SB-5000-flitsers niet synchroniseerden met de sluiter wanneer aan alle volgende voorwaarden werd voldaan:
  • - Een sluitertijd korter dan de flitssynchronisatiesnelheid werd geselecteerd met [1/200 sec. (automat. FP)] of [1/250 sec. (automat. FP)] gekozen voor persoonlijke instelling e1 [Flitssynchronisatiesnelheid] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
  • - De SB-5000 werd bestuurd via radio-AWL met behulp van een optionele WR-R10 of WR-R11a draadloze afstandsbediening die op de camera is bevestigd.
  • - De flitser was niet op de accessoireschoen van de camera bevestigd.
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - Door gebruik van menu-opties die alleen de opties [ON] en [OFF] aanbieden, werd soms de menuweergave corrupt als een objectief dat ondersteuning bood voor Persoonlijke instelling a14 ([Handm. scherpstelring in AF-st.]) in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] was bevestigd.
  • - De kleuren in HLG of N-Log werden niet correct aangepast voor weergave in de zoeker wanneer [ON] werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling g8 ([Weergavehulp]) in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam Z 9 “C” Firmwareversie 4.10
Ondersteunde camera’s Z 9
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–4.01
Bestandsnaam F-Z9-V410W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opmerking: Kaartlezer en computer vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-Z9-V410W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-Z9-V410W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “Z9Update”:
  • Z_9_0410.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_9_0410.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 5. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Download voor gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien het volgende pdf-bestand:
Z-series_FirmUp_Win_Nl.pdf (PDF) (0,31 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Productbeschrijving
Naam Z 9 “C” Firmwareversie 4.10
Ondersteunde camera’s Z 9
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–4.01
Bestandsnaam Z_9_0410.bin
Copyright Nikon Corporation
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download het volgende firmwarebestand naar uw computer.
  Zorg ervoor dat u het gedownloade firmwarebestand op uw computer hebt geïnstalleerd.
  • Z_9_0410.bin (de camerafirmware)
 2. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_9_0410.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 3. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 4. Selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 5. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 6. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.