Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

Z 50 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de Z 50-camera “C” firmware naar versie 2.50 te updaten. Controleer de firmwareversie van de camera alvorens verder te gaan. U hoeft deze update niet te downloaden als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Gebruikers van ViewNX-i moeten upgraden naar ViewNX-i versie 1.4.3 of later, gebruikers van Capture NX-D naar Capture NX-D versie 1.6.3 of later.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.40 naar 2.50
 • • Ondersteuning toegevoegd voor de powerzoom-functie op powerzoom-objectieven.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor EN-EL25a oplaadbare Li-ionbatterijen.

Laatst bijgewerkt 31 oktober 2023.

Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.30 naar 2.40
 • • Oogdetectie AF is nu beschikbaar tijdens video-opname.
 • • Prestaties verbeterd voor oogdetectie voor [Automatisch veld-AF].
 • • De vernieuwingsfrequentie verbeterd voor de scherpstelpunten die worden weergegeven in livebeeld tijdens meevolgende scherpstelling en gezichts-/oogdetectie AF.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.20 naar 2.30
 • • [Scherpstelpositie opslaan] en [Scherpstelpositie oproepen] zijn toegevoegd aan de functies die kunnen worden toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.]. Vanaf 20 oktober 2022 werden deze opties ondersteund bij de volgende objectieven:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Het gedrag van autofocus tijdens het oproepen van het geheugen is verbeterd om ervoor te zorgen dat de scherpstelpositie niet verandert tijdens een scherpstelstand, zelfs niet als de ontspanknop half wordt ingedrukt terwijl het oproepen van de scherpstelling bezig is.
 • • Tijdens externe fotografie met de ML-L7 stelt de camera nu scherp bij elke gemaakte opname terwijl [AF-C] geselecteerd is voor [Scherpstelstand] als [Ontspannen] is gekozen voor Persoonlijke instelling a1 [Selectie AF-C-prioriteit] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
 • • Een probleem verholpen dat soms ervoor zorgde dat de instellingen die werden geselecteerd voor Persoonlijke instelling f2 [Aangepaste knoppen (opname)] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.] niet werkten zoals verwacht in Gebruikersinstellingen standen.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.11 naar 2.20
 • • Ondersteuning toegevoegd voor:
  • - FTZ II vattingadapters,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S objectieven,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 objectieven en
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S objectieven.
 • • Prestaties verbeterd voor gezichts-/oogherkenning en de zichtbaarheid van onderwerpen op foto's gemaakt met een optionele flitser.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.10 naar 2.11
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 en NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S-objectieven.
 • • Een probleem verholpen dat zich voordeed nadat de camerafirmware was bijgewerkt naar versie 2.10 dat soms het geluid versterkte dat werd gegenereerd door de diafragmamechanismen wanneer aan zoom- of scherpstelringen werd gedraaid op bepaalde F-vattingobjectieven aangesloten via een FTZ-vattingadapter.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.03 naar 2.10
 • • De optie [Scherpstelpositie opslaan] is toegevoegd aan het [SETUP-MENU]. Als [Aan] is geselecteerd, zal de scherpstelpositie die van kracht is wanneer de camera wordt uitgeschakeld worden hersteld wanneer de camera weer wordt ingeschakeld. Deze optie is alleen van toepassing wanneer de camera wordt gebruikt met autofocus-objectieven met Z-vatting.
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat de optie geselecteerd voor Persoonlijke Instelling a2 ([Auto veld-AF gezicht-/oogherk.]) in de standen P, S, A en M werd gereset wanneer Persoonlijke instellingen voor stand U1 of U2 werden gereset.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.02 naar 2.03
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Door op de knop inzoomen op weergave te drukken om een voorbeeld weer te geven, werden wijzigingen in [Picture Control instellen] > [Tint] gemaakt met behulp van [NEF (RAW)-verwerking] in het [RETOUCHEERMENU] geannuleerd.
  • - Bepaalde diafragmawaarden werden niet geselecteerd wanneer instelringen voor de volgende objectieven werden gedraaid om het diafragma te verkleinen in filmstand:
   • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.01 naar 2.02
 • • Er is een probleem opgelost in firmwareversies 2.00 en 2.01 waarin fijnafstellingswaarden geselecteerd voor [AF-fijnafstelling] > [Opgeslagen waarde] niet correct werden toegepast wanneer foto's werden gemaakt.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 2.00 naar 2.01
 • • Problemen met tekenweergave verholpen die optraden wanneer Koreaans of vereenvoudigd Chinees werd geselecteerd voor het taalitem in de cameramenu's. Er is geen update vereist als het taalitem in de menu's van uw camera geen opties voor Koreaans of vereenvoudigd Chinees vermeldt.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 2.00
 • • Met de toevoeging van een optie voor [Dierherkenning aan] aan Persoonlijke instelling a2 ([Auto veld-AF gezicht-/oogherk.]) is gezicht-/oogherkenning AF nu beschikbaar voor honden en katten; als deze optie is ingeschakeld, detecteert de camera nu de ogen en gezichten van honden en katten (in filmstand worden alleen gezichten gedetecteerd). [Dierherkenning aan] wordt automatisch geselecteerd wanneer de standknop in de SCN-positie (scènestand) staat met [Dierenportret] geselecteerd.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor Nikon Z-vatting TC1.4x/TC-2.0x teleconverters.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor firmware-updates voor F-vattingobjectieven. Firmware-updates voor F-vattingobjectieven worden ondersteund vanaf firmwareversie 1.10 voor FTZ-vattingadapters.
 • • Er zijn wijzigingen aangebracht in sommige f/-waarden die worden weergegeven wanneer de belichting wordt aangepast in stappen van 1/3 LW (f/1.2 wordt nu weergegeven als f/1.3). Vanaf 21 juli 2020 geldt dit voor NIKKOR Z 58 mm f/0.95 S Noct objectieven.
 • • De stapgrootte voor bracketing wordt nu correct toegepast op foto’s gemaakt met de belichting vergrendeld tijdens [AE-bracketing] in ontspanstand [Continu H (uitgebreid)].
 • • Sluitervoorkeuze wordt nu ingeschakeld als AF-S [Enkelvoudige AF] is geselecteerd voor [Scherpstelstand] als AF-AAN is toegewezen aan de AE-L/AF-L-knop.
 • • De volgende verbeteringen zijn aangebracht in volgen van het onderwerp:
  • - Gebruikers kunnen nu schakelen tussen de schermen voor automatisch veld-AF en doelselectie met behulp van een aangepaste knop, zoals de Fn1-knop.
  • - Het volgen van het onderwerp wanneer AF-C is geselecteerd tijdens stille fotografie lijkt nu meer op [3D-tracking] op digitale SLR-cameraʼs.
 • • De voorwaarden voor weergave van de aansporing tot het gebruik van een flitser zijn herzien en de aansporing wordt nu weergegeven bij meer passende omstandigheden.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - De uitsnede geselecteerd voor “staande” (portretstand) foto’s met PictBridge werd niet nauwkeurig weergegeven in het afgedrukte beeld.
  • - In zeldzame omstandigheden werd autofocus niet automatisch ingeschakeld als een NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR-objectief werd verlengd terwijl de camera was ingeschakeld.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • Ondersteuning toegevoegd voor de Fn2-knop die op sommige objectieven zit.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.10
 • • Ondersteuning toegevoegd voor de scherpstellimietschakelaar die beschikbaar is op bepaalde objectieven met Z-vatting (vanaf 12 februari 2020, alleen de NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). De Fn2-knop van het objectief wordt niet ondersteund.
 • • Filmopnamen gemaakt in zelfportretmodus worden nu gefilmd met behulp van AF-F (fulltime autofocus), ongeacht de optie die is geselecteerd voor de autofocusstand.
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam Z 50 “C” Firmwareversie 2.50
Ondersteunde camera’s Z 50
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–2.40
Bestandsnaam F-Z50-V250W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opmerking: Kaartlezer en computer vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-Z50-V250W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-Z50-V250W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “Z50Update”:
  • Z_50_0250.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_50_0250.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 5. Plaats de geheugenkaart in de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Download voor gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien het volgende pdf-bestand:
Z-series_FirmUp_Win_Nl.pdf (PDF) (0,31 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Productbeschrijving
Naam Z 50 “C” Firmwareversie 2.50
Ondersteunde camera’s Z 50
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–2.40
Bestandsnaam F-Z50-V250M.dmg
Systeemvereisten
 • macOS Ventura-versie 13
 • macOS Monterey-versie 12
 • macOS Big Sur-versie 11
 • macOS Catalina-versie 10.15
 • macOS Mojave-versie 10.14
 • macOS High Sierra-versie 10.13
 • macOS Sierra-versie 10.12
Opmerking: Kaartlezer en computer vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download F-Z50-V250M.dmg.
 2. Dubbelklik op het pictogram F-Z50-V250M.dmg om een diskafbeelding met een map genaamd “Z50Update” te bevestigen, die op zijn beurt het volgende bestand bevat:
  • Z_50_0250.bin (de camerafirmware)
 3. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_50_0250.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 4. Plaats de geheugenkaart in de camera en schakel de camera in.
 5. Selecteer [Firmwareversie] in het [SETUP-MENU] en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 6. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 7. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Download voor gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien het volgende pdf-bestand:
Z-series_FirmUp_Mac_Nl.pdf (PDF) (0,26 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.