Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

D6 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de D6-camera “C” firmware naar versie 1.51 te updaten. Alvorens verder te gaan, selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU van de camera en controleer de firmwareversie van de camera. U hoeft deze update niet te downloaden of installeren als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.50 naar 1.51
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Het maken van foto's terwijl [Inschakelen] was geselecteerd voor [Flikkerreductie] > [Flikkerreductie-instelling] in het [FOTO-OPNAMEMENU] en het diafragma verkleind werd met een cameraknop waaraan scherptedieptevoorbeeld was toegewezen of met de knop voor diafragmaverkleining op een pc-objectief zorgde in zeldzame gevallen ervoor dat de camera niet meer reageerde met “Err” weergegeven in het bovenste bedieningspaneel en de zoeker.
  • - Dubbeltikken op het scherm om zoomweergave te annuleren, zorgde ervoor dat de monitor niet automatisch uitschakelde na de vertraging die was geselecteerd voor Persoonlijke instelling c4 [Monitor uit] > [Weergave] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
  • - Het verschuiven van de schakelaar voor de vibratiereductiestand op een AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED objectief van “ON” naar “OFF” zorgde ervoor dat autofocus werd uitgeschakeld op de camera waarop het objectief was bevestigd.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.40 naar 1.50
 • • Een [USB]-item is toegevoegd aan het setup-menu. Voor meer informatie, zie de Aanvullende firmware-update handleiding.
 • • Wanneer toegewezen aan een bedieningsknop met behulp van Persoonlijke instelling f3 [Aangepaste knoppen] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.], kan [Opnamefuncties oproepen] nu worden gebruikt terwijl de camera via USB is verbonden met een apparaat waarop een app draait zoals NX Tether of NX MobileAir.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.33 naar 1.40
 • • Een item Sel. alle v. verz. (bedr. LAN/WT) toegevoegd aan het weergavemenu “i” dat kan worden gebruikt om alle foto's die voldoen aan de criteria die op het moment zijn geselecteerd voor gefilterd afspelen, te markeren voor upload.
 • • Er zijn wijzigingen aangebracht aan de knoppen die worden gebruikt om foto's te markeren voor upload wanneer de camera is verbonden met een computer of FTP-server:
  • - Foto's kunnen nu worden gemarkeerd voor uploaden met prioriteit door de OK-knop ingedrukt te houden en de multi-selector naar links te drukken.
  • - Door de OK-knop ingedrukt te houden en op het midden van de multi-selector te drukken, worden nu foto's gemarkeerd voor uploaden zonder prioriteit.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - De automatische witbalans werd niet uitgevoerd zoals verwacht als (a) witbalans niet een van de instellingen was die werden opgeroepen via Persoonlijke instelling f3 (Aangepaste knoppen) > Opnamefuncties oproepen of Opnamefuncties oproepen (vast) in het MENU PERSOONLIJKE INST. of als (b) Opnamefuncties oproepen of Opnamefuncties oproepen (vast) werd uitgevoerd terwijl de belichting en witbalans waren vergrendeld met behulp van een knop toegewezen aan AE/AWB-vergrendeling (vast) via Persoonlijke instelling f3 (Aangepaste knoppen) in het MENU PERSOONLIJKE INST.
  • - Het diafragma werd opnieuw ingesteld wanneer de voorbeeldknop werd ingedrukt om in te zoomen op de livebeeldweergave bij maximaal diafragma.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.32 naar 1.33
 • • Een probleem verholpen dat in zeer zeldzame gevallen ertoe leidde dat een serie van twee foto's werd gemaakt met één druk op de ontspanknop wanneer Enkel beeld werd geselecteerd voor ontspanstand.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.31 naar 1.32
 • • Een probleem verholpen dat in zeer zeldzame gevallen ervoor zorgde dat de sluiter niet werd ontspannen wanneer de ontspanknop werd ingedrukt tijdens opeenvolgende opnamen van een portretonderwerp.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.30 naar 1.31
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Het activeren van de camera door het indrukken van een knop zoals de AF-ON-knop nadat de stand-by-timer was verlopen, zorgde er in zeer uitzonderlijke gevallen voor dat de camera-instellingen werden gewijzigd of dat opnemen begon zonder dat de ontspanknop werd ingedrukt.
  • - De ontspanknop reageerde in zeer zeldzame gevallen niet meer na een serieopname van foto's in continu-ontspanstand of na een ononderbroken reeks foto's snel na elkaar gemaakt in enkelvoudige ontspanstand.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.20 naar 1.30
 • • Er is een nieuwe optie, Behoud belichting, toegevoegd aan het menu Persoonlijke instellingen op positie b8. Wanneer Uit is geselecteerd voor ISO-gevoeligheid instellen > Autom inst ISO-gevoeligheid in het foto-opnamemenu in stand M, kunnen acties zoals het overschakelen naar een objectief met een ander diafragma leiden tot onbedoelde wijzigingen in het diafragma. Als er een andere optie dan Uit is geselecteerd voor Behoud belichting, past de camera sluitertijd of ISO-gevoeligheid aan om de belichting bij de huidige waarde te behouden.

  Andere acties waarop automatisch belichtingsbehoud van toepassing is, zijn onder andere:

  • - het aanpassen van zoom op objectieven die verschillende waarden hebben voor maximaal diafragma op maximale en minimale zoom,
  • - het bevestigen van een teleconverter en
  • - de scherpstelafstand wijzigen wanneer een micro-objectief is bevestigd.
 • • Er zijn wijzigingen aangebracht om de betrouwbaarheid van de autofocuswerking te verbeteren.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 1.20
 • • Een item Opnamefuncties oproepen (vast) is toegevoegd aan Persoonlijke instelling f3 Aangepaste knoppen. Als u deze functie toewijst aan een bedieningsknop, roept u eerder opgeslagen waarden op voor instellingen zoals belichting en lichtmeting door eenmaal op de bedieningsknop te drukken tijdens zoekerfotografie. De vorige waarden kunnen worden hersteld door nogmaals op de bedieningsknop te drukken. Opnamefuncties oproepen (vast) kan worden toegewezen aan de Voorbeeldknop, Fn1-knop, Fn2-knop, Fn-knop voor verticale opname, AF-ON-knop, Midden secundaire selector, AF-ON-knop voor verticale opname, Filmopnameknop of Scherpstelknoppen objectief.
 • • Er is een nieuwe optie, Voorkeur sec. selector midden, toegevoegd aan het menu Persoonlijke instellingen op positie f13. Hoewel bij standaardinstellingen de secundaire selector niet kan worden gebruikt om het scherpstelpunt te positioneren terwijl het midden wordt ingedrukt, kunt u door het selecteren van Uit voor Voorkeur sec. selector midden het midden ingedrukt houden en het scherpstelpunt toch positioneren door de secundaire selector omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te drukken. U kunt bijvoorbeeld AF-veldstand toewijzen aan het midden van de secundaire selector en vervolgens de secundaire selector gebruiken om het scherpstelpunt te positioneren terwijl het midden nog steeds de functie AF-veldstand vervult.
 • • Een item Snelheid scherpstelpuntselectie is toegevoegd aan Persoonlijke instelling a17 Opties voor scherpstelpunt. Voor de snelheid waarmee de scherpstelpunten voor zoekerfotografie kunnen worden gewisseld door de secundaire selector ingedrukt te houden of de multi-selector omhoog, omlaag, links of rechts ingedrukt te houden, kan worden gekozen uit Normaal, Hoog en Extra hoog.
 • • Er worden nu altijd scores weergegeven tijdens zoomweergave, zelfs als Geen (alleen beeld) is geselecteerd voor weergaveopties.
 • • De camera kan nu betrouwbaarder scherpstellen op slecht belichte onderwerpen met een laag contrast wanneer dynamisch veld-AF is geselecteerd voor AF-veldstand.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - In het geval van zoomobjectieven waarvoor geen eerdere opgeslagen waarden bestonden, leidde het uitvoeren van automatische AF-fijnafstelling bij één brandpuntsafstand (minimum of maximum) ertoe dat de waarde voor de resterende brandpuntsafstand niet correct werd opgeslagen. Deze oplossing ging samen met wijzigingen in de werkstroom.
  • - Wanneer radio-gestuurde AWL werd gebruikt met twee of meer secundaire flitsers, werd de flitssterkte voor i-DDL-flitserregeling niet aangepast om de waarden te reflecteren die werden gekozen voor:
   • ▹ flitscorrectie,
   • ▹ belichtingscompensatie (Heel beeld geselecteerd voor Persoonlijke instelling e3 Belichtingscorr. voor flitser in het MENU PERSOONLIJKE INST.),
   • ▹ de stapgrootte voor flitsbracketing, of
   • ▹ de stapgrootte voor belichting/flitsbracketing
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.10
 • • Gebruikers kunnen nu de band kiezen (2,4 of 5 GHz) voor de host SSID om verbinding te maken met draadloze netwerken met behulp van een WT-6 draadloze zender die op de camera is bevestigd. De band wordt vermeld in het dialoogvenster voor netwerkselectie van de verbindingswizard en na de verbinding in het scherm Bedraad LAN/WT.
 • • Autofocus voor zoekerfotografie is verbeterd.
 • • Selectie van het scherpstelpunt werkt nu soepel, zelfs wanneer de gebruiker plotseling van richting verandert op de multi-selector of de secundaire selector.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Autofocus gaf soms onverwachte resultaten bij gebruik met bepaalde AF-S-objectieven met maximale diafragma’s kleiner dan f/2.8.
  • - In plaats van te knipperen bleef de netwerkaanduiding branden wanneer een Ethernet-verbinding tot stand was gebracht.
  • - De WT-6 draadloze zender kon niet worden gebruikt om verbinding te maken met draadloze netwerken met SSID's met een spatie, puntkomma (“;”), ampersand (“&”) of backslash (“\” of in de JIS- tekenset, “¥”).
  • - De over- en onderbelichtingsaanduidingen in de zoeker werden omgekeerd wanneer +0- werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling f9 (Aanduidingen omkeren) in het MENU PERSOONLIJKE INST..
  • - Bijwerken van de belichtingsaanduidingen duurde lang wanneer sluitertijd, diafragma of ISO-gevoeligheid werden aangepast met behulp van de hoofd- of secundaire instelschijf.
  • - Als, wanneer Scherpstelpunt en AF-veldst. werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling a5 (Punten opslaan per stand) in het MENU PERSOONLIJKE INST., de stand-by-timer afliep met de camera in portretstand (staand) en de camera vervolgens werd gedraaid naar landschapstand (liggend) voordat de stand-by-timer werd gereactiveerd, herstelde de camera niet de AF-veldstand die eerder voor landschapstand was geselecteerd, maar schakelde de camera in plaats daarvan naar de AF-veldstand die geselecteerd was toen de camera in de portretstand stond.
  • - Onderstaande punten werden niet onmiddellijk bijgewerkt om het werkelijke aantal resterende opnamen te weerspiegelen nadat foto’s waren gewist:
   • • het aantal resterende opnamen weergegeven in het bovenste bedieningspaneel wanneer de camera uit was, en
   • • de beeldtellerweergave in het achterste lcd-venster wanneer Beeldteller werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling d12 (Achterste lcd-venster) in het MENU PERSOONLIJKE INST..
  • - Het item Opties voor AF-fijnafstelling kon slechts worden gebruikt om één set fijnafstellingswaarden op te slaan voor AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR-objectieven: gebruikers konden of waarden opslaan voor gebruik met de ingebouwde teleconverter of waarden voor gebruik zonder, maar niet beide.
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam D6 “C” Firmwareversie 1.51
Ondersteunde camera’s D6
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.50
Bestandsnaam F-D6-V151W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opmerking: Een computer en een kaartlezer zijn vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-D6-V151W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-D6-V151W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “D6Update”:
  • D6__0151.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D6__0151.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 5. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Win_Nl.pdf (PDF) (0,22 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: de licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Productbeschrijving
Naam D6 “C” Firmwareversie 1.51
Ondersteunde camera’s D6
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.50
Bestandsnaam F-D6-V151M.dmg
Systeemvereisten
 • macOS Monterey-versie 12
 • macOS Big Sur-versie 11
 • macOS Catalina-versie 10.15
 • macOS Mojave-versie 10.14
 • macOS High Sierra-versie 10.13
 • macOS Sierra-versie 10.12
Opmerking: Een computer en een kaartlezer zijn vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download F-D6-V151M.dmg.
 2. Dubbelklik op het pictogram F-D6-V151M.dmg om een diskafbeelding met een map genaamd “D6Update” te bevestigen, die op zijn beurt het volgende bestand bevat:
  • D6__0151.bin (de camerafirmware)
 3. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D6__0151.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 4. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 5. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 6. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 7. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Mac_Nl.pdf (PDF) (0,19 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: de licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.