Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

Z 9 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de Z 9-camera “C” firmware naar versie 2.00 te updaten. Gebruik Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera te controleren alvorens verder te gaan. U hoeft deze update niet te downloaden als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 2.00
 • Opmerking: de veranderingen die hieronder worden weergegeven onder “Fotograferen”, “Opnemen van video’s”, “Beeldschermen”, “Weergave” en “Knoppen” worden beschreven in Z 9 Reference Guide (Supplement for Firmware Version 2.00) (Z 9 Naslaggids (Bijlage voor firmwareversie 2.00)).
 • Opmerking: sommige aangepaste instellingen zijn opnieuw genummerd vanwege de toevoeging van nieuwe menuopties.
 • Fotograferen
 • • AF-veldstanden Breedveld-AF (C1) en Breedveld-AF (C2) toegevoegd.
 • • In de fotostand toont het bedieningspaneel nu extra informatie voor lange tijdopnamen, inclusief de verstreken tijd en de resterende tijd.
 • • Beeldopname met hoge snelheid beschikt nu over een functie “pre-release serieopname” vastleggen.
 • • De procedure voor het kiezen van een kleurtemperatuur gewijzigd wanneer Kies kleurtemperatuur is geselecteerd voor witbalans.
 • • De grootte gewijzigd van het gebied dat de camera gebruikt om waarden te meten voor Handmatige voorinstelling witbalans.
 • Opnemen van video’s
 • • AF-veldstanden Breedveld-AF (C1) en Breedveld-AF (C2) toegevoegd.
 • • De procedure voor het kiezen van een kleurtemperatuur gewijzigd wanneer Kies kleurtemperatuur is geselecteerd voor witbalans.
 • • De grootte gewijzigd van het gebied dat de camera gebruikt om waarden te meten voor Handmatige voorinstelling witbalans.
 • • Zoomverhoudingen van 50% en 200% op het scherm toegevoegd voor gebruik tijdens het opnemen van video’s.
 • • Het bedieningspaneel geeft nu het huidige beeldformaat en de beeldsnelheid weer in de videostand.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het VIDEO-OPNAMEMENU:
  • N-RAW 12-bits (NEV) en ProRes RAW HQ 12-bits (MOV) opties voor RAW-video-opname toegevoegd onder Bestandstype voor video.
  • Grotere oversampling toegevoegd.
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het MENU PERSOONLIJKE INST.:
  • - Een Video-info weergeven-optie toegevoegd voor Persoonlijke instelling g1, Menu i aanpassen.
  • - Een Snelle AF-ON-optie toegevoegd voor Persoonlijke instelling g2, Aangepaste knoppen.
  • Fijnafstelling ISO (stand M) toegevoegd in positie g8.
  • Groter sluitertijdbereik (stand M) toegevoegd in positie g9.
  • Weergave helderheidsinformatie toegevoegd in positie g14.
  • Rode opname-aanduiding toegevoegd in positie g17.
 • • De volgende aanvulling gedaan op het SETUP-MENU:
  • - Een 1080i (interlaced)-optie toegevoegd onder HDMI > Uitvoerresolutie.
 • Beeldschermen
 • • Wijzigingen aangebracht in de monitorstanden Alleen zoeker en Prioriteit aan zoeker.
 • • Tijdsaanduidingen voor ontspannen toegevoegd voor beeldopname met hoge snelheid.
 • • De volgende toevoeging gedaan aan het MENU PERSOONLIJKE INST.:
  • Zoekerweergave met hoge bps toegevoegd in positie d20.
 • • De volgende aanvullingen gedaan op het SETUP-MENU:
  • - De opties Lo 1 en Lo 2 toegevoegd onder Helderheid zoeker > Handmatig.
  • Temp. voor autom. uitschakelen toegevoegd.
 • Weergave
 • • Een optie Beweging combineren toegevoegd onder Retoucheren in het weergavemenu “i”.
 • • Bewaar opeenvolgende beelden toegevoegd aan de beschikbare opties in het menu “i” terwijl de videoweergave is gepauzeerd.
 • • Gebruikers kunnen nu alle foto's overslaan behalve de eerste foto in elke serie bij het bladeren door foto's in schermvullende weergave.
 • Knoppen
 • • De volgende toevoegingen gedaan aan het MENU PERSOONLIJKE INST.:
  • Snelheid scherpstelpuntselectie toegevoegd in positie a14.
  • - Een optie Opnamefuncties oproepen (vast) toegevoegd voor Persoonlijke instelling f2, Aangepaste knoppen (opname).
  • - Toegevoegd aan de lijst met knoppen waaraan aangepaste functies kunnen worden toegewezen met behulp van Persoonlijke instellingen f2 (Aangepaste knoppen (opname)) en g2 (Aangepaste knoppen) en toegevoegd aan de functies die kunnen worden toegewezen Scherpstelpositie opslaan en Scherpstelpositie oproepen.
  • Rol scherpstel-/instelring wisselen toegevoegd in positie f11 (vanaf 20 april 2022 is deze functie alleen beschikbaar met NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S-objectieven).
  • Voorkeur sec. selector midden toegevoegd in positie f13.
 • • De volgende aanvulling gedaan op het SETUP-MENU:
  • - De instellingen die zijn opgeslagen en geladen met Menu-instellingen opslaan/laden omvatten nu de instellingen voor Foto's in beide sleuven wissen en Criteria voor gefilterde weergave in het weergavemenu.
 • Andere wijzigingen
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objectieven.
 • • De formaten die beschikbaar zijn wanneer foto's worden gedownload met behulp van SnapBridge versie 2.9.0 of hoger omvatten nu 8 megapixels (4 K) in aanvulling op de bestaande opties Oorspronkelijk formaat en 2 megapixels.
 • • De in het menu “i” gemarkeerde opties kunnen nu worden geselecteerd met behulp van de centrale knop van de secundaire selector of de centrale knop van de multi-selector voor verticale opname.
 • • Knoppen waaraan Opnamefuncties oproepen is toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2, Aangepaste knoppen (opname), kunnen nu in deze functie worden gebruikt terwijl de camera via USB is verbonden met een apparaat waarop apps draaien zoals NX Tether of NX MobileAir.
 • • Wijzigingen aangebracht aan autofocus voor verbeterde betrouwbaarheid, focus-tracking en onderwerpdetectie bij weinig licht.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Er verschenen in zeldzame gevallen horizontale lijnen op foto's gemaakt in de standen P en A.
  • - Door het diafragma te verlagen tot onder f/5.6 met AF-C gekozen voor scherpstelstand en Scherpstelling geselecteerd voor Selectie AF-C-prioriteit werd soms de ontspanknop uitgeschakeld in de stand beeldopname met hoge snelheid.
  • - Langzaam bewegende onderwerpen stonden soms niet scherpgesteld op foto's gemaakt in scherpstelmodus AF-C bij diafragma's sneller dan f/2.8.
  • - Het selecteren van ON voor Gelijkmatige belichting tijdens intervalfotografie terwijl een objectief zonder CPU was bevestigd, zorgde ervoor dat overbelichting geleidelijk werd verergerd tijdens elke serie foto's.
  • - Pogingen om verbinding te maken met SFTP-servers geconfigureerd met behulp van macOS mislukten door een fout, tenzij de home-map werd geselecteerd als bestemming.
  • - Wanneer gebruikers van de ene geheugenbank voor persoonlijke instellingen naar een andere schakelden en een andere instelling voor Persoonlijke instelling a9 werd opgeslagen, namelijk Scherpstelstand beperken, werd de instelling voor scherpstelmodus opgeslagen in de tweede geheugenbank niet opgeroepen; in plaats daarvan bleef de instelling voor de eerste bank van kracht en kon niet worden gewijzigd.
  • - De camera reageerde soms niet meer als een foto werd genomen met Aan/ON geselecteerd zowel voor Controlefoto in het WEERGAVEMENU als voor Flikkerreductie voor foto's in het FOTO-OPNAMEMENU.
  • - Het scherm werd soms overstroomd met berichten in sommige talen.
  • - Apps zoals NX Tether en SnapBridge gaven onjuiste waarden weer voor maximaal diafragma bij sommige objectieven tijdens op afstand bediende fotografie.
  • - De stand-by-timer werd in zeldzame gevallen niet opnieuw geactiveerd als de ontspanknop kort na het verlopen werd ingedrukt.
  • - De volgende problemen traden op in stand M als een andere optie dan Behoud belichting uit werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling b7 (Behoud belichting) in het MENU PERSOONLIJKE INST. wanneer OFF werd geselecteerd voor ISO-gevoeligheid instellen > Autom inst ISO-gevoeligheid in het foto-opnamemenu:
   • ▸ Door het selecteren van ISO-gevoeligheid voor Persoonlijke instelling b7 (Behoud belichting) werd de camera minder responsief wanneer ISO-gevoeligheid werd aangepast met behulp van de ISO-knop en instelschijven. De camera gaf ook ISO-gevoeligheden weer die lager waren dan de laagst beschikbare waarde (in deze omstandigheden was de laagst beschikbare waarde ISO 64).
   • ▸ Door het selecteren van Sluitertijd voor Persoonlijke instelling b7 (Behoud belichting) werd de camera minder responsief wanneer sluitertijd werd aangepast met behulp van de instelschijven.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • Een probleem verholpen dat scherpstellen van de camera op gedetecteerde onderwerpen verhinderde tijdens video-opnamen als al het volgende gekozen was in het VIDEO-OPNAMEMENU:
  • Beeldveld > Kies beeldveld: DX
  • AF-veldstand: Hetzij Breedveld-AF (klein), Breedveld-AF (groot), AF met meevolg. scherpst. of Automatisch veld-AF
  • Opties voor AF-onderwerpdetectie > Onderwerpdetectie: Elke andere optie dan Onderwerpdetectie uit
 • • Typefouten gecorrigeerd in de namen van sommige items in Groep a (Scherpstelling) van het MENU PERSOONLIJKE INST. in sommige talen.
 • • Een probleem verholpen waardoor in zeldzame gevallen horizontale strepen in een cirkel verschenen in het midden van foto's gemaakt met een Z TELECONVERTER TC-1.4x of een Z TELECONVERTER TC-2.0x bevestigd aan een NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S-objectief en met een andere optie dan Uit geselecteerd voor Vignetteringscorrectie in het FOTO-OPNAMEMENU.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objectieven (vanaf “C”-firmwareversie 1.10).
 • • De volgende problemen verholpen (vanaf “C” firmwareversie 1.10):
  • - Door gebruik van menu-opties die alleen de opties ON en OFF aanbieden, werd soms de menuweergave corrupt als een objectief dat ondersteuning bood voor Persoonlijke instelling a14 (Handm. scherpstelring in AF-st.) in het MENU PERSOONLIJKE INST. was bevestigd.
  • - De kleuren in HLG of N-Log werden niet correct aangepast voor weergave in de zoeker wanneer ON werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling g8 (Weergavehulp) in het MENU PERSOONLIJKE INST..
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.10
 • • Ondersteuning toegevoegd voor NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objectieven.
 • • De lengte van de serieopname is uitgebreid voor dual-format foto’s (NEF/RAW + JPEG of JPEG + JPEG) gemaakt met 20 bps in de ontspanstand continu hoge snelheid.
  • “C” firmwareversie 1.00:
   • - NEF/RAW (hoge efficiëntie★) + JPEG Basis (groot): ca. 3 seconden *
   • - JPEG sleuf 1 - JPEG sleuf 2 (Sleuf 1: JPEG Fijn (groot); Sleuf 2: JPEG Basis (klein)): ca. 3 seconden *
  • “C” firmwareversie 1.10:
   • - NEF/RAW (hoge efficiëntie★) + JPEG Basis (groot): ca. 8 seconden *
   • - JPEG sleuf 1 - JPEG sleuf 2 (Sleuf 1: JPEG Fijn (groot); Sleuf 2: JPEG Basis (klein)): ca. 8 seconden *

  * De lengte van de serieopname die kan worden gemaakt voordat de beeldsnelheid daalt. De getallen zijn referentiewaarden verkregen via in huis uitgevoerde metingen met behulp van een NIKKOR Z 50mm f/1.8 S-objectief en een ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress-geheugenkaart. De lengte van de serieopname neemt af in sommige omstandigheden, onder andere als:

  • Back-up is geselecteerd voor Functie van kaart in sleuf 2 of
  • ON is geselecteerd voor Autom. vertekeningscorrectie.
 • • Opties die zijn gemarkeerd in de lijst Criteria voor gefilterde weergave in het WEERGAVEMENU kunnen nu ook worden geselecteerd en gedeselecteerd door de multi-selector naar rechts te drukken.
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat optionele SB-5000-flitsers niet synchroniseerden met de sluiter wanneer aan alle volgende voorwaarden werd voldaan:
  • - Een sluitertijd korter dan de flitssynchronisatiesnelheid werd geselecteerd met 1/200 sec. (automat. FP) of 1/250 sec. (automat. FP) gekozen voor persoonlijke instelling e1 Flitssynchronisatiesnelheid in het MENU PERSOONLIJKE INST..
  • - De SB-5000 werd bestuurd via radio-AWL met behulp van een optionele WR-R10 of WR-R11a draadloze afstandsbediening die op de camera is bevestigd.
  • - De flitser was niet op de accessoireschoen van de camera bevestigd.
 • • De volgende problemen verholpen:
  • - Door gebruik van menu-opties die alleen de opties ON en OFF aanbieden, werd soms de menuweergave corrupt als een objectief dat ondersteuning bood voor Persoonlijke instelling a14 (Handm. scherpstelring in AF-st.) in het MENU PERSOONLIJKE INST. was bevestigd.
  • - De kleuren in HLG of N-Log werden niet correct aangepast voor weergave in de zoeker wanneer ON werd geselecteerd voor Persoonlijke instelling g8 (Weergavehulp) in het MENU PERSOONLIJKE INST..
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam Z 9 “C” Firmwareversie 2.00
Ondersteunde camera’s Z 9
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.11
Bestandsnaam F-Z9-V200W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opmerking: Kaartlezer en computer vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-Z9-V200W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-Z9-V200W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “Z9Update”:
  • Z_9_0200.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_9_0200.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 5. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Download voor gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien het volgende pdf-bestand:
Z-series_FirmUp_Win_Nl.pdf (PDF) (0,31 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Productbeschrijving
Naam Z 9 “C” Firmwareversie 2.00
Ondersteunde camera’s Z 9
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.11
Bestandsnaam F-Z9-V200M.dmg
Systeemvereisten
 • macOS Monterey-versie 12
 • macOS Big Sur-versie 11
 • macOS Catalina-versie 10.15
 • macOS Mojave-versie 10.14
 • macOS High Sierra-versie 10.13
 • macOS Sierra-versie 10.12
Opmerking: Kaartlezer en computer vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download F-Z9-V200M.dmg.
 2. Dubbelklik op het pictogram F-Z9-V200M.dmg om een diskafbeelding met een map genaamd “Z9Update” te bevestigen, die op zijn beurt het volgende bestand bevat:
  • Z_9_0200.bin (de camerafirmware)
 3. Kopieer met behulp van een kaartlezer, “Z_9_0200.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 4. Plaats de geheugenkaart in Sleuf 1 op de camera en schakel de camera in.
 5. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 6. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 7. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Download voor gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien het volgende pdf-bestand:
Z-series_FirmUp_Mac_Nl.pdf (PDF) (0,26 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.