Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

D500 firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de D500-camera “C” firmware naar versie 1.31 te updaten. Alvorens verder te gaan, selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU van de camera en controleer de firmwareversie van de camera. U hoeft deze update niet te downloaden of installeren als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Deze update bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere updates.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.

Bijwerken van “C” firmwareversie 1.00 t/m 1.12 naar versie 1.20

 • U dient de update twee keer uit te voeren. De update een tweede keer uitvoeren, voltooit de firmware-update.
 • Tijdens de eerste update kan de camera al dan niet het bericht “Update is mislukt. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger” weergeven. Ga ongeacht deze melding naar de tweede update.
 • De tweede update uitvoeren
 • Voltooi Stap 5 tot en met 7 van “De camerafirmware bijwerken”.
 • Een opmerking over de tweede update
 • Houd er rekening mee dat de firmwareversie al dan niet wordt gewijzigd als gevolg van de eerste update. Als de firmwareversie is gewijzigd, blijven de versies “Huidige” en “Nieuw”, zoals weergegeven in het venster “Bijwerken?”, gelijk; anders zullen de twee versies verschillend zijn.
 • In beide gevallen wordt de firmwareversie bijgewerkt wanneer u de update een tweede keer uitvoert.
 • SnapBridge-app kan geen verbinding maken
 • Als de SnapBridge-app na de update geen verbinding kan maken met de camera, heeft u wellicht de tweede update niet uitgevoerd.
 • Selecteer Verbinden met smartapparaat in het SETUP-MENU van de camera om de app en cameranaam weer te geven; als het Bluetooth-symbool niet knippert in het scherm, dient u de update nogmaals uit te voeren.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.30 naar 1.31
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat, wanneer foto's werden gemaakt met een flitser bevestigd, de flitser soms niet presteerde in overeenstemming met de waarde geselecteerd voor ISO-gevoeligheid instellen > Maximale gevoeligheid met flash na één van de volgende bewerkingen:
  • - Instellingen laden met Instellingen opslaan/laden > Instellingen laden
  • - Tussen geheugenbanken foto-opnamemenu schakelen met Geh.bank foto-opnamemenu
 • Opmerking
 • Het uitvoeren van een firmware-update terwijl de camera te maken heeft met dit probleem zal op zich het probleem niet oplossen. Na het uitvoeren van de update moet u ofwel:
  • • alle instellingen terugzetten met  Alle instellingen terugzetten > Terugzetten, of
  • • eerder opgeslagen instellingen (indien beschikbaar) vanaf de geheugenkaart laden met Instellingen opslaan/laden > Instellingen laden.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.20 naar 1.30
 • • Ondersteuning toegevoegd voor CFexpress-kaarten (Type B). Voor meer informatie, zie de Nikon-ondersteuningswebsite voor uw land of regio.
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat zowel de opties Heel beeld als Alleen achtergrond voor Persoonlijke instelling e3 Belichtingscorr. voor flitser in het MENU PERSOONLIJKE INST. dezelfde resultaten produceerden als Heel beeld tijdens flitserfotografie.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.15 naar 1.20
 • • De camera ondersteunt nu ook rechtstreekse Wi-Fi-verbindingen met apparaten waarop SnapBridge is geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie de “Aanvulling op de Gebruikshandleiding” waarin deze functie wordt beschreven. Voordat u deze functie gebruikt, moet u upgraden naar de volgende versie van de app:
  • - SnapBridge versie 2.5.4 of hoger
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - De camera kon soms moeilijk scherpstellen op onderwerpen in de scherpstelpunten aan de randen van het beeld.
  • - De camera reageerde soms niet meer tijdens het maken van opnamen in continu-hoge-snelheid (CH) ontspanstand.
  • - De camera schakelde soms niet uit nadat de hoofdschakelaar op “OFF” werd gedraaid.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.14 naar 1.15
 • • De SETUP-MENU > Tijdzone en datum > Tijdzone-weergave toont nu alleen de namen van grote steden in de huidige geselecteerde zone.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.13 naar 1.14
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat het kopiëren van beelden met behulp van het item Beeld(en) kopiëren in het WEERGAVEMENU werd belemmerd wanneer een lege accu of geen accu in de camera was geplaatst, ook al was een accu met voldoende lading in de MB-D17 battery pack geplaatst.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.12 naar 1.13
 • • Een probleem verholpen dat het koppelen belemmerde of resulteerde in onbetrouwbare verbindingen wanneer de camera met de Android-editie van de SnapBridge-app werd gebruikt.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 1.12
 • • Er is een probleem verholpen dat leidde tot onbetrouwbare verbindingen tussen de camera en iOS versie 10.2 van de SnapBridge app.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • Een probleem opgelost dat voorkwam dat de sluiter door de aanraaksluiteroptie werd ontspannen wanneer autofocus, met een bevestigde SB-800 flitser, tijdens livebeeld werd gebruikt.
 • • De items gewijzigd die werden gecontroleerd wanneer beeldsensorreiniging werd uitgevoerd met behulp van de optie SETUP-MENU > Beeldsensor reinigen > Nu reinigen. Wij raden u aan deze optie te gebruiken om beeldsensorreiniging uit te voeren nadat de update is voltooid.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.02 naar 1.10
 • • Aanvullende ondersteuning voor de iOS-versie van SnapBridge.
 • • Sommige helptekst aangepast.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Beelden werden niet correct weergegeven wanneer zoomweergave werd gebruikt tijdens controlebeeld.
  • - De scherpstelpuntweergave ging niet branden wanneer de ontspanknop half werd ingedrukt nadat de stand-by-timer was verlopen.
  • - De camera reageerde niet langer wanneer een instelschijf werd gebruikt in het menu MENU PERSOONLIJKE INST. > f Bediening > f1 Aangepaste knoptoewijzing > Filmopnameknop + command dial.
  • - Als een andere optie dan Uit was geselecteerd voor Actieve D-Lighting in het FOTO-OPNAMEMENU, dan waren foto’s, gemaakt met een optionele flitser in flitsstand automatisch diafragma (AA), niet-DDL automatisch (A) of handmatige flitsmodus met afstandsprioriteit (GN), overbelicht.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.01 naar 1.02
 • • Een probleem aangepakt dat soms fouten veroorzaakte met bepaalde UHS-II SD-geheugenkaarten. Omdat we hebben geconstateerd dat dit leesfouten waren die niet in de camera maar in de kaarten zelf optraden, hebben we het probleem aangepakt met een alternatief dat zorgt voor tijdelijke overschakeling naar de UHS-I-stand wanneer zich een fout in de kaart voordoet in UHS-II-stand. Zodra de camera wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld of wanneer de stand-by-timer opnieuw wordt gestart, gaat de camera terug naar UHS-II-stand. Leesfouten in kaarten kunnen zich nog steeds voordoen na de update, zij het in zeer zeldzame gevallen.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.01
 • • Een probleem opgelost dat soms ervoor zorgde dat de opties voor SETUP-MENU > Taal (Language) niet juist werden weergegeven.
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam D500 “C” Firmwareversie 1.31
Ondersteunde camera’s D500
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.30
Bestandsnaam F-D500-V131W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opmerking: Een computer en een kaartlezer zijn vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-D500-V131W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-D500-V131W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “D500Update”:
  • D500_0131.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D500_0131.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 5. Plaats de geheugenkaart in de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Win_Nl.pdf (PDF) (0,22 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Bijwerken van “C” firmwareversie 1.00 t/m 1.12 naar versie 1.20

 • U dient de update twee keer uit te voeren. De update een tweede keer uitvoeren, voltooit de firmware-update.
 • Tijdens de eerste update kan de camera al dan niet het bericht “Update is mislukt. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger” weergeven. Ga ongeacht deze melding naar de tweede update.
 • De tweede update uitvoeren
 • Voltooi Stap 4 tot en met 6 van “De camerafirmware bijwerken”.
 • Een opmerking over de tweede update
 • Houd er rekening mee dat de firmwareversie al dan niet wordt gewijzigd als gevolg van de eerste update. Als de firmwareversie is gewijzigd, blijven de versies “Huidige” en “Nieuw”, zoals weergegeven in het venster “Bijwerken?”, gelijk; anders zullen de twee versies verschillend zijn.
 • In beide gevallen wordt de firmwareversie bijgewerkt wanneer u de update een tweede keer uitvoert.
 • SnapBridge-app kan geen verbinding maken
 • Als de SnapBridge-app na de update geen verbinding kan maken met de camera, heeft u wellicht de tweede update niet uitgevoerd.
 • Selecteer Verbinden met smartapparaat in het SETUP-MENU van de camera om de app en cameranaam weer te geven; als het Bluetooth-symbool niet knippert in het scherm, dient u de update nogmaals uit te voeren.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.30 naar 1.31
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat, wanneer foto's werden gemaakt met een flitser bevestigd, de flitser soms niet presteerde in overeenstemming met de waarde geselecteerd voor ISO-gevoeligheid instellen > Maximale gevoeligheid met flash na één van de volgende bewerkingen:
  • - Instellingen laden met Instellingen opslaan/laden > Instellingen laden
  • - Tussen geheugenbanken foto-opnamemenu schakelen met Geh.bank foto-opnamemenu
 • Opmerking
 • Het uitvoeren van een firmware-update terwijl de camera te maken heeft met dit probleem zal op zich het probleem niet oplossen. Na het uitvoeren van de update moet u ofwel:
  • • alle instellingen terugzetten met  Alle instellingen terugzetten > Terugzetten, of
  • • eerder opgeslagen instellingen (indien beschikbaar) vanaf de geheugenkaart laden met Instellingen opslaan/laden > Instellingen laden.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.20 naar 1.30
 • • Ondersteuning toegevoegd voor CFexpress-kaarten (Type B). Voor meer informatie, zie de Nikon-ondersteuningswebsite voor uw land of regio.
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat zowel de opties Heel beeld als Alleen achtergrond voor Persoonlijke instelling e3 Belichtingscorr. voor flitser in het MENU PERSOONLIJKE INST. dezelfde resultaten produceerden als Heel beeld tijdens flitserfotografie.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.15 naar 1.20
 • • De camera ondersteunt nu ook rechtstreekse Wi-Fi-verbindingen met apparaten waarop SnapBridge is geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie de “Aanvulling op de Gebruikshandleiding” waarin deze functie wordt beschreven. Voordat u deze functie gebruikt, moet u upgraden naar de volgende versie van de app:
  • - SnapBridge versie 2.5.4 of hoger
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - De camera kon soms moeilijk scherpstellen op onderwerpen in de scherpstelpunten aan de randen van het beeld.
  • - De camera reageerde soms niet meer tijdens het maken van opnamen in continu-hoge-snelheid (CH) ontspanstand.
  • - De camera schakelde soms niet uit nadat de hoofdschakelaar op “OFF” werd gedraaid.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.14 naar 1.15
 • • De SETUP-MENU > Tijdzone en datum > Tijdzone-weergave toont nu alleen de namen van grote steden in de huidige geselecteerde zone.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.13 naar 1.14
 • • Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat het kopiëren van beelden met behulp van het item Beeld(en) kopiëren in het WEERGAVEMENU werd belemmerd wanneer een lege accu of geen accu in de camera was geplaatst, ook al was een accu met voldoende lading in de MB-D17 battery pack geplaatst.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.12 naar 1.13
 • • Een probleem verholpen dat het koppelen belemmerde of resulteerde in onbetrouwbare verbindingen wanneer de camera met de Android-editie van de SnapBridge-app werd gebruikt.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.11 naar 1.12
 • • Er is een probleem verholpen dat leidde tot onbetrouwbare verbindingen tussen de camera en iOS versie 10.2 van de SnapBridge app.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.11
 • • Een probleem opgelost dat voorkwam dat de sluiter door de aanraaksluiteroptie werd ontspannen wanneer autofocus, met een bevestigde SB-800 flitser, tijdens livebeeld werd gebruikt.
 • • De items gewijzigd die werden gecontroleerd wanneer beeldsensorreiniging werd uitgevoerd met behulp van de optie SETUP-MENU > Beeldsensor reinigen > Nu reinigen. Wij raden u aan deze optie te gebruiken om beeldsensorreiniging uit te voeren nadat de update is voltooid.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.02 naar 1.10
 • • Aanvullende ondersteuning voor de iOS-versie van SnapBridge.
 • • Sommige helptekst aangepast.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - Beelden werden niet correct weergegeven wanneer zoomweergave werd gebruikt tijdens controlebeeld.
  • - De scherpstelpuntweergave ging niet branden wanneer de ontspanknop half werd ingedrukt nadat de stand-by-timer was verlopen.
  • - De camera reageerde niet langer wanneer een instelschijf werd gebruikt in het menu MENU PERSOONLIJKE INST. > f Bediening > f1 Aangepaste knoptoewijzing > Filmopnameknop + command dial.
  • - Als een andere optie dan Uit was geselecteerd voor Actieve D-Lighting in het FOTO-OPNAMEMENU, dan waren foto’s, gemaakt met een optionele flitser in flitsstand automatisch diafragma (AA), niet-DDL automatisch (A) of handmatige flitsmodus met afstandsprioriteit (GN), overbelicht.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.01 naar 1.02
 • • Een probleem aangepakt dat soms fouten veroorzaakte met bepaalde UHS-II SD-geheugenkaarten. Omdat we hebben geconstateerd dat dit leesfouten waren die niet in de camera maar in de kaarten zelf optraden, hebben we het probleem aangepakt met een alternatief dat zorgt voor tijdelijke overschakeling naar de UHS-I-stand wanneer zich een fout in de kaart voordoet in UHS-II-stand. Zodra de camera wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld of wanneer de stand-by-timer opnieuw wordt gestart, gaat de camera terug naar UHS-II-stand. Leesfouten in kaarten kunnen zich nog steeds voordoen na de update, zij het in zeer zeldzame gevallen.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.01
 • • Een probleem opgelost dat soms ervoor zorgde dat de opties voor SETUP-MENU > Taal (Language) niet juist werden weergegeven.
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam D500 “C” Firmwareversie 1.31
Ondersteunde camera’s D500
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.30
Bestandsnaam F-D500-V131M.dmg
Systeemvereisten
 • macOS Monterey-versie 12
 • macOS Big Sur-versie 11
 • macOS Catalina-versie 10.15
 • macOS Mojave-versie 10.14
 • macOS High Sierra-versie 10.13
 • macOS Sierra-versie 10.12
Opmerking: Een computer en een kaartlezer zijn vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download F-D500-V131M.dmg.
 2. Dubbelklik op het pictogram F-D500-V131M.dmg om een diskafbeelding met een map genaamd “D500Update” te bevestigen, die op zijn beurt het volgende bestand bevat:
  • D500_0131.bin (de camerafirmware)
 3. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D500_0131.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
  Opmerking: Vergeet niet de firmware naar de hoofddirectory (allerhoogst) van de geheugenkaart te kopiëren. De camera herkent de nieuwe firmware niet als het in een map onder de hoofddirectory wordt geplaatst.
 4. Plaats de geheugenkaart in de camera en schakel de camera in.
 5. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 6. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 7. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Mac_Nl.pdf (PDF) (0,19 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Opmerking: De licentie voor de open-source software die is meegeleverd in het NVM Express-stuurprogramma van de camera vindt u onder “BSD License (NVM Express Driver)”.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.