Nederlands

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken. Links naar downloads kunnen via e-mail worden verzonden om op een computer gedownload te worden.

D4S firmware

Selecteer uw besturingssysteem.

 • Windows
 • Mac OS

Dit software-updateprogramma is voor het hierboven vermelde product dat eigendom is van de klant (het “betreffende product”) en wordt alleen verschaft bij aanvaarding van de hieronder vermelde overeenkomst. Door “Accepteren” te selecteren en op “Downloaden” te klikken, bent u gehouden aan de acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt, alvorens met de download te beginnen.

 • • Deze service verschaft software die kan worden gebruikt om de D4S-camera “C” firmware naar versie 1.33 te updaten. Alvorens verder te gaan, selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU van de camera en controleer de firmwareversie van de camera. U hoeft deze update niet te downloaden of installeren als de hierboven vermelde firmware al is geïnstalleerd.
 • • Lees de onderstaande informatie alvorens verder te gaan.
BELANGRIJK: Firmware-updates kunnen niet worden uitgevoerd als Inschakelen momenteel is geselecteerd voor Netwerk > Netwerkverbinding  in het SETUP-MENU. Selecteer Uitschakelen voor Netwerkverbinding alvorens verder te gaan.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.32 naar 1.33
 • • De volgende ondersteuning voor AF-P-lenzen toegevoegd:
  • - Als de stand-by-timer afloopt na het scherpstellen, dan wordt de scherpstelpositie niet langer veranderd wanneer de timer opnieuw wordt geactiveerd.
  • - Als de scherpstelling wordt aangepast door aan de scherpstelring van het objectief te draaien, dan gaat de scherpstelaanduiding in de zoeker (en in livebeeld, het scherpstelpunt in de monitor) nu knipperen om aan te geven wanneer oneindig of de kortste scherpstelstand is bereikt.
 • • Ondersteuning toegevoegd voor AF-P DX-objectieven.
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.31 naar 1.32
 • • De volgende problemen opgelost die in zeldzame gevallen optreden wanneer RAW+JPEG-foto’s werden gemaakt met kaarten met schrijftoegang die in zowel de XQD- en CompactFlash-kaartsleuven zijn geplaatst, RAW eerste - JPEG tweede is geselecteerd voor Functie tweede sleuf in het OPNAMEMENU en Aan is geselecteerd voor Netwerk > Opties > Automatisch verzenden in het SETUP-MENU.
  • - De camera blokkeerde soms bij het herstarten nadat gebruikers (1) de ontspanknop volledig hadden ingedrukt zonder eerst de stand-by-timer te activeren en vervolgens (2) de timer lieten aflopen of de camera uitschakelden zonder eerst de timer opnieuw te activeren.
  • - Als de ontspanknop helemaal werd ingedrukt om het fotograferen te starten terwijl de stand-by-timer uit was, dan werd zo nu en dan de eerste opname noch gemarkeerd voor overdracht, noch geüpload.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.30 naar 1.31
 • • Een probleem opgelost dat optrad met firmwareversie 3.00 voor de WR-R10 draadloze afstandsbediening. In zeldzame gevallen gaf de camera niet het aantal resterende opnamen weer of had de camera ongeveer een minuut nodig om uit te schakelen wanneer de WR-R10 was aangesloten.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.20 naar 1.30
 • • De optie Besturing externe opname is toegevoegd aan het item HDMI in het SETUP-MENU. Als de camera via HDMI is verbonden met een recorder van een ander merk die Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 of NINJA BLADE) ondersteunt, kan door het selecteren van Aan de camerabediening worden gebruikt om de opname te starten en te stoppen. Meer informatie is beschikbaar in een extra handleiding.
  Opmerking:
  • • Kies een andere optie dan 576p (progressief) of 480p (progressief) voor HDMI > Uitvoerresolutie in het SETUP-MENU.
  • • Kies een andere optie dan Automatisch voor HDMI > Uitvoerresolutie in het SETUP-MENU wanneer 640x 424; 30p of 640x 424; 25p is geselecteerd voor Filminstellingen > Beeldformaat/beeldsnelheid in het OPNAMEMENU.
 • • De volgende problemen zijn verholpen:
  • - In zeldzame gevallen werd de sluiter niet ontspannen wanneer de gebruiker foto’s probeerde te maken in filmlivebeeld.
  • - Ongeveer 4 seconden statisch was hoorbaar voor audio opgenomen met externe HDMI-recorders tijdens filmlivebeeld.
  • - Belichtingscorrectie kon de gewenste resultaten niet produceren als een negatieve waarde was geselecteerd wanneer NEF (RAW)-afbeeldingen werden verwerkt met behulp van de optie NEF (RAW)-verwerking in het RETOUCHEERMENU.
  • - In zeldzame gevallen werden beelden niet correct opgenomen met HDR (hoog dynamisch bereik) geselecteerd in het OPNAMEMENU.
  • - In portretstand toonde de monitor niet het scherpstelpunt in de juiste locatie als 5:4 (30x24) werd geselecteerd voor Kies beeldveld.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.20
 • Commanderstand kan nu worden geselecteerd voor e3: Optionele flitser in het MENU PERSOONLIJKE INST. wanneer een optionele SB-500 flitser wordt bevestigd. *
 • • De witbalansopties Automatisch en Flitslicht kunnen nu worden gebruikt met de LED-lamp op de optionele SB-500-flitser.
 • • Automatische witbalans is nu meer consistent.
 • • Er is niet langer een limiet voor het aantal foto’s dat kan worden gemaakt in een enkele serieopname bij sluitertijden van 4 sec. of langer wanneer continue ontspanstand is geselecteerd in belichtingsstand S of M. *
 • • Er is niet langer een limiet voor de tijd dat de sluiter open blijft wanneer “Tijd” is geselecteerd voor sluitertijd. *
 • • We hebben veranderd hoe scherpstelpunten worden weergegeven in de zoeker wanneer de camera tussen de richtingen “liggend” (landschap) en “staand” (portret) wordt gedraaid met Scherpstelpunt en AF-veldstand geselecteerd voor a10: Opslaan per stand in het MENU PERSOONLIJKE INST. en verschillende scherpstelpunten gekozen in elke richting. We hebben ook veranderd hoe scherpstelpunten in de zoeker worden weergegeven wanneer een objectieffunctieknop wordt ingedrukt met AF-veldstand geselecteerd voor f19: Scherpst.knoppen objectief in het MENU PERSOONLIJKE INST..
 • • De volgende problemen zijn opgelost:
  • - Als de gebruiker heeft scherpgesteld met behulp van de AF-ON-knop voordat wordt gefotografeerd in continue ontspanstand, nam de beeldsnelheid af onder de volgende omstandigheden: AF-S geselecteerd voor scherpstelstand, enkelpunts AF geselecteerd voor AF-veldstand en Scherpstelling geselecteerd voor a2: Selectie AF-S-prioriteit en Alleen AF-ON geselecteerd voor a4: AF-activering in het MENU PERSOONLIJKE INST..
  • - Wanneer een AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR-objectief was bevestigd, werd “Err” weergegeven in het bovenste bedieningspaneel en kon onder bepaalde belichtingsomstandigheden niet worden gefotografeerd.
  • - Beelden werden soms niet juist weergegeven tijdens controlebeeld indien zoomweergave werd gebruikt terwijl het toegangslampje van de geheugenkaart brandde.
  • - Beelden verdwenen niet uit de weergave indien een optionele WR-1 draadloze afstandsbediening werd gebruikt met Aan geselecteerd voor Controlebeeld in het WEERGAVEMENU.
  • - De camerafoto-informatieweergave toonde niet het juist bereik voor foto’s gemaakt met een optionele flitser in de stand handmatige afstandsprioriteit (GN).
  • - Wanneer foto’s gemaakt met behulp van een PC-E-objectief werden bekeken in Capture NX-D en andere Nikon-software, gaven de metagegevens het objectief aan als type E in plaats van type D.
  • - De foto-informatieweergave voor films, filmfoto’s en foto’s gemaakt met de Geluidloos-ontspanstand duidde soms onjuiste waarden aan voor sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid.
  • - Als de camera was verbonden via HDMI naar een 4K-compatibele TV, toonde nog de camera, noch de televisie de menu’s op correcte wijze.
  • - Het volume kon soms niet worden aangepast als aanduidingen werden verborgen tijdens filmweergave (Geen (alleen beeld)).
  • - Als zowel XQD- als CompactFlash-kaarten in de camera werden geplaatst wanneer deze was verbonden met een computer, kon de computer de XQD-kaart niet herkennen.
 • • Sommige helptekst is gewijzigd.

* Meer informatie is beschikbaar in een extra handleiding.

Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.01 naar 1.10
 • • Het selecteren van SPORT voor vibratiereductie wanneer een AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR-objectief is bevestigd, is niet langer van invloed op de beeldsnelheid in continue ontspanstand. De snelheid blijft nu hetzelfde als wanneer vibratiereductie OFF is.
 • • exFAT wordt nu gebruikt in plaats van FAT 32 wanneer geheugenkaarten met capaciteiten van meer dan 128 GB worden geformatteerd in de camera.
 • • Het indrukken van de filmopnameknop wanneer de menu’s worden weergegeven tijdens filmlivebeeld sluit nu de menu’s en hervat filmlivebeeld. Druk opnieuw op de filmopnameknop om het opnemen te beginnen.
 • • De centrale knop van de multi-selector kan nu worden gebruikt in livebeeld om in te zoomen op de geselecteerde scherpstelpunten wanneer Zoom aan/uit wordt gekozen voor Persoonlijke instelling f1 (Centrale knop multi-selector) > Weergavestand, hoewel het scherpstelpunt zelf wordt niet weergegeven.
 • • De helptekst voor de optie Persoonlijke instelling f19 (Scherpst.knoppen objectief) > Vooringesteld scherpstelpunt is verbeterd.
 • • De volgende problemen zijn opgelost:
  • - Het aantal opnamen getoond als resterend in het buffergeheugen in continue ontspanstand (C-REM) verschilde per geselecteerde optie voor NEF (RAW)-opname > NEF (RAW)-bitdiepte wanneer Klein was geselecteerd voor NEF (RAW)-opname > Beeldformaat in het OPNAMEMENU.
  • - Als Overloop was geselecteerd voor Functie tweede sleuf in het OPNAMEMENU EN PC + CARD (PC + KAART) was geselecteerd Destination (Bestemming) in Camera Control Pro 2, dan werd de ontspanknop uitgeschakeld wanneer de kaart in de eerste sleuf werd gevuld.
  • - Ongeacht of controlebeeld werd ingeschakeld door Aan voor Controlebeeld te selecteren in het WEERGAVEMENU, werd het beeld niet weergegeven na het fotograferen indien de sluiter werd ontspannen nadat de stand-by-timer afliep.
  • - Beelden afgespeeld in schermvullende weergave via HDMI werd bij lage resolutie weergegeven wanneer niet werd ingezoomd.
  • - De effecten van automatische vertekeningscorrectie waren niet zichtbaar tijdens controlebeeld. Dit zou van toepassing zijn als Aan werd geselecteerd voor Controlebeeld in het WEERGAVEMENU wanneer foto’s waren gemaakt met Aan geselecteerd voor Autom. vertekeningscorrectie in het OPNAMEMENU.
  • - De effecten van automatische vertekeningscorrectie werd niet weergegeven in meervoudige belichtingen gemaakt met Aan geselecteerd voor Controlebeeld in het WEERGAVEMENU en Aan geselecteerd voor Autom. vertekeningscorrectie in het OPNAMEMENU.
  • - Gebruik maken van Witbalans > Handmatige voorinstelling om witbalans van een beeld met commentaar te kopiëren leidde ertoe dat slechts 24 tekens van het commentaar naar de geselecteerde voorinstelling werden gekopieerd.
  • - Als Bedraad LAN werd geselecteerd voor Netwerk > Kies hardware in het SETUP-MENU en Verkrijg automatisch werd geselecteerd voor IP-adres wanneer FTP-upload werd geselecteerd in Verbindingswizard, dan resulteerde het opnieuw kiezen van automatische adrestoewijzing nadat inloggen op de ftp-server mislukte, in het het resetten van het IP-adres naar 000.000.000.000.
  • - Films met beeldsnelheden van 30p, 25p of 24p werden niet goed weergegeven op televisies verbonden via HDMI als 1080p (progressief) was geselecteerd voor HDMI > Uitvoerresolutie in het SETUP-MENU.
  • - IPTC-voorinstellingen kopiëren naar de camera: Een poging om een bestand als voorbeeld te bekijken met een profiel dat double-byte tekens bevatte, zorgde ervoor dat de camera blokkeerde.
  • - Het toevoegen van items aan Mijn Menu: De camera gaf OK weer, ook al kon de optie die momenteel is gemarkeerd in Opties toevoegen niet worden toegevoegd aan Mijn Menu.
  • - In sommige menu’s zouden pictogrammen of tekens overlappen of tekens werden te ver naar rechts weergegeven wanneer عربي (Arabisch) was geselecteerd voor Taal (Language) in het SETUP-MENU.
Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.00 naar 1.01
 • • Als Histogrammen weergeven was geselecteerd voor Persoonlijke instelling f1 (Centrale knop multi-selector) > Weergavestand, werden bij het indrukken van de centrale knop van de multi-selector niet de gewenste resultaten geproduceerd als het beeld was opgenomen met NEF (RAW) + JPEG Fijn, NEF (RAW) + JPEG Normaal of NEF (RAW) + JPEG Basis geselecteerd voor Beeldkwaliteit en een foto-informatieweergave anders dan overzicht of RGB-histogram was geselecteerd. Dit probleem is opgelost.
 • • Een probleem opgelost dat resulteerde in verzadiging in de markering en RGB-histogram geeft veranderingen in reactie of knipperende markeringen weer.
 • • Een probleem opgelost dat resulteerde in verzadigingsverandering wanneer op beelden opgenomen met Adobe RGB geselecteerd voor Kleurruimte werd ingezoomd.
 • • Een probleem opgelost dat voor daling van de scherpte zorgde wanneer in één of twee stappen op beelden in portretrichting werd ingezoomd met Aan geselecteerd voor Draai portret in het WEERGAVEMENU.
 • • Een probleem opgelost dat er soms in resulteerde dat NEF (RAW)-afbeeldingen opgenomen met NEF (RAW) geselecteerd voor Beeldkwaliteit niet juist werden opgenomen als foto’s met behulp van de optie “gecomprimeerd” en vervolgens de optie “non-losless compressie” werden gemaakt.
De firmwareversie van de camera bekijken
 1. Schakel de camera in.
 2. Druk op de MENU-knop van de camera en selecteer Firmwareversie in het SETUP-MENU om de firmwareversie van de camera weer te geven.
 3. Controleer de firmwareversie van de camera.
 4. Schakel de camera uit.
Productbeschrijving
Naam D4S “C” Firmwareversie 1.33
Ondersteunde camera’s D4S
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.32
Bestandsnaam F-D4S-V133W.exe
Systeemvereisten
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Opmerking: Kaartlezer of computer met ingebouwde geheugenkaartsleuf vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Maak een nieuwe map op de harde schijf van de computer aan en geef het de gewenste naam.
 2. Download F-D4S-V133W.exe naar de map aangemaakt in Stap 1.
 3. Voer F-D4S-V133W.exe uit om het volgende bestand uit te pakken naar een map met de naam “D4SUpdate”:
  • D4S_0133.bin (de camerafirmware)
 4. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D4S_0133.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
 5. Plaats de geheugenkaart in de eerste sleuf op de camera en schakel de camera in.
 6. Selecteer Netwerk in het SETUP-MENU en controleer of Uitschakelen is geselecteerd voor Netwerkverbinding.
 7. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 8. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 9. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Win_Nl.pdf (PDF) (0,22 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Productbeschrijving
Naam D4S “C” Firmwareversie 1.33
Ondersteunde camera’s D4S
Ondersteunde firmwareversies van de camera “C” Firmwareversies 1.00–1.32
Bestandsnaam F-D4S-V133M.dmg
Systeemvereisten
 • macOS High Sierra-versie 10.13
 • macOS Sierra versie 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Opmerking: Kaartlezer of computer met ingebouwde geheugenkaartsleuf vereist.
Copyright Nikon Corporation
Archieftype Zelf-uitpakkend
Reproductie Niet toegestaan
De camerafirmware updaten
 1. Download F-D4S-V133M.dmg.
 2. Dubbelklik op het pictogram F-D4S-V133M.dmg om een diskafbeelding met een map genaamd “D4SUpdate” te bevestigen, die op zijn beurt het volgende bestand bevat:
  • D4S_0133.bin (de camerafirmware)
 3. Kopieer, met behulp van een kaartsleuf of kaartlezer, “D4S_0133.bin” naar een geheugenkaart die in de camera is geformatteerd.
 4. Plaats de geheugenkaart in de eerste sleuf op de camera en schakel de camera in.
 5. Selecteer Netwerk in het SETUP-MENU en controleer of Uitschakelen is geselecteerd voor Netwerkverbinding.
 6. Selecteer Firmware-versie in het SETUP-MENU en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.
 7. Zodra de update is voltooid, schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart.
 8. Controleer of de firmware is bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde instructies of informatie over de apparatuur die is vereist om de update te voltooien, download het volgende pdf-bestand:
DSLR_Firmup_Mac_Nl.pdf (PDF) (0,19 MB)

Opmerking: Updates kunnen voor u worden uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.