Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

Z f aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z f „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.20. Lai, iekams sākt darbu, pārbaudītu kameras aparātprogrammatūras versiju, izmantojiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija). Ja iepriekšminētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, šo atjauninājumu nevajag lejupielādēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir nepieciešams karšu lasītājs un dators.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.20 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Ja baltā balanss ir iestatīts uz [Auto] (Automātiski) vai [Natural light auto] (Automātiskā dabiskā gaisma), pirmā uzņēmuma krāsu temperatūra tiks piemērota pārējām fotogrāfiju sērijām, kas uzņemtas, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanu ar pikseļu nobīdi.
 • • Mainītas noklusējuma vērtības šādiem iestatījumiem, kas tiek parādīti, kad ir izveidots bezvadu savienojums:
  • - Šifrēšanas atslēgas.
  • - Parole, kas tiek parādīta pēc tam, kad ir atjaunoti kameras noklusējuma iestatījumi.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamera dažkārt varēja pārstāt reaģēt, ja vienumam [Photo flicker reduction] (Fotogrāfiju mirgoņas samazināšana) bija atlasīts iestatījums [ON] (IESLĒGTS) un, ja sērijveida uzņemšana tika veikta atbrīvošanas režīmā [Continuous H (extended)] (Pastāvīgi liels) (paplašināts).
  • - Kamera dažkārt pārtrauca reaģēt, ja tā bija savienota ar HDMI saderīgu ierīci laikā, kad ekrāns bija pārvietots uzglabāšanas pozīcijā.
  • - Atbrīvojot aizvaru, kad monitors ir novietots uzglabāšanas pozīcijā, skatu meklētājs dažkārt var nesatumst, ja vienumam [Silent mode] (Klusuma režīms) ir iestatīta opcija [ON] (IESLĒGTS) un vienumam [Image quality] (Attēla kvalitāte) ir atlasīta opcija NEF (RAW) vai RAW + JPEG/HEIF.
  • - Tiešā skata displejā fotogrāfiju uzņemšanas un video ierakstīšanas laikā, kā arī uzņemto fotogrāfiju un ierakstīto video noēnotajos apgabalos dažkārt varēja būt pamanāmi „trokšņi”, ja:
   • ▸ [Set Picture Control] (Iestatīt Picture Control) bija iestatīta opcija [Deep Tone Monochrome] (Dziļa toņa vienkrāsains) vai [Flat Monochrome ] (Zema kontrasta vienkrāsains)
   • ▸ Vienumam [Contrast] (Kontrasts) bija atlasīta pozitīva vērtība vai iestatījums [A] (automātiski)
   • ▸ Iestatījumam [Brightness] (Spilgtums) bija atlasīta negatīva vērtība
  • - Kamera pēc intervāla video ierakstīšanas dažkārt varēja pārtraukt reaģēt.
  • - Kamera dažkārt varēja pārtraukt reaģēt, ja noteiktos apstākļos ierakstītajiem video atskaņošanas laikā tika piemērotas tādas darbības kā pārtīšana vai virzīšana.

Pēdējo reizi atjaunināts 2024. gada 23. maijā.

Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir pievienota lēnas kustības video ierakstīšana.
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka skatu meklētāja tiešā skata displejs dažos apstākļos varēja rādīt nepareizus rādījumus.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z f „C” aparātprogrammatūras versija 1.20
Atbalstītās kameras Z f
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.10
Faila nosaukums Z_f_0120.bin
Autortiesības Korporācija Nikon
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet jūsu datorā zemāk norādītās aparātprogrammatūras failu.
  Lūdzu, nodrošiniet, lai jūsu datorā būtu lejupielādētais aparātprogrammatūras fails.
  • Z_f_0120.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 2. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_f_0120.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 3. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 4. Atlasiet izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 5. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 6. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.