Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

D850 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras D850 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.31. Iekams sākt, kameras izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • NX Studio un Picture Control Utility 2 lietotājiem NX Studio jāatjaunina līdz versijai 1.3.1 vai jaunākai, bet Picture Control Utility 2 jāatjaunina līdz versijai 2.4.14 vai jaunākai.
 • • Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir nepieciešams karšu lasītājs un dators.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.31 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.30
 • • Ir izmainīta noklusējuma parole, kas tiek parādīta savienojuma izvēlnē pēc tam, kad visi kameras iestatījumi ir atiestatīti.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.30 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.21
 • • Fotogrāfiju un video uzņemšanas izvēlnes papildinātas ar vienumu [Portrait impression balance] (Portreta bildes balanss). Plašāku informāciju skatiet izdevumā Supplementary Firmware Update Manual (Papildu aparātprogrammatūras atjaunināšanas rokasgrāmata). Lai NEF (RAW) attēlus, kas uzņemti, izmantojot aparātprogrammatūras versiju 1.30 vai jaunāku, skatītu datorā, NX Studio jāatjaunina līdz versijai 1.3.1 vai jaunākai, bet Picture Control Utility 2 jāatjaunina līdz versijai 2.4.14 vai jaunākai.
 • • Ir novērsta problēma, kuras rezultātā, izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) mēģinot aktivizēt vienumu [Lock mirror up for cleaning] (Bloķēt spoguli paceltā stāvoklī, lai to tīrītu), kamera Bluetooth izvēlnē parādīja paziņojumu „Atspējots [Tīkla savienojums] Bluetooth izvēlnē” un bloķēja spoguli nolaistā stāvokli, neļaujot to pacelt, lai veiktu tīrīšanu, ja iestatījums [Enable] (Iespējot) bija atlasīts kādam no izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumiem:
  • - [Bluetooth] > [Network connection] (Tīkla savienojums)
  • - [Airplane mode] (Lidojuma režīms)
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.21 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.20
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka pēc programmaparatūras atjaunināšanas uz versiju 1.20. retos gadījumos nedarbojās virtuālais horizonts.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.20 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.11
 • • Pievienots CFexpress karšu (B tipa) atbalsts. Plašāku informāciju skatiet jūsu mītnes valsts vai reģiona Nikon atbalsta tīmekļa vietnē.
 • • Pielāgotā iestatījuma b6 [Center-weighted area] (Centra vidējais apgabals) noklusējuma iestatījums ir izmainīts no ⌀8 mm uz ⌀12 mm.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Fotografējot ar tādu objektīvu bez centrālā procesora ar uz maksimālu apertūras atvērumu pagrieztu objektīva apertūras gredzenu, kam dati tika piegādāti, izmantojot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) opciju [Non-CPU lens data] (Objektīva bez centrālā procesora dati), kamera, uzņemot fotogrāfijas ar izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam [Silent live view photography] (Tiešā skata fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) atlasītu opciju [On (Mode 2)] (Ieslēgts (Režīms 2)), dažkārt nespēja ekrānā parādīt pareizu apertūras atvēruma vērtību vai ierakstīt to Exif apertūras atvēruma laukā.
  • - Ja video tiešā skata režīmā tika izvadīts uz ārējo rakstītāju caur HDMI, kameras ekrānā labais (R) un kreisais (L) skaļuma indikators parādīja HDMI ierīces indikatorus apvērstā veidā.
  • - Ja bija izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi, uzņemot fotogrāfijas bez skaņas, daļa displeja satumsa:
   • ▹ Iestatījums [On (Mode 1)] (Ieslēgts (Režīms 1)) atlasīts vienumam [Silent live view photography] (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE)
   • ▹ Atbrīvošanas režīmam atlasīts iestatījums Continuous low speed (CL) (Pastāvīgs mazs ātrums (CL))
   • ▹ Iestatījums [2 fps] (2 kadri/s) atlasīts pielāgotajam iestatījumam d1 [CL mode shooting speed] (CL režīma uzņemšanas ātrums) izvēlnē [CUSTOM SETTING MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE).
  • - Esot pievienotam VR objektīvam, kamera pārtrauca reaģēt, ja bija izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:
   • ▹ Iespējots fotogrāfiju tiešā skata uzņemšanas režīms
   • ▹ Aizvara ātrums iestatīts uz 1,3 s vai lēnāku
   • ▹ Iestatījums [On] (Ieslēgts) atlasīts vienumam [Long exposure NR] (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE)
   • ▹ Iestatījums [On (series)] (Ieslēgts (sērija)) vai [On (single photo)] (Ieslēgts (viena fotogrāfija)) atlasīts vienumu secībai [HDR (high dynamic range)] (HDR (liels dinamiskais diapazons)) > [HDR mode] (HDR režīms) izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE)
   • ▹ Iestatījums ON (Ieslēgts) atlasīts, izmantojot objektīva VR slēdzi
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.11 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Novērsta problēma, kas izpaudās kā noteiktu objektīvu un piederumu aparātprogrammatūras atjaunināšanas atspējošana.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.03
 • • Kamera tagad atbalsta arī tiešos Wi-Fi savienojumus ar ierīcēm, kurās tiek darbināta SnapBridge lietotne. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums“, kurā ir aprakstīta šī funkcija. Iekams izmantot šo funkciju, atjauniniet lietotni līdz šādai versijai:
  • - SnapBridge versija 2.5.4 vai jaunāka
 • • Ir novērsta šāda problēma:
  • - Kamera dažreiz nespēja fokusēties uz objektiem, kas atrodas kadra malās esošajos fokusa punktos.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.03 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.02
 • • Ir novērsta problēma, kas retos apstākļos aizkavēja aizvara atbrīvošanu vai autofokusa darbības sākšanu.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.02 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Vienumu secības [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > [Time zone and date] (Laika josla un datums) > [Time zone] (Laika josla) displejā tagad tiek rādītas tikai pašreiz atlasītajā laika zonā esošās lielākās pilsētas.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Lietotājiem izejot no opcijas [Clean image sensor] (Notīrīt attēla sensoru) pēc tam, kad tā ir pievienota un tajā tiek ieiets, izmantojot vienumu [MY MENU] (MANA IZVĒLNE), netika atgriezti izvēlnē [MY MENU] (MANA IZVĒLNE), bet gan izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE).
  • - Fotogrāfijās, kas uzņemtas ar vienumam [Long exposure NR] (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) atlasītu iestatījumu [On] (Ieslēgts), dažkārt bija novērojams paaugstināts trokšņu līmenis vai zaļganas ēnas.
  • - Pēc fotogrāfiju uzņemšanas ar aizvara ātrumiem, kas ir lēnāki par 1/10 s, dažreiz varēja notikt neliela apertūras atvēruma atiestates aizkave (izņemot ar E tipa un perspektīvas vadības (PC-E) objektīviem).
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D850 „C” aparātprogrammatūras versija 1.31
Atbalstītās kameras D850
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.30
Faila nosaukums D850_0131.bin
Autortiesības Korporācija Nikon
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet jūsu datorā zemāk norādītās aparātprogrammatūras failu.
  Lūdzu, nodrošiniet, lai jūsu datorā būtu lejupielādētais aparātprogrammatūras fails.
  • D850_0131.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 2. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D850_0131.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 3. Ievietojiet atmiņas karti kameras slotā, kas pašlaik ir atlasīts kā primārais slots, un ieslēdziet kameru.
 4. Atlasiet izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 5. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 6. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Piezīme: Kameras NVM Express draiverī iekļautās atklātā pirmkoda programmatūras licenci skatiet sadaļā „BSD License (NVM Express Driver)”.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.