Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

D7500 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras D7500 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.12. Iekams sākt, kameras izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir nepieciešams karšu lasītājs un dators.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.12 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.11
 • • Ir izmainīta noklusējuma parole, kas tiek parādīta savienojuma izvēlnē pēc tam, kad visi kameras iestatījumi ir atiestatīti.
 • • Novērsta parādība, kad kreisais (L) un labais (R) skaņas līmeņa indikatori gan kameras monitorā, gan ārējā HDMI rakstītājā tiek apvērsti laikā, kad attēli video tiešā skata režīmā tiek izvadīti uz HDMI rakstītāju.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.11 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas laikā, izmantojot optiski un radiovadāmo zibspuldžu kombināciju, optiski vadāmās ierīces dažkārt neuzplaiksnīja.
 • • Ir novērsta problēma, kas notika, ja zibspuldze bija uzstādīta uz kameras, kā rezultātā kamera dažkārt ignorēja izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai [ISO sensitivity settings] (ISO jutības iestatījumi) > [Maximum sensitivity with command dial] (Maksimālā jutība ar command dial) atlasīto vērtību pēc tam, kad iestatījumi bija ielādēti, izmantojot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību [Save/load settings] (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) > [Load settings] (Ielādēt iestatījumus).
 • Piezīme
 • Aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā, kad kameras darbību ietekmē otrā minētā problēma, pati par sevi problēmu nenovērš. Pēc atjaunināšanas būs jāveic kāda no šādām darbībām:
  • • jāatiestata visi iestatījumi, izpildot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību [Reset all settings] (Atiestatīt visus iestatījumus) > [Reset] (Atiestatīt), vai
  • • no atmiņas kartes jāielādē iepriekš saglabātie iestatījumi (ja pieejami), izpildot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību [Save/load settings] (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) > [Load settings] (Ielādēt iestatījumus).
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Kameru, izmantojot Wi-Fi, tagad var savienot ar ierīcēm, kurās darbojas SnapBridge lietotne. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums“, kurā ir aprakstīta šī funkcija. Iekams izmantot šo funkciju, atjauniniet lietotni līdz šādai versijai:
  • - SnapBridge versija 2.5.4 vai jaunāka
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Ja grozāmais režīmu pārslēgs tika pagriezts no P uz U1 un pēc tam atpakaļ uz P, ISO jutībai tika iestatīta U1 atlasītā vērtība.
  • - Video tiešā skata režīmā atkārtoti nospiežot tuvināšanas un tālināšanas pogas, kamera reaģēja neparedzētā veidā, ja izvēlnes [MOVIE SHOOTING MENU] (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam [Frame size/frame rate] (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) bija atlasīts iestatījums [3840x2160; 30p].
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Vienumu secības [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > [Time zone and date] (Laika josla un datums) > [Time zone] (Laika josla) displejā tagad tiek rādītas tikai pašreiz atlasītajā laika zonā esošās lielākās pilsētas.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D7500 „C” aparātprogrammatūras versija 1.12
Atbalstītās kameras D7500
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.11
Faila nosaukums D7500_0112.bin
Autortiesības Korporācija Nikon
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet jūsu datorā zemāk norādītās aparātprogrammatūras failu.
  Lūdzu, nodrošiniet, lai jūsu datorā būtu lejupielādētais aparātprogrammatūras fails.
  • D7500_0112.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 2. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D7500_0112.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 3. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 4. Atlasiet izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 5. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 6. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.