Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

Z 8 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z 8 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 2.01. Lai, iekams sākt darbu, pārbaudītu kameras aparātprogrammatūras versiju, izmantojiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija). Ja iepriekšminētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, šo atjauninājumu nevajag lejupielādēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir nepieciešams karšu lasītājs un dators.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.

IPTC iepriekšēji iestatījumi

Instalējot šo atjauninājumu „C” aparātprogrammatūras versijai 1.01 vai vecākai versijai, kamerā tiks izdzēsti IPTC iepriekšējie iestatījumi. Tās ir IPTC iepriekšēju iestatījumu uzlabojumu paredzamās sekas. Lietotājiem, kas ir nodomājuši izmantot esošos iepriekšējos iestatījumus, iekams veikt atjaunināšanu, tos vajadzēs pārkopēt atmiņas kartē, izpildot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību [IPTC] > [Load/save] (Ielādēt/saglabāt) > [Primary slot]/[Secondary slot] (Primārais slots/Sekundārais slots) > [Copy to card] (Kopēt kartē). Kad atjaunināšana ir pabeigta, saglabātos iepriekšējus iestatījumus var ielādēt no atmiņas kartes, izpildot vienumu secību [IPTC] > [Load/save] (Ielādēt/saglabāt) > [Primary slot]/[Secondary slot] (Primārais slots/Sekundārais slots) > [Copy to camera] (Kopēt kamerā).
Ņemiet vērā, ka kamerā, kuru darbina „C” aparātprogrammatūras versija 1.01 vai vecāka versija, IPTC iepriekšējos iestatījumus nevar ielādēt, ja izvēļņu iestatījumi ir saglabāti atmiņas kartē, izpildot vienumu secību [Save/load menu settings] (Saglabāt/ielādēt izvēlnes iestatījumus) > [Save menu settings] (Saglabāt izvēlnes iestatījumus), un tie ir ielādēti kamerā pēc šī atjauninājuma instalēšanas, izpildot vienumu secību [Save/load menu settings] (Saglabāt/ielādēt izvēlnes iestatījumus) > [Load menu settings] (Ielādēt izvēlnes iestatījumus). IPTC iepriekšējos iestatījumus noteikti kopējiet un ielādējiet atsevišķi, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi.

„C” aparātprogrammatūras versijas 2.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.00
 • • Mainītas noklusējuma vērtības šādiem iestatījumiem, kas tiek parādīti, kad ir izveidots bezvadu savienojums:
  • - Šifrēšanas atslēgas.
  • - Parole, kas tiek parādīta pēc tam, kad ir atjaunoti kameras noklusējuma iestatījumi.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Daži uzņemtie attēli ir ieguvuši zaļu nokrāsu.
  • - Kamerai iestatītais datums un laiks dažkārt varēja netikt piemēroti pareizi.
  • - Lietojot opciju [Picture review] (Attēla skatīšana), lai attēlu skatītu vertikālā (portreta) orientācijā un tuvinātu attēlu, displejs neļauj ritināt paredzētajā virzienā, izmantojot kursortaustiņu vai apakškomandu kursortaustiņu.
  • - Pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas acs sensors dažkārt varēja nedarboties, un skatu meklētājs varēja netikt ieslēgts.
  • - Izvēlne „i” dažkārt palika skatu meklētājā, kad tā tika apskatīta pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz pusei, lai izietu no ekrānā skatītās „i” izvēlnes.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C” aparātprogrammatūras versijas 2.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01

Piezīme. Tālāk minētās programmatūras lietotājiem tā ir jāatjaunina līdz jaunākajai versijai.

 • • Camera Control Pro 2 versija 2.37.0 vai jaunāka, IPTC Preset Manager versija 1.3.0 vai jaunāka, NX Studio versija 1.6.0 vai jaunāka NX MobileAir versija 1.2.0 vai jaunāka (Android izdevums) vai versija 1.1.4 vai jaunāka (iOS), NX Field versija 1.4.0 vai jaunāka, NX Tether versija 2.0.0 vai jaunāka

Piezīme. Izmaiņas, kas minētas sadaļās „Nekustīgu fotogrāfiju uzņemšana”, „Video ierakstīšana”, „Atskaņošana”, „Vadības ierīces”, „Displeji” un „Tīkls” (arī NX Field), ir detalizēti aprakstītas izdevumā Papildu aparātprogrammatūras atjaunināšanas rokasgrāmata.

Piezīme: Tā kā izvēlne ir papildināta ar jauniem vienumiem, dažiem pielāgoto iestatījumu izvēlnes vienumiem ir mainīta numerācija.

■ Nekustīgas fotogrāfijas

 • • Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne ir papildināta ar vienumu [Pixel shift shooting] (Pikseļu nobīdes uzņemšana).
 • • Ir pievienotas jaunas Picture Controls.
 • • Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes apakšizvēlne [AF subject detection options] (AF objekta noteikšanas opcijas) ir papildināta ar vienumu [Birds] (Putni).
 • • Uzņemšanas displeja tālummaiņas maksimālā pakāpe tagad ir 400 %.
 • • Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne ir papildināta ar vienumu [Auto capture] (Automātiska uzņemšana). Lietotāji var atlasīt šādus uzņemšanas kritērijus: [Motion] (Kustība) (virziens, kurā pārvietojas objekts), [Distance] (Attālums) (cik tālu objekts ir no kameras) un [Subject detection] (Objekta noteikšana) (vai tiek noteikts dotā tipa objekts), un kamera automātiski uzņems fotogrāfijas, kamēr vien tā nosaka objektus, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem. Ņemiet vērā, ka kritērijs [Distance] (Attālums) ir pieejams ar NIKKOR Z objektīviem un var nedarboties kā paredzēts, ja tiek izmantoti citi objektīvi. Automātiskā uzņemšanas režīmā ir pieejams attēla apgabals [FX (36×24)] un [DX (24×16)].
 • • Laiks, cik ilgi kamera turpinās buferēt kadrus, iekams tiek atcelta uzņemšana laikā, kad norisinās ātrdarbīga kadru tveršana + uzņemšanas pirms atbrīvošanas fāzē, ir palielināts no 30 līdz 300 sekundēm.
 • • Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai [Secondary slot function] (Sekundārā slota funkcija) > [JPEG primary - JPEG secondary] (JPEG primārais - JPEG sekundārais) pieejamo izmēru opcijas ir papildinātas ar opciju [Large] (Liels).
 • • Ir pievienotas jaunas vairākkadru uzņemšanas palielinājuma soļa opcijas, kuras izmantot, uzņemot automātiskās vairākkadru uzņemšanas režīmā, kad vienumam [Auto bracketing set] (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) ir atlasīta opcija [AE & flash bracketing] (AE un zibspuldzes vairākkadru dublēšana), [AE bracketing] (AE vairākkadru uzņemšana) vai [Flash bracketing] (zibspuldzes vairākkadru dublēšana). Šīs izmaiņas attiecas arī uz vienumu secību [Interval timer shooting] (Uzņemšana ar intervāla taimeri) > [Options] (Opcijas) > [AE bracketing] (AE vairākkadru uzņemšana) > [Increment] (Solis).

■ Video ierakstīšana

 • • Ir pievienotas jaunas Picture Controls.
 • • Video ierakstīšanas izvēlnes apakšizvēlne [AF subject detection options] (AF objekta noteikšanas opcijas) ir papildināta ar vienumu [Birds] (Putni).
 • • Uzņemšanas displeja tālummaiņas maksimālā pakāpe tagad ir 400 %.
 • • Video ierakstīšanas izvēlne ir papildināta ar vienumu [Auto capture] (Automātiska uzņemšana). Lietotāji var atlasīt šādus uzņemšanas kritērijus: [Motion] (Kustība) (virziens, kurā pārvietojas objekts), [Distance] (Attālums) (cik tālu objekts ir no kameras) un [Subject detection] (Objekta noteikšana) (vai tiek noteikts dotā tipa objekts), un kamera automātiski ierakstīs video, kamēr vien tā nosaka objektus, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem. Ņemiet vērā, ka kritērijs [Distance] (Attālums) ir pieejams ar NIKKOR Z objektīviem un var nedarboties kā paredzēts, ja tiek izmantoti citi objektīvi. Automātiskā uzņemšanas režīmā ir pieejami attēla apgabali [FX] un [DX].
 • • Vienību secībai [ISO sensitivity settings] (ISO jutības iestatījumi) > [ISO sensitivity (mode M)] (ISO jutība (M režīms)) pieejamās opcijas ir papildinātas ar zemas ISO jutības opcijām, kuras var izmantot N logaritma video ierakstīšanas laikā.
 • • Ir izmainīts Augstas izšķirtspējas tālummaiņai pieejamo ātrumu diapazons.
 • • Ir izmainīta uzņemšanas displejā parādīto fokusēta AF apgabala robežzīmju krāsa, kad ir iespējota augstas izšķirtspējas tālummaiņa.
 • • Augstas izšķirtspējas tālummaiņas darbības tagad var veikt, izmantojot apakškomandu kursortaustiņu.
 • • Ir pievienota lēnas kustības video ierakstīšana.

■ Atskaņošana

 • • Video atskaņošanas „i” izvēlne ir papildināta ar vienumu [Playback speed] (Atskaņošanas ātrums).
 • • Atskaņošanas izvēlne ir papildināta ar vienumu [Auto image rotation] (Automātiska attēla pagriešana).
 • • Atskaņošanas izvēlnes apakšizvēlne [Series playback] (Sērijveida atskaņošana) ir papildināta ar vienumu [Auto series playback options] (Automātiskās sērijveida atskaņošanas opcijas).
 • • Ir veiktas izmaiņas atskaņošanas „i” izvēlnes vienumiem [Select for upload to computer] (Atlasīt, lai augšuplādētu datorā) un [Select for upload (FTP)] (Atlasīt augšuplādēšanai (FTP)), kā arī ir pievienoti vienumi [Select for priority upload to computer] (Atlasīt prioritārai augšuplādēšanai datorā) un [Select for priority upload (FTP)] (Atlasīt prioritārai augšuplādēšanai (FTP)).

■ Vadības ierīces

 • • Izvēlnes [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pozīcijas d18 un g17 ir papildinātas ar vienumu [Half-press to cancel zoom (MF)] (Nospiest līdz pusei, lai atceltu tālummaiņu (MF)).
 • • Izvēlnes [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pozīcija a11 [Focus point display] (Fokusa punkta displejs) ir papildināta ar vienumu [Focus point border width] (Fokusa punkta malas platums).
 • • Ir izmainīta pilnas formatēšanas procedūra, izmantojot izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Format memory card] (Formatēt atmiņas karti).
 • • Baltā balansu un ekspozīcijas kompensāciju tagad var regulēt, izsaucot uzņemšanas funkcijas iestatījumus.
 • • Elektriski darbināmiem tālummaiņas objektīviem ir pievienots elektriski darbināmas tālummaiņas funkcijas atbalsts.
 • • Izvēlnei [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pozīcija d6 ir papildināta ar vienumu [Exposure delay mode] (Ekspozīcijas aizkaves režīms).
 • • Izvēlne [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) ir papildināta ar pielāgotām vadībām un lomām, kas tiek piešķirtas, izmantojot tālāk minētos vienumus. Ir pievienotas arī jaunas atiestates opcijas.
  • - f2[Custom controls (shooting)] (Pielāgotās vadības (uzņemšana))
  • - f3[Custom controls (playback)] (Pielāgotās vadības (atskaņošana))
  • - g2[Custom controls] (Pielāgotās vadības)
  •    Vienumu secībai f3 [Custom controls (playback)] (Pielāgotās vadības (atskaņošana)) > [Main command dial] (Galvenais komandu pārslēgs) vai [Sub-command dial] (Grozāmais apakškomandu pārslēgs) > [Frame advance zoom position] (Kadra virzīšanas tālummaiņas pozīcija) atlasiet opciju [Prefer focus point] (Priekšroka fokusa punktam) vai [Prefer focus point (face priority)] ((Priekšroka fokusa punktam (sejas prioritāte)).
   Vienumu secības f3 [Custom controls (playback)] (Pielāgotās vadības (atskaņošana)) > [Main command dial] (Galvenais komandu pārslēgs) vai [Sub-command dial] (Grozāmais apakškomandu pārslēgs) > [Frame advance] (Kadra virzīšana) iestatījumus tagad nevar piemērot atskaņošanas tālummaiņas laikā.
 • • Ir modernizēts izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienuma [Non-CPU lens data] (Objektīva bez centrālā procesora dati).
 • • IPTC iepriekšēju iestatījumu ievades vienuma „Category” (Kategorija) rakstzīmju ierobežojums ir palielināts no 3 līdz 256.
 • • Ir restrukturizēts izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienums [Camera sounds] (Kameras skaņas), papildinot to ar jaunām opcijām, tostarp jaunas elektroniskā aizvara skaņas un skaļuma līmeņa regulēšanu.

■ Displeji

 • • Fokusa attāluma indikators, kas tiek rādīts manuālas fokusēšanas laikā, ir papildināts ar informāciju par fokusa attālumu.
 • • Izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumam [Viewfinder display size] (Meklētāja displeja izmērs) (iepriekš [Finder display size (photo Lv)] (Meklētāja displeja izmērs (fotogrāfija Lv)) tagad tiek piemērota gan video, gan atskaņošanas režīmos.

■ Tīkls (arī NX Field)

 • • Ja savienojums ar ATOMOS AirGlu BT piederumu ir nestabils vai pārrauts, tagad tiek parādīts brīdinājums.
 • • ATOMOS AirGlu BT piederumus un tālvadības rokturus MC-N10 tagad var lietot kopā.
 • • Ir veiktas izmaiņas izvēlnes [NETWORK MENU] (TĪKLA IZVĒLNE) vienumam [Connect to FTP server] (Pievienoties FTP serverim).
 • • Ir mainīta procedūra, kas tiek izmantota, lai konfigurētu kameru sinhronizētai atbrīvošanai, palielinot izveidojamo grupu skaitu līdz divdesmit, savukārt kameru skaits katrā grupā, ko var vadīt, izmantojot galveno kameru, ir palielināts līdz sešpadsmit.
 • • Izvēlnes [NETWORK MENU] (TĪKLA IZVĒLNE) vienums [Connect to other cameras] (Pievienoties pie citām kamerām) ir papildināts ar opciju [Overwrite copyright info] (Pārrakstīt autortiesību informāciju).

■ Ar lietotnēm saistītas izmaiņas

NX MobileAir:
 • • kameras fotogrāfiju uzņemšanas režīma tiešā skata displejs tagad parāda NX MobileAir statusu, un
 • • kameras iestatījumus, kas atmiņas kartē saglabāti, izmantojot opciju [Save/load menu settings] (Saglabāt/ielādēt izvēlnes iestatījumus), tagad var lejupielādēt viedierīcē vai kopēt no viedierīces kameras atmiņas kartē, izmantojot NX MobileAir.

■ Citas izmaiņas

 • • Ja izvēlnē [PHOTO SHOOTING MENU] (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam [Photo flicker reduction] (Fotogrāfiju mirgoņas samazināšana) ir atlasīts iestatījums [ON] (IESLĒGTS), laiks, kas paiet pēc aizvara atbrīvošanas, līdz satumst uzņemšanas displejs, ir samazināts.
 • • Ir uzlabota funkcijas [3D-tracking] (3D paredzēšana) precizitāte mazu un ātri pārvietojošos objektu uzņemšanai, ja vienumam [AF subject detection options] (AF objekta noteikšanas opcijas) ir atlasīta opcija [Auto] (Automātiski), [People] (Cilvēki), [Animal] (Dzīvnieks) vai [Vehicle] (Automašīna), un nav noteikts neviens atlasītais objekta tips.
 • • Ir uzlabota fokusa fiksēšana ar mirgoņas noteikšanu, uzņemot maza ātruma nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā.
 • • Ir veikti citi autofokusa darbības un uzticamības uzlabojumi.
 • • Ir novērsta problēma, kas dažkārt izpaudās kā skatu meklētāja satumšana atskaņošanas laikā, ja vienumam [Viewfinder brightness] (Skatu meklētāja spilgtums) bija atlasīts iestatījums [Auto] (Automātiski).
 • • Tagad ir vieglāk iegūt pareizo ekspozīciju no pirmā kadra, fotografējot ar intervāla taimeri ar augsta kontrasta iestatījumiem vai iestatījumiem, kas ir pietiekami tumši skatiem ar zvaigžņu gaismu.
 • • Ja ir iespējots zvaigžņu gaismas skats, histogrammas displejs vairs nav pieejams.
 • • Video mazas ietilpības brīdinājums ir izmainīts tā, lai, kad ir atlicis mazāk par vienu minūti, tas tagad tiks rādīts baltā krāsā uz sarkana fona. Brīdinājums tagad tiek rādīts arī tad, kad nenotiek ierakstīšana.
 • • Lietotājiem, atskaņošanas laikā ritinot video, izmantojot norises joslu, tagad ir pieejama precīzāka vadība.
 • • Ja vienumam [AF-area mode] (AF apgabala režīms) ir iestatīta opcija [3D-tracking] (3D paredzēšana), ja cilvēks attiecībā pret kadru ir liels un izsekošanas fokusa punkta tuvumā tiek noteiktas vairākas acis, kamera prioritāti piešķirs fokusēšanai uz aci, kas atrodas tuvāk punktam.
 • • RGB histogrammu tagad skatīt var vienkāršāk, ja izvēlnē [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumam d11 [Warm display colors] (Siltas displeja krāsas) ir atlasīts iestatījums [Mode 1] (1. režīms) vai [Mode 2] (2. režīms).
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Izmantojot intervāla taimeri uzņemtās fotogrāfijas dažkārt var būt nepietiekami eksponētas.
  • - Zibspuldze dažkārt var neuzplaiksnīt fokusa nobīdes laikā.
  • - Fokusa pozīcija neparedzēti tika atgriezta pozīcijā, kas saglabāta, izmantojot vienumu [Save focus position] (Saglabāt fokusa pozīciju), ja gaidstāves aktivizēšanas taimera darbības laiks beidzās laikā, kad strāvas padeve tika nodrošināta, izmantojot USB, un bija pievienots WR-R10.
  • - Uzņemot sērijveida uzņemšanas vai fokusa nobīdes režīmos, dažkārt nebija iespējams panākt optimālu ekspozīciju.
  • - Nospiežot AF-ON pogu, nekavējoties tika izbeigta atskaņošana, ja vienumam [AF-ON button] (AF-ON poga) bija piešķirta [Playback] (Atskaņošana) un monitora režīmam bija atlasīts iestatījums [Prioritize viewfinder (2)] (Prioritāte skatu meklētājam (2)).
  • - Ja aizvara ātruma iestatījumam bija atlasīts iestatījums „Spuldzīte”, aizvara atbrīvošana dažkārt varēja būt atspējota.
  • - Fokusa punkta atlasīšana, izmantojot kursortaustiņu un apakškomandu kursortaustiņu, nebija pieejama, ja pieskāriena darbība tika veikta, izmantojot funkciju [Position focus point] (Pozicionēt fokusa punktu), kad AF apgabala režīmam bija atlasīts iestatījums [3D-tracking] (3D paredzēšana).
  • - Precīzas ieregulēšanas vērtības, kas iestatītas iestatīšanas izvēlnes sadaļā [AF fine-tuning options] (AF precīzas ieregulēšanas opcijas), varēja netikt piemērotas, ja objekts tika noteikts laikā, kad vienumam [AF-area mode] (AF apgabala režīms) bija atlasīts iestatījums [Wide-area AF (S)] (Plata apgabala AF (S)), [Wide-area AF (L)] (Plata apgabala AF (L)), [Wide-area AF (C1)] (Plata apgabala AF (C1) vai [Wide-area AF (C2)] (Plata apgabala AF (C2)).
  • - Dažiem objektīviem, ja sērijveida uzņemšanas režīmā tika grozīts objektīva tālummaiņas gredzens, aizvara atbrīvošana dažkārt tika atspējota.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Mainīts augstas temperatūras brīdinājumu sinhronizācija, kas tiek parādīti, kad kameras iekšējā temperatūra paaugstinās galvenokārt video ierakstīšanas laikā.
 • • Video režīmā ir mainīta pozīcija, kurā tiek parādīts atmiņas kartes augstas temperatūras brīdinājums.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kad kamera bija izslēgta, akumulators varēja iztukšoties ātrāk, ja izvēlnē [NETWORK MENU] (TĪKLA IZVĒLNE) vienumu secībai [Connect to smart device] (Pievienoties viedierīcei) > [Wi-Fi connection] (Wi-Fi savienojums) bija atlasīts iestatījums [ON] (IESLĒGTS), pat tad, ja gan vienumam [Bluetooth connection] (Bluetooth savienojums), gan [Upload while off] (Augšupielādēt, kad izslēgts) bija atlasīts iestatījums [OFF] (IZSLĒGTS).
  • - Fokusu joprojām varēja būt iespējams regulēt, izmantojot fokusa gredzenu, ja izvēlnē [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumam a15 [Manual focus ring in AF mode] (Manuālā fokusa gredzens AF režīmā) bija atlasīts iestatījums [Disable] (Atspējot) vai, ja izvēlnē [CUSTOM SETTINGS MENU] (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumam f9 [Focus ring rotation range] (Fokusa gredzena rotācijas diapazons) atlasītā opcija nebija [Non-linear] (Nelineārs).
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 8 „C” aparātprogrammatūras versija 2.01
Atbalstītās kameras Z 8
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.00
Faila nosaukums Z_8_0201.bin
Autortiesības Korporācija Nikon
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet jūsu datorā zemāk norādītās aparātprogrammatūras failu.
  Lūdzu, nodrošiniet, lai jūsu datorā būtu lejupielādētais aparātprogrammatūras fails.
  • Z_8_0201.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 2. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_8_0201.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 3. Ievietojiet atmiņas karti kameras 1. slotā un ieslēdziet kameru.
 4. Atlasiet izvēlnē [SETUP MENU] (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu [Firmware version] (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 5. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 6. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Piezīme: Kameras NVM Express draiverī iekļautās atklātā pirmkoda programmatūras licenci skatiet sadaļā „BSD License (NVM Express Driver)”.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.