Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

D6 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras D6 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.10. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
SVARĪGI: Aparātprogrammatūras atjaunināšanu nav iespējams veikt, ja, izpildot SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību Network (Tīkls) > Network connection (Tīkla savienojums), ir atlasīta opcija Enable (Iespējot). Iekams sākt, vienumam Network connection (Tīkla savienojums) atlasiet opciju Disable (Atspējot).
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Veidojot savienojumu ar bezvadu tīkliem caur kamerai pievienoto bezvadu raidītāju WT-6, lietotāji tagad var izvēlēties resursdatora SSID joslu (2,4 vai 5 GHz). Josla tiek norādīta savienojuma vedņa tīkla atlasīšanas dialoglodziņā un pēc savienojuma — Wired LAN/WT (Vadu LAN/WT) displejā.
 • • Ir uzlabota fotogrāfiju uzņemšanas ar skatu meklētāju autofokusa funkcija.
 • • Fokusa punkta atlasīšana tagad darbojas vienmērīgi, pat ja lietotājs ar kursortaustiņu vai apakškomandu kursortaustiņu pēkšņi pamaina virzienu.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Autofokuss, to lietojot ar noteiktiem AF-S objektīviem, kuru maksimālais apertūras atvērums ir lielāks par f/2,8, dažkārt radīja neparedzētus rezultātus.
  • - Izveidojot Ethernet savienojumu, tīkla indikators tā vietā, lai mirgotu, turpināja degt nepārtraukti.
  • - WT-6 bezvadu raidītāju nevarēja izmantot, lai pievienotos bezvadu tīkliem ar SSID, kas satur atstarpi, semikolu (;), simbolu „un” (&) vai reverso slīpsvītru (\).
  • - Skatu meklētājā tika apvērsti pārmērīgas un nepietiekamas ekspozīcijas indikatori, ja izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam f9 (Reverse indicators (Apvērst indikatorus)) bija atlasīts iestatījums +0-.
  • - Ekspozīcijas indikatoru atsvaidzināšana notika lēni, ja slēdža ātrums, apertūras atvērums vai ISO jutība tika regulēti, izmantojot galveno komandu pārslēgu vai grozāmo apakškomandu pārslēgu.
  • - Ja izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a5 (Store points by orientation (Saglabāt punktus pēc to orientācijas)) esot atlasītam iestatījumam Focus point and AF-area mode (Fokusa punkta un AF apgabala režīms), gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks beidzās, kamerai esot portreta (vertikālā) orientācijā, un kamera tika pagriezta ainavas (horizontālā) orientācijā, iekams gaidstāves aktivizēšanas taimeris tika no jauna aktivizēts, kamera neatjaunoja AF apgabala režīmam iepriekš atlasīto ainavas orientāciju, un tā vietā tā varēja pārslēgties uz AF apgabala režīmu, kas bija atlasīts, kad kamera bija portreta orientācijā.
  • - Turpmāk minētie dati netika nekavējoties atjaunināti, lai atspoguļotu faktisko atlikušo kadru skaitu, kas pieejami pēc attēlu izdzēšanas:
   • • augšējā vadības panelī parādītais atlikušo kadru skaits, ja kamera bija izslēgta, un
   • • kadru skaita displejs aizmugures vadības panelī, ja izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d12 (Rear control panel (Aizmugures vadības panelis)) bija atlasīts iestatījums Frame count (Kadru skaits).
  • - Vienumu AF fine-tuning options (AF precīzas ieregulēšanas opcijas) varēja izmantot, lai saglabātu tikai vienu precīzas ieregulēšanas vērtību komplektu objektīviem AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR: lietotāji varēja saglabāt vērtības, lai tās izmantotu ar iebūvēto telepārveidotāju, vai vērtības, lai izmantotu bez tā, bet ne abus vērtību komplektus.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D6 „C” aparātprogrammatūras versija 1.10
Atbalstītās kameras D6
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versija 1.00
Faila nosaukums F-D6-V110W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Piezīme: Ir nepieciešams dators un karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-D6-V110W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-D6-V110W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „D6Update”:
  • D6__0110.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D6__0110.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kameras 1. slotā un ieslēdziet kameru.
 6. Izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Network (Tīkls) un pārliecinieties, ka vienumam Network connection (Tīkla savienojums) ir atlasīta opcija Disable (Atspējot).
 7. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 8. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 9. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D6 „C” aparātprogrammatūras versija 1.10
Atbalstītās kameras D6
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versija 1.00
Faila nosaukums F-D6-V110M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Piezīme: Ir nepieciešams dators un karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-D6-V110M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-D6-V110M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „D6Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • D6__0110.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D6__0110.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kameras 1. slotā un ieslēdziet kameru.
 5. Izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Network (Tīkls) un pārliecinieties, ka vienumam Network connection (Tīkla savienojums) ir atlasīta opcija Disable (Atspējot).
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.