Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

Z 50 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z 50 „C“ aparātprogrammatūru līdz versijai 2.01. Pirms sākt darbu, pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekšminētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, šo atjauninājumu nevajag lejupielādēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • ViewNX-i lietotājiem būs jājaunina ViewNX-i līdz versijai 1.4.3 vai jaunākai versijai; Capture NX-D lietotājiem būs jājaunina Capture NX-D līdz versijai 1.6.3 vai jaunākai versijai.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.00
 • • Ir novērstas rakstzīmju parādīšanas problēmas, kas radās, ja kameras izvēlnēs valodas vienumam atlasītā opcija bija korejiešu vai vienkāršotā ķīniešu valoda. Nav nepieciešams veikt atjaunināšanu, ja jūsu kameras izvēlnes valodas vienumā nav uzskaitītas korejiešu vai vienkāršotās ķīniešu valodas opcijas.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.11
 • • Pielāgotajam iestatījumam a2 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) papildus opcijai Animal detection on (Dzīvnieku noteikšana ieslēgta) sejas/acu noteikšana tagad ir pieejama arī suņiem un kaķiem; šai opcijai esot iespējotai, kamera tagad nosaka suņu un kaķu sejas (video režīmā tiek noteiktas tikai sejas). Iestatījums Animal detection on (Dzīvnieku noteikšana ieslēgta) tiek atlasīta automātiski, kad grozāmais režīmu pārslēgs ir stāvoklī SCN (sižeta režīms), un ir atlasīts iestatījums Pet portrait (Mīļdzīvnieka portrets).
 • • Pievienots atbalsts Nikon telepārveidotājiem TC-1.4x/TC-2.0x ar Z savienojumu.
 • • Pievienots objektīvu ar F savienojumu aparātprogrammatūras atjaunināšanas atbalsts. Objektīvu ar F savienojumu aparātprogrammatūras atjaunināšana tiek atbalstīta, sākot no FTZ savienojuma adaptera aparātprogrammatūras versijas 1.10.
 • • Ir mainītas dažas f/ skaitļu vērtības, kas tiek parādītas, kad ekspozīcija tiek regulēta ar 1/3 EV soli (f/1.2 tagad tiek rādīts kā f/1.3). Kopš 2020. gada 21. jūlija tas attiecas uz NIKKOR Z 58 mm f/0.95 S Noct objektīviem.
 • • Vairākkadru uzņemšanas palielinājums tagad tiek pareizi piemērots fotogrāfijām, kas uzņemtas ar fiksētu ekspozīciju atbrīvošanas režīmā Continuous H (extended) (Nepārtraukta liela ātruma režīms (paplašināts)), izmantojot opciju AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana).
 • • Atbrīvošanas prioritāte tagad tiek iespējota, ja, nosacījumam AF-ON esot piešķirtam AE-L/AF-L pogai, vienumam Focus mode (Fokusa režīms) atlasītais AF-S iestatījums ir Single AF (Viens AF).
 • • Ir veikti šādi objekta paredzēšanas funkcionalitātes uzlabojumi:
  • - Lietotāji tagad var pārslēgties starp automātisko apgabala AF un mērķa atlases displejiem, izmantojot pielāgotu vadību, piemēram, Fn1 pogu.
  • - Objekta paredzēšanas funkcijas darbība, ja, uzņemot nekustīgās fotogrāfijas, ir atlasīts AF-C, tagad vairāk atgādina digitālo vienobjektīva spoguļkameru opcijas 3D-tracking (3D paredzēšana) darbību.
 • • Ir pārskatīti uzvedņu parādīšanas nosacījumi, kad tiek piedāvāts izmantot zibspuldzi, un tagad uzvedne tiek parādīta piemērotākos apstākļos.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Izmantojot PictBridge, vertikāliem (portreta orientācijas) attēliem atlasītā apcirpšana varēja tikt neprecīzi atspoguļota izdrukātajā attēlā.
  • - Retos gadījumos, izbīdot objektīvu NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR un vienlaikus ieslēdzot kameru, varēja neieslēgties autofokuss.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.11 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Noteikta tipa objektīviem pievienots Fn2 pogas atbalsts.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Pievienots fokusa ierobežojuma slēdža atbalsts, kas pieejams noteiktiem Z savienojuma objektīviem (kopš 2020. gada 12. februāra tikai objektīvs NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Objektīva Fn2 poga netiek atbalstīta.
 • • Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta autofokusa režīmam, pašportreta režīmā uzņemto filmu materiāli tagad tiek filmēti AF-F (pilna laika autofokusa) režīmā.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 50 „C” aparātprogrammatūras versija 2.01
Atbalstītās kameras Z 50
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.00
Faila nosaukums F-Z50-V201W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Piezīme: Nepieciešams karšu lasītājs un dators.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-Z50-V201W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-Z50-V201W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „Z50Update”:
  • Z_50_0201.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_50_0201.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 50 „C” aparātprogrammatūras versija 2.01
Atbalstītās kameras Z 50
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.00
Faila nosaukums F-Z50-V201M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Piezīme: Nepieciešams karšu lasītājs un dators.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-Z50-V201M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-Z50-V201M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „Z50Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • Z_50_0201.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_50_0201.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.