Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

Z 7 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z 7 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 3.10. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Aparātprogrammatūras versijas 2.10 vai vecākas versijas atjaunināšanai nepieciešama XQD atmiņas karte un karšu lasītājs. Aparātprogrammatūras versijas 2.20 vai jaunākas versijas atjaunināšanu var veikt, izmantojot XQD atmiņas karti un karšu lasītāju vai CFexpress karšu lasītāju un Sony CFexpress atmiņas karti.
 • • Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C” aparātprogrammatūras versijas 3.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 3.00
 • • Pievienots atbalsts Nikon telepārveidotājiem TC-1.4x/TC-2.0x ar Z savienojumu.
 • • Pievienots objektīvu ar F savienojumu aparātprogrammatūras atjaunināšanas atbalsts. Objektīvu ar F savienojumu aparātprogrammatūras atjaunināšana tiek atbalstīta, sākot no FTZ savienojuma adaptera aparātprogrammatūras versijas 1.10.
 • • Ir mainītas dažas f/ skaitļu vērtības, kas tiek parādītas, kad ekspozīcija tiek regulēta ar 1/3 EV soli (f/1.2 tagad tiek rādīts kā f/1.3). Kopš 2020. gada 21. jūlija tas attiecas uz NIKKOR Z 58 mm f/0.95 S Noct objektīviem.
 • • Vairākkadru uzņemšanas palielinājums tagad tiek pareizi piemērots fotogrāfijām, kas uzņemtas ar fiksētu ekspozīciju atbrīvošanas režīmā Continuous H (extended) (Nepārtraukta liela ātruma režīms (paplašināts)), izmantojot opciju AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana).
 • • Ja ir pievienots ar Atomos atklāto protokolu saderīgs ārējais rakstītājs, video ierakstīšanu tagad var uzsākt un apturēt, izmantojot kameras vadības ierīces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
  • - Kamera ir video režīmā, un rakstītājs ir pievienots, izmantojot HDMI.
  • - Ir ievietota atmiņas karte.
  • - Izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) ir atlasīti šādi iestatījumi:
   • ▹ External recording control (Ārējā ierakstīšanas vadība) > On (Ieslēgts)
   • ▹ Output data depth (Izvades datu dziļums) > 10 bit (10 biti)
   • ▹ N-log setting (N-log iestatījums) > Off (Izslēgts)
  • - Izvēlnes MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) ir atlasīts iestatījums 3840x2160; 30p/25p/24p.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamerai esot pievienotai ārējam displejam, izmantojot HDMI, kameras ekrāns var kļūt zaļgans, ja:
   • ▹ izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Color space (Krāstelpa) ir atlasīts iestatījums Adobe RGB;
   • ▹ izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas „g“ (Movie (Video)) pielāgotajam iestatījumam g2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) ir atlasīta vienumu secība Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) > Record movies (Ierakstīt video);
   • ▹ izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > Output data depth (Izvades datu dziļums) ir atlasīts iestatījums 10 bit (10 biti);
   • ▹ izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > N-Log setting (N-log iestatījums) ir atlasīts iestatījums On (cannot record to card) (Ieslēgts (nevar ierakstīt kartē));
   • ▹ izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > View assist (Skatījuma palīgs) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts);
   • ▹ video režīms ir ticis atlasīts, izmantojot fotogrāfiju/video atlasītāju.
  • - Izmantojot PictBridge, vertikāliem (portreta orientācijas) attēliem atlasītā apcirpšana varēja tikt neprecīzi atspoguļota izdrukātajā attēlā.
  • - Retos gadījumos, izbīdot objektīvu NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR un vienlaikus ieslēdzot kameru, varēja neieslēgties autofokuss.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 3.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.20
 • • Pievienots ProGrade un Lexar CFexpress atmiņas karšu (B tipa) atbalsts un ir apstiprināta darbība ar SanDisk CFexpress (B tipa) atmiņas kartēm. Plašāku informāciju skatiet jūsu mītnes valsts vai reģiona Nikon tīmekļa vietnē.
 • • Pielāgotais iestatījums a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) tagad piedāvā opciju Animal detection (Dzīvnieku noteikšana), kas to objektu uzskaitījumu, ko atbalsta sejas un acu noteikšanas autofokusa funkcija, papildina ar suņiem un kaķiem. Rezultātā kamera tagad var noteikt suņu un kaķu sejas un acis un fokusēt kameru uz tām. Dzīvnieku seju (bet ne acu) noteikšanas funkcija ir pieejama arī video režīmā.
 • • Objekta paredzēšanas AF funkcionalitāte (pieejama, kad vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) ir atlasīta opcija Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)) ir uzlabota šādi:
  • - Objekta paredzēšanas AF tagad var uzsākt, darbinot Fn1 vai Fn2 pogu uz kameras vai arī Fn1 vai Fn2 pogu uz objektīva. Objekta paredzēšanas AF vispirms jābūt piešķirtam vadības elementam, izmantojot izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas f (Controls (Vadības elementi)) pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) vai pielāgoto iestatījumu g2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)).
  • - Ja foto režīmā ir atlasīts AF-C (nepārtraukts servo autofokuss), objekta paredzēšanas AF darbība ir izmainīta šādi:
   Ja objekta izsekošanas AF tiek palaists, nospiežot AF-ON pogu vai līdz pusei nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, atbrīvojot pogu, paredzēšana tiek izbeigta. Paredzēšanas izbeigšana, atbrīvojot pogu, atjauno fokusa punktu, kas ir bijis aktīvs, iekams tika sākta paredzēšana. Šo izmaiņu mērķis ir kopēt digitālo vienobjektīva spoguļkameru uzvedību, kad ir atlasīta opcija 3D-tracking (3D paredzēšana).
 • • Izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas f (Controls (Vadības elementi)) pielāgotais iestatījums f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) tagad piedāvā opciju Lens Fn2 button (Objektīva Fn2 poga), ko var izmantot, lai izvēlētos lomu, kas tiks piešķirta uz noteiktiem Z savienojuma objektīviem esošajai L-Fn2 pogai (kopš 2020. gada 12. februāra tikai objektīvs NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Pievienots fokusa ierobežojuma slēdža atbalsts, kas pieejams noteiktiem Z savienojuma objektīviem (kopš 2020. gada 12. februāra tikai objektīvs NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimizēta slēdža reakcija uz manuālo fokusu, kad autofokusēšanas laikā tiek pagriezts Z savienojuma objektīva fokusēšanas vai vadības gredzens. Ņemiet vērā, ka vadības gredzens šādi funkcionē tikai tad, kad tam ir piešķirta loma Focus (M/A) (Fokuss (M/A)).
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Opciju Viewfinder brightness (Skatu meklētāja spilgtums) regulējot manuāli, dažkārt spilgtums mainījās, kad tika restartēts gaidstāves aktivizēšanas taimeris.
  • - iOS ierīcēs, kurās tiek izmantota operētājsistēma iOS 13, Bluetooth pārošanas pieprasījums dažkārt tika parādīts, kad pārošana bija pabeigta.
  • - Fotogrāfijās dažkārt varēja parādīties horizontālas līnijas.
  • Informāciju par kameras NVM Express draiverī iekļautās atvērtā pirmkoda programmatūras licenci skatiet sadaļā „BSD License (NVM Express Driver)”.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.20 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.10
 • • Ir pievienots B tipa Sony CFexpress atmiņas karšu atbalsts.
  • Informāciju par kameras NVM Express draiverī iekļautās atvērtā pirmkoda programmatūras licenci skatiet sadaļā „BSD License (NVM Express Driver)”.
 • • Pievienots kropļojuma kontroles atbalsts AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR objektīviem ar F savienojumu.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.01
 • • Pievienots optiskās vibrāciju samazināšanas (VR) atbalsts, uzņemot ar NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR un NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR objektīviem ar Z savienojumu. Ņemiet vērā, ka, pievienojot šos objektīvus, tiek atspējota izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas d (Shooting/display (Uzņemšana/displejs)) pielāgotā iestatījuma d5 (Shutter type (Aizvara tips)) opcija Mechanical shutter (Mehāniskais aizvars), un tādējādi izvēlei ir pieejamas tikai opcijas Auto (Automātiski) un Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars).
 • • Parametru ISO sensitivity (ISO jutība) tagad var regulēt, izmantojot objektīva vadības gredzenu; izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas f (Controls (Vadība)) pielāgotā iestatījuma f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) > Lens control ring (Objektīva vadības gredzens) opciju klāsts ir papildināts ar opciju ISO sensitivity (ISO jutība).
 • • Kopš 2019. gada 14. novembra apertūras atvēruma rādījums objektīvu NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S un NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct informācijas panelī A un M režīmos tiek parādīts gan pašreizējais apertūras atvērums, gan blakus esošās apertūras atvērumu vērtības.
 • • Ja vienumam Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), bet vienumam Flash mode (Zibspuldzes režīms) ir atlasīta opcija, kas nesatur lēnas sinhronizācijas iespēju, aizvara ātrums iepriekš bija ierobežots ar pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)) un pielāgotajam iestatījumam e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)) pieejamo vērtību klāstu; taču tagad tas ir mainīts, lai nodrošinātu atbilstību digitālo vienobjektīva spoguļkameru darbībai, kā rezultātā minimālais aizvara ātrums tagad atbilst vienumu secībai Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) > Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums) atlasītajai vērtībai.
 • • Novērsta problēma, kuras dēļ ļoti retos gadījumos kamera nespēja pareizi ierakstīt video, ja vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) bija atlasīts iestatījums 1920x1080; 120p.
 • • Ir novērsta problēma, kuras rezultātā dažkārt, esot ieslēgtam elektroniskajam skatu meklētājam, displeja apakšdaļā varēja parādīties trokšņi baltu svītru veidā.
 • • Novērsta problēma, kas retos gadījumos izpaudās kā trokšņi smalku horizontālu līniju veidā, kas parādījās visā video kadrā un tiešā skata displejā.
 • • Ir novērstas UTC laika joslu kļūdas šādām izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secības Time zone and date (Laika josla un datums) > Time zone (Laika josla) trim pilsētām:
  • Karakasa: bija -4:30, tagad ir -4:00
  • Karakasa: bija 00:00, tagad ir +1:00
  • Ankara: bija +2:00, tagad ir +3:00
 • • Ir novērsta problēma, kas Windows 10 izpaudās kā nepareiza ar kamera uzņemto video un intervāla video, kā arī kopiju, kas izveidotas, izmantojot kameras video rediģēšanas rīkus, izveidošanas datuma rādīšana.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.00
 • Ir novērstas šādas problēmas:
  • • Ja laikā, kad nekustīgas fotogrāfijas vai video tika ierakstītas ar tālāk norādītajiem iestatījumiem, kamera noteica sejas, tā ļoti retos gadījumos sāka reaģēt lēnāk, parādīja kļūdu vai pārtrauca reaģēt vispār.
   • Nekustīgu fotogrāfiju uzņemšana
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
   • Video ierakstīšana
   • - Izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
  • • Ļoti retos gadījumos attēlu, kas uzņemti, izmantojot visus turpmāk minētos iestatījumus, apakšdaļa netika parādīta kā paredzēts:
   • - Grozāmais režīmu pārslēgs pagriezts uz režīmu AUTO, P vai A
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasīta opcija NEF (RAW)
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) atlasīts iestatījums 14-bit (14 biti)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Shutter type (Aizvara tips)) atlasīts iestatījums Auto (Automātiski)
   • - Atbrīvošanas režīms Continuous H (extended) (Nepārtraukta liela ātruma režīms (pagarināts)) atlasīts, izmantojot atbrīvošanas režīma/automātiskā taimera pogu
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.03
 • • Pievienots acu noteikšanas AF, ko izmanto, uzņemot fotogrāfijas. Lai iespējotu acu noteikšanas AF, atlasiet:
  • - opciju AF-S vai AF-C izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Focus mode (Fokusa režīms)
  • - opciju Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms)
  • - opciju Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF acu/sejas noteikšana)
  Ja kamera nosaka portreta objekta seju, ap seju tiks parādīta dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja tiek noteiktas portreta objekta acis, ap vienu no acīm parādīsies dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja kamera ir noteikusi vairāk nekā vienu seju vai aci, vienā no fokusa punkta pusēm parādīsies trijstūri; lai fokusa punktu pozicionētu uz citu seju vai aci, nospiediet kursortaustiņu vai apakškomandu kursortaustiņu pa kreisi vai pa labi.
 • • Ir uzlabota autofokusa veiktspēja, uzņemot fotogrāfijas vai video vājā apgaismojumā: -2 – 19 EV (vāja apgaismojuma autofokuss -4 – 19 EV); mērījumi veikti fotogrāfiju uzņemšanas režīmā ar viena servo AF (AF-S) pie ISO 100 un 20 °C temperatūrā ar f/2 objektīvu.
 • • Vienuma Release mode (Atbrīvošanas režīms) opcijai Continuous H (extended) (Pastāvīgs liels (paplašināts)) ir veikti šādi uzlabojumi:
  • - uzņemšanas laikā mainot objektu, uz izmaiņām reaģēs ne tikai fokuss, bet arī ekspozīcija;
  • - sērijveida uzņemšanas displeju pēc atmiņas bufera piepildīšanas tagad nolasīt ir vienkāršāk.
 • • Ir samazināts laiks, kurā displejs izslēdzas (satumšanas periods), uzņemot attēlus ar izvēlnes PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image review (Attēlu apskate) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts) vai On (monitor only) (Ieslēgts (tikai ekrāns)).
 • • Izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienums d5, kura nosaukums agrāk bija Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), ir pārdēvēts par Shutter type (Aizvara tips), un tam var atlasīt opciju Auto (Automātiski), Mechanical shutter (Mehāniskais aizvars) un Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars). Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera automātiski atlasīs aizvara ātrumam atbilstošu aizvara tipu.
 • • Ir izmainīta krāsa, kādu iegūst fokusa punkts, kad tiek nospiesta AF-ON poga vai kad, esot atlasītam vienumam Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) un aktīvai sejas noteikšanas vai mērķa paredzēšanas funkcijai, aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
 • • Ir rediģēts un pārskatīts palīdzības teksts.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamera pārtrauca reaģēt, ja noteiktas darbības tika veiktas, kad, esot atlasītam kadra izmēram 3840 x 2160 (4K UHD), norisinājās HDMI izvade.
  • - Maksimālajai jutībai atlasītā vērtība dažkārt tika pārsniegta, ierakstot video M režīmā ar vienumam Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (M režīms)) atlasītu opciju On (Ieslēgts), ja bija iespējota funkcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).
  • - Video režīmā pirms ierakstīšanas vai ierakstīšanas laikā displejs dažkārt īslaicīgi veica neparedzētas darbības.
  • - Izvēlnes My Menu (Mana izvēlne) vienumi dažkārt netika parādīti pareizi.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.03 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.02
 • • Ja, izpildot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību HDMI > Advanced (Uzlaboti) > N-Log setting (N-Log iestatīšana), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), opcija Maximum sensitivity (Maksimāla jutība) video ierakstīšanas laikā kļūst aktīva, ja:
  • - kamera ir režīmā P (ieprogrammēts automātiskais), S (aizvara prioritātes automātiskais režīms) vai A (apertūras prioritātes automātiskais režīms), vai arī
  • - kamera ir režīmā M (manuāls) un izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE), izpildot vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (režīms M)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka trešo pušu programmatūra rādīja nepareizu asuma dziļuma vērtību fotogrāfijās, kas uzņemtas ar Exif 35 mm formāta ekvivalenta fokusa garuma objektīvu bez centrālā procesora, kas pievienots, izmantojot FTZ savienojuma adapteri un kam fokusa garums norādīts, izmantojot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā fotogrāfiju, kas tika uzņemtas, izmantojot papildu zibspuldzes, pāreksponēšana, ja seja bija noteikta zibspuldzes režīmos, kuros vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) bija atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF).

Piezīme. Lūdzam izlasīt arī nodaļu „Iepriekšējās versijās veiktās izmaiņas“, kurā ir papildināta sadaļa „C aparātprogrammatūras versijās 1.01 līdz 1.02 veiktās izmaiņas“.

„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.02 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Ir novērsta problēma, kas izraisīja displeja mirgošanu, ja attēli tika ritināti atskaņošanas tālummaiņas laikā pēc tam, kad lietotājs bija uzņēmis attēlus, izmantojot skatu meklētāju ar ekrāna režīmam atlasītu iestatījumu Prioritize viewfinder (Prioritārs skatu meklētājs), un pēc tam, iekams sākt atskaņošanu, bija noņēmis aci no skatu meklētāja.
 • • Ir novērsta problēma, kas izraisīja lietotnes Capture NX-D vai ViewNX-i avāriju, ja tika rādīti NEF (RAW) attēli, kas uzņemti, izmantojot šādas izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)) atlasītas opcijas:
  • - HDR mode (HDR režīms): On (series) (Ieslēgts (sērija)) vai On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija))
  • - Save individual images (NEF) (Saglabāt atsevišķus attēlus (NEF)): On (Ieslēgts)
 • • Ir novērsta problēma, kas ļāva kamerai pārsniegt izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) atlasītās vērtības, ja tās bija robežās no ISO 200 līdz 20000 un ja vienumu secībai MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) > Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) bija atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ir atjaunināti atsevišķi palīdzības displeji.
Jauni papildinājumi
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā nepareizas apertūras atvēruma vērtības atlasīšana režīmā P (Ieprogrammēts automātiskais) kamerai ar uzstādītu zibspuldzi apstākļos, pie kuriem parasti tiktu atlasīta vērtība f/32.
 • • Ir novērsta problēma, kas neļāva kontrolēt zibspuldzes, izmantojot uzlabotā bezvadu apgaismojuma sinhronizēšanu, pie aizvara ātruma 1/100 s vai ātrāka šādos apstākļos:
  • - izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Flicker reduction shooting (Uzņemšana, samazinot mirgoņu) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un
  • - izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)) ir atlasīts iestatījums Enable (Iespējot).
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir novērsta problēma, kuras rezultātā kamera retos gadījumos pārtrauca reaģēt sērijveida fotogrāfiju uzņemšanas laikā, ja izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) tika atlasīts iestatījums NEF (RAW) un vienumam Silent photography (Uzņemšana bez skaņas) tika atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ja izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumam Slot empty release lock (Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta) ir atlasīts iestatījums Enable release (Iespējot atbrīvošanu), izvēlnes PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) opcijai Image review (Attēlu apskate) tagad var piekļūt arī tad, ja nav ievietota atmiņas karte.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 7 „C” aparātprogrammatūras versija 3.10
Atbalstītās kameras Z 7
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–3.00
Faila nosaukums F-Z7-V310W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Piezīme. Atjauninājumiem no aparātprogrammatūra versijas 2.10 vai vecākas versijas ir nepieciešama XQD atmiņas karte un karšu lasītājs. Aparātprogrammatūras versiju 2.20 vai jaunākas versijas var atjaunināt, izmantojot XQD atmiņas karti un karšu lasītāju vai CFexpress atmiņas karti un karšu lasītāju.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-Z7-V310W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-Z7-V310W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „Z7Update”:
  • Z_7_0310.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_7_0310.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 7 „C” aparātprogrammatūras versija 3.10
Atbalstītās kameras Z 7
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–3.00
Faila nosaukums F-Z7-V310M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Piezīme. Atjauninājumiem no aparātprogrammatūra versijas 2.10 vai vecākas versijas ir nepieciešama XQD atmiņas karte un karšu lasītājs. Aparātprogrammatūras versiju 2.20 vai jaunākas versijas var atjaunināt, izmantojot XQD atmiņas karti un karšu lasītāju vai CFexpress atmiņas karti un karšu lasītāju.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-Z7-V310M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-Z7-V310M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „Z7Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • Z_7_0310.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_7_0310.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

BSD License (NVM Express Driver)

[ComponentName.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.c]
Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.h]
Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.h]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.inf]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.uni]
Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxeExtra.uni]
Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressPassthru.c]
(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.