Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu datorā.

D850 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras D850 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.11. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.11 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Novērsta problēma, kas izpaudās kā noteiktu objektīvu un piederumu aparātprogrammatūras atjaunināšanas atspējošana.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.03
 • • Kamera tagad atbalsta arī tiešos Wi-Fi savienojumus ar ierīcēm, kurās tiek darbināta SnapBridge lietotne. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums“, kurā ir aprakstīta šī funkcija. Iekams izmantot šo funkciju, atjauniniet lietotni līdz šādai versijai:
  • - SnapBridge versija 2.5.4 vai jaunāka
 • • Ir novērsta šāda problēma:
  • - Kamera dažreiz nespēja fokusēties uz objektiem, kas atrodas kadra malās esošajos fokusa punktos.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.03 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.02
 • • Ir novērsta problēma, kas retos apstākļos aizkavēja aizvara atbrīvošanu vai autofokusa darbības sākšanu.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.02 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Vienumu secības SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > Time zone and date (Laika josla un datums) > Time zone (Laika josla) displejā tagad tiek rādītas tikai pašreiz atlasītajā laika zonā esošās lielākās pilsētas.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Lietotājiem izejot no opcijas Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) pēc tam, kad tā ir pievienota un tajā tiek ieiets, izmantojot vienumu MY MENU (MANA IZVĒLNE), netika atgriezti izvēlnē MY MENU (MANA IZVĒLNE), bet gan izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE).
  • - Fotogrāfijās, kas uzņemtas ar vienumam Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts), dažkārt bija novērojams paaugstināts trokšņu līmenis vai zaļganas ēnas.
  • - Pēc fotogrāfiju uzņemšanas ar aizvara ātrumiem, kas ir lēnāki par 1/10 s, dažreiz varēja notikt neliela apertūras atvēruma atiestates aizkave (izņemot ar E tipa un perspektīvas vadības (PC-E) objektīviem).
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D850 „C” aparātprogrammatūras versija 1.11
Atbalstītās kameras D850
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.10
Faila nosaukums F-D850-V111W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-D850-V111W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-D850-V111W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „D850Update”:
  • D850_0111.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D850_0111.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kameras slotā, kas pašlaik ir atlasīts kā primārais slots, un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D850 „C” aparātprogrammatūras versija 1.11
Atbalstītās kameras D850
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.10
Faila nosaukums F-D850-V111M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-D850-V111M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-D850-V111M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „D850Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • D850_0111.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D850_0111.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kameras slotā, kas pašlaik ir atlasīts kā primārais slots, un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.