Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu citā ierīcē.

Z 6 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z 6 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 2.20. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Lai instalētu šo atjauninājumu, nepieciešama XQD atmiņas karte un karšu lasītājs.
 • • Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.20 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.10
 • • Ir pievienots B tipa Sony CFexpress atmiņas karšu atbalsts.
  • Informāciju par kameras NVM Express draiverī iekļautās atvērtā pirmkoda programmatūras licenci skatiet sadaļā „BSD License (NVM Express Driver)”.
 • • Pievienots kropļojuma kontroles atbalsts AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR objektīviem ar F savienojumu.
 • • Ir novērsta problēmas, kas izpaudās kā krāsainu svītru parādīšanās displeja apakšdaļā, ja attēli, kas bija uzņemti demonstrācijas režīmā ar attēla apgabalam atlasītu iestatījumu FX (36x24), tika skatīti ar tālummaiņas koeficientu vairāk nekā 100 %.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.01
 • • Pievienots optiskās vibrāciju samazināšanas (VR) atbalsts, uzņemot ar NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR un NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR objektīviem ar Z savienojumu. Ņemiet vērā, ka, pievienojot šos objektīvus, tiek atspējota izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas d (Shooting/display (Uzņemšana/displejs)) pielāgotā iestatījuma d5 (Shutter type (Aizvara tips)) opcija Mechanical shutter (Mehāniskais aizvars), un tādējādi izvēlei ir pieejamas tikai opcijas Auto (Automātiski) un Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars).
 • • Parametru ISO sensitivity (ISO jutība) tagad var regulēt, izmantojot objektīva vadības gredzenu; izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas f (Controls (Vadība)) pielāgotā iestatījuma f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) > Lens control ring (Objektīva vadības gredzens) opciju klāsts ir papildināts ar opciju ISO sensitivity (ISO jutība).
 • • Kopš 2019. gada 14. novembra apertūras atvēruma rādījums objektīvu NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S un NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct informācijas panelī A un M režīmos tiek parādīts gan pašreizējais apertūras atvērums, gan blakus esošās apertūras atvērumu vērtības.
 • • Ja vienumam Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), bet vienumam Flash mode (Zibspuldzes režīms) ir atlasīta opcija, kas nesatur lēnas sinhronizācijas iespēju, aizvara ātrums iepriekš bija ierobežots ar pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)) un pielāgotajam iestatījumam e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)) pieejamo vērtību klāstu; taču tagad tas ir mainīts, lai nodrošinātu atbilstību digitālo vienobjektīva spoguļkameru darbībai, kā rezultātā minimālais aizvara ātrums tagad atbilst vienumu secībai Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) > Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums) atlasītajai vērtībai.
 • • Novērsta problēma, kuras dēļ ļoti retos gadījumos kamera nespēja pareizi ierakstīt video, ja vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) bija atlasīts iestatījums 1920x1080; 120p.
 • • Ir novērsta problēma, kuras rezultātā dažkārt, esot ieslēgtam elektroniskajam skatu meklētājam, displeja apakšdaļā varēja parādīties trokšņi baltu svītru veidā.
 • • Novērsta problēma, kas retos gadījumos izpaudās kā trokšņi smalku horizontālu līniju veidā, kas parādījās visā video kadrā un tiešā skata displejā.
 • • Ir novērstas UTC laika joslu kļūdas šādām izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secības Time zone and date (Laika josla un datums) > Time zone (Laika josla) trim pilsētām:
  • Karakasa: bija -4:30, tagad ir -4:00
  • Karakasa: bija 00:00, tagad ir +1:00
  • Ankara: bija +2:00, tagad ir +3:00
 • • Ir novērsta problēma, kas Windows 10 izpaudās kā nepareiza ar kamera uzņemto video un intervāla video, kā arī kopiju, kas izveidotas, izmantojot kameras video rediģēšanas rīkus, izveidošanas datuma rādīšana.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.00
 • Ir novērstas šādas problēmas:
  • • Ja laikā, kad nekustīgas fotogrāfijas vai video tika ierakstītas ar tālāk norādītajiem iestatījumiem, kamera noteica sejas, tā ļoti retos gadījumos sāka reaģēt lēnāk, parādīja kļūdu vai pārtrauca reaģēt vispār.
   • Nekustīgu fotogrāfiju uzņemšana
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
   • Video ierakstīšana
   • - Izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
  • • Ļoti retos gadījumos attēlu, kas uzņemti, izmantojot visus turpmāk minētos iestatījumus, apakšdaļa netika parādīta kā paredzēts:
   • - Grozāmais režīmu pārslēgs pagriezts uz režīmu AUTO, P vai A
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasīta opcija NEF (RAW)
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) atlasīts iestatījums 14-bit (14 biti)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Shutter type (Aizvara tips)) atlasīts iestatījums Auto (Automātiski)
   • - Atbrīvošanas režīms Continuous H (extended) (Nepārtraukta liela ātruma režīms (pagarināts)) atlasīts, izmantojot atbrīvošanas režīma/automātiskā taimera pogu
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Pievienots acu noteikšanas AF, ko izmanto, uzņemot fotogrāfijas. Lai iespējotu acu noteikšanas AF, atlasiet:
  • - opciju AF-S vai AF-C izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Focus mode (Fokusa režīms)
  • - opciju Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms)
  • - opciju Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF acu/sejas noteikšana)
  Ja kamera nosaka portreta objekta seju, ap seju tiks parādīta dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja tiek noteiktas portreta objekta acis, ap vienu no acīm parādīsies dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja kamera ir noteikusi vairāk nekā vienu seju vai aci, vienā no fokusa punkta pusēm parādīsies trijstūri; lai fokusa punktu pozicionētu uz citu seju vai aci, nospiediet kursortaustiņu vai apakškomandu kursortaustiņu pa kreisi vai pa labi.
 • • Ir uzlabota autofokusa veiktspēja, uzņemot fotogrāfijas vai video vājā apgaismojumā: -3,5 – 19 EV (vāja apgaismojuma autofokuss -6 – 19 EV); mērījumi veikti fotogrāfiju uzņemšanas režīmā ar viena servo AF (AF-S) pie ISO 100 un 20 °C temperatūrā ar f/2 objektīvu.
 • • Vienuma Release mode (Atbrīvošanas režīms) opcijai Continuous H (extended) (Pastāvīgs liels (paplašināts)) ir veikti šādi uzlabojumi:
  • - uzņemšanas laikā mainot objektu, uz izmaiņām reaģēs ne tikai fokuss, bet arī ekspozīcija;
  • - sērijveida uzņemšanas displeju pēc atmiņas bufera piepildīšanas tagad nolasīt ir vienkāršāk.
 • • Ir samazināts laiks, kurā displejs izslēdzas (satumšanas periods), uzņemot attēlus ar izvēlnes PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image review (Attēlu apskate) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts) vai On (monitor only) (Ieslēgts (tikai ekrāns)).
 • • Izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienums d5, kura nosaukums agrāk bija Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), ir pārdēvēts par Shutter type (Aizvara tips), un tam var atlasīt opciju Auto (Automātiski), Mechanical shutter (Mehāniskais aizvars) un Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars). Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera automātiski atlasīs aizvara ātrumam atbilstošu aizvara tipu.
 • • Ir izmainīta krāsa, kādu iegūst fokusa punkts, kad tiek nospiesta AF-ON poga vai kad, esot atlasītam vienumam Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) un aktīvai sejas noteikšanas vai mērķa paredzēšanas funkcijai, aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
 • • Ir rediģēts un pārskatīts palīdzības teksts.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamera pārtrauca reaģēt, ja noteiktas darbības tika veiktas, kad, esot atlasītam kadra izmēram 3840 x 2160 (4K UHD), norisinājās HDMI izvade.
  • - Maksimālajai jutībai atlasītā vērtība dažkārt tika pārsniegta, ierakstot video M režīmā ar vienumam Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (M režīms)) atlasītu opciju On (Ieslēgts), ja bija iespējota funkcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).
  • - Izvēlnes My Menu (Mana izvēlne) vienumi dažkārt netika parādīti pareizi.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ja, izpildot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību HDMI > Advanced (Uzlaboti) > N-Log setting (N-Log iestatīšana), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), opcija Maximum sensitivity (Maksimāla jutība) video ierakstīšanas laikā kļūst aktīva, ja:
  • - kamera ir režīmā P (ieprogrammēts automātiskais), S (aizvara prioritātes automātiskais režīms) vai A (apertūras prioritātes automātiskais režīms), vai arī
  • - kamera ir režīmā M (manuāls) un izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE), izpildot vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (režīms M)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka trešo pušu programmatūra rādīja nepareizu asuma dziļuma vērtību fotogrāfijās, kas uzņemtas ar Exif 35 mm formāta ekvivalenta fokusa garuma objektīvu bez centrālā procesora, kas pievienots, izmantojot FTZ savienojuma adapteri un kam fokusa garums norādīts, izmantojot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā fotogrāfiju, kas tika uzņemtas, izmantojot papildu zibspuldzes, pāreksponēšana, ja seja bija noteikta zibspuldzes režīmos, kuros vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) bija atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā nepareizas apertūras atvēruma vērtības atlasīšana režīmā P (Ieprogrammēts automātiskais) kamerai ar uzstādītu zibspuldzi apstākļos, pie kuriem parasti tiktu atlasīta vērtība f/32.
 • • Ir novērsta problēma, kas neļāva kontrolēt zibspuldzes, izmantojot uzlabotā bezvadu apgaismojuma sinhronizēšanu, pie aizvara ātruma 1/100 s vai ātrāka šādos apstākļos:
  • - izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Flicker reduction shooting (Uzņemšana, samazinot mirgoņu) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un
  • - izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)) ir atlasīts iestatījums Enable (Iespējot).
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 6 „C” aparātprogrammatūras versija 2.20
Atbalstītās kameras Z 6
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.10
Faila nosaukums F-Z6-V220W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams XQD karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-Z6-V220W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-Z6-V220W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „Z6Update”:
  • Z_6_0220.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot XQD karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_6_0220.bin” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 6 „C” aparātprogrammatūras versija 2.20
Atbalstītās kameras Z 6
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.10
Faila nosaukums F-Z6-V220M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams XQD karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-Z6-V220M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-Z6-V220M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „Z6Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • Z_6_0220.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot XQD karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_6_0220.bin” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme: Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

BSD License (NVM Express Driver)

[ComponentName.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.c]
Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.h]
Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.h]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.inf]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.uni]
Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxeExtra.uni]
Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressPassthru.c]
(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.