Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu citā ierīcē.

COOLPIX A1000 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameru COOLPIX A1000 aparātprogrammatūru līdz versijai 1.2. Iekams sākt, kameras izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet, kāda ir kameras aparātprogrammatūras versija. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.

Svarīgi!

Atjauninot aparātprogrammatūru, kameras iekšējā atmiņā saglabātie attēli tiks dzēsti. Iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, noteikti dublējiet visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Instrukcijas par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.

Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.2, salīdzinot ar versiju 1.1
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Ja lietotāji operētājsistēmā iOS 13 mēģināja sapārot kameru ar viedierīci, izmantojot lietotni SnapBridge, pārošana bija nesekmīga un tika parādīts atbilstošs paziņojums.
  • - Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, ievietotam akumulatoram un kamerai esot pievienotai pie uzlādes maiņstrāvas adaptera EH-73P, izmantojot USB vadu UC-E21, strāvas padeves (uzlādes) indikators nemirgoja un akumulators neuzlādējās, esot iespraustam adapterim.
  • - Noteiktās vietās atrašanās vietas dati netika izgūti vai ierakstīti kopā ar attēliem pat tad, ja, izpildot izvēlnes Set up (Iestatīšana) vienumu secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Download from device (Lejupielādēt no ierīces), bija iestatīta opcija Yes (Jā).
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.1, salīdzinot ar versiju 1.0
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Pieskaroties konkrētām displeja zonām, mēģinot atlasīt noteiktus Fn izvēlnes vienumus, kamera pārtrauca reaģēt.
  • - Pieskaroties pa labi no vienuma 6400, mēģinot Fn izvēlnē atlasīt ISO jutības vērtību, kamera pārgāja uz vienu līmeni augstāku izvēlni.
  • - Fotogrāfijām, kas uzņemtas noteiktā apgaismojumā ar vienumam White balance (Baltā balanss) atlasītu iestatījumu Auto (normal) (Automātiski (normāls)) vai Auto (warm lighting) (Automātiski (silts apgaismojums)), bija zilgana nokrāsa.
  • - Atbrīvošanas režīmos Continuous H (Pastāvīgi (ātrs)), Continuous M (Pastāvīgi (vidējs)) un Continuous L (Pastāvīgi (lēns)), pieaugot aizvara ātrumam, kadru uzņemšanas ātrums palēninājās.
  • - Ja, uzņemot fotogrāfijas sērijveida uzņemšanas režīmā, vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) tika atlasīts iestatījums RAW, kamera dažkārt pārtrauca reaģēt.
  • - Atskaņojot fotogrāfijas, kas uzņemtas sērijveida uzņemšanas laikā ar vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasītu iestatījumu RAW, kamera dažkārt pārtrauca reaģēt.
  • - Noteiktos apstākļos uzņemtiem video dažkārt pazuda skaņa.
  • - Atrašanās vietas dati, kas lejupielādēti, izmantojot lietotni SnapBridge, dažkārt netika ierakstīti kopā ar attēliem.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu izvēlnes, nospiediet kameras izvēļņu pogu MENU.
 3. Nospiediet kursortaustiņu pa kreisi, lai parādītu izvēļņu ikonas, bet pēc tam iezīmējiet opciju Set up (Iestatīšana) un nospiediet OK.
 4. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, iezīmējiet izvēlnē Set up (Iestatīšana) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un nospiediet OK.
 5. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 6. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX A1000 aparātprogrammatūras versija 1.2
Atbalstītās kameras COOLPIX A1000
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.1
Faila nosaukums F-A1000-V12W.exe
Operētājsistēma
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-A1000-V12W.exe 1. darbībā izveidotajā mapē.
 3. Palaidiet failu F-A1000-V12W.exe, lai atarhivētu aparātprogrammatūru apakšmapē, kas izveidota jaunajā mapē. Tālāk parādīts iegūtais fails un mapju hierarhija:
  • firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
  • firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas ievietota mapē „firmware”)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, iesakām dublēt visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Informāciju par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Piezīme: atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes dienesta pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX A1000 aparātprogrammatūras versija 1.2
Atbalstītās kameras COOLPIX A1000
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.1
Faila nosaukums F-A1000-V12M.dmg
Operētājsistēma
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-A1000-V12M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas F-A1000-V12M.dmg, lai piemontētu diska attēlu, kas satur tālāk minēto mapi un failu:
  • firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
  • firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas ievietota mapē „firmware”)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, iesakām dublēt visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Informāciju par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.