Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu citā ierīcē.

COOLPIX W300 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras COOLPIX W300 aparātprogrammatūru līdz versijai 1.4. Iekams sākt, pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad šo atjauninājumu nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
 • SVARĪGI :
 • • Šajā paketē ir iekļauti divi atjauninājumi: viens – kamerai, bet otrs – GPS modulim. Otrā atjauninājuma instalēšana sāksies, kad atkal ieslēgsiet kameru pēc pirmā atjauninājuma pabeigšanas.
 • • Atjauninot aparātprogrammatūru, kameras iekšējā atmiņā saglabātie attēli tiks dzēsti. Iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, noteikti dublējiet visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Instrukcijas par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.4, salīdzinot ar versiju 1.3
 • • Novērsta problēma, kuras dēļ lietotāji dažkārt nevarēja ieslēgt kameru, ja tā bija pārgājusi snaudas režīmā, esot aktīvam žurnālam. Kameras ieslēgšana pēc tam, kad akumulators ir bijis izņemts un atkal ievietots atpakaļ, var izbeigt žurnāla sesiju.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.3, salīdzinot ar versiju 1.2
 • • Ir novērsta šāda problēma:
  • - Uzņemšanas ar laika intervāliem gaitā kamera atkarībā no objekta stāvokļa dažreiz pakāpeniski zaudēja fokusu, neraugoties uz to, ka, uzņemot pirmo uzņēmumu, parasti fokuss tiek fiksēts.
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.2, salīdzinot ar versiju 1.1
 • • Ja apakšizvēlnē Set up (Iestatīšana) > Time zone and date (Laika josla un datums) > Time zone (Laika josla) ir atlasīta opcija Home time zone (Mājas laika josla) vai Travel destination (Ceļojuma galamērķis), displejā tiek rādīti tikai pašreiz atlasītajā laika joslā esošo lielāko pilsētu nosaukumi.
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.1, salīdzinot ar versiju 1.0
 • • Ir uzlabota atrašanās vietas datu precizitāte noteiktās vietās (konkrēti, tajās vietās, kur atrašanās vietas dati tiek izgūti no „Michibiki” QZSS satelītiem).
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamera, to ieslēdzot zem ūdens, dažreiz pārstāja reaģēt.
  • - aktīvajā režīmā atrašanās vietas datu displejā sekundes tika rādītas kā decimālskaitlis.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu izvēlnes, nospiediet kameras izvēļņu pogu MENU.
 3. Nospiediet kursortaustiņu pa kreisi, lai parādītu izvēļņu ikonas, bet pēc tam iezīmējiet opciju Set up (Iestatīšana) un nospiediet OK.
 4. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, iezīmējiet izvēlnē Set up (Iestatīšana) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un nospiediet OK.
 5. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 6. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX W300 aparātprogrammatūras versija 1.4
Atbalstītās kameras COOLPIX W300
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.3
Faila nosaukums F-W300-V14W.exe
Operētājsistēma
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-W300-V14W.exe 1. darbībā izveidotajā mapē.
 3. Palaidiet failu F-W300-V14W.exe, lai atarhivētu aparātprogrammatūru apakšmapē, kas izveidota jaunajā mapē. Tālāk parādīts iegūtais fails un mapju hierarhija:
  W300Update
  - firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
   - firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas atrodas mapē „firmware”)
   - gpsfirm.bin (GPS moduļa aparātprogrammatūra, kas atrodas mapē „firmware”)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības pārslēgs (bloķēšanas) ir stāvoklī „ierakstīt” (atbloķēts), ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 7. Kad tiek parādīts paziņojums, ka atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to atkal. Automātiski tiks uzsākta GPS moduļa aparātprogrammatūras atjaunināšana (ja kamera tiek palaista normāli, tas nozīmē, ka GPS moduļa atjaunināšana jau ir pabeigta).
 8. Kad tiek parādīts paziņojums, ka otrā atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti. Ņemiet vērā, ka otrā atjauninājuma instalēšana prasīs ilgāku laiku nekā pirmā.
 9. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai. Ja aparātprogrammatūras pašreizējās versijas numurs nav 1.4, atkārtojiet atjaunināšanas procedūru no 1. darbības.

Piezīme: iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, iesakām dublēt visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Informāciju par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_GPS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,26 MB)

Piezīme: atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes dienesta pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX W300 aparātprogrammatūras versija 1.4
Atbalstītās kameras COOLPIX W300
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.3
Faila nosaukums F-W300-V14M.dmg
Operētājsistēma
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-W300-V14M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas F-W300-V14M.dmg, lai piemontētu diska attēlu, kas satur tālāk minēto mapi un failu:
  W300Update
  - firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
   - firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas atrodas mapē „firmware”)
   - gpsfirm.bin (GPS moduļa aparātprogrammatūra, kas atrodas mapē „firmware”)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības pārslēgs (bloķēšanas) ir stāvoklī „ierakstīt” (atbloķēts), ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 6. Kad tiek parādīts paziņojums, ka atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to atkal. Automātiski tiks uzsākta GPS moduļa aparātprogrammatūras atjaunināšana (ja kamera tiek palaista normāli, tas nozīmē, ka GPS moduļa atjaunināšana jau ir pabeigta).
 7. Kad tiek parādīts paziņojums, ka otrā atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti. Ņemiet vērā, ka otrā atjauninājuma instalēšana prasīs ilgāku laiku nekā pirmā.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai. Ja aparātprogrammatūras pašreizējās versijas numurs nav 1.4, atkārtojiet atjaunināšanas procedūru no 1. darbības.

Piezīme: iekams atjaunināt aparātprogrammatūru, iesakām dublēt visus kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus. Informāciju par attēlu kopēšanu no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti skatiet kameras rokasgrāmatā.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,23 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.