Latviski

Z 7 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras Z 7 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 2.01. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Lai instalētu šo atjauninājumu, nepieciešams XQD karšu lasītājs.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 2.00
 • Ir novērstas šādas problēmas:
  • • Ja laikā, kad nekustīgas fotogrāfijas vai video tika ierakstītas ar tālāk norādītajiem iestatījumiem, kamera noteica sejas, tā ļoti retos gadījumos sāka reaģēt lēnāk, parādīja kļūdu vai pārtrauca reaģēt vispār.
   • Nekustīgu fotogrāfiju uzņemšana
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
   • Video ierakstīšana
   • - Izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)) atlasīts iestatījums Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) vai Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
    • Piezīme: Acu noteikšana video ierakstīšanas laikā ir atspējota.
  • • Ļoti retos gadījumos attēlu, kas uzņemti, izmantojot visus turpmāk minētos iestatījumus, apakšdaļa netika parādīta kā paredzēts:
   • - Grozāmais režīmu pārslēgs pagriezts uz režīmu AUTO, P vai A
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasīta opcija NEF (RAW)
   • - Izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) atlasīts iestatījums 14-bit (14 biti)
   • - Izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Shutter type (Aizvara tips)) atlasīts iestatījums Auto (Automātiski)
   • - Atbrīvošanas režīms Continuous H (extended) (Nepārtraukta liela ātruma režīms (pagarināts)) atlasīts, izmantojot atbrīvošanas režīma/automātiskā taimera pogu
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C“ aparātprogrammatūras versijas 2.00 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.03
 • • Pievienots acu noteikšanas AF, ko izmanto, uzņemot fotogrāfijas. Lai iespējotu acu noteikšanas AF, atlasiet:
  • - opciju AF-S vai AF-C izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Focus mode (Fokusa režīms)
  • - opciju Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms)
  • - opciju Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta) izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam a4 Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF acu/sejas noteikšana)
  Ja kamera nosaka portreta objekta seju, ap seju tiks parādīta dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja tiek noteiktas portreta objekta acis, ap vienu no acīm parādīsies dzintarkrāsas apmale, kas norāda fokusa punktu. Ja kamera ir noteikusi vairāk nekā vienu seju vai aci, vienā no fokusa punkta pusēm parādīsies trijstūri; lai fokusa punktu pozicionētu uz citu seju vai aci, nospiediet kursortaustiņu vai apakškomandu kursortaustiņu pa kreisi vai pa labi.
 • • Ir uzlabota autofokusa veiktspēja, uzņemot fotogrāfijas vai video vājā apgaismojumā: -2 – 19 EV (vāja apgaismojuma autofokuss -4 – 19 EV); mērījumi veikti fotogrāfiju uzņemšanas režīmā ar viena servo AF (AF-S) pie ISO 100 un 20 °C temperatūrā ar f/2 objektīvu.
 • • Vienuma Release mode (Atbrīvošanas režīms) opcijai Continuous H (extended) (Pastāvīgs liels (paplašināts)) ir veikti šādi uzlabojumi:
  • - uzņemšanas laikā mainot objektu, uz izmaiņām reaģēs ne tikai fokuss, bet arī ekspozīcija;
  • - sērijveida uzņemšanas displeju pēc atmiņas bufera piepildīšanas tagad nolasīt ir vienkāršāk.
 • • Ir samazināts laiks, kurā displejs izslēdzas (satumšanas periods), uzņemot attēlus ar izvēlnes PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image review (Attēlu apskate) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts) vai On (monitor only) (Ieslēgts (tikai ekrāns)).
 • • Izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienums d5, kura nosaukums agrāk bija Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), ir pārdēvēts par Shutter type (Aizvara tips), un tam var atlasīt opciju Auto (Automātiski), Mechanical shutter (Mehāniskais aizvars) un Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars). Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera automātiski atlasīs aizvara ātrumam atbilstošu aizvara tipu.
 • • Ir izmainīta krāsa, kādu iegūst fokusa punkts, kad tiek nospiesta AF-ON poga vai kad, esot atlasītam vienumam Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) un aktīvai sejas noteikšanas vai mērķa paredzēšanas funkcijai, aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
 • • Ir rediģēts un pārskatīts palīdzības teksts.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Kamera pārtrauca reaģēt, ja noteiktas darbības tika veiktas, kad, esot atlasītam kadra izmēram 3840 x 2160 (4K UHD), norisinājās HDMI izvade.
  • - Maksimālajai jutībai atlasītā vērtība dažkārt tika pārsniegta, ierakstot video M režīmā ar vienumam Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (M režīms)) atlasītu opciju On (Ieslēgts), ja bija iespējota funkcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).
  • - Video režīmā pirms ierakstīšanas vai ierakstīšanas laikā displejs dažkārt īslaicīgi veica neparedzētas darbības.
  • - Izvēlnes My Menu (Mana izvēlne) vienumi dažkārt netika parādīti pareizi.
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.03 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.02
 • • Ja, izpildot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību HDMI > Advanced (Uzlaboti) > N-Log setting (N-Log iestatīšana), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), opcija Maximum sensitivity (Maksimāla jutība) video ierakstīšanas laikā kļūst aktīva, ja:
  • - kamera ir režīmā P (ieprogrammēts automātiskais), S (aizvara prioritātes automātiskais režīms) vai A (apertūras prioritātes automātiskais režīms), vai arī
  • - kamera ir režīmā M (manuāls) un izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE), izpildot vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (režīms M)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās tādējādi, ka trešo pušu programmatūra rādīja nepareizu asuma dziļuma vērtību fotogrāfijās, kas uzņemtas ar Exif 35 mm formāta ekvivalenta fokusa garuma objektīvu bez centrālā procesora, kas pievienots, izmantojot FTZ savienojuma adapteri un kam fokusa garums norādīts, izmantojot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā fotogrāfiju, kas tika uzņemtas, izmantojot papildu zibspuldzes, pāreksponēšana, ja seja bija noteikta zibspuldzes režīmos, kuros vienumam AF-area mode (AF apgabala režīms) bija atlasīts iestatījums Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF).

Piezīme. Lūdzam izlasīt arī nodaļu „Iepriekšējās versijās veiktās izmaiņas“, kurā ir papildināta sadaļa „C aparātprogrammatūras versijās 1.01 līdz 1.02 veiktās izmaiņas“.

„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.02 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Ir novērsta problēma, kas izraisīja displeja mirgošanu, ja attēli tika ritināti atskaņošanas tālummaiņas laikā pēc tam, kad lietotājs bija uzņēmis attēlus, izmantojot skatu meklētāju ar ekrāna režīmam atlasītu iestatījumu Prioritize viewfinder (Prioritārs skatu meklētājs), un pēc tam, iekams sākt atskaņošanu, bija noņēmis aci no skatu meklētāja.
 • • Ir novērsta problēma, kas izraisīja lietotnes Capture NX-D vai ViewNX-i avāriju, ja tika rādīti NEF (RAW) attēli, kas uzņemti, izmantojot šādas izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)) atlasītas opcijas:
  • - HDR mode (HDR režīms): On (series) (Ieslēgts (sērija)) vai On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija))
  • - Save individual images (NEF) (Saglabāt atsevišķus attēlus (NEF)): On (Ieslēgts)
 • • Ir novērsta problēma, kas ļāva kamerai pārsniegt izvēlnē MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) atlasītās vērtības, ja tās bija robežās no ISO 200 līdz 20000 un ja vienumu secībai MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) > Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) bija atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ir atjaunināti atsevišķi palīdzības displeji.
Jauni papildinājumi
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā nepareizas apertūras atvēruma vērtības atlasīšana režīmā P (Ieprogrammēts automātiskais) kamerai ar uzstādītu zibspuldzi apstākļos, pie kuriem parasti tiktu atlasīta vērtība f/32.
 • • Ir novērsta problēma, kas neļāva kontrolēt zibspuldzes, izmantojot uzlabotā bezvadu apgaismojuma sinhronizēšanu, pie aizvara ātruma 1/100 s vai ātrāka šādos apstākļos:
  • - izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Flicker reduction shooting (Uzņemšana, samazinot mirgoņu) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un
  • - izvēlnē CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)) ir atlasīts iestatījums Enable (Iespējot).
„C“ aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir novērsta problēma, kuras rezultātā kamera retos gadījumos pārtrauca reaģēt sērijveida fotogrāfiju uzņemšanas laikā, ja izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) tika atlasīts iestatījums NEF (RAW) un vienumam Silent photography (Uzņemšana bez skaņas) tika atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
 • • Ja izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumam Slot empty release lock (Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta) ir atlasīts iestatījums Enable release (Iespējot atbrīvošanu), izvēlnes PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) opcijai Image review (Attēlu apskate) tagad var piekļūt arī tad, ja nav ievietota atmiņas karte.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 7 „C” aparātprogrammatūras versija 2.01
Atbalstītās kameras Z 7
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.00
Faila nosaukums F-Z7-V201W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams XQD karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-Z7-V201W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-Z7-V201W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „Z7Update”:
  • Z_7_0201.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot XQD karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_7_0201.bin” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums Z 7 „C” aparātprogrammatūras versija 2.01
Atbalstītās kameras Z 7
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–2.00
Faila nosaukums F-Z7-V201M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams XQD karšu lasītājs.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-Z7-V201M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-Z7-V201M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „Z7Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • Z_7_0201.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot XQD karšu lasītāju, pārkopējiet failu „Z_7_0201.bin” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai saņemtu detalizētas instrukcijas vai informāciju par aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet tālāk norādīto PDF failu:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

Jūsu ierīcei šis lejupielādes pakalpojums nav pieejams.

Jūs varat nosūtīt sev e-pasta vēstuli ar saiti uz šo lejupielādi, lai to izmantotu citai ierīcei.

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.

Lejupielādes centrs