Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu citā ierīcē.

COOLPIX B700 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras COOLPIX B700 aparātprogrammatūru līdz versijai 1.5. Iekams sākt, pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad šo atjauninājumu nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.5, salīdzinot ar versiju 1.3
 • • Pievienots atbalsts SnapBridge versijai 1.2 un jaunākām versijām.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Ja video tika ierakstīts režīmā „U (User settings (Lietotāja iestatījumi)) režīms” ar vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasītu iestatījumu RAW + Fine (RAW + augsta) vai RAW + Normal (RAW + normāla), opcija Image quality (Attēla kvalitāte), kas saglabāta, izmantojot funkciju Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus), varēja tikt nomainīta uz opciju RAW.
  • - Ja funkcija Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus) ir izmantota lietotāja iestatījumu saglabāšanai, kad vienumam Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), vienuma Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) iestatījums varēja tikt nomainīts uz iestatījumu Off (Izslēgts), ja kamera tika izslēgta brīdī, kad grozāmais režīmu pārslēgs ir pagriezts uz iestatījumu „U (User settings (Lietotāja iestatījumi)) režīms”.
  • - Tālummaiņa nebija pieejama, ja sākotnējās iestatīšanas procesā lietotājs bija atlasījis opciju vienumam Language (Valoda), bet nebija iestatījis pārējos iestatījumus.
  • - Fotogrāfiju uzņemšana laika intervālā tika izbeigta pēc 10 000 uzņēmumu.
  • - Kameru dažkārt neizdodas pareizi sapārot ar noteiktām Android ierīcēm.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.3, salīdzinot ar versiju 1.2
 • • Novērsta problēma, kas neļāva uzlādēt kameru, tai esot pievienotai maiņstrāvas uzlādes adapterim, ja vienumam Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.2, salīdzinot ar versiju 1.1
 • • Novērsta problēma, kas izpaudās kā nestabils savienojums starp kameru un lietotnes SnapBridge versiju operētājsistēmai iOS 10.2.
Aparātprogrammatūras izmaiņas versijā 1.1, salīdzinot ar versiju 1.0
 • • Uzlabots fotogrāfiju un video pārsūtīšanas drošums, izmantojot SnapBridge lietotni.
 • • Novērsta problēma, kuras rezultātā dažreiz atrašanās vietas dati, kas pievienoti, izmantojot SnapBridge lietotni, tika parādīti nepareizi.
 • • Novērsta problēma, kas retos gadījumos izraisīja fotogrāfiju ierakstīšanu melnbaltos toņos.
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu izvēlnes, nospiediet kameras izvēļņu pogu MENU.
 3. Nospiediet kursortaustiņu pa kreisi, lai parādītu izvēļņu ikonas, bet pēc tam iezīmējiet opciju Set up (Iestatīšana) un nospiediet OK.
 4. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, iezīmējiet izvēlnē Set up (Iestatīšana) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un nospiediet OK.
 5. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 6. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX B700 aparātprogrammatūras versija 1.5
Atbalstītās kameras COOLPIX B700
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.3
Faila nosaukums F-B700-V15W.exe
Operētājsistēma
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-B700-V15W.exe 1. darbībā izveidotajā mapē.
 3. Palaidiet failu F-B700-V15W.exe, lai atarhivētu aparātprogrammatūru apakšmapē, kas izveidota jaunajā mapē. Tālāk parādīts iegūtais fails un mapju hierarhija:
  • firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
  • firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas ievietota mapē „firmware”)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 6. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Piezīme: atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes dienesta pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums COOLPIX B700 aparātprogrammatūras versija 1.5
Atbalstītās kameras COOLPIX B700
Atbalstītās aparātprogrammatūras versijas Versija 1.0–1.3
Faila nosaukums F-B700-V15M.dmg
Operētājsistēma
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-B700-V15M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas F-B700-V15M.dmg, lai piemontētu diska attēlu, kas satur tālāk minēto mapi un failu:
  • firmware (apakšmape, kas satur aparātprogrammatūru)
  • firmware.bin (kameras aparātprogrammatūra, kas ievietota mapē „firmware”)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet mapi „firmware” atmiņas kartē, kas ir formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Noteikti pārkopējiet aparātprogrammatūras mapi „firmware” atmiņas kartes saknes direktorijā (pats augšējais). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kamerā un ieslēdziet kameru.
 5. Lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu, izvēlnē Set up (Iestatīšana) atlasiet vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.