Lietuvių
Vadovai
Atsisiųsti gaminių vadovus.
Atsisiųsti gaminių vadovus.
Pavadinimas Kalba Dydis  
Papildomas programinės įrangos naujinimo vadovas Lietuvių 119.75 KB Atsisiųsti
Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija) Lietuvių 12.73 MB Atsisiųsti
Internetinis vadovas Lietuvių - Atverti
Naudojimo instrukcija Lietuvių 6.51 MB Atsisiųsti
Tinklo vadovas Lietuvių 2.21 MB Atsisiųsti
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Atsisiųsti
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Atsisiųsti
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Atsisiųsti
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Atsisiųsti
N-Log Specification Document English 37.35 KB Atsisiųsti
Elektros energijos sunaudojimas budėjimo režimu Lietuvių 135.26 KB Atsisiųsti
Vadovų atsisiuntimo sutartis

Šios atsisiuntimo sąlygos („Sutartis“) sudaro teisėtą sutartį tarp jūsų (kaip fizinio arba juridinio asmens) ir Nikon korporacijos arba jos asocijuotosios įmonės („Nikon“) ir nustato sąlygas, reglamentuojančias mūsų gaminių naudojimo vadovų („Vadovas“) atsisiuntimą.  Šiame puslapyje paspaudę mygtuką „Atsisiųsti“, kad pradėtumėte savo Vadovo atsisiuntimą, nurodote savo sutikimą su Sutartimi ir kad sutinkate būti apribotas šios Sutarties sąlygų.  Prašome prieš atsisiuntimą atidžiai perskaityti Sutartį.

Sutartis

Ši licencija nėra Vadovo pardavimo licencija ir jūs netampate Vadovo savininku įsigiję bet kokį gaminį, jį atsisiuntę ir (arba) naudodami.  Nikon išlaiko nuosavybės teisę Vadovo ir visų jo kopijų bei susijusios intelektinės nuosavybės atžvilgiu ir išsaugo visas teises, kurios nėra aiškiai perduotos šia Sutartimi.  Ši Sutartis yra visiškas ir vienintelis susitarimas, žodinis ar rašytinis, tarp jūsų ir Nikon.

1. VADOVAS

Vadovas skirtas klientams, įsigijusiems mūsų gaminius.  Galime neturėti galimybės atsakyti į asmenų, kurie nėra įsigiję mūsų produktų, užklausas.  Atkreipkite dėmesį, kad vadovas ir jame pateikta kontaktinė informacija gali pasikeisti be išankstinio perspėjimo.

Vadovas apsaugotas Japonijos autorinių teisių įstatymu bei tarptautiniais autorinių teisių įstatymais ir sutartimis.  Ant kiekvienos kopijos turite atkurti Nikon autorinių teisių perspėjimą ir kitus nuosavybės įrašus, kurie buvo originale.

2. APRIBOJIMAI

Jei šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, negalite kurti ar platinti Vadovo kopijų kitiems, arba Vadovą perduoti elektroninio būdu tinkle iš vieno kompiuterio į kitą.  NEGALITE PAKEISTI AR PAŠALINTI JOKIŲ AUTORINIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ IR KITŲ APSAUGINIŲ ĮRAŠŲ, ESANČIŲ VADOVE.  NEGALITE SUTEIKTI ARBA KITAIP PERLEISTI, PAKEISTI, PRITAIKYTI, IŠVERSTI, IŠNUOMOTI, SUTEIKTI IŠPERKAMOSIOS NUOMOS PAGRINDAIS, PASKOLINTI, PERPARDUOTI, PLATINTI, BENDRINTI TINKLE AR KURTI ARBA TURĖTI SUKURTUS IŠVESTINIUS DARBUS, PAREMTUS VADOVU ARBA KURIA NORS JO DALIMI.

3. RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, VADOVAS PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, BE JOKIOS GARANTIJOS. NIKON, JOS DARBUOTOJAI, PLATINTOJAI, ATSTOVAI IR AGENTAI AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIOS RŪŠIES GARANTIJOS, TIESIOGINĖS AR NETIESIOGINĖS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) BET KOKIĄ NUMANOMĄ TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJĄ.  KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „NIKON“, JOS DARBUOTOJAI, PLATINTOJAI, ATSTOVAI IR AGENTAI NEGARANTUOJA EFEKTYVUMO AR REZULTATŲ, KURIUOS GALITE PASIEKTI NAUDODAMIESI ŠIUO VADOVU, AR KAD VADOVAS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, AR KAD NAUDOJIMASIS VADOVU BUS NEPERTRAUKTAS, BE KLAIDŲ AR VIRUSŲ.  REMIANTIS GALIOJANČIAIS ĮSTATYMAIS, NEI „NIKON“, NEI JOS DARBUOTOJAI, PLATINTOJAI, ATSTOVAI IR AGENTAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, ATSITIKTINĘ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR BET KOKIOS RŪŠIES IŠLAIDAS - AR TAI BŪTŲ NUOSTOLIAI DĖL PELNO NETEKIMO, VERSLO VEIKLOS SUTRIKDYMO AR KITAIP ATSIRADUSIŲ ARBA SUKELTŲ VADOVO, NEPRIKLAUSOMAI NUO ATSIRADIMO PRIEŽASTIES, NET JEI „NIKON“, JOS DARBUOTOJAI, PLATINTOJAI, ATSTOVAI AR AGENTAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS, NUOSTOLIŲ AR IŠLAIDŲ GALIMYBĘ.  ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS YRA ESMINĖ ŠIOS SUTARTIES DALIS IR VADOVO NAUDOJIMAS YRA LEGALUS TIK LAIKANTIS ŠIO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMO.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Sutartis sudaroma ir turi būti interpretuojama laikantis Japonijos įstatymų, neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijos principus.  Kilus ginčui, susijusiam su šia Sutartimi, patvirtinate, jog sutinkate su asmens jurisdikcija Japonijoje ir atsisakote „Forum non conveniens“ prieštaravimų.  Jūs taip pat sutinkate su teismo procesų, kylančių dėl šios Sutarties, dokumentų įteikimu įprastu paštu arba naudojant kitas komerciniu požiūriu tinkamas dokumentų pristatymo pasirašant priemones.  Jei dėl kokios nors priežasties kuri nors Sutarties nuostata nustatoma negaliojančia, likusios nuostatos nėra pripažįstamos negaliojančiomis ir lieka galioti visa apimtimi.  Šioje Sutartyje pateikiamas visas susitarimas tarp Jūsų ir Nikon, ir jis keičia bet kokius kitus susitarimus, susijusius su šios Sutarties dalyku.  Bet kurios šalies nesugebėjimas reikalauti griežtai vykdyti bet kurios šios Sutarties sąlygos ar nuostatos, pasinaudoti kuria nors čia minima galimybe, teise ar teisės gynimo būdu, negali būti aiškinama kaip atsisakymas tokios sąlygos, nuostatos, galimybės, teisės ar teisės gynimo būdo taikymo ateityje ir tokia sąlyga, nuostata, galimybė, teisė ar teisės gynimo būdas lieka galioti visa savo apimtimi.  Šios Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tik patogumui, nėra laikomi jos dalimi ir neturi įtakos Sutarties reikšmei ar interpretacijoms.  Jei šiame dokumente nenurodyta kitaip, 3 ir 4 skyrių nuostatos kartu su bet kokiomis kitomis nuostatomis, kuriose aiškiai išreikštos sąlygos, taikomos laikotarpiui po Sutarties nutraukimo, liks galioti dėl bet kokios priežasties nutraukus Sutartį.

„Nikon“ gaminių vadovai 2018/02/15/ Leid.1.0.0

Integruota programinė įranga

    Atsisiųskite Nikon skaitmeninių produktų integruotą programinę įrangą (integruota programinė įranga valdo fotoaparatus ir kitus įrenginius). Norėdami peržiūrėti aprašymus, perspėjimus bei atsisiuntimo ir diegimo instrukcijas, spustelėkite „Peržiūrėti atsisiuntimo puslapį“.Atkreipkite dėmesį, kad kortelės skaitytuvui ar kitai įrangai gali prireikti programinės aparatinės įrangos naujinių. Instrukcijas rasite atsisiuntimo puslapyje.

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją.
Pavadinimas Versija Išleista  
Z 6 integruota programinė įranga C:Ver.3.60 2023/07/12 Peržiūrėti atsisiuntimo puslapį Išsami informacija
Programinė įranga
Atsisiųskite programinę įrangą Nikon gaminiams. Norėdami peržiūrėti aprašymus, perspėjimus bei atsisiuntimo ir diegimo instrukcijas, spustelėkite „Peržiūrėti atsisiuntimo puslapį“.
Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją.
Pavadinimas Versija Išleista  

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.