Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z f integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z f integruotos programinės įrangos C versija 1.20. Prieš tęsdami pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei pirmiau nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums šio naujinio atsisiųsti nereikės.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Integruotai programinei įrangai atnaujinti reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.20
 • • Fotografuojant pikselių poslinkio metodu pirmojo kadro spalvos temperatūra dabar taikoma visoms kitoms serijos nuotraukoms, kai nustatyta baltos spalvos balanso parinktis [Auto] (automatinis) arba [Natural light auto] (automatinis natūralus apšvietimas).
 • • Pakeistos toliau išvardytų nustatymų numatytosios reikšmės, rodomos, kai sudaromas belaidis ryšys:
  • - Šifravimo raktai
  • - Slaptažodis, kuris rodomas atkūrus numatytuosius fotoaparato nustatymus
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti, kai būdavo nustatyta parametro [Photo flicker reduction] (mirgėjimo efekto mažinimas nuotraukose) parinktis [ON] (įjungta) ir būdavo fotografuojama serijomis įjungus atleidimo režimą [Continuous H (extended)] (nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė)).
  • - Fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti, jei būdavo sujungtas su HDMI prietaisu ir ekranas būdavo nustatytas į laikymo padėtį.
  • - Kai užraktas būdavo atleidžiamas ekranui esant nustatytam į laikymo padėtį, vaizdo ieškiklis kartais neužtemdavo, jei būdavo nustatyta parametro [Silent mode] (tylusis režimas) parinktis [ON] (įjungta) ir parametro [Image quality] (nuotraukos kokybė) parinktis NEF (RAW) arba RAW + JPEG/HEIF.
  • - Fotografuojant arba kuriant vaizdo įrašus tiesioginės peržiūros vaizde kartais būdavo matomas triukšmas, be to, jo taip pat būdavo nuotraukų ir vaizdo įrašų šešėlių srityse, jei būdavo fotografuojama ar filmuojama nustačius:
   • ▸ parametro [Set Picture Control] (nustatyti Picture Control) parinktį [Deep Tone Monochrome] (gilių tonų vienspalvis vaizdas) arba [Flat Monochrome] (nekontrastingas vienspalvis vaizdas),
   • ▸ teigiamą parametro [Contrast] (kontrastas) vertę arba parinktį [A] (automatinis),
   • ▸ neigiamą parametro [Brightness] (ryškumas) vertę.
  • - Fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti įrašius intervalų vaizdo įrašą.
  • - Fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti, kai su vaizdo įrašais, sukurtais tam tikromis sąlygomis, atkūrimo metu būdavo atliekami valdymo veiksmai, pavyzdžiui, slinkimas atgal arba pirmyn.

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. gegužės 23 d.

Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.10
 • • Pridėta sulėtinto vaizdo įrašų kūrimo funkcija.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios tam tikrais atvejais tiesioginės peržiūros vaizdas vaizdo ieškiklyje būdavo rodomas netinkamai.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z f integruotos programinės įrangos C versija 1.20
Tinkami fotoaparatai Z f
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.10
Failo pavadinimas Z_f_0120.bin
Autorių teisės Nikon Corporation
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite į kompiuterį toliau nurodytą integruotos programinės įrangos failą.
  Įsitikinkite, kad atsisiųstas integruotos programinės įrangos failas tikrai yra kompiuteryje.
  • Z_f_0120.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 2. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z_f_0120.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 3. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 4. Pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 5. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 6. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.