Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

D850 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D850 integruotos programinės įrangos C versija 1.31. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • NX Studio ir Picture Control Utility 2 naudotojams reikia įdiegti NX Studio versiją 1.3.1 arba naujesnę ir Picture Control Utility 2 versiją 2.4.14 arba naujesnę.
 • • Integruotai programinei įrangai atnaujinti reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.30 nuo 1.31
 • • Pakeistas numatytasis slaptažodis, kuris rodomas ryšio meniu, kai grąžinami visi gamykliniai fotoaparato nustatymai.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.21 nuo 1.30
 • • Fotografavimo ir filmavimo meniu papildyti elementu [Portrait impression balance] (poveikio portretams balansas). Daugiau informacijos pateikiama dokumente Supplementary Firmware Update Manual (papildomame programinės įrangos naujinimo vadove). Jei NEF (RAW) formato nuotraukas, padarytas fotoaparatu, kuriame įdiegta integruotos programinės įrangos versija 1.30 arba naujesnė, norėsite atverti kompiuteryje, jums reikės įdiegti NX Studio versiją 1.3.1 arba naujesnę ir Picture Control Utility 2 versiją 2.4.14 arba naujesnę.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios nepavykdavo inicijuoti [SETUP MENU] (sąrankos meniu) funkcijos [Lock mirror up for cleaning] (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui). Fotoaparato ekrane atsirasdavo pranešimas „atvėrę meniu Bluetooth išjunkite funkciją [Network connection] (ryšys su tinklu)“ ir veidrodis būdavo fiksuojamas apatinėje padėtyje, todėl jo nepavykdavo pakelti norint nuvalyti jutiklį. Taip atsitikdavo, jei būdavo nustatyta bet kurio iš toliau išvardytų [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementų parinktis [Enable] (įjungti):
  • - [Bluetooth] > [Network connection] (ryšys su tinklu)
  • - [Airplane mode] (skrydžio režimas)
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.20 nuo 1.21
 • • Išspręsta problema, dėl kurios virtualiojo horizonto funkcija retais atvejais nebeveikdavo įdiegus naujesnę integruotos programinės įrangos versiją 1.20.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.20
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta CFexpress kortelėms (B tipo). Daugiau informacijos pateikiama atitinkamos šalies ar regiono Nikon palaikymo interneto svetainėje.
 • • Numatytoji pasirinktinio nustatymo b6 [Center-weighted area] (centruota sritis) parinktis pakeista iš ⌀8 mm į ⌀12 mm.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei būdavo prijungtas objektyvas be procesoriaus, kurio duomenys įvesti naudojant [SETUP MENU] (sąrankos meniu) parametrą [Non-CPU lens data] (objektyvų be procesorių duomenys), ir objektyvo diagramos žiedas būdavo pasuktas į didžiausios diafragmos padėtį, fotoaparatas kartais nerodydavo teisingos vertės ekrane arba neįrašydavo jos į nuotraukų Exif duomenų diafragmos vertės lauką, jei būdavo fotografuojama nustačius [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [Silent live view photography] (begarsis fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu) parinktį [On (Mode 2)] (įjungta (2 režimas)).
  • - Jei filmavimo tiesioginės peržiūros vaizdas per HDMI būdavo išvedamas į išorinį rašytuvą, garsumo indikacija R ir L fotoaparato ekrane, palyginti su indikacija HDMI įrenginyje, būdavo rodoma sukeista vietomis.
  • - Begarsio fotografavimo metu dalis ekrano pritemdavo, jei būdavo tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
   • ▹ Nustatyta [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [Silent live view photography] (begarsis fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu) parinktis [On (Mode 1)] (įjungta (1 režimas))
   • ▹ Nustatytas nepertraukiamos mažos spartos (CL) atleidimo režimas
   • ▹ Nustatyta [CUSTOM SETTING MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d1 [CL mode shooting speed] (fotografavimo sparta įjungus režimą CL) parinktis [2 fps].
  • - Prijungus VR objektyvą fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei būdavo tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
   • ▹ Įjungtas fotografavimo tiesioginės peržiūros režimas
   • ▹ Nustatytas 1,3 sek. arba mažesnis užrakto greitis
   • ▹ Nustatyta [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [Long exposure NR] (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) parinktis [On] (įjungta)
   • ▹ Nustatyta [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [HDR (high dynamic range)] (HDR (platus dinaminis diapazonas)) > [HDR mode] (HDR režimas) parinktis [On (series)] (įjungta (serija)) arba [On (single photo)] (įjungta (viena nuotrauka))
   • ▹ Objektyvo VR jungiklis nustatytas į padėtį ON
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręsta problema, kuri trukdydavo atnaujinti tam tikrų objektyvų ir priedų integruotą programinę įrangą.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.03 nuo 1.10
 • • Dabar fotoaparatas taip pat pritaikytas tiesioginiam Wi-Fi ryšiui su prietaisais, kuriuose paleista programėlė SnapBridge. Daugiau informacijos rasite dokumente „Naudojimo instrukcijos papildymas“, kuriame aprašyta ši funkcija. Prieš naudodami šią funkciją atnaujinkite programėlę įdiegdami toliau nurodytą jos versiją:
  • - SnapBridge versija 2.5.4 arba naujesnė
 • • Išspręsta ši problema:
  • ‑ Fotoaparatas kartais sunkiai fokusuodavo objektus kadro kraštuose esančiuose fokusavimo taškuose.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.03
 • • Išspręsta problema, dėl kurios retais atvejais vėluodavo užrakto atleidimas arba automatinio fokusavimo pradžia.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Rodinyje [SETUP MENU] (SĄRANKOS MENIU) > [Time zone and date] (laiko juosta ir data) > [Time zone] (laiko juosta) dabar rodomi tik parinktoje laiko juostoje esančių didžiausių miestų pavadinimai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei į [MY MENU] (Mano meniu) pridėta funkcija [Clean image sensor] (Valyti vaizdo jutiklį) būdavo per šį meniu įjungiama, funkciją išjungiant būdavo grįžtama ne į [MY MENU] (Mano meniu), o į [SETUP MENU] (Sąrankos meniu).
  • - Jei būdavo fotografuojama esant nustatytai parametro [Long exposure NR] (Ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) parinkčiai [On] (Įjungta), nuotraukose kartais atsirasdavo daugiau triukšmo arba šešėlių sritys būdavo žalsvo atspalvio.
  • - Jei būdavo fotografuojama mažesniu už 1/10 sek. užrakto greičiu, padarius nuotrauką kartais vėluodavo diafragmos grąžinimas (su E ir PC-E tipo objektyvais problemų nėra).
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D850 integruotos programinės įrangos C versija 1.31
Tinkami fotoaparatai D850
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.30
Failo pavadinimas D850_0131.bin
Autorių teisės Nikon Corporation
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite į kompiuterį toliau nurodytą integruotos programinės įrangos failą.
  Įsitikinkite, kad atsisiųstas integruotos programinės įrangos failas tikrai yra kompiuteryje.
  • D850_0131.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 2. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D850_0131.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 3. Įkiškite atminties kortelę į tą lizdą, kuris parinktas pirminiu, ir įjunkite fotoaparatą.
 4. Pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 5. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 6. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. Atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.