Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

D7500 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D7500 integruotos programinės įrangos C versija 1.12. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato [SETUP MENU] (SĄRANKOS MENIU) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Integruotai programinei įrangai atnaujinti reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.12
 • • Pakeistas numatytasis slaptažodis, kuris rodomas ryšio meniu, kai grąžinami visi gamykliniai fotoaparato nustatymai.
 • • Panaikintas fotoaparato ekrane ir išoriniame HDMI rašytuve rodomų garso lygio indikatorių L ir R susikeitimo vietomis reiškinys, pasireikšdavęs, kai esant įjungtam filmavimo tiesioginės peržiūros režimui vaizdas būdavo išvedamas į HDMI rašytuvą.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręsta problema, dėl kurios, kai būdavo fotografuojama vienu metu su optiniais ir su radijo signalais valdomais blykstės įrenginiais, optiniais signalais valdomi blykstės įrenginiai kartais nesuveikdavo.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios tais atvejais, kai būdavo fotografuojama blykstės įrenginiu, sumontuotu ant fotoaparato, ir būdavo taikomi nustatymai, įkelti naudojant [SETUP MENU] (sąrankos meniu) parinktį [Save/load settings] (įrašyti/įkelti nustatymus) > [Load settings] (įkelti nustatymus), fotoaparatas kartais nepaisydavo vertės, nustatytos [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [ISO sensitivity settings] (ISO jautrumo nustatymai) > [Maximum sensitivity with command dial] (didžiausias jautrumas fotografuojant su command dial) parinktimi.
 • Pastaba
 • Jei antrosios iš pirmiau minėtų dviejų problemų paveiktame fotoaparate įrašysite integruotos programinės įrangos naujinį, vien šiuo veiksmu problemos neišspręsite. Baigus naujinimą reikės:
  • • atkurti visus nustatymus naudojant [SETUP MENU] (sąrankos meniu) funkciją [Reset all settings] (atkurti visus nustatymus) > [Reset] (atkurti) arba
  • • iš atminties kortelės įkelti anksčiau įrašytus nustatymus (jei yra) naudojant [SETUP MENU] (sąrankos meniu) funkciją [Save/load settings] (įrašyti/įkelti nustatymus) > [Load settings] (įkelti nustatymus).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.10
 • • Dabar fotoaparatas Wi-Fi ryšiu gali būti sujungtas su prietaisais, kuriuose paleista programėlė SnapBridge. Daugiau informacijos rasite dokumente „Naudojimo instrukcijos papildymas“, kuriame aprašyta ši funkcija. Prieš naudodami šią funkciją atnaujinkite programėlę įdiegdami toliau nurodytą jos versiją:
  • - SnapBridge versija 2.5.4 arba naujesnė
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei režimo pasirinkimo ratukas iš padėties P būdavo pasukamas į padėtį U1 ir vėl grąžinamas į padėtį P, būdavo nustatoma režimui U1 parinkta ISO jautrumo reikšmė.
  • - Jei esant nustatytai [MOVIE SHOOTING MENU] (FILMAVIMO MENIU) parametro [Frame size/frame rate] (kadro dydis/kadrų greitis) parinkčiai [3840x2160; 30p], filmavimo tiesioginės peržiūros metu daug kartų būdavo spaudžiami vaizdo priartinimo ir atitolinimo mygtukai, įrangos elgsena tapdavo nenuspėjama.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Rodinyje [SETUP MENU] (SĄRANKOS MENIU) > [Time zone and date] (laiko juosta ir data) > [Time zone] (laiko juosta) dabar rodomi tik parinktoje laiko juostoje esančių didžiausių miestų pavadinimai.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę [SETUP MENU] (SĄRANKOS MENIU) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D7500 integruotos programinės įrangos C versija 1.12
Tinkami fotoaparatai D7500
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.11
Failo pavadinimas D7500_0112.bin
Autorių teisės Nikon Corporation
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite į kompiuterį toliau nurodytą integruotos programinės įrangos failą.
  Įsitikinkite, kad atsisiųstas integruotos programinės įrangos failas tikrai yra kompiuteryje.
  • D7500_0112.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 2. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D7500_0112.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 3. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 4. Pasirinkite [SETUP MENU] (SĄRANKOS MENIU) elementą [Firmware version] (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 5. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 6. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.