Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z 5 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 5 integruotos programinės įrangos C versija 1.43. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Integruotai programinei įrangai atnaujinti reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.42 nuo 1.43
 • • Pakeistos toliau išvardytų nustatymų numatytosios reikšmės, rodomos, kai sudaromas belaidis ryšys:
  • - Šifravimo raktai
  • - Slaptažodis, kuris rodomas atkūrus numatytuosius fotoaparato nustatymus
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.41 nuo 1.42
 • • Išspręsta problema, dėl kurios retais atvejais, fotoaparatą ilgiau palikus nenaudojamą, būdavo nustatoma klaidinga fotoaparato data ir laikas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.40 nuo 1.41
 • • Išspręsta problema, dėl kurios retais atvejais fotoaparato nepavykdavo įjungti, jei jis ilgesnį laiką nebuvo naudojamas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.21 nuo 1.40
 • • Fotoaparatas papildomai pritaikytas veikti su programos NX MobileAir versija, skirta operacinei sistemai iOS. Naudokite NX MobileAir versiją 1.0.4 arba naujesnę.
 • • Fotoaparatas papildomai pritaikytas veikti su nuotolinėmis rankenomis MC-N10.
 • • Fotoaparatas papildomai pritaikytas veikti su nuotolinio valdymo pulteliais ML-L7.
 • • Akių aptikimo AF dabar veikia ir filmuojant.
 • • Funkcijų, kurias galima priskirti [CUSTOM SETTING MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f2 [Custom controls] (pasirinktinės valdiklių funkcijos) parinktimi, sąrašas papildytas funkcijomis [Save focus position] (įrašyti židinio padėtį) ir [Recall focus position] (iškviesti židinio padėtį). Nuo 2023 m. vasario 14 d. minėtos funkcijos veikia su toliau nurodytais objektyvais:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Pagerintas funkcijos [Auto-area AF] (automatinės srities AF) akių aptikimo efektyvumas.
 • • Pagerinta sparta, kuria atnaujinami fokusavimo taškai, rodomi tiesioginės peržiūros rodinyje, kai naudojamos objekto sekimo ir veidų/akių aptikimo AF funkcijos.
 • • Pagerintas automatinio fokusavimo veikimas iškvietimo iš atminties atveju, todėl dabar židinio padėtis nesikeičia įjungus bet kurį fokusavimo režimą, net jei esant iškviestai židinio padėčiai iki pusės paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti į valdymo veiksmus, jei būdavo nustatyta [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) parametro [Set Picture Control] (nustatyti Picture Control) parinktis [Auto] (automatinis).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.20 nuo 1.21
 • • Išspręsta problema, dėl kurios virpesių mažinimo funkcija retais atvejais nebeveikdavo įdiegus naujesnę integruotos programinės įrangos versiją 1.20.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.20
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta:
  • - jungties adapteriams FTZ II,
  • - objektyvams NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektyvams NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 ir
  • - objektyvams NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Pagerintas veidų/akių aptikimo efektyvumas ir objektų matomumas fotografuojant su papildoma blykste.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais, kai būdavo sukamas per jungties adapterį FTZ prijungtų F jungties objektyvų židinio nuotolio reguliavimo arba fokusavimo žiedas, sklisdavo neįprastai garsus diafragmos mechanizmo veikimo garsas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • • Fotoaparatas pritaikytas objektyvams NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 ir NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • [SETUP MENU] (sąrankos meniu) papildytas parinktimi [Save focus position] (įrašyti židinio padėtį). Jei nustatoma parinktis [On] (įjungta), židinio padėtis, kuri buvo fotoaparatą išjungiant, grąžinama, kai fotoaparatas vėl įjungiamas. Ši parinktis įmanoma, tik jei fotoaparatas naudojamas su Z jungties automatinio fokusavimo objektyvais.
 • • Pagerinta automatinio fokusavimo silpnai apšviestoje aplinkoje trukmė, kai fotografuojama įjungus pasirinktinį nustatymą a11 ([Low-light AF] (AF silpnai apšviestoje aplinkoje)).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta objektyvams NIKKOR Z 50mm f/1.2 S.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios tam tikros diafragmos vertės būdavo neparenkamos, kai esant įjungtam filmavimo režimui diafragma būdavo priveriama sukant toliau nurodytų objektyvų valdymo žiedus:
  • - NIKKOR Z 24–50mm f/4–6.3
  • - NIKKOR Z 24–200mm f/4–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparate parinkta TTL blykstės kompensavimo vertė blykstės įrenginiuose nebūdavo atvaizduojama, todėl blykstės kompensavimas nebūdavo taikomas toliau nurodytais atvejais:
  • - du ar daugiau blykstės įrenginių būdavo valdomi radijo AWL ryšiu ir
  • - visi blykstės įrenginiai būdavo priskirti tai pačiai grupei.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspęsta problema, kuri atsirasdavo fotoaparatą naudojant su akumuliatorių bloku MB-N10, įdėjus į jį du akumuliatorius, iš kurių A skyriuje būdavo akumuliatorius EN-EL15 arba EN-EL15a. Tokiu atveju, išsikrovus A skyriuje esančiam akumuliatoriui, fotoaparatas kartais neperjungdavo maitinimo iš B skyriuje esančio akumuliatoriaus.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 5 integruotos programinės įrangos C versija 1.43
Tinkami fotoaparatai Z 5
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.42
Failo pavadinimas Z_5_0143.bin
Autorių teisės Nikon Corporation
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite į kompiuterį toliau nurodytą integruotos programinės įrangos failą.
  Įsitikinkite, kad atsisiųstas integruotos programinės įrangos failas tikrai yra kompiuteryje.
  • Z_5_0143.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 2. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z_5_0143.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 3. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 4. Pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 5. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 6. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.