Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z 7 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 3.31. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • ViewNX-i naudotojams reikės atnaujinti ViewNX-i įdiegiant jos versiją 1.4.3 arba naujesnę, o Capture NX-D naudotojams – Capture NX-D versiją 1.6.3 arba naujesnę.
 • • Jei naujinama 2.10 ar ankstesnė integruotos programinės įrangos versija, reikia XQD atminties kortelės ir kortelių skaitytuvo. Jei reikia atnaujinti 2.20 ar naujesnę integruotos programinės įrangos versiją, tai galima padaryti naudojant XQD kortelę ir kortelių skaitytuvą arba CFexpress kortelių skaitytuvą ir CFexpress atminties kortelę, kuri patvirtinta tinkama naudoti su esama integruotos programinės įrangos versija.
 • • Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.30 nuo 3.31
 • • Fotoaparatas pritaikytas objektyvams NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 ir NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Išspręsta problema, atsirasdavusi atnaujinus fotoaparato integruotą programinę įrangą įdiegiant jos versiją 3.30 – kartais būdavo sustiprinami diafragmos mechanizmų garsai, atsirasdavę sukant tam tikrų F jungties objektyvų, prijungtų per jungties adapterį FTZ, židinio nuotolio reguliavimo arba fokusavimo žiedus.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.20 nuo 3.30
 • • SETUP MENU (sąrankos meniu) papildytas parinktimi Save focus position (įrašyti židinio padėtį). Jei nustatoma parinktis On (įjungta), židinio padėtis, kuri buvo fotoaparatą išjungiant, grąžinama, kai fotoaparatas vėl įjungiamas. Ši parinktis įmanoma, tik jei fotoaparatas naudojamas su Z jungties automatinio fokusavimo objektyvais.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti, kai būdavo nutraukiamas intervalų filmo rašymas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.12 nuo 3.20
 • • Mokamame naujinyje įdiegta RAW formato vaizdo išvesties funkcija*, o integruotos programinės įrangos versija 3.20 papildomai pritaikyta su minėta paslauga naudojamiems išoriniams Blackmagic Design vaizdo rašytuvams (šiuo metu Video Assist 5″ 12G HDR ir Video Assist 7″ 12G HDR). Jei RAW formato vaizdo išvesties naujinį savo fotoaparatui jau įsigijote, įdiegus naują integruotos programinės įrangos versiją 3.20, fotoaparatas iš karto gali veikti su išoriniais Blackmagic Design vaizdo rašytuvais.
 • • Operatoriai, dirbantys su Apple Final Cut Pro X (10.4.9 arba naujesne versija), naudodami mokamą RAW formato vaizdo išvesties naujinį, dabar gali reguliuoti į išorinius ATOMOS NINJA V rašytuvus išvedamo ProRes RAW formato filmuotos medžiagos ISO jautrumą ir ekrane stebėti bei keisti spalvos temperatūrą. *
  • < RAW formato vaizdo išvesties parinkimas >
  • Prieš filmuodami RAW formatu nustatykite SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) > RAW output options (RAW išvesties parinktys) > RAW output type (RAW išvesties tipas) parinktį, atitinkančią prijungtą rašytuvą: Type A (A tipas), jei rašytuvas yra NINJA V, ir Type B (B tipas), jei rašytuvas yra Video Assist.
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta objektyvams NIKKOR Z 50mm f/1.2 S.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei prijungus NIKKOR Z objektyvą būdavo fotografuojama serijomis, sukant fokusavimo arba valdymo žiedą (jei funkcija Focus (M/A) (fokusavimas (M/A)) priskirta valdymo žiedui) ne visada įsijungdavo rankinio fokusavimo funkcija.
  • - Jei per jungties adapterį FTZ būdavo prijungiamas objektyvas be procesoriaus, esant įjungtam M režimui ne visada būdavo rodomas ekspozicijos rodiklis.
  • - Tam tikros diafragmos vertės būdavo neparenkamos, kai esant įjungtam filmavimo režimui diafragma būdavo priveriama sukant toliau nurodytų objektyvų valdymo žiedus:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Jei įjungus M režimą būdavo fotografuojama serijomis su skirtingomis nustatymų reikšmėmis ir jei serijų funkcija keisdavo prijungto NIKKOR Z objektyvo diafragmą, fotoaparatas kartais rodydavo neteisingas diafragmos vertes.
 • • Elektra laipsniškai valdomos diafragmos valdymo įtaisai kartais nustodavo reaguoti, jei esant įjungtam filmavimo režimui ilgesnį laiką būdavo suveikęs budėjimo laikmatis.
 • * RAW formato vaizdo išvesties naujinys yra mokamas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.11 nuo 3.12
 • • Išspręsta integruotos programinės įrangos versijų 3.10 ir 3.11 problema, dėl kurios fotografuojant būdavo netiksliai taikomos tikslinimo vertės, nustatytos parametro AF fine-tune (AF tikslinimas) > Saved value (įrašyta vertė) parinktimi.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.10 nuo 3.11
 • • Išspęsta problema, kuri atsirasdavo fotoaparatą naudojant su akumuliatorių bloku MB-N10, įdėjus į jį du akumuliatorius, iš kurių A skyriuje būdavo akumuliatorius EN-EL15 arba EN-EL15a. Tokiu atveju, išsikrovus A skyriuje esančiam akumuliatoriui, fotoaparatas kartais neperjungdavo maitinimo iš B skyriuje esančio akumuliatoriaus.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 3.00 nuo 3.10
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta Nikon Z jungties telekonverteriams TC-1,4x/TC-2,0x.
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta F jungties objektyvų integruotos programinės įrangos naujiniams. F jungties objektyvų integruotos programinės įrangos naujiniams pritaikyta jungties adapterio FTZ integruota programinė įranga, kurios versija yra ne senesnė kaip 1.10.
 • • Pakeistos kai kurios f skaičiaus vertės, rodomos, kai ekspozicija reguliuojama žingsneliais po 1/3 EV (vietoj f/1,2 dabar rodoma f/1,3). Nuo 2020 m. liepos 21 d. šis pakeitimas taikomas objektyvams NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct.
 • • Serijos žingsnelis nuo šiol taikomas tinkamai, kai fotografuojama užfiksavus ekspoziciją esant parinktam atleidimo režimui Continuous H (extended) (nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė)) ir jame parinktai funkcijai AE bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis).
 • • Jei prijungiamas išorinis rašytuvas, pritaikytas protokolui Atomos Open, filmų rašymą dabar galima pradėti ir sustabdyti fotoaparato valdikliais, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
  • - Fotoaparate įjungtas filmavimo režimas ir rašytuvas prijungtas per HDMI jungtį.
  • - Įdėta atminties kortelė.
  • - Nustatytos toliau nurodytos SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) parinktys:
   • ▹ External recording control (išorinio rašymo įrenginio valdymas) > On (įjungta)
   • ▹ Output data depth (išvedamų duomenų gylis) > 10 bit (10 bitų)
   • ▹ N-Log setting (N-Log nustatymas) > Off (išjungta)
  • - Nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktis 3840x2160; 30p/25p/24p.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Vaizdas fotoaparato ekrane būdavo žalsvo atspalvio, kai fotoaparatas prie išorinio ekrano būdavo prijungiamas per HDMI jungtį ir jei:
   • ▹ būdavo nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Color space (spalvų erdvė) parinktis Adobe RGB,
   • ▹ būdavo nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) „g“ grupės (Movie (filmavimas)) pasirinktinio nustatymo g2 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktis Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) > Record movies (filmuoti),
   • ▹ būdavo nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) > Output data depth (išvedamų duomenų gylis) parinktis 10 bit (10 bitų),
   • ▹ būdavo nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) > N-Log setting (N-Log nustatymas) parinktis On (cannot record to card) (įjungta (negalima rašyti į kortelę)),
   • ▹ būdavo nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) > View assist (peržiūros vaizdo koregavimas) parinktis On (įjungta) ir
   • ▹ fotografavimo/filmavimo režimo pasirinkimo valdikliu būdavo parinktas filmavimo režimas.
  • - Apkirpta sritis, programėlėje PictBridge parinkta vertikalioms (portretinės orientacijos) nuotraukoms, išspausdintoje nuotraukoje būdavo netiksli.
  • - Retais atvejais automatinio fokusavimo funkcija neįsijungdavo, jei objektyvas NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR būdavo ištraukiamas fotoaparato įjungimo metu.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.20 nuo 3.00
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta ProGrade ir Lexar CFexpress atminties kortelėms (B tipo) ir patvirtinta, kad ji gali veikti su SanDisk CFexpress atminties kortelėms (B tipo). Daugiau informacijos pateikiama atitinkamos šalies ar regiono Nikon interneto svetainėje.
 • • Į pasirinktinio nustatymo a4 (Auto-area AF face/eye detection (Veidų/akių aptikimas esant įjungtam automatinės srities AF režimui)) elementų sąrašą įtraukta parinktis Animal detection (Gyvūnų aptikimas), todėl dabar veidus ir akis aptinkanti automatinio fokusavimo funkcija veikia fotografuojant ir šunis bei kates. Dėl to fotoaparatas dabar gali aptikti šunų ir kačių snukučius bei akis ir sufokusuoti jų vaizdą. Gyvūnų snukučiai (bet ne akys) aptinkami ir įjungus filmavimo režimą.
 • • Objekto sekimo AF (veikia, kai nustatoma parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Auto-area AF (Automatinės srities AF)) funkcijos patobulintos, kaip nurodyta toliau:
  • - Objekto sekimo AF dabar galima įjungti fotoaparato mygtuku Fn1 ar Fn2 arba objektyvo mygtuku Fn1 ar Fn2. Objekto sekimo AF pirmiausia reikia priskirti valdikliui. Tai galima padaryti CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) f grupės (Controls (Valdikliai)) pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control assignment (Pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi arba pasirinktinio nustatymo g2 (Custom control assignment (Pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi.
  • - Kai esant įjungtam fotografavimo režimui nustatoma parinktis AF-C (nepertraukiamas pagalbinis automatinis fokusavimas), objekto sekimo AF funkcija dabar veikia kitaip:
   Jei objekto sekimo AF funkcija įjungiama paspaudžiant mygtuką AF-ON arba iki pusės paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką, sekimas nutraukiamas atleidžiant mygtuką. Kai sekimas nutraukiamas atleidžiant mygtuką, grąžinamas tas fokusavimo taškas, kuris buvo parinktas prieš pradedant sekimą. Pakeitimas sumanytas tam, kad šis fotoaparatas veiktų lygiai taip, kaip skaitmeniniai SLR fotoaparatai, kai juose įjungiama funkcija 3D tracking (3D sekimas).
 • • Į CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) f grupės (Controls (Valdikliai)) pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control assignment (Pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) elementų sąrašą įtraukta parinktis Lens Fn2 button (Objektyvo Fn2 mygtukas), kuria galima nustatyti, kokią paskirtį atliks mygtukas L-Fn2, esantis kai kuriuose Z jungties objektyvuose (2020 m. vasario 12 d. duomenimis toks yra tik NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta fokusavimo ribos jungiklio funkcijai, kuri įdiegta tam tikruose Z jungties objektyvuose (2020 m. vasario 12 d. duomenimis toks yra tik NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimizuotas jungiklio jautrumas rankinio fokusavimo metu, kai esant įjungtai automatinio fokusavimo funkcijai sukamas Z jungties objektyvo fokusavimo arba valdymo žiedas. Atminkite, kad valdymo žiedas taip veikia, tik jei jam priskirta funkcija Focus (M/A) (Fokusavimas (M/A)).
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Kai parametro Viewfinder brightness (Vaizdo ieškiklio šviesumas) parinktis būdavo nustatoma rankiniu būdu, šviesumas kartais pasikeisdavo iš naujo paleidus budėjimo laikmatį.
  • - iOS įrenginiuose, kuriuose įdiegta iOS 13, pasibaigus siejimui kartais būdavo rodomas Bluetooth siejimo reikalavimas.
  • - Nuotraukose kartais atsirasdavo horizontalių linijų.
  • Informacijos apie atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licenciją pateikiama dokumente „BSD License (NVM Express Driver)“.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.10 nuo 2.20
 • • Fotoaparato integruota programinė įranga pritaikyta B tipo Sony CFexpress atminties kortelėms.
  • Informacijos apie atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licenciją pateikiama dokumente „BSD License (NVM Express Driver)“.
 • • Pridėta F jungties objektyvų AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8 E FL ED SR VR vaizdo iškraipymo valdymo funkcija.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.01 nuo 2.10
 • • Fotoaparatas pritaikytas Z jungties objektyvų NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR ir NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR optinio VR funkcijai. Atminkite, kad prijungus šiuos objektyvus išjungiama CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) d grupės (Shooting/Display (fotografavimas/rodymas)) pasirinktinio nustatymo d5 (Shutter type (užrakto tipas)) parinktis Mechanical shutter (mechaninis užraktas) ir lieka tik parinktys Auto (automatinis) ir Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma).
 • • Parametrą ISO sensitivity (ISO jautrumas) dabar galima reguliuoti objektyvo valdymo žiedu, be to, CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) f grupės (Controls (valdikliai)) pasirinktinis nustatymas f2 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Lens control ring (objektyvo valdymo žiedas) papildytas parinktimi ISO sensitivity (ISO jautrumas).
 • • Nuo 2019 m. lapkričio 14 d. objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S ir NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct informacijos ekrane, įjungus režimą A arba M, rodoma esama diafragma ir gretimos diafragmos reikšmės.
 • • Jei būdavo nustatyta parametro Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis On (įjungta) ir būdavo nustatoma parametro Flash mode (blykstės režimas) parinktis, kurioje nėra lėtos sinchronizacijos funkcijos, būdavo įmanoma parinkti tik tas užrakto greičio reikšmes, kurios nustatytos pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)) ir e2 (Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)) parinktimis. Dabar funkcija pakeista taip, kad atitiktų skaitmeninių SLR fotoaparatų veikimo principą, t. y. mažiausias užrakto greitis dabar atitinka reikšmę, kuri nustatyta parametro Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) > Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis) parinktimi.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios ypač retais atvejais fotoaparatui nepavykdavo teisingai įrašyti filmų, jei būdavo nustatyta parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktis 1 920x1 080; 120p.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios, esant įjungtam elektroniniam vaizdo ieškikliui, ekrano apačioje retkarčiais atsirasdavo baltų linijų pavidalo triukšmo.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios retkarčiais filmuose arba tiesioginės peržiūros rodinyje atsirasdavo plonų horizontalių linijų pavidalo triukšmo.
 • • SETUP MENU (sąrankos meniu) rodinyje Time zone and date (laiko juosta ir data) > Time zone (laiko juosta) ištaisytos toliau nurodytų trijų miestų UTC laiko juostos klaidos:
  • Karakasas: buvo -4:30, dabar yra -4:00
  • Kasablanka: buvo 00:00, dabar +1:00
  • Ankara: buvo +2:00, dabar yra +3:00
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatu sukurtų filmų ir intervalų filmų bei fotoaparato filmų montavimo valdikliais sukurtų kopijų sukūrimo data Windows 10 savybių dialogo languose būdavo rodoma neteisingai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.00 nuo 2.01
 • Išspręstos šios problemos:
  • • Jei fotografuojant arba filmuojant fotoaparatas aptikdavo veidų, kai būdavo nustatytos toliau nurodytos parinktys, labai retais atvejais fotoaparato veikimas sulėtėdavo, būdavo pateikiamas klaidos pranešimas arba fotoaparatas visai nustodavo veikti.
   • Fotografavimas
   • - Nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Auto-area AF (automatinės srities AF)
   • - Nustatyta CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) pasirinktinio nustatymo a4 (Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas esant įjungtam automatinės srities AF režimui)) parinktis Face and eye detection on (veidų ir akių atpažinimo funkcija įjungta) arba Face detection on (veidų aptikimo funkcija įjungta)
   • Filmavimas
   • - Nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (FILMAVIMO MENIU) parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Auto-area AF (automatinės srities AF)
   • - Nustatyta CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) pasirinktinio nustatymo a4 (Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas esant įjungtam automatinės srities AF režimui)) parinktis Face and eye detection on (veidų ir akių atpažinimo funkcija įjungta) arba Face detection on (veidų aptikimo funkcija įjungta)
  • • Labai retais atvejais, jei būdavo fotografuojama nustačius toliau nurodytas parinktis, nuotraukų apačia atrodydavo kitaip nei turėtų būti:
   • - Režimo pasirinkimo ratukas pasuktas į padėtį AUTO, P arba A
   • - Nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinktis NEF (RAW)
   • - Nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais) parinktis 14-bit (14 bitų)
   • - Nustatyta CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) pasirinktinio nustatymo d5 (Shutter type (užrakto tipas)) parinktis Auto (automatinis)
   • - Atleidimo režimo parinkimo/automatinio laikmačio mygtuku nustatytas atleidimo režimas Continuous H (extended) (nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė))
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.03 nuo 2.00
 • • Pridėta akis aptinkanti AF funkcija, skirta naudoti fotografuojant. Akis aptinkančiai AF funkcijai įjungti nustatykite:
  • - PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Focus mode (fokusavimo režimas) parinktį AF-S arba AF-C.
  • - PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktį Auto-area AF (automatinės srities AF).
  • - CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo a4 (Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas esant įjungtam automatinės srities AF režimui)) parinktį Face and eye detection on (veidų ir akių atpažinimo funkcija įjungta).
  Jei fotoaparatas aptinka portretuojamo žmogaus veidą, šis apvedamas gintaro spalvos rėmeliu, nurodančiu fokusavimo tašką. Jei aptinkamos žmogaus akys, fokusavimo tašką nurodančiu gintaro spalvos rėmeliu apvedama viena ar kita akis. Jei fotoaparatas aptinka ne vieną veidą ar akį, abiejuose fokusavimo taško šonuose atsiranda trikampėliai. Fokusavimo taškui perkelti ant kito veido ar kitos akies spauskite kryptinį valdiklį arba papildomą valdiklį į kairę arba į dešinę.
 • • Pagerintas automatinio fokusavimo patikimumas fotografuojant ir filmuojant prasto apšviestumo sąlygomis: nuo –2 iki 19 EV (automatinis fokusavimas silpnai apšviestoje aplinkoje - nuo -4 iki 19 EV), išmatuotas 20 °C aplinkoje naudojant f/2 objektyvą, įjungus fotografavimo režimą, parinkus vienkartinio pagalbinio AF funkciją (AF-S) ir nustačius ISO 100.
 • • Parametro Release mode (atleidimo režimas) parinktis Continuous H (extended) (nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė)) patobulinta, kaip nurodyta toliau:
  • - Jei fotografuojant keisis objektas, fotoaparatas keis ne tik židinį, bet ir ekspoziciją
  • - Dabar rodmenis fotografavimo serijomis ekrane, kai atminties buferis užsipildo, įskaityti yra lengviau
 • • Sutrumpinta ekrano išjungimo trukmė (užtemdymo laikotarpis), kai fotografuojama nustačius PLAYBACK MENU (atkūrimo meniu) parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktį On (įjungta) arba On (monitor only) (įjungta (tik ekrane)).
 • • CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elementas d5, kuris anksčiau buvo vadinamas Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma), pervadintas į Shutter type (užrakto tipas). Jį sudaro šios parinktys: Auto (automatinis), Mechanical shutter (mechaninis užraktas) ir Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma). Jei nustatoma parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas užrakto tipą parenka automatiškai, atsižvelgdamas į užrakto greitį.
 • • Pakeista spalva, kuria rodomas fokusavimo taškas, kai esant nustatytai parinkčiai Auto-area AF (automatinės srities AF) ir įjungtai veidų aptikimo arba objekto sekimo funkcijai paspaudžiamas mygtukas AF-ON arba iki pusės paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.
 • • Peržiūrėtas ir pataisytas žinyno tekstas.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei, esant parinktam kadro dydžiui 3840 x 2160 (4K UHD), HDMI signalo išvedimo metu būdavo atliekami tam tikri veiksmai.
  • - Parinkta didžiausio jautrumo reikšmė kartais būdavo viršijama, jei būdavo filmuojama įjungus režimą M, nustačius parametro Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktį On (įjungta) ir įjungus funkciją Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting).
  • - Esant įjungtam filmavimo režimui, vaizdas ekrane prieš filmavimą arba filmavimo metu trumpam būdavo rodomas keistai.
  • - My Menu (Mano meniu) elementai kartais būdavo rodomi neteisingai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.03
 • • Jei nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > N-Log setting (N-Log nustatymas) parinktis On (įjungta), parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktis nuo šiol taikoma filmuojant, jei:
  • - įjungtas fotoaparato režimas P (programuojamas automatinis), S (automatinis užrakto pirmumas) ar A (automatinis diafragmos pirmumas) arba
  • - įjungtas fotoaparato režimas M (rankinis) ir nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktis On (įjungta).
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kitų leidėjų programinė įranga neteisingai rodydavo Exif duomenų sąraše pateikiamą židinio nuotolio 35 mm formato ekvivalentu vertę tų nuotraukų, kurios būdavo padarytos naudojant per jungties adapterį FTZ prijungtus objektyvus be procesoriaus ir židinio nuotolio vertei esant nustatytai SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) parinktimi.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios nuotraukos, daromos naudojant papildomas blykstes, būdavo pereksponuojamos, jei esant parinktam blykstės režimui, kuriam taikoma parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Auto-area AF (automatinės srities AF), kadre būdavo aptinkamas veidas.

Pastaba. Būtinai perskaitykite skirsnį „Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis“, kurio dalis „Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos C versija 1.01 nuo versijos 1.02“ papildyta naujais pakeitimais.

Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta problema, dėl kurios vaizdas ekrane imdavo mirgėti slenkant nuotraukas, atvertas didinimo atkuriant rodinyje. Taip nutikdavo po to, kai būdavo fotografuojama naudojant vaizdo ieškiklį esant nustatytai ekrano režimo parinkčiai Prioritize viewfinder (pirmumas vaizdo ieškikliui) ir tada, prieš pradedant atkūrimą, akis būdavo atitraukiama nuo vaizdo ieškiklio.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios Capture NX-D arba ViewNX-i nustodavo veikti, kai būdavo rodomos NEF (RAW) formato nuotraukos, padarytos esant nustatytoms PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) parinktims, kurios nurodytos toliau:
  • - HDR mode (HDR režimas): On (series) (įjungta (serija)) arba On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka))
  • - Save individual images (NEF) (įrašyti atskiras nuotraukas (NEF)): On (įjungta)
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas viršydavo vertę, nustatytą MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi, jei ji būdavo nuo ISO 200 iki 20000 ir būdavo nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Electronic VR (elektroninis VR) parinktis On (įjungta).
 • • Atnaujinta dalis žinyno rodinių.
Nauji pakeitimai
 • • Išspręsta problema, dėl kurios esant įjungtam režimui P (programuojamas automatinis) ir ant fotoaparato sumontuotai blykstei, būdavo nustatoma neteisinga diafragmos vertė, jei pagal sąlygas paprastai turėdavo būti parenkama f/32.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios blykstės įrenginių, valdomų naudojant Patobulintą belaidžio apšvietimo valdymo funkciją, nepavykdavo sinchronizuoti esant 1/100 sek. arba didesniam užrakto greičiui, jei:
  • - būdavo nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant mirgėjimą) parinktis On (įjungta);
  • - nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d5 (Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma)) parinktis Enable (įjungti).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei būdavo fotografuojama serijomis esant nustatytai PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinkčiai NEF (RAW) ir parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinkčiai On (įjungta).
 • • Jei nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) parinktis Enable release (atleidimo funkcija įjungta), PLAYBACK MENU (atkūrimo meniu) parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktį dabar galima pakeisti neįdėjus atminties kortelės.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 3.31
Tinkami fotoaparatai Z 7
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–3.30
Failo pavadinimas F-Z7-V331W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Pastaba: jei naujinama 2.10 ar ankstesnė integruotos programinės įrangos versija, reikia XQD atminties kortelės ir kortelių skaitytuvo. Jei reikia atnaujinti 2.20 ar naujesnę integruotos programinės įrangos versiją, tai galima padaryti naudojant XQD kortelę ir kortelių skaitytuvą arba CFexpress atminties kortelę ir kortelių skaitytuvą.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-Z7-V331W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-Z7-V331W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką Z7Update:
  • Z_7_0331.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą Z_7_0331.bin į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 3.31
Tinkami fotoaparatai Z 7
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–3.30
Failo pavadinimas F-Z7-V331M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Big Sur versija 11
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Pastaba: jei naujinama 2.10 ar ankstesnė integruotos programinės įrangos versija, reikia XQD atminties kortelės ir kortelių skaitytuvo. Jei reikia atnaujinti 2.20 ar naujesnę integruotos programinės įrangos versiją, tai galima padaryti naudojant XQD kortelę ir kortelių skaitytuvą arba CFexpress atminties kortelę ir kortelių skaitytuvą.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-Z7-V331M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-Z7-V331M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku Z7Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • Z_7_0331.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą Z_7_0331.bin į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.