Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z 50 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 50 integruotos programinės įrangos C versija 2.02. Prieš tęsdami patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei pirmiau nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums šio naujinio atsisiųsti nereikės.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • ViewNX-i naudotojams reikės atnaujinti ViewNX-i įdiegiant jos versiją 1.4.3 arba naujesnę, o Capture NX-D naudotojams – Capture NX-D versiją 1.6.3 arba naujesnę.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.01 nuo 2.02
 • • Išspręsta integruotos programinės įrangos versijų 2.00 ir 2.01 problema, dėl kurios fotografuojant būdavo netiksliai taikomos tikslinimo vertės, nustatytos parametro AF fine-tune (AF tikslinimas) > Saved value (įrašyta vertė) parinktimi.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.00 nuo 2.01
 • • Išspręstos ženklų rodymo problemos, kurios atsirasdavo fotoaparato meniu kalbos elemento parinktimi nustačius korėjiečių arba supaprastintą kinų kalbą. Naujinti nereikia, jei jūsų fotoaparato meniu kalbos elemento parinkčių sąraše nėra korėjiečių ar supaprastintos kinų kalbos.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 2.00
 • • Pridėjus pasirinktinio nustatymo a2 (Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių aptikimas esant įjungtam automatinės srities AF režimui)) parinktį Animal detection on (gyvūnų aptikimo funkcija įjungta) dabar galima naudoti šunų ir kačių snukučių/akių aptikimo AF; nustačius šią parinktį fotoaparatas aptinka šunų ir kačių akis ir snukučius (įjungus filmavimo režimą aptinkami tik snukučiai). Parinktis Animal detection on (gyvūnų aptikimo funkcija įjungta) nustatoma automatiškai, kai režimo pasirinkimo ratukas nustatomas į padėtį SCN (scenos režimas) ir įjungiama funkcija Pet portrait (gyvūnėlio portretas).
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta Nikon Z jungties telekonverteriams TC-1,4x/TC-2,0x.
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta F jungties objektyvų integruotos programinės įrangos naujiniams. F jungties objektyvų integruotos programinės įrangos naujiniams pritaikyta jungties adapterio FTZ integruota programinė įranga, kurios versija yra ne senesnė kaip 1.10.
 • • Pakeistos kai kurios f skaičiaus vertės, rodomos, kai ekspozicija reguliuojama žingsneliais po 1/3 EV (vietoj f/1,2 dabar rodoma f/1,3). Nuo 2020 m. liepos 21 d. šis pakeitimas taikomas objektyvams NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct.
 • • Serijos žingsnelis nuo šiol taikomas tinkamai, kai fotografuojama užfiksavus ekspoziciją esant parinktam atleidimo režimui Continuous H (extended) (nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė)) ir jame parinktai funkcijai AE bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis).
 • • Dabar atleidimo pirmumo funkcija įjungiama, jei mygtukui AE-L/AF-L priskyrus funkciją AF-ON nustatoma parametro Focus mode (fokusavimo režimas) parinktis AF-S Single AF (vienos srities AF).
 • • Objekto sekimo funkcija patobulinta, kaip nurodyta toliau:
  • - Dabar automatinės srities AF ir objekto parinkimo rodinius naudotojas gali perjungti pasirinktiniu valdikliu, pavyzdžiui, mygtuku Fn1.
  • - Objekto sekimo funkcijos veikimo pobūdis, kai esant įjungtam fotografavimo režimui nustatoma parinktis AF‑C, dabar yra panašus į skaitmeninių SLR fotoaparatų funkciją 3D-tracking (3D sekimas).
 • • Peržiūrėtos ir pakeistos sąlygos, kurioms esant rodomas pasiūlymas naudoti blykstę, todėl dabar jis rodomas esant tinkamesnėms sąlygoms.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Apkirpta sritis, programėlėje PictBridge parinkta vertikalioms (portretinės orientacijos) nuotraukoms, išspausdintoje nuotraukoje būdavo netiksli.
  • - Retais atvejais automatinio fokusavimo funkcija neįsijungdavo, jei objektyvas NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR būdavo ištraukiamas fotoaparato įjungimo metu.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta mygtukui Fn2, kuris būna įrengtas kai kuriuose objektyvuose.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.10
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta fokusavimo ribos jungiklio funkcijai, kuri įdiegta tam tikruose Z jungties objektyvuose (2020 m. vasario 12 d. duomenimis toks yra tik NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Integruota programinė įranga objektyvo mygtukui Fn2 nepritaikyta.
 • • Jei įjungtas autoportreto režimas, nuo šiol filmuojama taikant parinktį AF-F (nuolatinis automatinis fokusavimas) ir į nustatytą automatinio fokusavimo režimo parinktį neatsižvelgiama.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 50 integruotos programinės įrangos C versija 2.02
Tinkami fotoaparatai Z 50
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–2.01
Failo pavadinimas F-Z50-V202W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-Z50-V202W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-Z50-V202W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką Z50Update:
  • Z_50_0202.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z_50_0202.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 50 integruotos programinės įrangos C versija 2.02
Tinkami fotoaparatai Z 50
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–2.01
Failo pavadinimas F-Z50-V202M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-Z50-V202M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-Z50-V202M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku Z50Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • Z_50_0202.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z_50_0202.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.