Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kitu įrenginiu.

COOLPIX A300 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato COOLPIX A300 integruotos programinės įrangos versija 1.4. Prieš tęsdami parinkite fotoaparato meniu Set up (sąranka) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.

Svarbu

Integruotos programinės įrangos naujinimo metu ištrinami fotoaparato vidinėje atmintinėje laikomi vaizdo failai. Prieš naujindami integruotą programinę įrangą sukurkite vidinėje fotoaparato atmintinėje laikomų vaizdo failų atsargines kopijas. Nurodymų, kaip vaizdo failus iš vidinės atmintinės nukopijuoti į atminties kortelę, pateikiama fotoaparato vadove.

Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.3 nuo 1.4
 • • Išspręsta ši problema:
  • - Jei naudotojai programėlėje SnapBridge, kuri įdiegta operacinėje sistemoje iOS 13, bandydavo fotoaparatą susieti su išmaniuoju prietaisu, siejimas nutrūkdavo įvykus klaidai ir būdavo pateikiamas atitinkamas pranešimas.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.2 nuo 1.3
 • • Išspręsta ši problema:
  • - Fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei būdavo fotografuojama priartinus vaizdą, įjungus funkciją Date stamp (datos žyma) ir nustačius parametro ISO sensitivity (ISO jautrumas) parinktį 1600.
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.1 nuo 1.2
 • • Fotoaparatas nuo šiol pritaikytas SnapBridge versijai, kuri skirta iOS.
 • • Išspręsta problema, kuri kartais trukdydavo fokusuoti, kai Android prietaisuose būdavo naudojama SnapBridge parinktis Remote photography (nuotolinis fotografavimas).
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.0 nuo 1.1
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas kartais neįsijungdavo įdėjus pakankamai įkrautą akumuliatorių.
 • • Atnaujinta dalis žinyno teksto.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Nuspauskite fotoaparato mygtuką MENU, kad būtų parodytas meniu.
 3. Paspauskite kryptinį valdiklį kairėn, kad būtų parodytos meniu piktogramos, tada pažymėkite Set up (sąranka) ir spauskite OK.
 4. Pažymėkite fotoaparato meniu Set up (sąranka) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir spauskite OK, kad galėtumėte peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 5. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 6. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas COOLPIX A300 integruotos programinės įrangos versija 1.4
Tinkami fotoaparatai COOLPIX A300
Tinkamos integruotos programinės įrangos versijos Versija 1.0–1.3
Failo pavadinimas F-A300-V14W.exe
Operacinė sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-A300-V14W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-A300-V14W.exe, kad išpakuotumėte integruotą programinę įrangą į naujajame aplanke esantį poaplankį. Žemiau parodyta gauto failo ir aplanko hierarchija:
  • firmware (poaplankis, kuriame yra integruota programinė įranga)
  • firmware.bin (fotoaparato integruota programinė įranga, esanti aplanke „firmware“)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją aplanką „firmware“.
  Pastaba. Aplanką „firmware“ nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Parinkite meniu Set up (sąranka) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba: rekomenduojame prieš integruotos programinės įrangos naujinimą sukurti atsargines nuotraukų, esančių vidinėje fotoaparato atmintyje, kopijas. Informacijos apie nuotraukų kopijavimą iš vidinės atminties į atminties kortelę pateikiama fotoaparato vadove.

Pastaba: Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas COOLPIX A300 integruotos programinės įrangos versija 1.4
Tinkami fotoaparatai COOLPIX A300
Tinkamos integruotos programinės įrangos versijos Versija 1.0–1.3
Failo pavadinimas F-A300-V14M.dmg
Operacinė sistema
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite failą F-A300-V14M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite F-A300-V14M.dmg piktogramą, įdėkite disko atvaizdį su toliau paminėtu aplanku ir failu:
  • firmware (poaplankis su integruota programine įranga)
  • firmware.bin (fotoaparato integruota programinė įranga, esanti aplanke „firmware“)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją aplanką „firmware“.
  Pastaba. Aplanką „firmware“ nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Parinkite meniu Set up (sąranka) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba: rekomenduojame prieš integruotos programinės įrangos naujinimą sukurti atsargines nuotraukų, esančių vidinėje fotoaparato atmintyje, kopijas. Informacijos apie nuotraukų kopijavimą iš vidinės atminties į atminties kortelę pateikiama fotoaparato vadove.

Pastaba: Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.