Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kitu įrenginiu.

COOLPIX W100 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato COOLPIX W100 integruotos programinės įrangos versija 1.6. Prieš tęsdami pasirinkite meniu Camera settings (fotoaparato nustatymai) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.

Svarbu

Integruotos programinės įrangos naujinimo metu ištrinami fotoaparato vidinėje atmintinėje laikomi vaizdo failai. Prieš naujindami integruotą programinę įrangą sukurkite vidinėje fotoaparato atmintinėje laikomų vaizdo failų atsargines kopijas. Nurodymų, kaip vaizdo failus iš vidinės atmintinės nukopijuoti į atminties kortelę, pateikiama fotoaparato vadove.

Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.5 nuo 1.6
 • • Išspręsta ši problema:
  • - Jei naudotojai programėlėje SnapBridge, kuri įdiegta operacinėje sistemoje iOS 13, bandydavo fotoaparatą susieti su išmaniuoju prietaisu, siejimas nutrūkdavo įvykus klaidai ir būdavo pateikiamas atitinkamas pranešimas.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.4 nuo 1.5
 • • Sumažinta tikimybė, kad kils problema, kuri trukdydavo susieti prietaisus ir dėl kurios ryšys būdavo nepatikimas, jei fotoaparatas būdavo naudojamas su operacinei sistemai Android skirta programėlės SnapBridge versija.
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.3 nuo 1.4
 • • Išspręsta problema, dėl kurios akumuliatorius galėdavo sparčiai išsikrauti, jei fotoaparatas būdavo paliekamas nenaudojamas po to, kai jo akumuliatorius buvo visiškai įkrautas naudojant pateiktą kraunamąjį kintamosios srovės adapterį ir USB laidą.
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.2 nuo 1.3
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparato ir iOS 10.2 versijai pritaikytos programėlės SnapBridge ryšys būdavo nepatikimas.
 • • Pagerintas nuotraukų ir filmų perkėlimo naudojant programėlę SnapBridge patikimumas.
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.1 nuo 1.2
 • • Išspręsta problema, dėl kurios retais atvejais fotoaparatas neįsijungdavo ir eikvodavo daugiau akumuliatoriaus energijos, jei būdavo nustatyta parametro Bluetooth > Connection (jungtis) parinktis Disable (išjungti) ir meniu elemento Camera settings (fotoaparato nustatymai) > Network menu (tinklo meniu) parametro Airplane mode (lėktuvo režimas) parinktis On (įjungta).
Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos versija 1.0 nuo 1.1
 • • Fotoaparatas nuo šiol pritaikytas SnapBridge versijai, kuri skirta iOS.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nuotolinis fotografavimas kartais nutrūkdavo ir fotoaparato ekrane būdavo rodomas pro objektyvą patenkantis vaizdas, jei SnapBridge būdavo pakartotinai naudojama daryti pirminio dydžio nuotraukoms nuotoliniu būdu.
  • - Ne visos nuotraukos, padarytos naudojant funkciją Shoot at intervals (fotografuoti intervalais), būdavo įrašomos į tą patį aplanką, kai fotoaparatas būdavo susietas su išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.
  • - Fotoaparato integruota programinė įranga kartais nustodavo veikti filmo peržiūros metu, jei spartusis sukimas į priekį būdavo nutraukiamas prieš pat paskutinį kadrą.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspausdami fotoaparato 4-ą kintamos paskirties mygtuką atverkite meniu Settings (nustatymai).
 3. Paspausdami 4-ą kintamos paskirties mygtuką pasirinkite Camera settings (fotoaparato nustatymai), kryptiniu valdikliu atverkite Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką.
 4. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 5. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas COOLPIX W100 integruotos programinės įrangos versija 1.6
Tinkami fotoaparatai COOLPIX W100
Tinkamos integruotos programinės įrangos versijos Versijos 1.0–1.5
Failo pavadinimas F-W100-V16W.exe
Operacinė sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-W100-V16W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-W100-V16W.exe, kad išpakuotumėte integruotą programinę įrangą į naujajame aplanke esantį poaplankį. Žemiau parodyta gauto failo ir aplanko hierarchija:
  • firmware (poaplankis, kuriame yra integruota programinė įranga)
  • firmware.bin (fotoaparato integruota programinė įranga, esanti aplanke „firmware“)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją aplanką „firmware“.
  Pastaba. Aplanką „firmware“ nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Pasirinkite meniu Settings (nustatymai) > Camera settings (fotoaparato nustatymai) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir įdiekite naujinį vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba: rekomenduojame prieš integruotos programinės įrangos naujinimą sukurti atsargines nuotraukų, esančių vidinėje fotoaparato atmintyje, kopijas. Informacijos apie nuotraukų kopijavimą iš vidinės atminties į atminties kortelę pateikiama fotoaparato vadove.

Pastaba: Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
CPX_FC_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,58 MB)

Pastaba: Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas COOLPIX W100 integruotos programinės įrangos versija 1.6
Tinkami fotoaparatai COOLPIX W100
Tinkamos integruotos programinės įrangos versijos Versijos 1.0–1.5
Failo pavadinimas F-W100-V16M.dmg
Operacinė sistema
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite failą F-W100-V16M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite F-W100-V16M.dmg piktogramą, įdėkite disko atvaizdį su toliau paminėtu aplanku ir failu:
  • firmware (poaplankis su integruota programine įranga)
  • firmware.bin (fotoaparato integruota programinė įranga, esanti aplanke „firmware“)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją aplanką „firmware“.
  Pastaba. Aplanką „firmware“ nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Pasirinkite meniu Settings (nustatymai) > Camera settings (fotoaparato nustatymai) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir įdiekite naujinį vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba: rekomenduojame prieš integruotos programinės įrangos naujinimą sukurti atsargines nuotraukų, esančių vidinėje fotoaparato atmintyje, kopijas. Informacijos apie nuotraukų kopijavimą iš vidinės atminties į atminties kortelę pateikiama fotoaparato vadove.

Pastaba: Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
CPX_FC_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,54 MB)

Pastaba: Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.