Lietuvių

D600 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D600 integruotos programinės įrangos C versija 1.04. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.03 nuo 1.04
 • • Rodinyje SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Time zone and date (laiko juosta ir data) > Time zone (laiko juosta) dabar rodomi tik parinktoje laiko juostoje esančių didžiausių miestų pavadinimai.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios iškraipymo valdymo funkcijos poveikis nuotraukoms būdavo per didelis, jei būdavo fotografuojama su objektyvu AF-P DX NIKKOR 10‑20 mm f/4,5-5,6 G VR nustačius jo židinio nuotolį 10 mm, nustačius SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Image area (Vaizdo sritis) > Choose image area (Pasirinkti vaizdo sritį) parinktį FX (36x24) 1.0x, parametro Image area (Vaizdo sritis) > Auto DX crop (Automatinis DX apkarpymas) parinktį Off (Išjungta) ir parametro Auto distortion control (Automatinė iškraipymų kontrolė) parinktį On (Įjungta).
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.03
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta toliau nurodytoms AF‑P objektyvų funkcijoms:  
  • - Jei budėjimo laikmačio laikas baigiasi fotoaparatui sufokusavus, laikmatį vėl aktyvinus židinio padėtis nepasikeičia.
  • - Jei įjungtas rankinis fokusavimo režimas, židinio daviklis vaizdo ieškiklyje (arba parinktas fokusavimo taškas ekrane, jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas) mirksės rodydamas, kad sukant fokusavimo žiedą pasiekta begalybės arba mažiausio fokusavimo atstumo padėtis.
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta DX formato AF-P objektyvams.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui būdavo fotografuojama naudojant objektyvą, kurio diafragma valdoma elektromagnetiniais įtaisais (E tipo objektyvai), kartais nepavykdavo pasiekti optimalios ekspozicijos.
  • - Jei esant nustatytai CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d10 (Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)) parinkčiai būdavo fotografuojama naudojant Camera Control Pro 2, kartais, net ir padarius nuotrauką, būdavo pateikiamas šios programinės įrangos pranešimas „The camera was not able to take a picture“ (fotoaparatui nuotraukos padaryti nepavyko).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta automatinės iškraipymų kontrolės duomenų „L“ versijai 2.000. Prieš naujindami automatinės iškraipymų kontrolės duomenų „L“ versiją į 2.000 ar naujesnę, atnaujinkite fotoaparato integruotą programinę įrangą.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D600 integruotos programinės įrangos C versija 1.04
Tinkami fotoaparatai D600
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.03
Failo pavadinimas F-D600-V104W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D600-V104W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D600-V104W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D600Update:
  • D600_0104.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D600_0104.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas D600 integruotos programinės įrangos C versija 1.04
Tinkami fotoaparatai D600
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.03
Failo pavadinimas F-D600-V104M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D600-V104M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D600-V104M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D600Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D600_0104.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D600_0104.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras