Lietuvių

Z 7 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 1.03. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Šiam naujiniui įdiegti reikia XQD kortelių skaitytuvo.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.03
 • • Jei nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > N-Log setting (N-Log nustatymas) parinktis On (įjungta), parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktis nuo šiol taikoma filmuojant, jei:
  • - įjungtas fotoaparato režimas P (programuojamas automatinis), S (automatinis užrakto pirmumas) ar A (automatinis diafragmos pirmumas) arba
  • - įjungtas fotoaparato režimas M (rankinis) ir nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktis On (įjungta).
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kitų leidėjų programinė įranga neteisingai rodydavo Exif duomenų sąraše pateikiamą židinio nuotolio 35 mm formato ekvivalentu vertę tų nuotraukų, kurios būdavo padarytos naudojant per jungties adapterį FTZ prijungtus objektyvus be procesoriaus ir židinio nuotolio vertei esant nustatytai SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) parinktimi.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios nuotraukos, daromos naudojant papildomas blykstes, būdavo pereksponuojamos, jei esant parinktam blykstės režimui, kuriam taikoma parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Auto-area AF (automatinės srities AF), kadre būdavo aptinkamas veidas.

Pastaba. Būtinai perskaitykite skirsnį „Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis“, kurio dalis „Kuo skiriasi integruotos programinės įrangos C versija 1.01 nuo versijos 1.02“ papildyta naujais pakeitimais.

Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta problema, dėl kurios vaizdas ekrane imdavo mirgėti slenkant nuotraukas, atvertas didinimo atkuriant rodinyje. Taip nutikdavo po to, kai būdavo fotografuojama naudojant vaizdo ieškiklį esant nustatytai ekrano režimo parinkčiai Prioritize viewfinder (pirmumas vaizdo ieškikliui) ir tada, prieš pradedant atkūrimą, akis būdavo atitraukiama nuo vaizdo ieškiklio.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios Capture NX-D arba ViewNX-i nustodavo veikti, kai būdavo rodomos NEF (RAW) formato nuotraukos, padarytos esant nustatytoms PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) parinktims, kurios nurodytos toliau:
  • - HDR mode (HDR režimas): On (series) (įjungta (serija)) arba On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka))
  • - Save individual images (NEF) (įrašyti atskiras nuotraukas (NEF)): On (įjungta)
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas viršydavo vertę, nustatytą MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi, jei ji būdavo nuo ISO 200 iki 20000 ir būdavo nustatyta MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Electronic VR (elektroninis VR) parinktis On (įjungta).
 • • Atnaujinta dalis žinyno rodinių.
Nauji pakeitimai
 • • Išspręsta problema, dėl kurios esant įjungtam režimui P (programuojamas automatinis) ir ant fotoaparato sumontuotai blykstei, būdavo nustatoma neteisinga diafragmos vertė, jei pagal sąlygas paprastai turėdavo būti parenkama f/32.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios blykstės įrenginių, valdomų naudojant Patobulintą belaidžio apšvietimo valdymo funkciją, nepavykdavo sinchronizuoti esant 1/100 sek. arba didesniam užrakto greičiui, jei:
  • - būdavo nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant mirgėjimą) parinktis On (įjungta);
  • - nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d5 (Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma)) parinktis Enable (įjungti).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei būdavo fotografuojama serijomis esant nustatytai PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinkčiai NEF (RAW) ir parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinkčiai On (įjungta).
 • • Jei nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) parinktis Enable release (atleidimo funkcija įjungta), PLAYBACK MENU (atkūrimo meniu) parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktį dabar galima pakeisti neįdėjus atminties kortelės.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 1.03
Tinkami fotoaparatai Z 7
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.02
Failo pavadinimas F-Z7-V103W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba: reikia XQD kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-Z7-V103W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-Z7-V103W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką Z7Update:
  • Z_7_0103.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Naudodami XQD kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą Z_7_0103.bin į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 7 integruotos programinės įrangos C versija 1.03
Tinkami fotoaparatai Z 7
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.02
Failo pavadinimas F-Z7-V103M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba: reikia XQD kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-Z7-V103M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-Z7-V103M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku Z7Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • Z_7_0103.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Naudodami XQD kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą Z_7_0103.bin į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras