Қазақ
Нұсқаулықтар
Өнім нұсқаулықтарын жүктеңіз.
Өнім нұсқаулықтарын жүктеңіз.
Атау Тіл Өлшем  
Қосымша бағдарлама жасақтамасының жаңартымының нұсқаулығы Қазақ 239.41 KB Жүктеу
Анықтамалық нұсқаулық (толық нұсқаулар) Қазақ 13.54 MB Жүктеу
Онлайн нұсқаулық Қазақ - Көру
Қолданушы нұсқаулығы Қазақ 6.99 MB Жүктеу
Желі нұсқаулығы Қазақ 2.40 MB Жүктеу
Күту режиміндегі қуатты тұтыну Қазақ 131.24 KB Жүктеу
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Жүктеу
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Жүктеу
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Жүктеу
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Жүктеу
N-Log Specification Document English 37.35 KB Жүктеу
Нұсқаулықты жүктеп алу туралы келісім

Бұл жүктеу шарттары мен талаптары («Келісім») сіз (жеке тұлға немесе бір ұйым) және Nikon корпорациясы немесе оның байланысты компаниясы («Nikon») арасында біздің өнімдердің пайдалану нұсқаулығын («Нұсқаулық») жүктеуді реттейтін шарттар мен талаптар белгіленген заңды келісімді құрайды. Нұсқаулықты жүктеуді бастау үшін осы бетте «Жүктеу» түймесін басу арқылы сіз осы Келісімді қабылдайтыныңызды және осы Келісім шарттарының міндеттеуіне келісетініңізді көрсетесіз. Жүктеуді бастамай тұрып осы келісімді мұқият оқып шығыңыз.

Келісім

Бұл лицензия нұсқаулықты сату болып табылмайды және сіз кез келген өнімді сатып алу, жүктеу және/немесе пайдалану арқылы нұсқаулықтың иесі болмайсыз.  Nikon нұсқаулыққа және оның барлық көшірмелеріне, әрі барлық қатысты зияткерлік меншік құқықтарына иелікті сақтайды, әрі сізге осы келісім бойынша анық түрде берілмеген барлық құқықтарды сақтайды.  Бұл келісім сіз бен Nikon арасында нұсқаулыққа қатысты толық және ерекше келісімді, ауызша немесе жазбаша, құрайды.

1. НҰСҚАУЛЫҚ

Нұсқаулық біздің өнімдерді сатып алған тұтынушыларға арналған.  Біз біздің өнімдерді сатып алмаған тұлғалардың сұрауларына жауап бере алмауымыз мүмкін.  Нұсқаулық және ондағы байланыс ақпараты ескертусіз өзгертілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Нұсқаулық жапондық авторлық құқықтар туралы заңмен және халықаралық заңдар мен келісімдермен қорғалған.  Әрбір көшірмеде түпнұсқада болған Nikon авторлық құқық туралы ескертуін және кез келген басқа жекеменшік мәндік белгілерді сақтау керек.

2. ШЕКТЕУЛЕР

Осы келісімде басқаша мәлімделген болмаса, нұсқаулықтың көшірмелерін жасауға немесе басқаларға таратуға, я болмаса, нұсқаулықты желі арқылы бір компьютерден екіншісіне электрондық жолмен тасымалдауға болмайды. НҰСҚАУЛЫҚТА ҚАМТЫЛҒАН ЕШБІР АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ, САУДА БЕЛГІСІ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ҚОРҒАҒЫШ ЕСКЕРТУЛЕРДІ ӨЗГЕРТУГЕ НЕМЕСЕ ЖОЮҒА БОЛМАЙДЫ.  НҰСҚАУЛЫҚТЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛІГІН БЕЛГІЛЕУГЕ НЕМЕСЕ БАСҚАЛАЙ ЖҰМСАУҒА, ӨЗГЕРТУГЕ, БЕЙІМДЕУГЕ, АУДАРУҒА, ЖАЛҒА БЕРУГЕ, ЖАЛДАУҒА, ҚАРЫЗҒА БЕРУГЕ, САТУҒА, ТАРАТУҒА, ЖЕЛІ ЖАСАУҒА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ ТУЫНДЫ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖАСАУҒА БОЛМАЙДЫ.

3. ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ

ТИІСТІ ЗАҢМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕҢ КӨП ДӘРЕЖЕДЕ НҰСҚАУЛЫҚ «БАР КҮЙІНДЕ», КЕПІЛДІКТІҢ ЕШБІР ТҮРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ ЖӘНЕ NIKON, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ДИСТРИБЬЮТОРЛАРЫ, ДИЛЕРЛЕРІ ЖӘНЕ АГЕНТТЕРІ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРДЕГІ, АНЫҚ НЕМЕСЕ ТҰСПАЛДЫ, КЕЗ КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕН АРНАЙЫ БАС ТАРТАДЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ, КЕЗ КЕЛГЕН САТУ МҮМКІНДІГІНЕ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІККЕ НЕМЕСЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ БҰЗБАУҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ТҰСПАЛДАНАТЫН КЕПІЛДІКТЕН.  ТИІСТІ ЗАҢМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕҢ КӨП ДӘРЕЖЕДЕ NIKON, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ДИСТРИБЬЮТОРЛАРЫ, ДИЛЕРЛЕРІ ЖӘНЕ АГЕНТТЕРІ НҰСҚАУЛЫҚТАН АЛУЫҢЫЗ МҮМКІН ӨНІМДІЛІККЕ НЕМЕСЕ НӘТИЖЕЛЕРГЕ, НҰСҚАУЛЫҚ ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА САЙ БОЛАТЫНЫНА НЕМЕСЕ НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ ҮЗДІКСІЗ, ҚАТЕСІЗ НЕМЕСЕ ВИРУСТАРСЫЗ БОЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ.  ТИІСТІ ЗАҢМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕҢ КӨП ДӘРЕЖЕДЕ NIKON, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ДИСТРИБЬЮТОРЛАРЫ, ДИЛЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ АГЕНТТЕРІ СІЗ ҮШІН НҰСҚАУЛЫҚТАН НЕМЕСЕ СОНЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАҒАН, НЕ ТУДЫРСА ДА, КЕЗ КЕЛГЕН ЖАНАМА, РЕТТІ НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАРҒА, ЗАЛАЛДАРҒА НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРІНЕ, ТАБЫСТАРДЫ ЖОҒАЛТУ, БИЗНЕСТІҢ ҮЗІЛУІ БОЛСЫН, ТІПТІ NIKON КОРПОРАЦИЯСЫНА, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ, ДИСТРИБЬЮТОРЛАРЫНА, ДИЛЕРЛЕРІНЕ НЕМЕСЕ АГЕНТТЕРІНЕ ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМДАРДЫҢ, ЗАЛАЛДАРДЫҢ НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАРДЫҢ МҮМКІНДІГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН БОЛСА ДА ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.  БҰЛ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ ОСЫ КЕЛІСІМНІҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ ОСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ БОЙЫНША БОЛМАСА, НҰСҚАУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

4. ЖАЛПЫ

Бұл келісім заң принциптерімен қайшылықтарына қарамастан Жапония заңдарына сай реттеледі және түсініледі.  Осы келісім бойынша немесе оған байланысты дау шыққан жағдайда сіз осымен Жапонияның жеке юрисдикциясына келісесіз және мұндай сот ыңғайсыз деген кез келген наразылықтан бас тартасыз.  Бұған қоса, сіз осы келісімнен туындайтын кез келген істе кәдімгі сот құжатының кәдімгі пошта немесе басқа коммерциялық тұрғыдан дұрыс жеткізу құралы арқылы жеткізілуіне келісесіз.  Егер келісімнің кез келген шарты кез келген себеппен жарамсыз деп анықталса, қалған шарттар күшінде қалады және толық күшінде қалады.  Бұл келісім сіз бен Nikon арасындағы толық келісімді және түсінуді құрайды, әрі осы келісімнің тақырыбына қатысты кез келген басқа келісімдерден басым және оларды ауыстырады.  Кез келген тараптың осы Келісімнің шарттарының кез келгенін қатаң орындауды немесе сондағы кез келген таңдауды, құқықты немесе сотта қорғау құралын пайдалануды талап етпеуі осы шартты, таңдауды, құқықты немесе сотта қорғау құралын болашақта кез келген қолданудан бас тарту деп түсінілмеуі керек және мұндай шарт, таңдау, құқық немесе сотта қорғау құралы жалғасады және толық күшінде қалады.  Осы келісім бөлімдерінің тақырыптары тек ыңғайлылық үшін кірістірілген және оның бөлігін құрамайды немесе осы келісімнің мағынасына немесе түсіндірілуіне ешбір түрде әсер етпейді.  Осында басқалай анық түрде көрсетілген болмаса, 3-бөлімнің және 4-бөлімнің шарттары, әрі осы келісімнің аяқталуынан кейінге кезеңдерге қолданылатын кез келген шарттар осы келісімнің кез келген себеппен аяқталуынан кейін күшінде қалады.

Nikon өнімдерінің нұсқаулықтары/ 2018/02/15/ 2.0.0 нұсқасы

Бағдарлама жасақтамасы

    Nikon сандық өнімдеріне арналған бағдарлама жасақтамасын жүктеңіз (бағдарлама жасақтамасы — фотокамераларды және басқа құрылғыларды басқаратын кірістірілген бағдарламалық жасақтама). Сипаттамаларды, сақтық ескертулерді, әрі жүктеу және орнату туралы нұсқауларды көру үшін «Жүктеу бетін көру» сілтемесін басыңыз.Кейбір бағдарлама жасақтамасының жаңартымдары үшін жады картасын оқу құралы немесе басқа жабдық қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Нұсқауларды жүктеу бетінде табуға болады.

Құрылғыңыз бұл жүктеп алу қызметін қолдамағанымен, оны жүктеп алу туралы ақпаратты көру үшін пайдалануға болады.
Атау Нұсқа Шығарылған  
Z 7 бағдарлама жасақтамасы C:Ver.3.60 2023/07/12 Жүктеу бетін көру Мәліметтер
Бағдарламалық жасақтама
Nikon өнімдеріне арналған бағдарламалық жасақтаманы жүктеңіз. Сипаттамаларды, сақтық ескертулерді, әрі жүктеу және орнату туралы нұсқауларды көру үшін «Жүктеу бетін көру» сілтемесін басыңыз.
Құрылғыңыз бұл жүктеп алу қызметін қолдамағанымен, оны жүктеп алу туралы ақпаратты көру үшін пайдалануға болады.
Атау Нұсқа Шығарылған  

PDF файлдарын тегін Adobe® Reader® бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып көруге болады.
Adobe® Reader® бағдарламасын жүктеңіз.