Қазақ

Құрылғыңыз бұл жүктеп алу қызметін қолдамағанымен, оны жүктеп алу туралы ақпаратты көру үшін пайдалануға болады. Жүктеп алуларға сілтемелер компьютерде жүктеп алу үшін электрондық пошта арқылы жіберіледі.

Z 6 бағдарлама жасақтамасы

Операциялық жүйені таңдаңыз.

 • Windows
 • Mac OS

Бұл бағдарламалық жасақтаманың жаңартымы бағдарламасы жоғарыда көрсетілген тұтынушы өніміне («әсер етілетін өнім») арналған және тек төменде көрсетілген келісімді қабылдағанда ғана қамтамасыз етіледі. «Қабылдау» жауабын таңдасаңыз және «Жүктеу» түймесін бассаңыз, сіз келісімнің шарттарын және талаптарын қабылдадыңыз деп есептеледі. Жүктеуді бастау алдында келісімнің шарттарын түсінетініңізге көз жеткізіңіз.

 • • Бұл қызмет Z 6 фотокамерасының «C» бағдарлама жасақтамасын 3.40 нұсқасына жаңарту үшін пайдалануға болатын бағдарламалық жасақтаманы қамтамасыз етеді. Жалғастыру алдында фотокамераның SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) тармағын таңдап, фотокамераның бағдарлама жасақтамасының нұсқасын қараңыз. Жоғарыда көрсетілген бағдарлама жасақтамасы орнатылып қойған болса, бұл жаңартуды жүктеу немесе орнату қажет емес.
 • • Бұл жаңарту алдыңғы жаңартуларда жасалған барлық өзгертулерді қамтиды.
 • • ViewNX-i пайдаланушылары ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасының 1.4.3 немесе одан кейінгі нұсқасына, Capture NX-D пайдаланушылары Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасының 1.6.3 немесе одан кейінгі нұсқасына жаңартуы керек болады.
 • • Бағдарлама жасақтамасының 2.10 немесе ертерек нұсқасынан жаңартулар XQD жад картасын және жад картасын оқу құралын қажет етеді. Бағдарлама жасақтамасының 2.20 немесе ертерек нұсқасынан жаңартуларды XQD жад картасы және жад картасын оқу құралы немесе CFexpress жад картасын оқу құралы және бағдарлама жасақтамасының ағымдағы нұсқасымен бірге пайдалануға мақұлданған CFexpress жад картасы арқылы орындауға болады.
 • • Cіз үшін жаңартуды Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілі орындай алады.
 • • Жалғастыру алдында төмендегі ақпаратты оқыңыз.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.31 дегеннен 3.40 дегенге өзгертеді
 • • Мына үшін қолдау қосылды:
  • - FTZ II орнату адаптерлері,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S объективтері,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 объективтері және
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S объективтері.
 • • N-Log немесе RAW түсірілген бөлігі сыртқы HDMI бейне жазу құрылғыларына төмен жарық деңгейлерінде жазылғанда, дисплейде жыпылықтаудың пайда болу ықтималдығы төменірек.
 • • Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) үшін көзді анықтау өнімділігі жақсартылды.
 • • Бетті/көзді анықтау және нысанды бақылағыш АФ кезінде көрсетілетін фокустау нүктесі үшін жаңарту жиілігі арттырылды.
 • • Бетті/көзді анықтау өнімділігі және қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген суреттердегі нысандардың көрінуі жақсартылды.
 • • Келесі мәселелер шешілді:
  • PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) үшін Auto (Автоматты) мәні таңдалғанда, фотокамера кейде жауап беруін тоқтататын.
  • - Фотокамера кейде MOVIE SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін таңдалған мәннен асатын.
Алдыңғы нұсқалардан бергі өзгертулер
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.30 дегеннен 3.31 дегенге өзгертеді
 • • NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 және NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S объективтерін қолдау қосылды.
 • • Фотокамераның бағдарлама жасақтамасы 3.30 нұсқасына жаңартылғаннан кейін орын алатын мәселе шешілді. Бұл мәселе FTZ орнату адаптері арқылы қосылған белгілі F бекіткішті объективтерде масштабтау немесе фокустау сақиналарын айналдырғанда апертура механизмдері тудыратын дыбыстарды кейде күшейтетін.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.20 дегеннен 3.30 дегенге өзгертеді
 • • SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіне Save focus position (Фокус орнын сақтау) параметрі қосылды. On (Қосулы) күйі таңдалған болса, фотокамераны келесі рет қосқанда, фотокамераны өшіргенде қолданылған фокус орны қалпына келтіріледі. Бұл параметр фотокамерада Z бекіткіші бар автофокусты объективтер пайдаланылғанда ғана қолданылады.
 • • f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрі арқылы Movie record button (Бейнефильм жазу түймешігі) түймешігіне тағайындауға болатын рөлдерге Voice memo (Дауыстық ескертпе) параметрі қосылды. Voice memo (Дауыстық ескертпе) рөлінде, бейнефильм жазу түймешігін сурет көрсетіліп тұрғанда ұзақтығы шамамен 60 секундқа дейінгі дауыстық ескертпелерді жазу және ойнату үшін пайдалануға болады.
 • • Таймлапс бейнефильмін жазу кезінде кейде фотокамераның реакция көрсетуін тоқтатуына әкелетін мәселе шешілді.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.12 дегеннен 3.20 дегенге өзгертеді
 • • RAW бейне шығысын қолдау ақылы жаңарту арқылы қолжетімді* және бағдарлама жасақтамасының 3.20 нұсқасы осы қызмет бойынша Blackmagic Design сыртқы бейне жазғыштарын (қазіргі уақытта Video Assist 5″ 12G HDR және Video Assist 7″ 12G HDR) қолдауды қосады. Егер фотокамераңыз үшін RAW бейне шығысын жаңартуды сатып алып қойған болсаңыз, бағдарлама жасақтамасының 3.20 нұсқасына жаңарту Blackmagic Design сыртқы бейне жазғыштарын қолдауды автоматты түрде қосады.
 • • Apple компаниясының Final Cut Pro X (10.4.9 немесе одан кейінгі нұсқа) бағдарламасының пайдаланушылары енді ақылы RAW бейне шығысын жаңартуды пайдаланып ATOMOS NINJA V сыртқы жазғыштарына ProRes RAW футаж шығысы үшін ISO сезімталдықты реттей алады әрі түс температурасын көрсете және реттей алады. *
  • < RAW шығыс түрін таңдау >
  • RAW бейнесін түсіру алдында қосылған жазғыш түрі негізінде SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > RAW output options (RAW шығыс опциялары) > RAW output type (RAW шығыс түрі) тармағын таңдаңыз: NINJA V жазғыштары үшін Type A (A түрі) мәнін және Video Assist жазғыштары үшін Type B (B түрі) мәнін таңдаңыз.
 • • NIKKOR Z 50mm f/1.2 S объективтерін қолдау қосылды.
 • • Келесі мәселелер шешілді:
  • - NIKKOR Z объективі жалғаулы кезде, қатарынан түсіру режимінде фотосурет түсіру кезінде фокустау немесе (Focus (M/A) (Фокустау (Қ/А)) басқару сақинасына тағайындалған болса) басқару сақинасын айналдыру кейде қолмен реттелетін фокусты белсендірмейтін.
  • - Микропроцессормен жабдықталмаған объектив FTZ орнату адаптері арқылы жалғанған кезде, экспозиция индикаторы M режимінде көрсетілмейтін.
  • - Бейнефильм режимінде апертураны тоқтату үшін келесі объективтер үшін басқару сақиналары бұралғанда, белгілі бір апертура мәндері таңдалмайтын:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • NIKKOR Z объективі жалғаулы күйде апертураға өзгерістер енгізген брекетинг опциясы таңдалса, кейде M режимінде брекетинг кезінде күтпеген апертура мәндері көрсетілетін.
 • • Бейнефильм режимінде күту режимінің таймері ұзақ уақыт бойы қосулы болғаннан кейін электр жетекті апертураны басқару элементтері кейде жауап беруді тоқтататын.
 • * RAW бейне шығысын жаңарту ақылы қолжетімді. Қосымша ақпарат алу үшін Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.11 дегеннен 3.12 дегенге өзгертеді
 • • Бағдарлама жасақтамасының 3.10 және 3.11 нұсқаларындағы суреттерді түсіргенде AF fine-tune (АФ дәл реттеу) > Saved value (Сақталған мән) үшін таңдалған дәл реттеу мәндерінің дұрыс қолданылмауы мәселесі шешілді.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.10 дегеннен 3.11 дегенге өзгертеді
 • • Фотокамера екі батарея орнатылған MB-N10 батарея жинағымен бірге және EN-EL15 немесе EN-EL15a А бөлімінде болғанда пайдаланылғанда орын алатын мәселе шешілді. Атап айтқанда, А бөліміндегі батарея таусылғанда, кейде фотокамера В бөліміндегі батареяға ауыспайтын.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 3.00 дегеннен 3.10 дегенге өзгертеді
 • • Nikon Z бекіткіші бар TC-1.4x/TC-2.0x телескопиялық түрлендіргіштерін қолдау қосылды.
 • • F бекіткіші бар объективтің бағдарлама жасақтамасының жаңартымдарын қолдау қосылды. FTZ орнату адаптерінің бағдарлама жасақтамасының 1.10 нұсқасынан бастап F бекіткіші бар объективтің бағдарлама жасақтамасының жаңартымдарына қолдау көрсетіледі.
 • • Экспозицияны 1/3 ЭМ қадамдарымен реттегенде көрсетілетін кейбір f саны мәндері өзгертілді (f/1.2 енді f/1.3 түрінде көрсетіледі). 2020 жылдың 21 шілдесінде, бұл NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct объективтеріне қатысты.
 • • Енді Continuous H (extended) (Үздіксіз Ж (кеңейтілген)) суретке түсіру режиміндегі AE bracketing (АЭ брекетингі) барысында экспозиция құлыпталып түсірілген фотосуреттерге брекетинг артуы тиісті түрде қолданылады.
 • • Atomos Open протоколына сәйкес сыртқы жазу құралы жалғанса, енді келесі шарттардың барлығы орындалса, бейнефильм жазуды фотокамераның басқару элементтерін пайдаланып бастауға және тоқтатуға болады:
  • - Фотокамера бейнефильм режимінде және жазу құралы HDMI арқылы қосылған.
  • - Жад картасы салынған.
  • SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) үшін келесілер таңдалған:
   • ▹ External recording control (Сыртқы жазуды басқару) > On (Қосулы)
   • ▹ Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) > 10 bit (10 бит)
   • ▹ N-log setting (N журнал параметрі) > Off (Өшірулі)
  • MOVIE SHOOTING MENU (БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) үшін 3840x2160; 30p/25p/24p таңдалған.
 • • Келесі мәселелер шешілді:
  • - Төмендегі жағдайда, фотокамераны сыртқы дисплейге HDMI арқылы қосқанда, фотокамера мониторында жасыл реңк көрінетін:
   • ▹ PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде Color space (Түс кеңістігі) ретінде Adobe RGB таңдалған,
   • ▹ Shutter-release button (Ысырманы босату түймешігі) > Record movies (Бейнефильмдер жазу) параметрі CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ МӘЗІРІ) мәзірінің «g» (Movie (Бейнефильм)) тобының g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрі үшін таңдалған,
   • ▹ 10 bit (10 бит) мәні SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіндегі HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) үшін таңдалған,
   • ▹ On (cannot record to card) (Қосулы (картаға жазу мүмкін емес)) мәні SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіндегі HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > N-Log setting (N журналы параметрі) үшін таңдалған,
   • ▹ On (Қосулы) күйі SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіндегі HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > View assist (Көру көмекшісі) үшін таңдалған және
   • ▹ бейнефильм режимі фотосурет/бейнефильм ауыстырғышы арқылы таңдалған.
  • - PictBridge арқылы «тік» (портреттік бағдардағы) суреттер үшін таңдалған кесу басылған кескінде дәл көрсетілмейтін.
  • - Фотокамера қосулы кезде NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR объективі ұзартылса, сирек жағдайларда автофокус қосылмайтын.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 2.20 дегеннен 3.00 дегенге өзгертеді
 • • ProGrade және Lexar CFexpress жад карталарын (Type B) қолдау қосылды және SanDisk CFexpress жад карталарымен (Type B) жұмыс істейтіні расталды. Қосымша ақпаратты еліңізге немесе аймағыңызға арналған Nikon веб-сайтында қараңыз.
 • • a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде анықтау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі енді бетті және көзді анықтайтын автофокус қолдайтын нысандарға иттерді және мысықтарды қосатын Animal detection (Жануарды анықтау) опциясын ұсынады. Нәтижесінде, фотокамера енді иттердің және мысықтардың беттерін және көздерін анықтап, оларға фокустала алады. Сондай-ақ бетті анықтау бейнефильм режимінде қолжетімді (бірақ көзді анықтау қолжетімді емес).
 • • Нысанды бақылағыш АФ режимінің функционалы (AF-area mode (АФ аумағының режимі) ретінде Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) таңдалғанда қолжетімді) келесідей жақсартылды:
  • - Енді нысанды бақылағыш АФ режимін фотокамерадағы Fn1 немесе Fn2 түймешігі, я болмаса объективтегі Fn1 немесе Fn2 түймешігі арқылы іске қосуға болады. Алдымен нысанды бақылағыш АФ режимін CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішіндегі f (Controls (Басқару элементтері)) тобындағы f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрін немесе g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрін пайдаланып басқару элементіне тағайындау керек.
  • - Фотосурет режимінде AF-C (үздіксіз бақылағыш автофокус) параметрі таңдалған болса, нысанды бақылағыш АФ әрекеті келесідей өзгерген:
   Нысанды бақылағыш АФ режимі AF-ON түймешігін басу немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басу арқылы басталған болса, бұл түймешікті жіберу бақылауды аяқтайды. Бұл түймешікті жіберу арқылы бақылауды аяқтау бақылау басталмай тұрып қолданылған фокустау нүктесін қалпына келтіреді. Бұл өзгерістің мақсаты — 3D tracking (3D бақылау) таңдаулы кезде сандық айналы фотокамералардың әрекетін қайталау.
 • • CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішіндегі f (Controls (Басқару элементтері)) тобындағы f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрі енді Lens Fn2 button (Объективтің Fn2 түймешігі) опциясын ұсынады. Оны белгілі бір Z бекіткішті объективтерде (2020 жылдың 12 ақпанында тек NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S объективінде) қолжетімді L-Fn2 түймешігі ойнайтын рөлді таңдау үшін пайдалануға болады.
 • • Белгілі бір Z бекіткішті объективтерде фокустау шектеуі ауыстырып-қосқышын қолдау қосылды (2020 жылдың 12 ақпанында тек NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S объективінде).
 • • Автофокус кезінде Z бекіткішті объективте фокустау немесе басқару сақинасын айналдырғанда, қолмен реттелетін фокус ауыстырып-қосқышының жауап бергіштігі оңтайландырылды. Басқару сақинасы Focus (M/A) (Фокустау (M/A)) рөлі тағайындалған кезде ғана осы рөлде қызмет ететінін ескеріңіз.
 • • Келесі мәселелер шешілді:
  • - Viewfinder brightness (Көріністапқыш жарықтығы) қолмен реттелгенде, күту режимінің таймері қайта іске қосылғанда, кейде жарықтық өзгеретін.
  • - iOS 13 орнатылған iOS құрылғылары жұптастыру аяқталғанда кейде Bluetooth арқылы жұптастыруды сұрауды көрсететін.
  • Фотокамераның NVM Express драйверінде қамтылған бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтаманың лицензиясы туралы ақпаратты «BSD License (NVM Express Driver)» бөлімінде қараңыз.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 2.10 дегеннен 2.20 дегенге өзгертеді
 • • Type B Sony CFexpress жад карталарын қолдау қосылды.
  • Фотокамераның NVM Express драйверінде қамтылған бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтаманың лицензиясы туралы ақпаратты «BSD License (NVM Express Driver)» бөлімінде қараңыз.
 • • AF-S NIKKOR 120–300 мм f/2.8E FL ED SR VR F бекіткішті объективтері арқылы бұрмалануды басқаруды қолдау қосылды.
 • • FX (36x24) кескін аумағы таңдалып, демо режимінде түсірілген суреттерді 100%-дан астам масштаб арақатынастарында көргенде дисплейдің төменгі жағында түсті сызықтардың пайда болуына әкелген мәселе шешілді.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 2.01 дегеннен 2.10 дегенге өзгертеді
 • • NIKKOR Z DX 16–50 мм f/3.5–6.3 VR және NIKKOR Z DX 50–250 мм f/4.5–6.3 VR Z бекіткішті объективтерінде оптикалық ДА функциясын қолдау қосылды. Бұл объективтерді жалғау d CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) мәзірінің (Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)) тобындағы d5 (Shutter type (Ысырма түрі)) қолданушы параметрі үшін Mechanical shutter (Механикалық ысырма) опциясын өшіріп, Auto (Автоматты) және Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы) опцияларын ғана қалдыратынын ескеріңіз.
 • • ISO sensitivity (ISO сезімталдық) параметрін енді объективтің басқару сақинасы арқылы реттеуге болады және CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) мәзірінің f (Controls (Басқару элементтері)) тобындағы f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Lens control ring (Объективтің басқару сақинасы) қолданушы параметрі үшін қолжетімді опцияларға ISO sensitivity (ISO сезімталдық) опциясы қосылды.
 • • 2019 жылдың 14 қарашасында, NIKKOR Z 24–70 мм f/2.8 S және NIKKOR Z 58 мм f/0.95 S Noct объективтеріндегі объективтің ақпараттық панеліндегі апертура дисплейі A және M режимдерінде ағымдағы апертураны да, іргелес апертура мәндерін де көрсетеді.
 • • Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса және Flash mode (Жарқыл режимі) үшін «баяу синхрондауды» қамтымайтын опция таңдалған болса, бұрын ысырма жылдамдығы e1 (Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)) және e2 (Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма жылдамдығы)) қолданушы параметрлері үшін таңдалғандар арасындағы мәндермен шектелетін, бірақ қазір бұл сандық айналы фотокамералардың әрекетіне сәйкес болатындай өзгертілді, нәтижесінде енді минималды ысырма жылдамдығы Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) > Minimum shutter speed (Минималды ысырма жылдамдығы) үшін таңдалған мәнге сәйкес келеді.
 • • Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) үшін 1920x1080; 120p мәні таңдалған күйде, өте сирек жағдайларда фотокамераның бейнефильмдерді дұрыс жазбауына әкелген мәселе түзетілді.
 • • Электрондық көріністапқыш қосулы кезде, кейде дисплейдің төменгі жағында ақ сызықтар түріндегі бұрмалануға әкелетін мәселе түзетілді.
 • • Сирек жағдайларда бейнефильмдерде және тікелей көрініс дисплейінде бүкіл кадрда майда көлденең сызықтар түріндегі бұрмаланудың көрінуіне әкелетін мәселе түзетілді.
 • • SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіндегі Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн) > Time zone (Уақыт белдеуі) дисплейінде келесі үш қала үшін UTC уақыт белдеулеріндегі қателер түзетілді:
  • Каракас: -4:30 болған, қазір -4:00
  • Касабланка: 00:00 болған, қазір +1:00
  • Анкара: +2:00 болған, қазір +3:00
 • • Фотокамерамен жасалған бейнефильмдер және таймлапс бейнефильмдер үшін Windows 10 «сипаттар» диалогтық терезелерінде, сонымен бірге фотокамераның бейнефильмді өңдеу басқару элементтері арқылы жасалған көшірмелерде дұрыс емес жасау күнінің көрсетілуіне әкелген мәселе түзетілді.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 2.00 дегеннен 2.01 дегенге өзгертеді
 • Келесі мәселелер шешілді:
  • • Төменде тізілген параметрлерде фотосурет түсіру немесе бейнефильм жазу кезінде беттерді анықтаса, өте сирек жағдайларда фотокамера баяуырақ жауап бере бастайтын, қате көрсететін немесе жауап беруді мүлде тоқтататын.
   • Фотосурет түсіру
   • Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) мәні AF-area mode (АФ аумағының режимі) ретінде PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы) немесе Face detection on (Бетті анықтау қосулы) мәні a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • Бейнефильм жазу
   • Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) мәні AF-area mode (АФ аумағының режимі) ретінде MOVIE SHOOTING MENU (БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы) немесе Face detection on (Бетті анықтау қосулы) мәні a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
  • • Өте сирек жағдайларда, төмендегі параметрлердің барлығы қолданылып түсірілген суреттердің төменгі жақтары күтілгендей көрінбейтін:
   • - Режимді таңдау дискі AUTO, P немесе A режиміне бұрылған
   • - NEF (RAW) параметрі Image quality (Кескін сапасы) ретінде PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • 14-bit (14 бит) мәні NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) бит тереңдігі) үшін PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • Auto (Автоматты) мәні d5 (Shutter type (Ысырма түрі)) қолданушы параметрі үшін CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішінде таңдалған
   • Continuous H (extended) (Үздіксіз Ж (кеңейтілген)) суретке түсіру режимі суретке түсіру режимі/өздігінен түсіруді реттейтін таймер түймешігі арқылы таңдалған
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 1.01 дегеннен 2.00 дегенге өзгертеді
 • • Фотосуреттер түсірген кезде пайдалануға арналған көзді анықтау АФ режимі қосылды. Көзді анықтау АФ режимін қосу үшін мынаны таңдаңыз:
  • - PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде Focus mode (Фокустау режимі) ретінде AF-S немесе AF-C мәнін
  • - Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) мәнін AF-area mode (АФ аумағының режимі) ретінде PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде
  • - Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы) мәнін a4 (Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)) қолданушы параметрі үшін CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішінде
  Фотокамера портреттік нысанның бетін анықтаса, бет сары жиекке алынып, фокустау нүктесін көрсетеді. Нысанның көздері анықталса, көздің айналасында фокустау нүктесін көрсететін сары жиек көрінеді. Фотокамера бірнеше бетті немесе көзді анықтаса, фокустау нүктесінің бір жағында үшбұрыштар көрінеді; фокустау нүктесін басқа беттің немесе көздің үстінде орналастыру үшін мульти селектордың немесе қосымша селектордың сол жағын немесе оң жағын басыңыз.
 • • Төмен жарық астында түсірілген фотосуреттер және бейнефильмдер үшін автофокустың өнімділігі жақсартылды: -3,5 – 19 ЭМ (төмен жарықтағы автофокус -6 – 19 ЭМ), әр кадр бойынша бақылағыш АФ (AF-S) мәні ISO 100 болған фотосурет режимінде және 20°C-та, f/2 объективімен өлшенген.
 • • Release mode (Суретке түсіру режимі) тармағының Continuous H (extended) (Үздіксіз Ж (кеңейтілген)) параметріне келесі жақсартулар енгізілді:
  • - Суретке түсіру кезінде нысандағы өзгерістерге фокус қана емес, сонымен бірге экспозиция да реакция көрсетеді
  • - Жад буфері толғаннан кейін қатарынан түсіру режимінің дисплейін оқу енді оңайырақ
 • • PLAYBACK MENU (ОЙНАТУ МӘЗІРІ) ішінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On (Қосулы) немесе On (monitor only) (Қосулы (тек монитор)) мәні таңдалып түсірілген суреттерде дисплейдің өшу уақытының ұзақтығы (күңгірттену кезеңі) азайтылды.
 • • CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішіндегі d5 элементі, бұрын Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы) деп аталған, Shutter type (Ысырма түрі) деп қайта аталды және Auto (Автоматты), Mechanical shutter (Механикалық ысырма) және Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы) таңдауларын ұсынады. Auto (Автоматты) мәні таңдалған болса, фотокамера ысырма жылдамдығына сай ысырма түрін автоматты түрде таңдайды.
 • • Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) таңдалған және бетті анықтау немесе нысанды бақылау белсенді кезде AF-ON түймешігін басқанда немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокустау нүктесі айналатын түс өзгерді.
 • • Анықтама мәтіні өңделді және түзетілді.
 • • Келесі мәселелер шешілді:
  • - 3840 x 2160 (4K UHD) кадр өлшемі таңдалып, HDMI шығысы орындалып жатқанда белгілі бір әрекеттерді орындағанда фотокамера жауап беруді тоқтататын.
  • Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) қосулы болса, Auto ISO control (mode M) (ISO автоматты басқару (M режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған M режимінде бейнефильм жазу кезінде кейде максималды сезімталдық үшін таңдалған мән асырылатын.
  • - Кейде My Menu (Менің мәзірім) ішіндегі элементтер дұрыс көрсетілмейтін.
«C» бағдарлама жасақтамасының нұсқасын 1.00 дегеннен 1.01 дегенге өзгертеді
 • • SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > N-Log setting (N-Log параметрі) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, енді келесі жағдайларда бейнефильм жазу кезінде Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрі қосылады:
  • - фотокамера P (бағдарламаланған автоматты режим), S (ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим) немесе A (апертура басымдығы бар автоматты режим) режимінде, я болмаса
  • - фотокамера M (қол режимі) режимінде және MOVIE SHOOTING MENU (БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO control (mode M) (ISO автоматты басқару (M режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған.
 • • Үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасының микропроцессормен жабдықталмаған объектив FTZ орнату адаптері арқылы қосылған және фокустық қашықтық SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішіндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) элементін пайдаланып көрсетілген күйде түсірілген фотосуреттер үшін Exif 35 мм пішіміне баламалы фокустық қашықтық үшін дұрыс емес мәнді көрсетуіне әкелетін мәселе шешілді.
 • • Бет AF-area mode (АФ аумағының режимі) ретінде Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) таңдалған жарқыл режимдерінде анықталса, қосымша жарқыл бөліктерін пайдаланып түсірілген фотосуреттердің жарық көзінде артық ұсталуына әкелетін мәселе шешілді.
 • • Әдетте f/32 таңдалатын жағдайларда фотокамерада жарқыл бекітілген күйде P (бағдарламаланған автоматты режим) режимінде дұрыс емес апертураның таңдалуына әкелетін мәселе шешілді.
 • • Келесі жағдайларда жақсартылған сымсыз жарық жүйесі арқылы басқарылатын жарқыл бөліктерінің 1/100 с немесе тезірек ысырма жылдамдықтарында синхрондалуын болдырмаған мәселе шешілді:
  • PHOTO SHOOTING MENU (ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МӘЗІРІ) ішінде Flicker reduction shooting (Жыпылықтауды азайтып суретке түсіру) үшін On (Қосулы) күйі таңдалғанда және
  • CUSTOM SETTING MENU (ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МӘЗІРІ) ішінде d5 (Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы)) қолданушы параметрі үшін Enable (Қосу) күйі таңдалғанда.
Фотокамера бағдарлама жасақтамасының нұсқасын көру
 1. Фотокамераны қосыңыз.
 2. Фотокамераның бағдарлама жасақтамасының нұсқасын көрсету үшін фотокамераның MENU түймешігін басыңыз және SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) тармағын таңдаңыз.
 3. Фотокамераның бағдарлама жасақтамасының нұсқасын тексеріңіз.
 4. Фотокамераны өшіріңіз.
Өнім сипаттамасы
Аты Z 6 «C» бағдарлама жасақтамасының 3.40 нұсқасы
Қолдау көрсетілетін фотокамералар Z 6
Қолдау көрсетілетін фотокамера бағдарлама жасақтамасының нұсқалары «C» бағдарлама жасақтамасының 1.00–3.31 нұсқалары
Файл атауы F-Z6-V340W.exe
Жүйелік талаптар
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Ескертпе: бағдарлама жасақтамасының 2.10 немесе ертерек нұсқасынан жаңартулар XQD жад картасын және жад картасын оқу құралын қажет етеді. Бағдарлама жасақтамасының 2.20 немесе одан ертерек нұсқасынан жаңартуларды XQD жад картасы және жад картасын оқу құралы немесе CFexpress жад картасы және жад картасын оқу құралы арқылы орындауға болады.
Авторлық құқық Nikon корпорациясы
Мұрағат түрі Өздігінен шығарып алынатын
Көшіру Рұқсат етілмеген
Фотокамераның бағдарлама жасақтамасын жаңарту
 1. Компьютердің қатты дискінде қалта жасап, қалағаныңызша атаңыз.
 2. F-Z6-V340W.exe файлын 1-қадамда жасалған қалтаға жүктеңіз.
 3. Келесі файлды «Z6Update» атты қалтаға шығарып алу үшін F-Z6-V340W.exe файлын іске қосыңыз:
  • Z_6_0340.bin (фотокамераның бағдарлама жасақтамасы)
 4. Жад картасын оқу құралын пайдаланып «Z_6_0340.bin» файлын фотокамерада пішімделген жад картасына көшіріңіз.
  Ескертпе: бағдарлама жасақтамасын жад картасының түбірлік (ең жоғарғы) каталогына көшіруді ұмытпаңыз. Түбірлік каталог астындағы қалтаға орналастырылған болса, фотокамера жаңа бағдарлама жасақтамасын танымайды.
 5. Жад картасын фотокамераға салып, фотокамераны қосыңыз.
 6. SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) тармағын таңдаңыз және бағдарлама жасақтамасының жаңартылуын аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 7. Жаңарту аяқталғаннан кейін фотокамераны өшіріңіз және жад картасын алыңыз.
 8. Бағдарлама жасақтамасы жаңа нұсқаға жаңартылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе: егжей-тегжейлі нұсқаулар немесе жаңартуды орындау үшін керек жабдық туралы ақпарат алу үшін келесі pdf файлын жүктеп алыңыз:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 МБ)

Ескертпе: сіз үшін жаңартуды Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілі орындай алады.

Ескертпе: фотокамераның NVM Express драйверінде қамтылған бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтаманың лицензиясын «BSD License (NVM Express Driver)» құжатынан қараңыз.

Өнім сипаттамасы
Аты Z 6 «C» бағдарлама жасақтамасының 3.40 нұсқасы
Қолдау көрсетілетін фотокамералар Z 6
Қолдау көрсетілетін фотокамера бағдарлама жасақтамасының нұсқалары «C» бағдарлама жасақтамасының 1.00–3.31 нұсқалары
Файл атауы F-Z6-V340M.dmg
Жүйелік талаптар
 • macOS Big Sur 11 нұсқасы
 • macOS Catalina 10.15 нұсқасы
 • macOS Mojave 10.14 нұсқасы
 • macOS High Sierra 10.13 нұсқасы
 • macOS Sierra 10.12 нұсқасы
Ескертпе: бағдарлама жасақтамасының 2.10 немесе ертерек нұсқасынан жаңартулар XQD жад картасын және жад картасын оқу құралын қажет етеді. Бағдарлама жасақтамасының 2.20 немесе одан ертерек нұсқасынан жаңартуларды XQD жад картасы және жад картасын оқу құралы немесе CFexpress жад картасы және жад картасын оқу құралы арқылы орындауға болады.
Авторлық құқық Nikon корпорациясы
Мұрағат түрі Өздігінен шығарып алынатын
Көшіру Рұқсат етілмеген
Фотокамераның бағдарлама жасақтамасын жаңарту
 1. F-Z6-V340M.dmg файлын жүктеңіз.
 2. «Z6Update» атты қалтаны қамтитын диск кескінін бекіту үшін F-Z6-V340M.dmg белгішесін екі рет басыңыз. Бұл қалта өз кезегінде келесі файлды қамтиды:
  • Z_6_0340.bin (фотокамераның бағдарлама жасақтамасы)
 3. Жад картасын оқу құралын пайдаланып «Z_6_0340.bin» файлын фотокамерада пішімделген жад картасына көшіріңіз.
  Ескертпе: бағдарлама жасақтамасын жад картасының түбірлік (ең жоғарғы) каталогына көшіруді ұмытпаңыз. Түбірлік каталог астындағы қалтаға орналастырылған болса, фотокамера жаңа бағдарлама жасақтамасын танымайды.
 4. Жад картасын фотокамераға салып, фотокамераны қосыңыз.
 5. SETUP MENU (БАПТАУ МӘЗІРІ) ішінде Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) тармағын таңдаңыз және бағдарлама жасақтамасының жаңартылуын аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 6. Жаңарту аяқталғаннан кейін фотокамераны өшіріңіз және жад картасын алыңыз.
 7. Бағдарлама жасақтамасы жаңа нұсқаға жаңартылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе: егжей-тегжейлі нұсқаулар немесе жаңартуды орындау үшін керек жабдық туралы ақпарат алу үшін келесі pdf файлын жүктеп алыңыз:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 МБ)

Ескертпе: сіз үшін жаңартуды Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілі орындай алады.

Ескертпе: фотокамераның NVM Express драйверінде қамтылған бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтаманың лицензиясын «BSD License (NVM Express Driver)» құжатынан қараңыз.

Соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімі

PDF файлдарын тегін Adobe® Reader® бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып көруге болады.
Adobe® Reader® бағдарламасын жүктеңіз.