Magyar
Használati útmutatók
Használati útmutatók letöltése.
Használati útmutatók letöltése.
Cím Nyelv Méret  
Kiegészítő útmutató firmware frissítéséhez Magyar 206.37 KB Letöltés
Kiegészítés a használati útmutatóhoz Magyar 1.16 MB Letöltés
Használati útmutató Magyar 14.58 MB Letöltés
Menü útmutató Magyar 7.98 MB Letöltés
Online használati útmutató Magyar - Megjelenítés
Az AF fi nomhangolás használata beépített telekonverterrel rendelkező AF-S NIKKOR 180 – 400 mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektívekkel Magyar 265.31 KB Letöltés
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban Magyar 135.26 KB Letöltés
Használati útmutató letöltési megállapodás

A jelen letöltési feltételek („Megállapodás”) jogi erejű megállapodást jelentenek Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a Nikon Corporation vagy társult vállalatai („Nikon”) között, amely megállapodás meghatározza termékeink használati útmutatójának („Használati útmutató”) letöltését szabályozó feltételeket.  Amennyiben a Használati útmutató letöltésének megkezdéséhez az oldalon található „Letöltés” ikonra kattint, azzal jelzi, hogy elfogadja a Megállapodást és aláveti magát a Megállapodás feltételeinek.  A letöltés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Megállapodást.

Megállapodás

Ez a licenc nem jelenti a Használati útmutató értékesítését, és Ön valamely termék megvásárlásával, letöltésével, illetve használatával nem válik a Használati útmutató tulajdonosává.  A Nikon fenntartja a Használati útmutató és valamennyi másolata tulajdonjogát, valamint a kapcsolódó szerzői tulajdonjogokat, továbbá fenntart minden egyéb jogot, amelyet ebben a Megállapodásban kifejezetten nem biztosítanak Önnek.  Ez a Megállapodás képviseli a teljes és kizárólagos, szóbeli vagy írásbeli megállapodást, amely a Nikon és Ön között létrejön.

1. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Használati útmutató termékeinket megvásárló ügyfeleink számára készült.  Előfordulhat, hogy nem tudunk válaszolni olyan személyek érdeklődésére, akik nem vásárolták meg termékünket.  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Használati útmutató és az abban szereplő elérhetőségek előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

A Használati útmutatót japán szerzői jogi jogszabályok, valamint nemzetközi szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik.  Önnek minden másolaton fel kell tüntetnie a Nikon szerzői jogi nyilatkozatát és minden egyéb, az eredeti példányon szereplő tulajdonosi feliratot.

2. KORLÁTOZÁSOK

Ahol a Megállapodás másképp nem rendelkezik, ott tilos a Használati útmutató másolása, a másolatok másoknak való továbbadása, vagy a Használati útmutató hálózaton át történő, egyik számítógépről a másikra való elektronikus átvitele.  TILOS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTAL TARTALMAZOTT BÁRMELY SZERZŐI JOGI, VÉDJEGY- VAGY EGYÉB VÉDŐ JELLEGŰ NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA VAGY ELTÁVOLÍTÁSA.  TILOS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓN VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉN ALAPULÓ SZÁRMAZÉKOS ALKOTÁSOKAT ÁTADNI VAGY MÁS MÓDON LESELEJTEZNI, MÓDOSÍTANI, ÁTALAKÍTANI, LEFORDÍTANI, BÉRELNI VAGY BÉRBE ADNI, KÖLCSÖNADNI, TOVÁBBÉRTÉKESÍTENI, TERJESZTENI, HÁLÓZATON ELÉRHETŐVÉ TENNI, VALAMINT LÉTREHOZNI VAGY LÉTREHOZÁSUKKAL MÁSOKAT MEGBÍZNI.

3. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN A NIKON A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT „VÁLTOZATLAN FORMÁBAN”, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A NIKON, ILLETVE MUNKAVÁLLALÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS ÜGYNÖKEI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN IDEÉRTVE A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGRA ÉS A VISSZAÉLÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST.  A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN A NIKON, ILLETVE MUNKAVÁLLALÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS ÜGYNÖKEI NEM GARANTÁLJÁK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALAPJÁN ELÉRHETŐ TELJESÍTMÉNYT VAGY EREDMÉNYT, ILLETVE AZT, HOGY A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, VAGY MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS, VALAMINT HIBA- ÉS VÍRUSMENTES LESZ.  A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN A NIKON, ILLETVE MUNKAVÁLLALÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS ÜGYNÖKEI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KÖLTSÉGÉRT, LEGYEN AZ ANYAGI VESZTESÉG, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSA, VAGY BÁRMI MÁS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A NIKON, ILLETVE MUNKAVÁLLALÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS ÜGYNÖKEI ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK A KÁR, VESZTESÉG VAGY KÖLTSÉG LEHETŐSÉGÉRŐL.  A FELELŐSSÉG ILYEN KIZÁRÁSA LÉNYEGI RÉSZE ENNEK A MEGÁLLAPODÁSNAK, ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA CSAK EZEN KIZÁRÁS ELFOGADÁSÁVAL ENGEDÉLYEZETT.

4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jogszabályok ütközésére vonatkozó elvek kivételével a Megállapodásra és annak értelmezésére a japán jogszabályok vonatkoznak.  Arra az esetre, ha a Megállapodás alkalmazása során vagy azzal kapcsolatban vita merül fel, Ön ezúton elfogadja Japán személyes joghatóságát, és lemond arról, hogy kifogást emeljen e fórum alkalmazásának kényelmetlensége ellen.  Ön vállalja továbbá, hogy a Megállapodásból eredő bármely tevékenység esetén postai levelezés vagy más gazdaságilag megfelelő, igazolt kézbesítésű kommunikációs módszer útján közreműködik.  Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése bármely okból kifolyólag érvényét veszti, a fennmaradó rendelkezések nem érvényteleníthetők, hanem korlátozás nélkül hatályosak maradnak.  A jelen Megállapodás tartalmazza az Ön és a Nikon között létrejött teljes megállapodást és egyetértést, valamint hatályon kívül helyez és helyettesít minden más, a Megállapodás tartalmával kapcsolatos megállapodást.  Ha bármelyik fél elmulasztja megkövetelni a jelen Megállapodás valamely feltételének vagy rendelkezésének szigorú betartását, illetve nem él a Megállapodás biztosította lehetőségeivel, jogaival vagy kártérítési igényével, az nem minősíthető az érintett feltétel, rendelkezés, lehetőség, jog vagy kártérítési igény jövőbeni alkalmazásáról való lemondásnak, és az adott feltétel, rendelkezés, lehetőség, jog vagy kártérítési igény korlátozás nélkül hatályos marad.  A jelen Megállapodás fejezetcímei csak az olvasási kényelmet szolgálják, tartalmilag nem részei a Megállapodásnak, és semmilyen módon nincsenek hatással a Megállapodás jelentésére vagy értelmezésére.  A 3. és a 4. fejezetben foglalt rendelkezések, továbbá minden olyan rendelkezés, amely egyértelműen vonatkozik a Megállapodás megszűnése utáni időszakra, érvényét és hatályát a Megállapodás bármely okból történő megszűnése után is megtartja, kivéve, ha a Megállapodás erről kifejezetten másképp rendelkezik.

Nikon termékek használati útmutatója/ 2018/02/15/ 2.0.0-ás verzió

Firmware

    Nikon digitális termékek firmware-jének letöltése (a firmware a fényképezőgépek és egyéb eszközök vezérlésére szolgáló beépített szoftver). A termékleírások, a figyelmeztetések, illetve a letöltésre és a telepítésre vonatkozó utasítások megtekintéséhez kattintson a „Letöltési oldal megtekintése” ikonra.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos firmware frissítésekhez szükség lehet kártyaolvasóra vagy más eszközre. Az utasítások a letöltési oldalon találhatók.

Bár készüléke nem támogatja ezt a letöltési szolgáltatást, a letöltési információkat megtekintheti rajta.
Cím Verzió Megjelenési dátum  
D850 firmware C:Ver.1.31 2024/04/25 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Distortion Control Data Ver.2.018 2020/01/16 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Szoftver
Nikon termékek szoftvereinek letöltése. A termékleírások, a figyelmeztetések, illetve a letöltésre és a telepítésre vonatkozó utasítások megtekintéséhez kattintson a „Letöltési oldal megtekintése” ikonra.
Bár készüléke nem támogatja ezt a letöltési szolgáltatást, a letöltési információkat megtekintheti rajta.
Cím Verzió Megjelenési dátum  
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.12.0
2024/06/19 Letöltési oldal megtekintése Részletek
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Letöltési oldal megtekintése Részletek
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Letöltési oldal megtekintése Részletek
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Letöltési oldal megtekintése Részletek

A PDF fájlok az ingyenes Adobe® Reader® szoftver segítségével tekinthetők meg.
Az Adobe® Reader® letöltése.