Suomi

Camera Control Pro 2

Muut tuotteet
Käyttöoppaat
Käyttöoppaan lataussopimus

Nämä latausehdot ja -määräykset ("Sopimus") muodostavat sinun (yksityishenkilö tai juridinen henkilö) ja Nikon Corporationin tai sen lähiyhtiön ("Nikon") välille laillisen sopimuksen, jossa määritellään ehdot ja määräykset, jotka koskevat tuotteidemme käyttöoppaiden lataamista ("Käyttöopas").  Kun napsautat tämän sivun "Lataa"-painiketta Käyttöoppaan lataamiseksi, ilmaiset hyväksyväsi tämän Sopimuksen ja sitoudut noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja.  Lue tämä Sopimus huolellisesti ennen latauksen aloittamista.

Sopimus

Tällä lisenssillä ei myydä Käyttöopasta, joten et ole Käyttöoppaan omistaja, vaikka hankit tuotteen tai lataamisoikeuden tai käytät sitä.  Käyttöoppaan ja kaikkien sen kopioiden omistusoikeus sekä kaikki niihin liittyvät teollisoikeudet säilyvät Nikonilla, ja Nikon pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tässä Sopimuksessa.  Tämä Sopimus on kattava ja ainoa sinun ja Nikonin välinen suullinen tai kirjallinen sopimus.

1. KÄYTTÖOPAS

Käyttöoppaat on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat ostaneet tuotteitamme.  Emme välttämättä pysty vastaamaan tiedusteluihin, jos et ole ostanut tuotteitamme.  Huomaa, että käyttöopas ja sen sisältämät yhteystiedot voivat muuttua ilmoittamatta.

Käyttöopas on suojattu Japanin tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla.  Jokaiseen siitä tehtävään kopioon on liitettävä Nikonin tekijänoikeusilmoitus ja muut alkuperäisessä versiossa mahdollisesti mukana olleet omistusoikeustiedot.

2. RAJOITUKSET

Ellei tässä Sopimuksessa toisin mainita, et saa tehdä Käyttöoppaasta kopioita tai jakaa niitä muille tai siirtää Käyttöopasta sähköisesti yhdeltä tietokoneelta toiselle verkon kautta.  ET SAA MUUTTAA TAI POISTAA KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMIÄ TEKIJÄNOIKEUS-, TAVARAMERKKI- TAI MUUTA SUOJAA KOSKEVIA ILMOITUKSIA.  ET SAA LUOVUTTAA TAI MUULLA TAVOIN MYYDÄ, MUUTTAA, MUKAUTTAA, KÄÄNTÄÄ, VUOKRATA, LAINATA, JÄLLEENMYYDÄ, JAELLA TAI VERKOTTAA KÄYTTÖOPASTA TAI MITÄÄN SEN OSIA TAI TEHDÄ TAI TEETTÄÄ SIIHEN PERUSTUVIA JOHDANNAISIA.

3. RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAT LAIT SALLIVAT, KÄYTTÖOPAS TOIMITETAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA NIKON, SEN TYÖNTEKIJÄT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT JA VÄLITTÄJÄT SANOUTUVAT NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN JÄLLEENMYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT TAI TAKUUT SIITÄ, ETTEI TUOTE LOUKKAA MITÄÄN OIKEUKSIA.  SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAT LAIT SALLIVAT, NIKON, SEN TYÖNTEKIJÄT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT JA VÄLITTÄJÄT EIVÄT TAKAA KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖKELPOISUUTTA TAI SEN AVULLA SAAVUTETTAVIA TULOKSIA EIVÄTKÄ SITÄ, ETTÄ KÄYTTÖOPAS SOVELTUU TARPEISIISI TAI ETTÄ SITÄ VOI KÄYTTÄÄ KESKEYTYKSETTÄ, VIRHEETTÖMÄSTI TAI ILMAN VIRUSUHKAA.  SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAT LAIT SALLIVAT, NIKON TAI SEN TYÖNTEKIJÄT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT TAI VÄLITTÄJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, KESKEYTYKSESTÄ JOHTUVISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MINKÄÄNLAISISTA KULUISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ VOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MUU KÄYTTÖOPPAASTA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ AIHEUTUNUT TAI JOHTUNUT SEIKKA, VAIKKA NIKONILLE TAI SEN TYÖNTEKIJÖILLE, JAKELIJOILLE, JÄLLEENMYYJILLE TAI VÄLITTÄJILLE OLISIKIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN, MENETYSTEN TAI KUSTANNUSTEN ESIINTYMISMAHDOLLISUUDESTA.  TÄMÄ VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE ON OLENNAINEN OSA TÄTÄ SOPIMUSTA, EIKÄ KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖ ILMAN SEN HYVÄKSYMISTÄ OLE SALLITTUA.

4. YLEISTÄ

Tämä Sopimus on laadittu ja sitä tulkitaan Japanin lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lakiperiaatteiden ristiriitoja.  Jos syntyy tämän Sopimuksen aiheuttama tai siihen liittyvä kiista, hyväksyt täten Japanin lainkäyttövallan ja luovut kaikista kyseisen tuomioistuimen sopimattomuutta koskevista vastalauseista.  Suostut lisäksi siihen, että kaikki mahdollisiin Sopimuksesta nostettuihin kanteisiin liittyvät asiakirjat lähetetään tavallisessa postissa tai muulla kaupallisesti kohtuullisella, vastaanoton todistavalla tavalla.  Vaikka Sopimuksen yksittäinen ehto todettaisiinkin jostain syystä epäpäteväksi, muut sopimuksen ehdot eivät kumoudu vaan pysyvät sellaisinaan voimassa.  Tämä Sopimus sisältää kokonaisuudessaan sinun ja Nikonin välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen ja kumoaa ja korvaa kaikki muut tämän Sopimuksen aihetta koskevat sopimukset.  Vaikka jompikumpi sopimuspuoli jättäisikin vaatimatta tämän Sopimuksen kaikkien määräysten ja ehtojen ehdotonta noudattamista tai jättäisi jonkin Sopimukseen sisältyvän option, oikeuden tai oikeuskeinon käyttämättä, tätä ei ole tulkittava siten, että sopimuspuoli luopuu kyseisten määräysten, ehtojen, optioiden, oikeuksien tai oikeuskeinojen käyttämisestä vastaisuudessa, vaan kyseiset määräykset, ehdot, optiot, oikeudet tai oikeuskeinot pysyvät sellaisinaan voimassa.  Tämän Sopimuksen lukujen otsikot on merkitty ainoastaan selvennykseksi, eivätkä ne kuulu sopimukseen tai vaikuta millään tavoin Sopimuksen merkitykseen tai tulkintaan.  Jollei tässä sopimuksessa toisin nimenomaisesti määrätä, luvun 3 ja luvun 4 määräykset sekä kaikki määräykset, jotka nimenomaisesti viittaavat Sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan, pysyvät voimassa, vaikka tämän Sopimuksen voimassaolo jostain syystä päättyisikin.

Nikon-tuotteiden käyttöoppaat/ 2018/02/15/ Ver.2.0.0

Laiteohjelma
Ohjelmisto
Lataa Nikon-tuotteiden ohjelmistoja. Näytä kuvaukset, varoitukset sekä lataus- ja asennusohjeet napsauttamalla “Näytä lataussivu”.
Vaikka laitteesi ei tue tätä latauspalvelua, sitä voidaan käyttää lataustietojen tarkastelemiseen.
Otsikko Versio Julkaistu  
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.0
2024/02/07 Näytä lataussivu Lisätiedot

PDF-tiedostoja voi katsella ilmaisella Adobe® Reader® -ohjelmistolla.
Lataa Adobe® Reader®.