Suomi

Vaikka laitteesi ei tue tätä latauspalvelua, sitä voidaan käyttää lataustietojen tarkastelemiseen. Latauslinkit voidaan lähettää sähköpostitse ladattaviksi tietokoneella.

Z 8 :n laiteohjelma

Valitse käyttöjärjestelmä.

 • Windows
 • Mac OS

Tämä laiteohjelmiston päivitysohjelma on tarkoitettu yllä mainitulle asiakkaan omistamalle tuotteelle (“kyseessä oleva tuote”), ja se toimitetaan vain, kun alla oleva sopimus hyväksytään. Kun valitset “Hyväksy” ja napsautat “Lataa”, sinun katsotaan hyväksyneen sopimuksen määräykset ja ehdot. Varmista ennen latauksen aloittamista, että ymmärrät sopimusehdot.

 • • Tämä palvelu sisältää ohjelmiston, jolla Z 8 -kameran ”C”-laiteohjelma päivitetään versioon 2.00. Käytä [ASETUSVALIKKO] kohtaa [Laiteohjelmaversio] kameran laiteohjelmaversion tarkistamiseen, ennen kuin jatkat. Tätä päivitystä ei tarvitse ladata, jos yllä mainittu laiteohjelma on jo asennettu.
 • • Tämä päivitys sisältää kaikki aiemmissa päivityksissä tehdyt muutokset.
 • • Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan kortinlukija ja tietokone.
 • • Lue alla olevat tiedot, ennen kuin jatkat.

IPTC-esiasetukset

Tämä ”C”-laiteohjelmaversion 1.01 tai sitä aiemman päivittäminen poistaa IPTC-esiasetukset kamerasta. Tämä on tarkoituksellinen seuraus IPTC-esiasetusten parannuksista. Käyttäjien, jotka aikovat jatkaa olemassa olevien esiasetusten käyttöä, on kopioitava ne ennen päivityksen tekemistä muistikortille käyttämällä [ASETUSVALIKKO]-toimintoa [IPTC] > [Lataa/tallenna] > [Ensisijainen korttipaikka] / [Toissijainen korttipaikka] > [Kopioi korttiin]. Tallennetut esiasetukset voidaan ladata muistikortilta käyttämällä toimintoa [IPTC] > [Lataa/tallenna] > [Ensisijainen korttipaikka] / [Toissijainen korttipaikka] > [Kopioi kameraan] heti, kun päivitys on valmis.
Huomioitavaa on, ettei IPTC-esiasetusten lataaminen onnistu, jos valikkoasetukset tallennettiin muistikortille toiminnolla [Tallenna/lataa valikkoasetukset] > [Tallenna valikkoasetukset] kamerassa, jonka ”C”-laiteohjelmaversio on enintään 1.01, ja ladattiin kameraan toiminnolla [Tallenna/lataa valikkoasetukset] > [Lataa valikkoasetukset] tämän päivittämisen jälkeen. Muista kopioida ja ladata IPTC-esiasetukset yksitellen yllä kuvatulla tavalla.

”C”-laiteohjelmaversioiden 1.01 ja 2.00 erot

Huomautus: seuraavien ohjelmistojen käyttäjien on päivitettävä uusimpiin versioihin.

 • • Camera Control Pro 2 -versio 2.37.0 tai uudempi, IPTC Preset Manager -versio 1.3.0 tai uudempi, NX Studio -versio 1.6.0 tai uudempi, NX MobileAir -versio 1.2.0 tai uudempi (Android-painos) tai -versio 1.1.4 tai uudempi (iOS), NX Field -versio 1.4.0 tai uudempi, NX Tether -versio 2.0.0 tai uudempi

Huomautus: alla luetellut muutokset kohtiin ”Stillikuvaus”, ”Videotallennus”, ”Toisto”, ”Säätimet”, ”Näytöt” ja ”Verkko (myös NX Field)” on kuvailtu yksityiskohtaisesti Täydentävä laiteohjelmiston päivitysopas.

Huomautus: uusien valikkokohtien lisäämisen vuoksi jotkin mukautettujen asetusten kohdat on numeroitu uudelleen.

■ Stillikuvaus

 • • [Kuvapisteen siirtymä -kuvaus] lisätty valokuvausvalikkoon.
 • • Lisätty uudet Picture Control -kuvasäätimet.
 • • [Linnut] lisätty valokuvausvalikon kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset].
 • • Kuvausnäytön enimmäiszoomaussuhde on nyt 400 %.
 • • Lisätty vaihtoehto [Automaattikuvaus] valokuvausvalikkoon. Käyttäjät voivat valita kameralla tallentamisen kriteerit seuraavista vaihtoehdoista [Liike] (suunta, johon kohde liikkuu), [Etäisyys] (kohteen etäisyys kamerasta) ja [Kohteen havaitseminen] (riippumatta siitä, havaitaanko tietyntyyppinen kohde), jolloin kamera ottaa valokuvia automaattisesti havaitessaan valitut kriteerit täyttäviä kohteita. Huomaa, että [Etäisyys] on käytettävissä NIKKOR Z -objektiivien kanssa, eikä se välttämättä toimi odotetusti käytettäessä sitä muiden objektiivien kanssa. [FX (36x24)]- ja [DX (24x16)] -kuva-alat ovat käytettävissä automaattikuvauksessa.
 • • Aikaa, jonka verran kamera jatkaa rajausten puskurointia ennen kuvauksen peruuttamista nopean kuvien tallennuksen + esikuvausvaiheessa, on pidennetty 30 sekunnista 300 sekuntiin.
 • • Lisätty vaihtoehto [Suuri] käytettävissä oleviin, valokuvausvalikon kohdan [Toissij. korttipaikan toiminta] > [JPEG ensisij. – JPEG toissij.] kokovaihtoehtoihin.
 • • Lisätty uusia haarukointiporrastuksia käytettäväksi automaattisen haarukoinnin aikana silloin, kun [Valotuksen ja salaman haarukointi], [Valotuksen haarukointi] tai [Salaman haarukointi] on valittuna kohtaan [Autom. haarukoinnin asetus]. Tämä muutos koskee myös toimintoja [Ajastettu kuvaus] > [Asetukset] > [Valotuksen haarukointi] > [Väli].

■ Videotallennus

 • • Lisätty uudet Picture Control -kuvasäätimet.
 • • [Linnut] lisätty videotallennusvalikon kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset].
 • • Kuvausnäytön enimmäiszoomaussuhde on nyt 400 %.
 • • Lisätty vaihtoehto [Automaattikuvaus] videotallennusvalikkoon. Käyttäjät voivat valita kameralla tallentamisen kriteerit seuraavista vaihtoehdoista [Liike] (suunta, johon kohde liikkuu), [Etäisyys] (kohteen etäisyys kamerasta) ja [Kohteen havaitseminen] (riippumatta siitä, havaitaanko tietyntyyppinen kohde), jolloin kamera tallentaa videon automaattisesti havaitessaan valitut kriteerit täyttäviä kohteita. Huomaa, että [Etäisyys] on käytettävissä NIKKOR Z -objektiivien kanssa, eikä se välttämättä toimi odotetusti käytettäessä sitä muiden objektiivien kanssa. [FX]- ja [DX] -kuva-alat ovat käytettävissä automaattikuvauksessa.
 • • Lisätty pienen ISO-herkkyyden vaihtoehdot kohtaan [ISO-herkkyysasetukset] > [ISO-herkkyys (tila M)] käytettäväksi N-Log-videotallennuksen aikana.
 • • Muutettu suuriresoluutioisen zoomauksen käytettävissä olevia nopeuksia.
 • • Lisätty hidastettu videotallennus.

■ Toisto

 • • [Toistonopeus] lisätty videotoiston ”i”-valikkoon.
 • • [Automaattinen kuvan kääntö] lisätty toistovalikkoon.
 • • [Autom. sarjan toiston asetukset] lisätty toistovalikon kohtaan [Sarjan toisto].
 • • Tehty muutoksia toisto ”i” -valikon toimintoihin [Valitse lataus tietokoneeseen]- ja [Valitse lataus (FTP)] ja lisätty vaihtoehdot [Valitse etusijalla ladattavaksi tietokoneeseen] ja [Valitse etusijalla ladattavaksi (FTP)].

■ Säätimet

 • • [Per. zoomaus (MF) pain. puol. alas] -kohta lisätty [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon paikoissa d18 ja g17.
 • • [Tarkennuspisteen reunuksen leveys] lisätty paikkaan a11[Tarkennuspisteen näyttö] [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikossa.
 • • Muutoksia on tehty siihen, miten koko formaatti suoritetaan kohteen [ASETUSVALIKKO] [Alusta muistikortti] -toiminnolla.
 • • Valkotasapaino ja valotuksen korjaus ovat nyt säädettävissä silloin, kun kuvaustoiminnon asetukset palautetaan.
 • • Lisätty tuki tehozoomiobjektiiveihin sisältyvälle tehozoomaukselle.
 • • Lisätty kohta [Valotuksen viivetila] [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon asennossa d6.
 • • Tehty lisäys mukautettuihin säätimiin ja tehtäviin, jotka ovat valittavissa seuraavien [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtien kautta. Myös uusia nollausvaihtoehtoja on lisätty.
  • - f2[Mukaut. säädöt (kuvaus)]
  • - f3[Mukaut. säädöt (toisto)]
  • - g2[Mukaut. säädöt]
  •    Valitse [Suosi tarkennuspistettä] tai [Suosi tarkennuspist. (kasvotark.)] paikkaan f3 [Mukaut. säädöt (toisto)] > [Pääkomentokiekko] tai [Sivukomentokiekko] > [Kuvanopeuden zoomausasento].
   Paikan f3 [Mukaut. säädöt (toisto)] > [Pääkomentokiekko] tai [Sivukomentokiekko] > [Kuvanopeus] asetuksia voidaan nyt käyttää toiston zoomauksen aikana.
 • • Päivityksiä tehty [ASETUSVALIKKO]-kohtaan [Ei-CPU-objektiivin tiedot].
 • • Lisätty IPTC-esiasetusten ”Category”-merkintöjen merkkirajoitusta 3:sta 256:een.
 • • Kohta [Kameran äänet] järjesteltiin uudelleen paikkaan [ASETUSVALIKKO], ja samalla lisättiin uusia vaihtoehtoja, mukaan lukien sähköisen sulkimen uudet äänet ja äänenvoimakkuuden säätö.

■ Näytöt

 • • Lisätty tarkennusetäisyystiedot manuaalitarkennuksen aikana näkyvään tarkennusetäisyyden ilmaisimeen.
 • • [ASETUSVALIKKO]-kohtaan valittua vaihtoehtoa [Etsimen näytön koko] (aiemmin [Etsimen näytön koko (valok reaalia)]) sovelletaan nyt myös video- ja toistotiloissa.

■ Verkko (myös NX Field)

 • • Varoitus ilmestyy nykyään näkyviin, kun yhteys ATOMOS AirGlu BT -lisävarusteeseen on epävakaa tai katkennut.
 • • ATOMOS AirGlu BT -lisävarusteita ja MC-N10-kauko-ohjauskahvoja voidaan nykyään käyttää yhdessä.
 • • Tehty muutoksia ja lisäyksiä [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys FTP-palvelimeen].
 • • Muutettu menetelmää, jota käytetään kameran synkronoituun laukaisuun liittyvässä konfiguroinnissa, jolloin luotavissa olevien ryhmien määrä on suurentunut kahteenkymmeneen, kun taas pääkamerasta ohjattavissa olevien kameroiden lukumäärä kussakin ryhmässä on suurentunut kuuteentoista.
 • • Lisätty vaihtoehto [Korvaa tekijänoikeustiedot] [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys toisiin kameroihin].

■ Sovelluksiin liittyvät muutokset

NX MobileAiriin liittyvät:
 • • kameran valokuvatilan aikainen reaaliaikanäkymän näyttö näyttää nyt NX MobileAirin tilan, ja
 • • [Tallenna/lataa valikkoasetukset] -toiminnolla muistikortille tallennetut kamera-asetukset voidaan nyt ladata älylaitteeseen tai kopioida älylaitteesta kameran muistikortille NX MobileAirin avulla.

■ Muut muutokset

 • • Aika, joksi kuvausnäyttö pimenee sulkimen laukaisun jälkeen, kun [ON] on valittuna kohtaan [Valokuvien välkynnänvähennys] paikassa [VALOKUVAUSVALIKKO], on lyhentynyt.
 • • Parannettu nopeasti liikkuvien kohteiden [3D-seuranta]-toiminnon tarkkuutta, kun [Automaattinen], [Ihmiset], [Eläimet] tai [Kulkuneuvot] on valittuna kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] eikä valitun tyyppistä kohdetta havaita.
 • • Parannettu tarkennuksen lukitusta ja välkynnän tunnistusta hitaassa sarjakuvaustilassa.
 • • Tehty muita parannuksia automaattitarkennuksen toimintaan ja sen luotettavuuteen.
 • • Korjattu ongelma, joka joskus johti etsimen tummenemiseen toiston aikana, kun [Automaattinen] valittiin kohtaan [Etsimen kirkkaus].
 • • Oikea valotus on nyt helpompi aikaansaada ensimmäisestä otoksesta ajastetun kuvauksen aikana käytettäessä jyrkkäsävyisyysasetuksia tai tähtien valo -näkymälle riittävän tummia asetuksia.
 • • Histogramminäyttö ei ole enää käytettävissä, kun tähtien valo -näkymä on käytössä.
 • • Videon pienen kapasiteetin varoitusta muutettiin niin, että se näkyy nyt valkoisena punaisella taustalla silloin, kun aikaa on jäljellä alle minuutti. Varoitus tulee nyt näkyviin myös silloin, kun tallennus ei ole käynnissä.
 • • Käyttäjillä on nyt täsmällisempi hallinta, kun he selaavat videoita toiston aikana edistymispalkin avulla.
 • • Kun [Tarkennusaluetila]-asetukseksi valitaan [3D-seuranta], ihmiskohde on suuri suhteessa rajaukseen ja useita silmiä tunnistetaan seurannan tarkennuspisteen lähellä, kamera asettaa etusijalle tarkentamisen pistettä lähempänä olevaan silmään.
 • • RGB-histogrammi on nyt helpompi nähdä, kun [Tila 1] tai [Tila 2] on valittuna paikkaan d11 [Lämpimät näytön värit] valikossa [MUKAUTETUT ASETUKSET].
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Valokuvat, jotka on otettu intervalliajastetulla kuvauksella, saattavat joskus alivalottua.
  • - Salama ei välttämättä aina välähdä tarkennuksen siirtymän aikana.
  • - Tarkennuskohta palautuu tahattomasti kohtaan, joka tallennettiin [Tallenna tarkennussijainti] -toiminnolla, jos valmiustila-ajastimen aika kului loppuun silloin, kun virtaa syötettiin USB:n kautta ja WR-R10 oli liitettynä.
  • - Optimaalinen valotus saattoi toisinaan jäädä saavuttamatta sarjakuvauksessa tai tarkennuksen siirtymä -kuvauksessa.
  • - AF-ON-painikkeen painaminen lopetti toiston välittömästi, kun [Toisto] oli annettu [AF-ON-painike]-tehtäväksi ja [Etsin etusijalla (2)] oli valittuna näyttötilaksi.
  • - Sulkimen laukaisu poistui joskus käytöstä, kun suljinajaksi valittiin ”Aikavalotus”.
  • - Tarkennuspisteen valinta monivalitsimella ja sivuvalitsimella ei ollut käytettävissä, jos kosketustoiminto suoritettiin [Aseta tarkennuspiste] -toiminnolla, kun [3D-seuranta] oli valittuna tarkennusaluetilaan.
  • - Asetusvalikon kohtaan [Tarkennuksen hienosäätöasetuks.] asetetut hienosäätöarvot eivät olleet voimassa silloin, kun kohde tunnistettiin vaihtoehdon [Leveä alue (S)], [Leveä alue (L)], [Leveä alue (C1)] tai [Leveä alue (C2)] oltua valittuna kohtaan [Tarkennusaluetila].
Edellisiin versioihin tehdyt muutokset
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.00 ja 1.01 erot
 • • Muutettu niiden korkean lämpötilan varoitusten ajoitusta, jotka ilmestyvät kameran sisälämpötilan noustessa enimmäkseen videokuvauksen aikana.
 • • Muutettu paikkaa, johon muistikortin korkean lämpötilan varoitus tulee näkyviin videotilassa.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Akku saattoi tyhjentyä nopeammin kameran oltua pois päältä, jos [ON] oli valittuna [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys älylaitteeseen] > [Wi-Fi-yhteys], vaikka [OFF] olisi ollut valittuna sekä kohtaan [Bluetooth-yhteys] että kohtaan [Lataa sammutettuna].
  • - Tarkennusta voitiin edelleen säätää tarkennusrenkaalla, kun [Disable] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan a15 [Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa], jos jokin muu vaihtoehto kuin [Epälineaarinen] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan f9 [Tarkennusrenkaan kiertoalue].
Kameran laiteohjelmaversion tarkistaminen
 1. Kytke kamera päälle.
 2. Paina kameran MENU-painiketta ja näytä kameran laiteohjelmaversio valitsemalla [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO].
 3. Tarkista kameran laiteohjelmaversio.
 4. Kytke kamera pois päältä.
Tuotteen kuvaus
Nimi Z 8:n ”C”-laiteohjelmaversio 2.00
Tuetut kamerat Z 8
Tuetut kameran laiteohjelman versiot “C”-laiteohjelmaversiot 1.00–1.01
Tiedostonimi Z_8_0200.bin
Tekijänoikeus Nikon Corporation
Kopiointi Ei sallittu
Kameran laiteohjelman päivittäminen
 1. Lataa seuraava laiteohjelmatiedosto tietokoneeseesi.
  Varmista, että tietokoneeseesi on ladattu laiteohjelmatiedosto.
  • Z_8_0200.bin (kameran laiteohjelma)
 2. Kopioi ”Z_8_0200.bin” kortinlukijan avulla muistikortille, joka on alustettu kamerassa.
  Huomaa: Muista kopioida laiteohjelma muistikortin juurihakemistoon (ylinnä). Kamera ei tunnista uutta laiteohjelmaa, jos se on juurihakemiston alla olevassa kansiossa.
 3. Aseta muistikortti kameran paikkaan 1 ja laita kamera päälle.
 4. Valitse [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO] ja noudata näytölle tulevia ohjeita viimeistelläksesi laiteohjelman päivityksen.
 5. Kun päivitys on valmis, kytke kamera pois päältä ja poista muistikortti.
 6. Varmista, että laiteohjelma on päivitetty uuteen versioon.

Huomaa: Valtuutettu Nikon-huoltoedustaja voi tehdä päivitykset puolestasi.

Huomaa: Kameran NVM Express -ohjaimen mukana tulevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi on saatavilla kohdassa ”BSD License (NVM Express Driver)”.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

 • Lataa

  Z_8_0200.bin
  (N. 91.76 MB)

 • Lataa

  Z_8_0200.bin
  (N. 91.76 MB)

PDF-tiedostoja voi katsella ilmaisella Adobe® Reader® -ohjelmistolla.
Lataa Adobe® Reader®.