Suomi

Vaikka laitteesi ei tue tätä latauspalvelua, sitä voidaan käyttää lataustietojen tarkastelemiseen. Latauslinkit voidaan lähettää sähköpostitse ladattaviksi tietokoneella.

Z 6II :n laiteohjelma

Valitse käyttöjärjestelmä.

 • Windows
 • Mac OS

Tämä laiteohjelmiston päivitysohjelma on tarkoitettu yllä mainitulle asiakkaan omistamalle tuotteelle (“kyseessä oleva tuote”), ja se toimitetaan vain, kun alla oleva sopimus hyväksytään. Kun valitset “Hyväksy” ja napsautat “Lataa”, sinun katsotaan hyväksyneen sopimuksen määräykset ja ehdot. Varmista ennen latauksen aloittamista, että ymmärrät sopimusehdot.

 • • Tämä palvelu sisältää ohjelmiston, jolla Z 6II-kameran “C”-laiteohjelma päivitetään versioon 1.61. Ennen kuin jatkat, valitse [ASETUSVALIKKO] ja [Laiteohjelmaversio] ja tarkista kameran laiteohjelmaversio. Tätä päivitystä ei tarvitse ladata tai asentaa, jos yllä mainittu laiteohjelma on jo asennettu.
 • • Tämä päivitys sisältää kaikki aiemmissa päivityksissä tehdyt muutokset.
 • • Lue alla olevat tiedot, ennen kuin jatkat.
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.60 ja 1.61 erot
 • • Korjattu ongelma, jonka vuoksi kamera ei joissain harvoissa tapauksissa mennyt päälle tai kameran päivämäärä ja kellonaika eivät tulleet asetetuiksi oikein, kun kameran käytöstä oli pitkä aika.
Edellisiin versioihin tehdyt muutokset
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.50 ja 1.60 erot
 • • Tehty seuraavat lisäykset [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty vaihtoehdot [Aina] ja [Vain silloin, kun salamaa ei käytetä] mukautettuun asetukseen d9 [Käytä aset. reaaliaikanäkymässä] > [Päällä].
  • - Lisätty d10 [Lämpimät näytön värit]
  • - Lisätty d11 [Kuvan rajaus]
  • - Lisätty g7 [Punainen kehys kuvattaessa]
 • • Lisätty [Etsimen näytön koko (valok reaalia)] paikkaan [ASETUSVALIKKO].
 • • [Etsin etusijalla] -näyttötila on korvattu vaihtoehdoilla [Etsin etusijalla (1)] ja [Etsin etusijalla (2)].
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Osassa salamalla otetuista valokuvista esiintyi joskus kirkkauden vähenemistä.
  • - Joissakin tapauksissa intervalliajastinta tai tarkennuksen siirtymä -valokuvausta ei kyetty keskeyttämään OK-painiketta käyttämällä silloin, kun etsintä käytettiin.
  • - Tarkennusta voitiin edelleen säätää tarkennusrenkaalla, kun [Ei käytössä] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan [Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa], jos jokin muu vaihtoehto kuin [Epälineaarinen] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan [Tarkennusrenkaan kiertoalue].
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.40 ja 1.50 erot
 • • Lisätty NX MobileAir -sovelluksen iOS-versiotuki alkaen NX MobileAir -versiosta 1.0.4.
 • • Lisätty tuki MC-N10-kauko-ohjauskahvoille.
 • • Tehty parannuksia tarkennusrenkaan vasteeseen, joka saadaan silloin, kun [MF] on valittuna kohtaan [Tarkennustila].
 • • Korjattu ongelma, joka ilmeni kameran saadessa virtaa USB-liitännän kautta, mikä aiheutti virransyötön katkeamisen 15 tunnin jatkuvan käytön jälkeen.
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.30 ja 1.40 erot
 • • Lisätty:
  • - tuki NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S -objektiiveille
  • - tuki ML-L7-kauko-ohjaimille
  • Tarkennusrenkaan kiertoalue 1 MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon kohtaan f9,
  • - Toiminto Vaihda tarkennus- ja ohj.renk. toim. 1 MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon kohtaan f10 ja
  • - Toiminnot Tallenna tarkennussijainti ja Hae tarkennussijainti 2 niihin tehtäviin, jotka voidaan valita käyttämällä mukautettua asetusta f2 (Mukaut. säädöt) MUKAUTETUT ASETUKSET -valikosta.
 • 20. huhtikuuta 2022 alkaen nämä ominaisuudet ovat käytettävissä vain seuraavissa objektiiveissa:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S ja NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Tehty seuraavat parannukset:
  • - Kamera tarkentaa nyt helpommin rajauksen keskellä olevaan kohteeseen, jos se epäonnistuu muotokuvakohteen kasvojen tai silmien tunnistamisessa, kun Automaattinen alue on valittuna kohtaan Tarkennusaluetila.
  • - Muistin palautusta on muutettu niin, että valitusta tarkennustilasta huolimatta automaattitarkennuksen kautta valittu tarkennussijainti ei muutu, jos laukaisin painetaan puoleenväliin muistin palautuksen ollessa voimassa.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Kamera ei toisinaan pystynyt tarkentamaan tarkennusalueella olevaan kohteeseen kuvissa, jotka oli otettu heti akun asettamisen jälkeen.
  • - Valmiustila-ajastimen aktivoiminen käyttäjäasetukset-tilassa U1, U2 tai U3 saattoi muuttaa suljinaikaa, jos tallennettu arvo oli pidempi kuin 30 s.
  • - Kuvat, joita katseltiin pyörittämällä pääkomentokiekkoa sen jälkeen kun etsimen “pysty” (muotokuva) -suunnassa olevaa kuvaa oli lähennetty, eivät näkyneet oikein.
  • - Videoihin, jotka oli tallennettu samalla, kun videoaineistoa lähetettiin HDMI-laitteeseen vaihtoehdon 3 840x2 160; 60p tai 3 840x2 160; 50p oltua valittuna ELOKUVAUSVALIKKO kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus, saattoi ilmaantua värinää.
  • - Videotallennuspainike ei välttämättä toiminut tiettyjen kardaanirenkaiden kanssa silloin, kun videota tallennettiin ulkoiseen laitteeseen HDMI-liitännän kautta vaihtoehdon 3 840x2 160; 30p, 3 840x2 160; 25p tai 3 840x2 160; 24p oltua valittuna ELOKUVAUSVALIKKO kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus ja vaihtoehdon 10-bittinen oltua valittuna ASETUSVALIKKO kohtaan Lisäasetukset > Lähtötietojen syvyys.
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.21 ja 1.30 erot
 • • Lisätty tuki seuraaville laitteille:
  • - FTZ II -bajonettisovittimet,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S -objektiivit,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 -objektiivit ja
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S -objektiivit.
 • • Muotokuvien mukautettu tasap. -kohdat on lisätty VALOKUVAUSVALIKKO ja ELOKUVAUSVALIKKO.
 • • Kuvausnäyttö näkyy nyt monitorissa aina sen ollessa kallistettuna ja silloin kun Päällä on valittu TOISTOVALIKKO kohtaan Kuvan tarkastelu.
 • • Äänimuistio on lisätty MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon kohdassa mukautettu asetus f2 (Mukaut. säädöt) > Elokuvan tallennuspainike valittavissa oleviin vaihtoehtoihin. Tässä tehtävässä elokuvan tallennuspainikkeella voidaan toiston aikana tallentaa ja toistaa enintään 60 sekunnin pituisia äänimuistioita.
 • • Seuraavat ongelmat on korjattu:
  • - Mukautettu asetus f4 (Aukon lukitus) valikossa MUKAUTETUT ASETUKSET ei ollut käytettävissä, kun FTZ-bajonettisovitin oli kiinnitettynä.
  • - Vaikka tarkennus pysyi normaalisti lukittuna, jos AF-ON-painiketta pidettiin painettuna samalla, kun laukaisinta käytettiin kuvasarjan ottamiseen, kamera tarkensi uudelleen ilman AF-ON-syötteitä, jos kuvaus keskeytettiin seuraavasti:
   • ▹ Mukautettu asetus a6 (AFn käynnistys) valikossa MUKAUTETUT ASETUKSET oli asetettu tilaan Vain AF-ON, kun Käytössä oli valittu kohtaan Tarkentamaton laukaisu,
   • ▹ Sarjakuvaus L tai Sarjakuvaus H oli valittuna kohtaan Kuvanottotapa,
   • ▹ Kertatarkennus oli valittu kohtaan Tarkennustila, ja
   • ▹ Pistetarkennus oli valittu kohtaan Tarkennusaluetila.
  • - SB-5000-salamalaitteiden salaman valmiusvalo ei palanut, jos WR-R10:tä tai WR-R11b:tä käytettiin langattomaan etäsalamavalokuvaukseen.
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.20 ja 1.21 erot
 • • Paneuduttu ongelmaan, joka harvinaisissa tilanteissa aiheutti epätavallisen voimakkaita aukkomekanismista peräsin olevia ääniä silloin, kun FTZ-bajonettisovittimen kautta liitettyjen F-bajonettiobjektiivien zoomaus- tai tarkennusrenkaita käännettiin.
”C”-laiteohjelmaversioiden 1.10 ja 1.20 erot
 • • Lisätty tuki NIKKOR Z MC 50mm f/2.8- ja NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S -objektiiveille.
 • • Parannettu reaaliaikanäkymän tarkennuspisteen näyttövastetta kasvojen-/silmientunnistuksen ja kohteen seuranta -tarkennuksen aikana.
 • • Parannettu kasvojen-/silmientunnistuksen automaattitarkennusta ja kohteen näkyvyyttä lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla.
 • • Parannettu automaattitarkennuksen havaitsemisaikoja heikossa valaistuksessa kohdan Tarkennustila asetuksessa Kertatarkennus.
 • • Seuraavat ongelmat on korjattu:
  • - Joskus sulkimen vaste hidastui, kun Tarkennus valittiin mukautettuun asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta).
  • - Tarkennustarkkuus oli joskus epäluotettava.
  • - Kohdassa Muokk. Picture Control -säät. luotujen mukautettujen Picture Control -säätimien käyttö tuotti joskus odottamattomia tuloksia, kun elokuvia tallennettiin kuvakoolla/-taajuudella 3 840 × 2 160 (4K UHD); 60p tai 50p.
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.02 ja 1.10 erot
 • • Lisätty 3 840x2 160; 60p ja 3 840x2 160; 50p ELOKUVAUSVALIKKO kohdan Kuvakoko/kuvataajuus käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin. Lisätietoja on saatavilla “Käyttöopas (täydet ohjeet)” osiossa, jossa käsitellään erityisesti tätä ominaisuutta.
  • < CFexpress/XQD-muistikortit >
  • Korttia, jonka suurin tiedonsiirtonopeus on vähintään 250 Mt/s, suositellaan elokuvien tallentamiseen ja toistoon kuvakoolla 3 840 x 2 160 (4K UHD) 60/50p.
  • < SD-muistikortit >
  • Vähintään UHS-nopeusluokan 3 korttia, jonka tiedonsiirtonopeus on enintään 250 Mt/s, suositellaan elokuvien tallentamiseen ja toistoon kuvakoolla 3 840 x 2 160 (4K UHD) 60/50p.
 • • Parannettu silmientunnistuksen toimintaa automaattinen tarkennusalue -tiloissa Automaattinen alue (ihmiset) ja Leveä AF-alue (L-ihmiset).
 • • RAW-videolähtöä tuetaan palvelumaksullisen päivityksen kautta, * ja laiteohjelmistoversio 1.10 lisää tuen tämän palvelun mukaisesti ulkoisille Blackmagic Design -videonauhureille (tällä hetkellä Video Assist 5” 12G HDR ja Video Assist 7” 12G HDR). Jos olet jo hankkinut RAW-videolähdön päivityksen kamerallesi, päivittäminen laiteohjelmistoversioon 1.10 lisää automaattisesti tuen ulkoisille Blackmagic Design -videonauhureille. Huomaa kuitenkin, että RAW-videolähtö ei ole käytettävissä resoluutiolla 4K-UHD 60p/50p.
 • • Apple Final Cut Pro X:n (versio 10.4.9 tai uudempi) käyttäjät voivat nyt tuoda näkyviin ja säätää ISO-herkkyyttä ja värilämpötilaa ProRes RAW-videoaineiston lähetyksissä ulkoisiin ATOMOS NINJA V -tallentimiin käyttämällä palvelumaksullista RAW-videolähdön päivitystä. *
  • < RAW output typen valitseminen >
  • Ennen kuin kuvaat RAW-videota, valitse liitetyn tallennintyypin mukainen vaihtoehto ASETUSVALIKON kohtaan HDMI > Lisäasetukset > RAW output options > RAW output type seuraavasti: valitse Type A NINJA V -tallentimille ja Type B Video Assist -tallentimille.
 • • Korjattu ongelma, joka joskus esti kameraa lataamasta sijaintitietoja SnapBridgen kautta, kun kameraa käytettiin MB-N11-akkukahvan kanssa.
 • * RAW-videolähdön päivitys on saatavilla maksullisena palveluna. Lisätietoja on saatavilla valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.01 ja 1.02 erot
 • • Seuraava ongelma korjattu:
  • - Salamavalokuvat, jotka otettiin asetuksen Automaattinen alue ollessa valittuna kohdassa Tarkennusaluetila VALOKUVAUSVALIKKO, eivät toisinaan valottuneet oikein.
 • • Parannettu yleistä luotettavuutta.
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.00 ja 1.01 erot
 • • Korjattu ongelma, joka joskus aiheutti ylivalottumista valokuvissa, jotka oli otettu sarjakuvaustiloissa käyttämällä automaattista tarkennusaluetilaa ihmisten tai eläinten kasvojen/silmien tunnistuksen ollessa päällä.
Kameran laiteohjelmaversion tarkistaminen
 1. Kytke kamera päälle.
 2. Paina kameran MENU-painiketta ja näytä kameran laiteohjelmaversio valitsemalla [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO].
 3. Tarkista kameran laiteohjelmaversio.
 4. Kytke kamera pois päältä.
Tuotteen kuvaus
Nimi Z 6II:n “C”-laiteohjelmaversio 1.61
Tuetut kamerat Z 6II
Tuetut kameran laiteohjelman versiot “C”-laiteohjelmaversiot 1.00–1.60
Tiedostonimi F-Z6II-V161W.exe
Järjestelmävaatimukset
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Huomaa: tietokone ja kortinlukija tarvitaan.
Tekijänoikeus Nikon Corporation
Pakkaustyyppi Itsepurkautuva
Kopiointi Ei sallittu
Kameran laiteohjelman päivittäminen
 1. Luo tietokoneen kiintolevylle kansio ja nimeä se haluamallasi tavalla.
 2. Lataa F-Z6II-V161W.exe vaiheessa 1 luotuun kansioon.
 3. Suorita F-Z6II-V161W.exe purkaaksesi seuraavan tiedoston kansioon, jonka nimi on “Z6IIUpdate”:
  • Z6_2_0161.bin (kameran laiteohjelma)
 4. Kopioi “Z6_2_0161.bin” kortinlukijan avulla muistikortille, joka on alustettu kamerassa.
  Huomaa: Muista kopioida laiteohjelma muistikortin juurihakemistoon (ylinnä). Kamera ei tunnista uutta laiteohjelmaa, jos se on juurihakemiston alla olevassa kansiossa.
 5. Aseta muistikortti kameran ensisijaiseksi korttipaikaksi valittuun muistikorttipaikkaan ja kytke kamera päälle.
 6. Valitse [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO] ja noudata näytölle tulevia ohjeita viimeistelläksesi laiteohjelman päivityksen.
 7. Kun päivitys on valmis, kytke kamera pois päältä ja poista muistikortti.
 8. Varmista, että laiteohjelma on päivitetty uuteen versioon.

Huomaa: Saat yksityiskohtaiset ohjeet tai tietoja päivityksen viimeistelyyn tarvittavasta laitteistosta lataamalla seuraavan pdf-tiedoston:
Z-series_FirmUp_Win_Fi.pdf (PDF) (0,32 Mt)

Huomaa: Valtuutettu Nikon-huoltoedustaja voi tehdä päivitykset puolestasi.

Huomaa: kameran NVM Express -ohjaimen mukana tulevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi on saatavilla kohdassa “BSD License (NVM Express Driver)”.

Tuotteen kuvaus
Nimi Z 6II:n “C”-laiteohjelmaversio 1.61
Tuetut kamerat Z 6II
Tuetut kameran laiteohjelman versiot “C”-laiteohjelmaversiot 1.00–1.60
Tiedostonimi Z6_2_0161.bin
Tekijänoikeus Nikon Corporation
Kopiointi Ei sallittu
Kameran laiteohjelman päivittäminen
 1. Lataa seuraava laiteohjelmatiedosto tietokoneeseesi.
  Varmista, että tietokoneeseesi on ladattu laiteohjelmatiedosto.
  • Z6_2_0161.bin (kameran laiteohjelma)
 2. Kopioi “Z6_2_0161.bin” kortinlukijan avulla muistikortille, joka on alustettu kamerassa.
  Huomaa: Muista kopioida laiteohjelma muistikortin juurihakemistoon (ylinnä). Kamera ei tunnista uutta laiteohjelmaa, jos se on juurihakemiston alla olevassa kansiossa.
 3. Aseta muistikortti kameran ensisijaiseksi korttipaikaksi valittuun muistikorttipaikkaan ja kytke kamera päälle.
 4. Valitse [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO] ja noudata näytölle tulevia ohjeita viimeistelläksesi laiteohjelman päivityksen.
 5. Kun päivitys on valmis, kytke kamera pois päältä ja poista muistikortti.
 6. Varmista, että laiteohjelma on päivitetty uuteen versioon.

Huomaa: Valtuutettu Nikon-huoltoedustaja voi tehdä päivitykset puolestasi.

Huomaa: kameran NVM Express -ohjaimen mukana tulevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi on saatavilla kohdassa “BSD License (NVM Express Driver)”.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

 • Lataa

  F-Z6II-V161W.exe
  (N. 37.61 MB)

 • Lataa

  Z6_2_0161.bin
  (N. 46.62 MB)

PDF-tiedostoja voi katsella ilmaisella Adobe® Reader® -ohjelmistolla.
Lataa Adobe® Reader®.