Suomi

Vaikka laitteesi ei tue tätä latauspalvelua, sitä voidaan käyttää lataustietojen tarkastelemiseen. Latauslinkit voidaan lähettää sähköpostitse ladattaviksi tietokoneella.

Z 9 :n laiteohjelma

Valitse käyttöjärjestelmä.

 • Windows
 • Mac OS

Tämä laiteohjelmiston päivitysohjelma on tarkoitettu yllä mainitulle asiakkaan omistamalle tuotteelle (“kyseessä oleva tuote”), ja se toimitetaan vain, kun alla oleva sopimus hyväksytään. Kun valitset “Hyväksy” ja napsautat “Lataa”, sinun katsotaan hyväksyneen sopimuksen määräykset ja ehdot. Varmista ennen latauksen aloittamista, että ymmärrät sopimusehdot.

 • • Tämä palvelu sisältää ohjelmiston, jolla Z 9 -kameran ”C”-laiteohjelma päivitetään versioon 4.10. Käytä [ASETUSVALIKKO] kohtaa [Laiteohjelmaversio] kameran laiteohjelmaversion tarkistamiseen, ennen kuin jatkat. Tätä päivitystä ei tarvitse ladata, jos yllä mainittu laiteohjelma on jo asennettu.
 • • Tämä päivitys sisältää kaikki aiemmissa päivityksissä tehdyt muutokset.
 • • Lue alla olevat tiedot, ennen kuin jatkat.

Tämän päivityksen läpiviemiseen tarvittava aika

Tämä päivitys kestää noin 6 minuuttia. Edistymispalkki tulee näkyviin päivityksen alkaessa, mutta jos päivität 2.00:aa vanhempaa ”C”-laiteohjelmistoversiota, saatat huomata, että palkin ilmaantuminen kestää noin 2 minuuttia. Älä sammuta kameraa, ennen kuin laiteohjelmiston päivitys on valmis.

IPTC-esiasetukset

Tämä ”C”-laiteohjelmaversion 3.10 tai sitä aiemman päivittäminen poistaa IPTC-esiasetukset kamerasta. Tämä on tarkoituksellinen seuraus IPTC-esiasetusten parannuksista. Käyttäjien, jotka aikovat jatkaa olemassa olevien esiasetusten käyttöä, on kopioitava ne ennen päivityksen tekemistä muistikortille käyttämällä [ASETUSVALIKKO]-toimintoa [IPTC] > [Lataa/tallenna] > [Paikka 1] / [Paikka 2] > [Kopioi korttiin]. Tallennetut esiasetukset voidaan ladata muistikortilta käyttämällä toimintoa [IPTC] > [Lataa/tallenna] > [Paikka 1] / [Paikka 2] > [Kopioi kameraan] heti, kun päivitys on valmis.
Huomioitavaa on, ettei IPTC-esiasetusten lataaminen onnistu, jos valikkoasetukset tallennettiin muistikortille toiminnolla [Tallenna/lataa valikkoasetukset] > [Tallenna valikkoasetukset] kamerassa, jonka ”C”-laiteohjelmaversio on enintään 3.10, ja ladattiin kameraan toiminnolla [Tallenna/lataa valikkoasetukset] > [Lataa valikkoasetukset] tämän päivittämisen jälkeen. Muista kopioida ja ladata IPTC-esiasetukset yksitellen yllä kuvatulla tavalla.
Jos tämä päivitys tehdään kameraan, jossa on ”C”-laiteohjelmaversio 4.00 tai sitä uudempi, olemassa olevia IPTC-esiasetuksia voidaan käyttää päivittämisen jälkeen yllä mainittuja toimenpiteitä tekemättä.

”C”-laiteohjelmaversioiden 4.01 ja 4.10 erot
 • • Lisätty vaihtoehdot [Linnut] ja [Lentokoneet] valokuvaus- ja videotallennusvalikoiden kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset].
Edellisiin versioihin tehdyt muutokset
”C”-laiteohjelmaversioiden 4.00 ja 4.01 erot
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Harvoissa tapauksissa kamera saattoi lakata reagoimasta tai epäonnistui tallentamaan videota oikein, jos videotallennusta yritettiin valmiustila-ajastimen ajan kuluttua loppuun, minkä jälkeen ajastin aktivoitiin uudelleen VIDEOKUVAUSVALIKKO-kohdan [Kuvakoko/kuvataajuus] asetuksen oltua 1 920x1 080.
  • - Kameran säätimille annetut tehtävät [Valitse kuva-ala] ja [Vaihda FX/DX] poistuivat käytöstä, kun hidastutettu videovaihtoehto valittiin.
  • - Sarjavalokuvauksen ensimmäinen otos ei toisinaan pystynyt saavuttamaan sopivaa valkotasapainoa, kun valkotasapainon asetuksena oli [Automaattinen] tai [Automaattinen luonnonvalo].
  • - Jos kuvaamista jatkettiin silloin, kun [ON] valittiin kohtaan [VALOKUVAUSVALIKKO] > [Valokuvien välkynnänvähennys], valokuvan reaaliaikanäkymän näyttö häiriytyi osittain.
”C”-laiteohjelmaversioiden 3.10 ja 4.00 erot

Huomautus: seuraavien ohjelmistojen käyttäjien on päivitettävä uusimpiin versioihin.

 • • Camera Control Pro 2 -versio 2.36.0 tai uudempi, IPTC Preset Manager -versio 1.3.0 tai uudempi, NX Studio -versio 1.4.0 tai uudempi, NX MobileAir -versio 1.2 tai uudempi (Android-versio), NX Field -versio 1.4 tai uudempi

Huomautus: alla luetellut muutokset kohtiin ”Stillikuvaus”, ”Videotallennus”, ”Toisto”, ”Säätimet”, ”Näytöt” ja ”Verkko (myös NX Field)” on kuvailtu yksityiskohtaisesti Täydentävä laiteohjelmiston päivitysopas.

■ Stillikuvaus

 • • Lisätty vaihtoehto [Automaattikuvaus] valokuvausvalikkoon. Käyttäjät voivat valita kameralla tallentamisen kriteerit seuraavista vaihtoehdoista [Liike] (suunta, johon kohde liikkuu), [Etäisyys] (kohteen etäisyys kamerasta) ja [Kohteen havaitseminen] (riippumatta siitä, havaitaanko tietyntyyppinen kohde), jolloin kamera ottaa valokuvia automaattisesti havaitessaan valitut kriteerit täyttäviä kohteita. Huomaa, että [Etäisyys] on käytettävissä NIKKOR Z -objektiivien kanssa, eikä se välttämättä toimi odotetusti käytettäessä sitä muiden objektiivien kanssa.
 • • Aikaa, jonka verran kamera jatkaa ruutujen puskurointia ennen kuvauksen peruuttamista nopean ruutukaappauksen esikuvausvaiheessa, on pidennetty 30 sekunnista 300 sekuntiin.
 • • Lisätty vaihtoehto [Suuri] käytettävissä oleviin, valokuvausvalikon kohdan [Paikassa 2 olevan kortin käyttö] > [JPEG paikka 1 – JPEG paikka 2] kokovaihtoehtoihin.
 • • Lisätty uusia haarukointiporrastuksia käytettäväksi automaattisen haarukoinnin aikana silloin, kun [Valotuksen ja salaman haarukointi], [Valotuksen haarukointi] tai [Salaman haarukointi] on valittuna kohtaan [Autom. haarukoinnin asetus]. Tämä muutos koskee myös toimintoja [Ajastettu kuvaus] > [Asetukset] > [Valotuksen haarukointi] > [Väli].

■ Videotallennus

 • • Lisätty vaihtoehto [Automaattikuvaus] videotallennusvalikkoon. Käyttäjät voivat valita kameralla tallentamisen kriteerit seuraavista vaihtoehdoista [Liike] (suunta, johon kohde liikkuu), [Etäisyys] (kohteen etäisyys kamerasta) ja [Kohteen havaitseminen] (riippumatta siitä, havaitaanko tietyntyyppinen kohde), jolloin kamera tallentaa videon automaattisesti havaitessaan valitut kriteerit täyttäviä kohteita. Huomaa, että [Etäisyys] on käytettävissä NIKKOR Z -objektiivien kanssa, eikä se välttämättä toimi odotetusti käytettäessä sitä muiden objektiivien kanssa.
 • • Lisätty pienen ISO-herkkyyden vaihtoehdot kohtaan [ISO-herkkyysasetukset] > [ISO-herkkyys (tila M)] käytettäväksi N-Log-videotallennuksen aikana.
 • • Muutettu suuriresoluutioisen zoomauksen käytettävissä olevia nopeuksia.
 • • Lisätty hidastettu videotallennus.

■ Toisto

 • • Tehty muutoksia toisto ”i” -valikon toimintoihin [Valitse lataus tietokoneeseen]- ja [Valitse lataus (FTP)] ja lisätty vaihtoehdot [Valitse etusijalla ladattavaksi tietokoneeseen] ja [Valitse etusijalla ladattavaksi (FTP)].

■ Säätimet

 • • Lisätty tuki tehozoomiobjektiiveihin sisältyvälle tehozoomaukselle.
 • • Lisätty kohta [Valotuksen viivetila] [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon asennossa d6.
 • • Tehty lisäys mukautettuihin säätimiin ja tehtäviin, jotka ovat valittavissa seuraavien [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtien kautta. Myös uusia nollausvaihtoehtoja on lisätty.
  • - f2[Mukaut. säädöt (kuvaus)]
  • - f3[Mukaut. säädöt (toisto)]
  • - g2[Mukaut. säädöt]
  •    Niiden tehtävien joukossa, jotka voidaan valita mukautettujen asetusten f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] ja g2 [Mukaut. säädöt] kautta on nyt vaihtoehto [Vaihda silmää], jota voidaan käyttää tarkennuksen vaihtelemiseen kohteen vasemman ja oikean silmän välillä.
  •    Uutta mukautetun asetuksen f3 [Mukaut. säädöt (toisto)] tehtävää [Kuvanopeuden zoomausasento] > [Suosi tarkennuspistettä] voidaan käyttää toistozoomauksen aikaisen näytön keskittämiseksi kunkin kuvan aktiiviseen tarkennuspisteeseen selattaessa kuvia komentokiekkoa käyttämällä.
   Valitse [Suosi tarkennuspistettä] kohtaan f3 [Mukaut. säädöt (toisto)] > [Pääkomentokiekko] tai [Sivukomentokiekko] > [Kuvanopeuden zoomausasento]. (Päivitetty viimeksi 13. heinäkuuta 2023.)
 • • Päivityksiä tehty [ASETUSVALIKKO]-kohtaan [Ei-CPU-objektiivin tiedot].
 • • Lisätty IPTC-esiasetusten ”Category”-merkintöjen merkkirajoitusta.
 • • Kohta [Kameran äänet] järjesteltiin uudelleen paikkaan [ASETUSVALIKKO], ja samalla lisättiin uusia vaihtoehtoja, mukaan lukien sähköisen sulkimen uudet äänet ja äänenvoimakkuuden säätö.

■ Näytöt

 • • Lisätty tarkennusetäisyystiedot manuaalitarkennuksen aikana näkyvään tarkennusetäisyyden ilmaisimeen.
 • • [ASETUSVALIKKO]-kohtaan valittua vaihtoehtoa [Etsimen näytön koko] (aiemmin [Etsimen näytön koko (valok reaalia)]) sovelletaan nyt myös video- ja toistotiloissa.

■ Verkko (myös NX Field)

 • • Tehty muutoksia ja lisäyksiä [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys FTP-palvelimeen].
 • • Muutettu menetelmää, jota käytetään kameran synkronoituun laukaisuun liittyvässä konfiguroinnissa, jolloin luotavissa olevien ryhmien määrä on suurentunut kahteenkymmeneen, kun taas pääkamerasta ohjattavissa olevien kameroiden lukumäärä kussakin ryhmässä on suurentunut kuuteentoista.
 • • Lisätty vaihtoehto [Korvaa tekijänoikeustiedot] [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys toisiin kameroihin].

■ Sovelluksiin liittyvät muutokset

NX MobileAiriin liittyvät:
 • • kameran valokuvatilan aikainen reaaliaikanäkymän näyttö näyttää nyt NX MobileAirin tilan, ja
 • • [Tallenna/lataa valikkoasetukset] -toiminnolla muistikortille tallennetut kamera-asetukset voidaan nyt ladata älylaitteeseen tai kopioida älylaitteesta kameran muistikortille NX MobileAirin avulla.

■ Muut muutokset

 • • Parannettu nopeasti liikkuvien kohteiden [3D-seuranta]-toiminnon tarkkuutta, kun [Automaattinen], [Ihmiset], [Eläimet] tai [Kulkuneuvot] on valittuna kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] eikä valitun tyyppistä kohdetta havaita.
 • • Parannettu tummien vähäkontrastisten kohteiden tarkennustarkkuutta.
 • • Parannettu tarkennuksen lukitusta ja välkynnän tunnistusta hitaassa sarjakuvaustilassa.
 • • Tehty muita parannuksia automaattitarkennuksen toimintaan ja sen luotettavuuteen.
 • • Parannettu automaattisen valkotasapainon muotokuvauksen aikaista suorituskykyä.
 • • Korjattu ongelma, joka joskus johti etsimen tummenemiseen toiston aikana, kun [Automaattinen] valittiin kohtaan [Etsimen kirkkaus].
 • • Oikea valotus on nyt helpompi aikaansaada ensimmäisestä otoksesta ajastetun kuvauksen aikana käytettäessä jyrkkäsävyisyysasetuksia tai tähtien valo -näkymälle riittävän tummia asetuksia.
 • • Histogramminäyttö ei ole enää käytettävissä, kun tähtien valo -näkymä on käytössä.
 • • Videon pienen kapasiteetin varoitusta muutettiin niin, että se näkyy nyt valkoisena punaisella taustalla silloin, kun aikaa on jäljellä alle minuutti. Varoitus tulee nyt näkyviin myös silloin, kun tallennus ei ole käynnissä.
 • • Käyttäjillä on nyt täsmällisempi hallinta, kun he selaavat videoita toiston aikana edistymispalkin avulla.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Kamera saattoi toisinaan lakata reagoimasta, jos valmiustila-ajastin aktivoitiin uudelleen sen jälkeen kun [Etsin etusijalla (1)] tai [Etsin etusijalla (2)] oli valittuna kohtaan [Rajoita näytön tilan valintaa] ja nopea ruutukaappaus oli valittuna kohtaan [Kuvanottotapa].
  • - Kamera saattoi toisinaan lakata reagoimasta, jos Picture Control -parametreja muutettiin NEF (RAW) -käsittelyn aikana.
  • - Etsin ei harvoissa tapauksissa pystynyt näyttämään tarkennuspistettä oikein sarjavalokuvauksen aikana.
  • - Vaihtoehtoa [Kuvakoko] ei voitu säätää pitämällä QUAL-painiketta painettuna ja pyörittämällä sivukomentokiekkoa, jos DX-muotoinen objektiivi oli kiinnitettynä vaihtoehdon [ON] oltua valittuna kohtaan [Kuvakoon asetukset] > [Ota DX-kuvakoot käyttöön].
  • - SB-800-salamalaitteet saattoivat toisinaan lakata reagoimasta sen jälkeen kun kuvia otettiin salaman oltua pois käytöstä.
  • - [Vinjetoinnin korjaus] saattoi toisinaan epäonnistua säätämään vinjetointia oikein, kun jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] oli valittuna.
  • - Käyttäjät eivät voineet enää valita FX-kuva-alaa sen jälkeen kun he valitsivat DX-kuva-alan Camera Control Pro 2:ssa videon ruutunopeusvalinnan oltua 100p tai 120p.
  • - Tarkennusta voitiin edelleen säätää tarkennusrenkaalla, kun [Disable] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan [Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa], jos jokin muu vaihtoehto kuin [Epälineaarinen] oli valittuna [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon kohtaan [Tarkennusrenkaan kiertoalue].
  • - Akku saattoi tyhjentyä nopeammin kameran oltua pois päältä, jos [ON] oli valittuna [VERKKOVALIKKO]-kohtaan [Muodosta yhteys älylaitteeseen] > [Wi-Fi-yhteys], vaikka [OFF] olisi ollut valittuna sekä kohtaan [Bluetooth-yhteys] että kohtaan [Lataa sammutettuna].
  • - Saksan- ja koreankieliset valikot ja ohjeteksti sisälsivät kirjoitusvirheitä.
”C”-laiteohjelmaversioiden 3.01 ja 3.10 erot
 • • Lisätty tuki NIKKOR Z 85mm f/1.2 S -objektiiveille.
 • • Parannettu pienikontrastisten kohteiden sarjakuvauksen aikaisen tarkennuksen tarkkuutta silloin, kun kohdan [Tarkennusaluetila] valintana on [Leveä alue (S)], [Leveä alue (L)], [Leveä alue (C1)], [Leveä alue (C2)], [3D-seuranta] tai [Automaattinen alue].
 • • Parannettu sarjakuvauksen aikaista kuva kuvalta -katselun nopeutta käytettäessä lisävarusteena saatavia salamalaitteita.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - ”i”-toistovalikon kohta [Muokkaus] > [Rajaa] saattoi harvoissa tapauksissa luoda vääristyneitä kopioita tai estää halutun rajauksen valinnan.
  • - Kopioissa, jotka luotiin liittämällä suuri määrä kuvia toisiinsa ”i”-toistovalikon kohdassa [Muokkaus] > [Kirkastava], saattoi toisinaan ilmetä vihreää värisävyä.
  • - Kuvien luokittelu toiston zoomauksen aikana saattoi joissakin tapauksissa vioittaa näyttöä väliaikaisesti.
  • - Hyvin harvoissa tapauksissa kamera saattoi lakata reagoimasta.
”C”-laiteohjelmaversioiden 3.00 ja 3.01 erot
 • • MC-N10-kauko-ohjauskahvaa voi nyt käyttää kameran synkronoituun laukaisuun 10-napaiseen kauko-ohjausliitäntään liitetyissä kameroissa.
 • • Parannettu tarkennuksen seurantaa tarkennustilassa AF-C vaihtoehdon [Leveä alue (S)], [Leveä alue (L)], [Leveä alue (C1)] tai [Leveä alue (C2)] ollessa valittuna kohtaan [Tarkennusaluetila].
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Jos jokin muu vaihtoehto kuin [Ei kohteen havaitsemista] valittiin kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] vaihtoehdon [Leveä alue (S)], [Leveä alue (L)], [Leveä alue (C1)] tai [Leveä alue (C2)] oltua valittuna kohtaan [Tarkennusaluetila], automaattitarkennus saattoi toisinaan epäonnistua, kun kohteet havaittiin tarkennuspisteen ulkopuolella.
  • - Jos [Tarkennusaluetila], [Tarkennusaluetila + AF-ON], [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] asetettiin säätimen tehtäväksi käyttämällä mukautettua asetusta f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] niin, että [3D-seuranta] oli valittuna tallennettujen asetusten kohtaan [Tarkennusaluetila], kamera saattoi toisinaan epäonnistua toivotun kohteen tarkentamisessa tai seuraamisessa, kun automaattitarkennus aloitettiin painamalla valittua säädintä tarkennustilassa AF-C.
  • - Kun [Tarkennusaluetila], [Tarkennusaluetila + AF-ON], [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] asetettiin säätimen tehtäväksi käyttämällä mukautettua asetusta f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)], kamera saattoi harvinaisissa tapauksissa lopettaa reagoimisen, jos valittua säädintä painettiin välittömästi ennen kuvausta tai sen jälkeen samaan aikaan kun [Neulanpäätarkennus] tai [Pistetarkennus] oli valittuna kohtaan [Tarkennusaluetila].
  • - FTP-virheitä saattoi joskus ilmetä FTP-palvelinyhteyden muodostamisen aikana.
  • - Lataaminen tietyille FTP-palvelimille saattoi jatkua rajattomasti niin, ettei yhtään kuvaa ladattu.
  • - Kun lisäykset oli kerran tehty kohtaan [OMA VALIKKO] tai [VIIMEISIMMÄT ASETUKSET], mukautettua asetusta d14 [Laukaisun ajoituksen ilmaisin] ei voitu valita valikosta eikä poistaa paikasta [OMA VALIKKO] käyttämällä toimintoa [Poista kohteita].
”C”-laiteohjelmaversioiden 2.11 ja 3.00 erot

Huomautus: Alla luetellut muutokset kohdissa ”Valokuvaus”, ”Videotallennus”, ”Näytöt”, ”Toisto”, ”Säätimet” ja ”Verkko” on kuvailtu yksityiskohtaisesti oppaassa Supplementary Firmware Update Manual (Täydentävästä laiteohjelmiston päivitysoppaasta).

■ Valokuvaus

 • • Valokuvausvalikon kohta [Kuvakoko] on nyt nimeltään [Kuvakoon asetukset] sisältäen uusia vaihtoehtoja, jotka soveltuvat vain DX-kuva-alaa käyttämällä otettaviin kuviin.
 • • Lisätty [C60] suurnopeuksisessa ruutukaappauksessa käytettävissä oleviin kuvausnopeuksiin. [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon mukautettu asetus d4 on nyt nimeltään [Esikuvausasetukset].
 • • Lisätty [Suuritaajuuksinen välkynnänväh.] paikkaan [VALOKUVAUSVALIKKO].
 • • Lisätty [Tarkennussijainnin autom. palautus] paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Tarkennuksen siirtymä -kuvaus].

■ Videotallennus

 • • Lisätty [Suuritaajuuksinen välkynnänväh.] paikkaan [VIDEOKUVAUSVALIKKO].
 • • Lisätty [Suuren resoluution zoomaus] paikkaan [VIDEOKUVAUSVALIKKO].
 • • Lisätty [Nollaa kauko-ohjaimella] paikan [VIDEOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Aikakoodi].

■ Näytöt

 • • [Etsin etusijalla] -näyttötila on korvattu kohdilla [Etsin etusijalla (1)] ja [Etsin etusijalla (2)].
 • • Laajennettu näytön kirkkausvaihtoehtoja sekä kirkkaampien että tummempien asetusten sisällyttämiseksi niihin.
 • • Tehty seuraavat lisäykset [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty vaihtoehto [Kolmiulotteisen seurannan väri] mukautettuun asetukseen a11 [Tarkennuspisteen näyttö].
  • - Lisätty vaihtoehdot [Aina] ja [Vain silloin, kun salamaa ei käytetä] mukautettuun asetukseen d9 [Näyttötila (valok. reaaliaikanäk.)] > [Näytä asetusten vaikutus].

■ Toisto

 • • Toistovalikon kohta [Käännä pysty] on nyt nimeltään [Kuvien autom. kääntö]. Jos [ON] (päällä) on valittuna, näytössä ja etsimessä näkyvät toistonäytöt kääntyvät automaattisesti vastaamaan kameran asentoa.
 • • Nykyään toistonäyttö näyttää sellaisten kuvien värilämpötilan, jotka otetaan vaihtoehdon [Esiasetus käsin] ollessa valittuna kohtaan [Valkotasapaino].
 • • Vaihtoehtoja on nyt valittavissa sitä varten, kun kutakin jatkuvan kuvauksen kuvanottotavoilla otettavaa valokuvasarjaa käsitellään ryhmänä.
 • • Lisätty [Tiedoston tiedot] niihin vaihtoehtoihin, jotka ovat käytettävissä paikan [TOISTOVALIKKO] kohdassa [Toiston näyttöasetukset].

■ Säätimet

 • • Lisätty täyskokovaihtoehto paikan [ASETUSVALIKKO] kohtaan [Alusta muistikortti] käytettäväksi yhteensopivien CFexpress-muistikorttien kanssa.
 • • Tehty seuraavat lisäykset [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty vaihtoehto [Type A -aset. autom. palaut. viive] mukautettuun asetukseen d14 [Laukaisun ajoituksen ilmaisin].
  • - Lisätty vaihtoehto [Keskustapainotteinen alue] kohtiin, joita voidaan käyttää kuvausnäyttöjen mukauttamiseen käyttämällä mukautettuja asetuksia d18 [Mukautettu näytön kuvausnäyttö] ja d19 [Mukautettu etsimen kuvausnäyttö].
  • - Mukautetut asetukset f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)], f3 [Mukaut. säädöt (toisto)] ja g2 [Mukaut. säädöt] mahdollistavat nykyään pääsyn mukautettujen tehtävien ja säätimien laajempaan valikoimaan.

■ Verkko

 • • Nykyään yhteystila näkyy kuvausnäytössä silloin, kun kamera on liitettynä FTP-palvelimeen.
 • • Kamera tukee nykyään FTPS:ää.
 • • Lisätty kohta [ATOMOS AirGlu BT -asetukset] paikkaan [VERKKOVALIKKO].

■ Muut muutokset

 • • Parannettu automaattitarkennuksen tarkkuutta.
 • • Parannettu himmeässä valaistuksessa tapahtuvan automaattitarkennuksen tehoa pienentämällä vaadittavan vähimmäisvalaistuksen tasoa 0,5 EV:n verran.
 • • Vähennetty kohteen ja kameran välissä kulkevien kohteiden [3D-seuranta]-herkkyyttä.
 • • Parannettu tarkennuksen tehoa niitä tilanteita varten, joissa [Eläimet] valitaan kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] [3D-seuranta]-toiminnon aikana.
 • • Vähennetty kameran taipumusta tarkentaa taustaan kohteentunnistuksen aikana silloin, kun [Leveä alue (S/L/C1/C2)], [3D-seuranta] tai [Automaattinen alue] on valittuna.
 • • Tarkennuksen nousu huippuarvoon, elektroninen etäisyysmittaus ja tarkennusetäisyyden ilmaisin ovat nyt käytettävissä, kun tarkennusta säädetään objektiivin tarkennusrenkaalla, eikä pelkästään käsitarkennustilassa, vaan myös muissa tarkennustiloissa. Lisäksi tarkennusetäisyyden ilmaisimen näkymisen kestoa on säädetty.
 • • Suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys tulevat nyt näkyviin, jos valotusta säädetään reaaliaikanäkymän näytön ollessa lähennettynä.
 • • Parannettu käsitarkennuksen vastetta, joka toteutuu videotilassa ja valokuvauksen aikana äänettömän tilan ollessa valittuna.
 • • Synkronoidun laukaisun yhteystila näkyy nykyään kuvausnäytössä. Myös etäkameraluettelonäyttöön on tehty parannuksia, joita pääsee käyttämään paikan [VERKKOVALIKKO] kohdasta [Muodosta yhteys toisiin kameroihin] > [Etäkameraluettelo].
 • • [Português (PT)] on lisätty Kanadassa ja Yhdysvalloissa myytävien Z 9 -kameroiden kieliin, jotka ovat valittavissa paikan [ASETUSVALIKKO] kohdasta [Kieli] (Language).
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Jos (a) AF-S (kertatarkennus) valittiin tarkennustilaan ja jos (b) kohteentunnistusta tukeva tarkennusaluetila valittiin säätimellä, jonka tehtäväksi [Tarkennusaluetila + AF-ON] oli annettu mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] ja jos (c) jokin muu vaihtoehto kuin [Ei kohteen havaitsemista] valittiin paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset], kohteentunnistuksen aktivointi mukautussäädintä painamalla saattoi tuolloin joskus epäonnistua.
  • - Jos (a) 3D-seuranta valittiin tarkennusaluetilaan ja jos (b) jokin muu vaihtoehto kuin [Ei kohteen havaitsemista] valittiin paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] ja jos (c) kuvausasetusten, jotka palautettiin säätimellä, jonka tehtäväksi [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] oli annettu mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] valintojen oltua [3D-seuranta] kohdassa [Tarkennusaluetila] ja [Ei kohteen havaitsemista] kohdassa [AF-kohteen havaitsemisasetukset], kohteentunnistus saattoi tuolloin jatkua automaattitarkennuksen päälläolon aikana mukautussäätimen painamisen jälkeen.
  • - Jos (a) AF-C (jatkuva automaattitarkennus) valittiin tarkennusaluetilaan ja jos (b) jokin muu vaihtoehto kuin [3D-seuranta] valittiin tarkennusaluetilaan ja jos (c) jokin muu vaihtoehto kuin [Ei kohteen havaitsemista] valittiin paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] ja jos (d) kuvausasetusten, jotka palautettiin säätimellä, jonka tehtäväksi [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] oli annettu mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)], valintana oli [3D-seuranta] kohdassa [Tarkennusaluetila], kohteentunnistus saattoi tuolloin joskus jäädä suorittamatta odotetulla tavalla silloin, kun AF-ON (automaattitarkennus päällä) otettiin käyttöön mukautussäätimellä.
  • - Suljinajat 1/320 s – 1/640 s saattoivat tuottaa epätasaisen valotuksen koko rajaukseen kuvissa, jotka oli otettu SB‑800-salamalaitteilla automaattista nopeaa FP-täsmäystä käyttämällä.
  • - Eri mukautettujen asetusten muistipaikan valitseminen [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikosta sen jälkeen, kun jokin muu kuin oletusasetus valittiin paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Automaattinen haarukointi] > [Väli] saattoi palauttaa paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohdan [Automaattinen haarukointi] > [Väli] arvoksi 1.
  • - Kuvaustiedot saattavat harvoissa tapauksissa kadota etsimestä.
  • - Jos 8K-videota yritettiin tallentaa käyttämällä kameraan kiinnitettyä NIKKOR Z 14-30mm f/4S -objektiivia ja jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] valittiin paikan [VIDEOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Tärinänvaimennus], kameran reagoiminen saattoi toisinaan päättyä.
  • - Pienten tai pienkontrastisten kohteiden seuraaminen yksiväristä taustaa, kuten sinistä taivasta, vasten saattoi toisinaan saada tarkennusalueen siirtymään näytön yläosaan.
  • - Jos kuvanottotavaksi valittiin [C30] tai [C120] kun jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] valittiin paikan [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Aktiivinen D-Lighting], näytön tai etsimen kirkkaus saattoi tämän seurauksena muuttua.
  • - Kamera saattoi harvoissa tapauksissa epäonnistua 8K-videon tallentamisessa oikein.
  • - Videotilassa kamera saattoi epäonnistua aukon suurentamisessa (pienempi f/-luku) saavutettuaan ISO-herkkyyden ylärajan tiloissa P ja S, jos paikan [VIDEOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [ISO-herkkyysasetukset] > [Suurin herkkyys] valittu arvo oli alle [12 800].
 • • Lisätty tuki MC-N10-kauko-ohjauskahvoille.
”C”-laiteohjelmaversioiden 2.10 ja 2.11 erot
 • • Korjattu ongelma, jonka vuoksi kamera lakkasi hyvin harvinaisissa tilanteissa reagoimasta.
”C”-laiteohjelmaversioiden 2.00 ja 2.10 erot
 • • [Suuritaajuuksinen välkynnänväh.] on lisätty tehtäviin, jotka voidaan määritellä kameran säätimille mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)]. Katso lisätietoja Supplementary Firmware Update Manual (Täydentävästä laiteohjelmiston päivitysoppaasta).
 • • Automaattitarkennus pystyy nyt seuraamaan paremmin pieniä kohteita.
 • • Automaattitarkennus tuottaa nyt tarkempia tuloksia silmien-/kasvojentunnistuksen AF:n avulla tunnistetuista ihmismuotokuvakohteista silloin, kun [Jatkuva tarkennus] on valittuna kohtaan [Tarkennustila].
 • • Korjattu ongelma, jonka seurauksena kamera tarkensi taustaan silloin, kun [Pistetarkennus], [Dynaaminen tarkennus (S)] tai [Dynaaminen tarkennus (M)] oli valittuna kohtaan [Tarkennusaluetila] tai kun [Leveä alue (C1)] tai [Leveä alue (C2)] oli valittuna mukautetun tarkennusalueen koon oltua [1×1].
 • • Panoroinnin aikaisesta tärinänvaimennuksesta on nyt odotettavissa parempia tuloksia kuvissa, jotka on otettu niin, että kamera on suunnattuna ylös- tai alaspäin ja jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] on valittuna kohtaan [Tärinänvaimennus].
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Jos tiettyjä Z-bajonettiobjektiiveja käytettäessä mukautettuun asetukseen a1 [AF-C-tilan ensisij. valinta] valittiin vaihtoehto [Tarkennus] niin, että [Jatkuva tarkennus] oli valittuna kohtaan [Tarkennustila], sulkimen laukaisu saattoi poistua käytöstä silloinkin, kun kohde on tarkennettuna.
  • - [Aukon lukitus] -toimintoa ei voitu valita mukautettuun asetukseen f4 [Säätimien lukitus] tiloissa M ja A silloin, kun F-bajonettiobjektiivi oli kiinnitettynä.
  • - Tehtävän [Hae kuvaustoiminnot] määritteleminen mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] saattoi poistaa [Tallenna nykyiset asetukset] -toiminnon käytöstä silloin, kun himmenninrenkaalla ja virtaliittimillä varustettu F-bajonettiobjektiivi oli liitettynä.
  • - Autom. vääristymien korjausta ei aina sovellettu kuviin, jotka oli otettu silloin, kun [ON] oli valittuna kohtaan [Autom. vääristymien korjaus] paikassa [VALOKUVAUSVALIKKO].
  • - Kamera ei tunnistanut mukautettuja Picture Control -säätimiä, jotka oli tallennettu muistikortille käyttämällä Picture Control Utility 2:n Mac-versiota.
  • - Hae kuvaustoiminnot saattoi joskus aiheuttaa odottamattomia muutoksia valotukseen, jos:
   • ▸ ISO-herkkyys asetettiin kiinteään arvoon tilassa M,
   • ▸ jokin muu vaihtoehto kuin [Valotuksen säilytys pois] valittiin mukautettuun asetukseen b7 [Säilytä valotus aukon muuttuessa] ja
   • ▸ [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] määriteltiin säätimelle mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)] niin, ettei kummassakaan ollut valittuna vaihtoehtoa (tai vain tilaa M) kohtaan [Kuvaustila], eikä kohtien [Suljinaika], [Aukko] ja [ISO-herkkyysasetukset] vieressä ollut valintamerkkiä.
  • - Kun [Hae kuvaustoiminnot] tai [Hae kuvaustoiminnot (pito)] määriteltiin säätimelle mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)], kohteen tunnistus ei toiminut odotetusti, jos kohdan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] asetus palautettiin painamalla säädintä, joka poikkesi siitä vaihtoehdosta, joka oli parhaillaan valittuna kohtaan [AF-kohteen havaitsemisasetukset] paikassa [VALOKUVAUSVALIKKO].
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.11 ja 2.00 erot
 • Huomautus: alla luetellut muutokset kohdissa ”Valokuvaus”, ”Videotallennus”, ”Näytöt”, ”Toisto” ja ”Säätimet” on kuvattu yksityiskohtaisesti oppaassa Supplementary Firmware Update Manual (Täydentävästä laiteohjelmiston päivitysoppaasta).
 • Huomautus: jotkut mukautetut asetukset on numeroitu uudelleen valikoiden uusien vaihtoehtojen lisäämisen vuoksi.
 • Valokuvaus
 • • Lisätty [Leveä alue (C1)]- ja [Leveä alue (C2)] -AF-aluetilat.
 • • Valokuvatilan aikaisessa ohjauspaneelissa on nykyisin nähtävissä lisätietoja pitkistä valotusajoista, mukaan lukien kulunut aika ja jäljellä oleva aika.
 • • ”Laukaisua edeltävän sarjan” tallennus sisältyy nykyisin nopean ruutukaappauksen vaihtoehtoihin.
 • • Muutettu tapaa, jolla värilämpötila valintaan silloin, kun [Valitse värilämpötila] on valittuna valkotasapainolle.
 • • Muutettu sen alueen kokoa, jota kamera käyttää arvojen mittaamiseen kohdassa valkotasapainon [Esiasetus käsin].
 • Videotallennus
 • • Lisätty [Leveä alue (C1)]- ja [Leveä alue (C2)] -AF-aluetilat.
 • • Muutettu tapaa, jolla värilämpötila valintaan silloin, kun [Valitse värilämpötila] on valittuna valkotasapainolle.
 • • Muutettu sen alueen kokoa, jota kamera käyttää arvojen mittaamiseen kohdassa valkotasapainon [Esiasetus käsin].
 • • Lisätty näytön zoomaussuhteet 50 % ja 200 % videotallennuksen aikana käytettäviksi.
 • • Nykyisin videotilan aikaisessa ohjauspaneelissa näkyy kulloinenkin kuvakoko ja kuvataajuus.
 • • Tehty seuraavat lisäykset [VIDEOKUVAUSVALIKKOON]:
  • - Lisätty RAW-videotallennusvaihtoehdot [N-RAW 12-bittinen (NEV)] ja [ProRes RAW HQ 12-bittinen (MOV)] kohtaan [Videotiedoston tyyppi].
  • - Lisätty [Laaja ylinäytteistysalue].
 • • Tehty seuraavat lisäykset [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty vaihtoehto [Näytä videon tiedot] mukautettuun asetukseen g1, [Mukauta i-valikkoa].
  • - Lisätty vaihtoehto [Nopea AF-ON] mukautettuun asetukseen g2, [Mukaut. säädöt].
  • - Lisätty [ISO-hienosäätö (tila M)] kohtaan g8.
  • - Lisätty [Laaja suljinaika-alue (tila M)] kohtaan g9.
  • - Lisätty [Kirkkauden tietonäyttö] kohtaan g14.
  • - Lisätty [Punainen kehys kuvattaessa] kohtaan g17.
 • • Tehty seuraava lisäys [ASETUSVALIKKO]:
  • - Lisätty vaihtoehto [1080i (lomitettu)] kohtaan [HDMI] > [Lähdön tarkkuus].
 • Näytöt
 • • Muutoksia tehty [Vain etsin]- ja [Etsin etusijalla] -näyttötiloihin.
 • • Lisätty laukaisun ajoituksen ilmaisimet nopeaan ruutukaappaukseen.
 • • Tehty seuraava lisäys [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty [Kuvaa/s suuri etsimen näytössä] kohtaan d20.
 • • Tehty seuraavat lisäykset [ASETUSVALIKKO]:
  • - Lisätty vaihtoehdot [Lo 1] ja [Lo 2] kohtaan [Etsimen kirkkaus] > [Käsisäätö].
  • - Lisätty [Automaattinen lämpötilarajoitus].
 • Toisto
 • • Lisätty vaihtoehto [Yhdistä liikkuneet] toiston ”i”-valikon kohtaan [Muokkaus].
 • • Lisätty [Tallenna peräkkäiset kuvat] ”i”-valikon vaihtoehtoihin, jotka ovat käytettävissä silloin, kun videotoisto on keskeytetty.
 • • Käyttäjät voivat nyt ohittaa kaikki muut paitsi kunkin sarjan ensimmäinen kuvan selatessaan kuvia täyskuvatoistossa.
 • Säätimet
 • • Tehty seuraavat lisäykset [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikkoon:
  • - Lisätty [Tarkennuspisteen valintanopeus] kohtaan a14.
  • - Lisätty vaihtoehto [Hae kuvaustoiminnot (pito)] mukautettuun asetukseen f2, [Mukaut. säädöt (kuvaus)].
  • - Säädinluetteloon on lisätty säätimiä, joille voidaan antaa mukautettuja tehtäviä käyttämällä mukautettuja asetuksia f2 ([Mukaut. säädöt (kuvaus)] ja g2 ([Mukaut. säädöt]). Lisäksi annettavissa oleviin tehtäviin on lisätty vaihtoehdot [Tallenna tarkennussijainti] ja [Hae tarkennussijainti].
  • - Lisätty [Vaihda tarkennus- ja ohj.renk. toim.] kohtaan f11. (Toiminto on käytettävissä 20. huhtikuuta 2022 alkaen ja vain NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S -objektiiveissa.)
  • - Lisätty [Sivuvalitsimen keskusta ensin] kohtaan f13.
 • • Tehty seuraava lisäys [ASETUSVALIKKO]:
  • - Asetukset, jotka tallennetaan ja ladataan toiminnolla [Tallenna/lataa valikkoasetukset], sisältävät nyt toistovalikon vaihtoehdot [Poista kuvat molemm. paikoista] ja [Suodatetun toiston kriteerit].
 • Muut muutokset
 • • Lisätty tuki NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S -objektiiveille.
 • • Koot, jotka ovat käytettävissä silloin, kun kuvia ladataan SnapBridge-sovellusversiolla 2.9.0 tai uudemmalla, sisältävät nyt vaihtoehdon [8 megapixels (4K)] (8 megapikseliä (4K)) olemassa olevien [Original format] (alkuperäinen formaatti) ja [2 megapixels] (2 megapikseliä) lisäksi.
 • • ”i”-valikon korostetut vaihtoehdot voidaan nyt valita käyttämällä joko sivuvalitsimen tai pystykuvauksen monivalitsimen keskustaa.
 • • Säätimiä, joiden tehtäväksi [Hae kuvaustoiminnot] on annettu mukautetulla asetuksella f2 [Mukaut. säädöt (kuvaus)], voidaan nyt käyttää tässä tehtävässä kameran ollessa liitettynä USB:n kautta laitteeseen, joka käyttää NX Tetherin tai NX MobileAirin kaltaisia sovelluksia.
 • • Automaattitarkennukseen on tehty muutoksia luotettavuuden, tarkennuksen seurannan ja hämärässä olevan kohteen tunnistuksen parantamiseksi.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Vaakasuoria viivoja saattoi harvoissa tapauksissa ilmaantua tiloissa P ja A otettuihin kuviin.
  • - Aukon pysäyttäminen alle f/5.6:een niin, että [AF-C] oli valittuna tarkennustilaksi ja [Tarkennus] oli valittuna kohtaan [AF-C-tilan ensisij. valinta] saattoi joskus poistaa sulkimen laukaisun käytöstä nopea ruutukaappaus -tilassa.
  • - Hidastetut kohteet eivät välttämättä aina olleet tarkentuneet kuvissa, jotka otettiin tarkennustilassa [AF-C] aukon oltua suurempi kuin f/2.8.
  • - Vaihtoehdon [ON] valitseminen kohtaan [Valotuksen tasoitus] ajastetun kuvauksen aikana ja ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin oltua kiinnitettynä saattoi aiheuttaa asteittain kauttaaltaan pahenevan ylivalottumisen kussakin kuvasarjassa.
  • - Yhteydenmuodostusyritykset macOS:aa käyttämällä konfiguroituihin SFTP-palvelimiin saattoivat epäonnistua, ellei kotikansiota valittu kohteeksi.
  • - Kun käyttäjät vaihtoivat yhdestä mukautettujen asetusten muistipaikassa olevasta kokoelmasta toiseen, jossa säilytetään mukautetun asetuksen a9 [Tarkennustilan rajoitukset] eri asetusta, toiseen kokoelmaan tallennettua tarkennustila-asetusta ei palautettu. Sen sijaan ensimmäisen kokoelman asetus pysyi voimassa, eikä sitä voitu muuttaa.
  • - Kamera lopetti joskus reagoimisen, jos kuva otettiin niin, että [Päällä/ON] oli valittuna sekä [TOISTOVALIKKO] kohtaan [Kuvan tarkastelu] että [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Valokuvien välkynnänvähennys].
  • - Joissakin kielissä viestit saattoivat joskus ylittää näytön rajat.
  • - Sovellukset, kuten NX Tether ja SnapBridge, saattoivat näyttää virheellisiä suurimman aukon arvoja tietyissä objektiiveissa etävalokuvauksen aikana.
  • - Valmiustila-ajastin saattaa joissakin harvoissa tapauksissa jäädä aktivoimatta uudelleen, jos laukaisinta painettiin pian ajastimen umpeutumisen jälkeen.
  • - Seuraavat ongelmat saattoivat ilmaantua tilassa M, jos jokin muu vaihtoehto kuin [Valotuksen säilytys pois] valittiin mukautettuun asetukseen b7 ([Säilytä valotus aukon muuttuessa]) [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikossa silloin, kun [OFF] valittiin valokuvausvalikon kohtaan [ISO-herkkyysasetukset] > [Autom. ISO-herkkyyssäätö]:
   • ▸ Vaihtoehdon [ISO-herkkyys] valitseminen mukautettuun asetukseen b7 ([Säilytä valotus aukon muuttuessa]) muutti kameran vähemmän reaktiiviseksi, kun ISO-herkkyyttä säädettiin käyttämällä ISO-painiketta ja komentokiekkoja. Kamera saattoi myös näyttää ISO-herkkyyksiä, jotka olivat pienempiä kuin pienin käytettävissä oleva arvo (näissä olosuhteissa pienin käytettävissä oleva arvo olisi ISO 64).
   • ▸ Vaihtoehdon [Suljinaika] valitseminen mukautettuun asetukseen b7 ([Säilytä valotus aukon muuttuessa]) muutti kameran vähemmän reaktiiviseksi, kun suljinaikaa säädettiin käyttämällä ISO-painiketta ja komentokiekkoja.
  • - Muistikortin poistaminen ja vaihtaminen sen jälkeen kun valkotasapaino kopioitiin olemassa olevasta valokuvasta käyttämällä [VALOKUVAUSVALIKON] tai [VIDEOKUVAUSVALIKON] kohtaa [Valkotasapaino] > [Esiasetus käsin] saattoi johtaa valittuun esiasetukseen liittyvän kuvan näkymiseen tyhjänä mustana kuvana.
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.10 ja 1.11 erot
 • • Korjattu ongelma, joka esti kameraa tarkentamasta tunnistettuihin kohteisiin videotallennuksen aikana ja kaikkien seuraavien [VIDEOKUVAUSVALIKKO] vaihtoehtojen oltua valittuna:
  • - [Kuva-ala] > [Valitse kuva-ala]: [DX]
  • - [Tarkennusaluetila]: joko [Leveä alue (S)], [Leveä alue (L)], [Kohteen seuranta] tai [Automaattinen alue]
  • - [AF-kohteen havaitsemisasetukset] > [Kohteen havaitseminen]: mikä tahansa muu vaihtoehto kuin [Ei kohteen havaitsemista]
 • • Korjattu [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon ryhmän a ([Tarkennus]) joidenkin kohtien jonkinkielisten nimien kirjoitusvirheet.
 • • Korjattu ongelma, jonka vuoksi vaakasuoria raitoja saattoi harvoissa tapauksissa ilmestyä ympyrän muotoon sellaisten kuvien keskelle, jotka oli otettu Z TELEJATKEEN TC-1.4x tai Z TELEJATKEEN TC-2.0x oltua kiinnitettynä NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S -objektiiviin ja jonkin muun vaihtoehdon kuin [Pois] oltua valittuna [VALOKUVAUSVALIKKO] kohtaan [Vinjetoinnin korjaus].
 • • Lisätty tuki NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S -objektiiveille (alkaen ”C”-laiteohjelmistoversiosta 1.10).
 • • Korjattu seuraavat ongelmat (”C”-laiteohjelmistoversiosta 1.10 alkaen):
  • - Sellaisten valikkokohtien käyttö, joiden vaihtoehtoja ovat vain [ON] ja [OFF], saattoi joskus vioittaa valikkonäyttöä silloin, kun [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon mukautettua asetusta a14 ([Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa]) tukeva objektiivi oli kiinnitettynä.
  • - HLG- tai N-Login värien säädöt eivät toteutuneet oikein etsimen näytössä silloin, kun mukautetulle asetukselle g8 ([Näkymäapu]) valittiin [ON] [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikosta.
“C”-laiteohjelmaversioiden 1.00 ja 1.10 erot
 • • Lisätty tuki NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S -objektiiveille.
 • • Lisätty sarjan pituutta kaksimuotoisille (NEF/RAW + JPEG tai JPEG + JPEG) kuville, jotka on otettu nopean kuvanottotavan nopeudella 20 kuvaa/s.
  • ”C”-laiteohjelmaversio 1.00:
   • - NEF/RAW (suuri tehokkuus★) + JPEG, perus (suuri): noin 3 sekuntia *
   • - JPEG paikka 1 – JPEG paikka 2 (paikka 1: JPEG, hieno (suuri); paikka 2: JPEG, perus (pieni)): noin 3 sekuntia *
  • ”C”-laiteohjelmaversio 1.10:
   • - NEF/RAW (suuri tehokkuus★) + JPEG, perus (suuri): noin 8 sekuntia *
   • - JPEG paikka 1 – JPEG paikka 2 (paikka 1: JPEG, hieno (suuri); paikka 2: JPEG, perus (pieni)): noin 8 sekuntia *

  * Ennen kuva kuvalta -katselun hidastumista otettavissa olevan sarjakuvauksen pituus. Luvut ovat viitearvoja, jotka on saatu yrityksen sisäisissä mittauksissa NIKKOR Z 50mm f/1.8 S -objektiivia ja ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress -muistikorttia käyttämällä. Sarjakuvauksen pituus lyhenee joissain tilanteissa, myös silloin kun:

  • - [Varmuuskopiointi] on valittu kohtaan [Paikassa 2 olevan kortin käyttö] tai
  • - [ON] on valittu kohtaan [Autom. vääristymien korjaus].
 • • Myös vaihtoehtoja, jotka on korostettu [Suodatetun toiston kriteerit] -luettelon kohdassa [TOISTOVALIKKO], voidaan nyt valita ja niiden valinta poistaa painamalla monivalitsinta oikealle.
 • • Korjattu ongelma, joka esti lisävarusteena saatavia SB-5000-salamalaitteita synkronoitumasta sulkimen kanssa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyivät:
  • - Salamatäsmäysnopeutta lyhyempi suljinaika oli valittuna kohdassa [1/200 s (automaattinen FP)] tai [1/250 s (automaattinen FP)] oli valittuna mukautetussa asetuksessa e1 [Salamatäsmäysnopeus] valikossa [MUKAUTETUT ASETUKSET].
  • - SB-5000-laitetta ohjattiin radio-ohjattavalla AWL:llä käyttäen lisävarusteena saatavaa WR-R10- tai WR-R11a-langatonta kauko-ohjainta, joka oli kiinnitettynä kameraan.
  • - Salamalaite ei ollut kiinnitettynä kameran varusteluistiin.
 • • Korjattu seuraavat ongelmat:
  • - Sellaisten valikkokohtien käyttö, joiden vaihtoehtoja ovat vain [ON] ja [OFF], saattoi joskus vioittaa valikkonäyttöä silloin, kun [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon mukautettua asetusta a14 ([Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa]) tukeva objektiivi oli kiinnitettynä.
  • - HLG- tai N-Login värien säädöt eivät toteutuneet oikein etsimen näytössä silloin, kun mukautetulle asetukselle g8 ([Näkymäapu]) valittiin [ON] [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikosta.
Kameran laiteohjelmaversion tarkistaminen
 1. Kytke kamera päälle.
 2. Paina kameran MENU-painiketta ja näytä kameran laiteohjelmaversio valitsemalla [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO].
 3. Tarkista kameran laiteohjelmaversio.
 4. Kytke kamera pois päältä.
Tuotteen kuvaus
Nimi Z 9:n ”C”-laiteohjelmaversio 4.10
Tuetut kamerat Z 9
Tuetut kameran laiteohjelman versiot “C”-laiteohjelmaversiot 1.00–4.01
Tiedostonimi F-Z9-V410W.exe
Järjestelmävaatimukset
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Huomautus: kortinlukija ja tietokone tarvitaan.
Tekijänoikeus Nikon Corporation
Pakkaustyyppi Itsepurkautuva
Kopiointi Ei sallittu
Kameran laiteohjelman päivittäminen
 1. Luo tietokoneen kiintolevylle kansio ja nimeä se haluamallasi tavalla.
 2. Lataa F-Z9-V410W.exe vaiheessa 1 luotuun kansioon.
 3. Suorita F-Z9-V410W.exe purkaaksesi seuraavan tiedoston kansioon, jonka nimi on ”Z9Update”:
  • Z_9_0410.bin (kameran laiteohjelma)
 4. Kopioi ”Z_9_0410.bin” kortinlukijan avulla muistikortille, joka on alustettu kamerassa.
  Huomaa: Muista kopioida laiteohjelma muistikortin juurihakemistoon (ylinnä). Kamera ei tunnista uutta laiteohjelmaa, jos se on juurihakemiston alla olevassa kansiossa.
 5. Aseta muistikortti kameran paikkaan 1 ja laita kamera päälle.
 6. Valitse [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO] ja noudata näytölle tulevia ohjeita viimeistelläksesi laiteohjelman päivityksen.
 7. Kun päivitys on valmis, kytke kamera pois päältä ja poista muistikortti.
 8. Varmista, että laiteohjelma on päivitetty uuteen versioon.

Huomaa: Saat yksityiskohtaiset ohjeet tai tietoja päivityksen viimeistelyyn tarvittavasta laitteistosta lataamalla seuraavan pdf-tiedoston:
Z-series_FirmUp_Win_Fi.pdf (PDF) (0,32 Mt)

Huomaa: Valtuutettu Nikon-huoltoedustaja voi tehdä päivitykset puolestasi.

Huomaa: Kameran NVM Express -ohjaimen mukana tulevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi on saatavilla kohdassa ”BSD License (NVM Express Driver)”.

Tuotteen kuvaus
Nimi Z 9:n ”C”-laiteohjelmaversio 4.10
Tuetut kamerat Z 9
Tuetut kameran laiteohjelman versiot “C”-laiteohjelmaversiot 1.00–4.01
Tiedostonimi Z_9_0410.bin
Tekijänoikeus Nikon Corporation
Kopiointi Ei sallittu
Kameran laiteohjelman päivittäminen
 1. Lataa seuraava laiteohjelmatiedosto tietokoneeseesi.
  Varmista, että tietokoneeseesi on ladattu laiteohjelmatiedosto.
  • Z_9_0410.bin (kameran laiteohjelma)
 2. Kopioi ”Z_9_0410.bin” kortinlukijan avulla muistikortille, joka on alustettu kamerassa.
  Huomaa: Muista kopioida laiteohjelma muistikortin juurihakemistoon (ylinnä). Kamera ei tunnista uutta laiteohjelmaa, jos se on juurihakemiston alla olevassa kansiossa.
 3. Aseta muistikortti kameran paikkaan 1 ja laita kamera päälle.
 4. Valitse [Laiteohjelmaversio] kohdassa [ASETUSVALIKKO] ja noudata näytölle tulevia ohjeita viimeistelläksesi laiteohjelman päivityksen.
 5. Kun päivitys on valmis, kytke kamera pois päältä ja poista muistikortti.
 6. Varmista, että laiteohjelma on päivitetty uuteen versioon.

Huomaa: Valtuutettu Nikon-huoltoedustaja voi tehdä päivitykset puolestasi.

Huomaa: Kameran NVM Express -ohjaimen mukana tulevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi on saatavilla kohdassa ”BSD License (NVM Express Driver)”.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

 • Lataa

  F-Z9-V410W.exe
  (N. 72.00 MB)

 • Lataa

  Z_9_0410.bin
  (N. 93.01 MB)

PDF-tiedostoja voi katsella ilmaisella Adobe® Reader® -ohjelmistolla.
Lataa Adobe® Reader®.