Eesti

Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks. Allalaadimiste linke saab saata e-postiga arvutis allalaadimiseks.

D6 püsivara

Valige oma operatsioonisüsteem.

 • Windows
 • Mac OS

Antud tarkvara uuendusprogramm on ette nähtud kliendi omanduses oleva ülalpool loetletud toote („mõjutatava toote”) jaoks ning selle kasutamine on lubatud ainult nõustumisel alltoodud lepinguga. Valides „Nõustun” ja klõpsates „Allalaadimine”, olete loetud nõustunuks antud lepingu tingimustega. Veenduge enne allalaadimist kindlasti, et olete lepingu tingimustest aru saanud.

 • • See teenus varustab tarkvaraga kaamera D6 püsivara „C” uuendamiseks versioonini 1.10. Enne jätkamist valige Firmware version (Püsivara versioon) kaamera menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja kontrollige kaamera püsivara versiooni. Kui ülaltoodud püsivara on juba installitud, ei ole teil vaja seda uuendust alla laadida ega installida.
 • • Lugege enne jätkamist läbi alljärgnev teave.
TÄHTIS: Enable (Lubada) valikul suvandis Network (Võrk) > Network connection (Võrguühendus) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ei ole püsivara uuendused võimalikud. Enne jätkamist valige Disable (Blokeerida) suvandis Network connection (Võrguühendus).
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.00 kuni 1.10 suhtes
 • • Kasutajad saavad nüüd valida riba (2,4 või 5 GHz) hosti SSID jaoks juhtmevabade võrkudega ühendamisel kaamerale kinnitatud juhtmevaba saatja WT-6 kaudu. See riba on loetletud ühenduse viisardi Connection Wizard võrguvaliku dialoogis ja ühendusejärgselt Wired LAN/WT (Juhtmega LAN/WT) kuval.
 • • Parendatud on automaatset teravustamist pildiotsijaga pildistamiseks.
 • • Fookuspunkti valik töötab nüüd sujuvalt ka siis, kui kasutaja mitmik- või alamvalijal järsult suuniseid vahetab.
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Automaatne teravustamine andis mõnikord ettearvamatuid tulemusi kasutamisel koos mõningate AF-S objektiividega suurima avaga üle f/2,8.
  • - Etherneti-ühenduse loomisel jäi võrgunäidik vilkumise asemel põlema.
  • - Juhtmevaba saatjat WT-6 ei saanud kasutada ühinemiseks tühikut, semikoolonit („;”), ampersandi („&”) või kurakriipsu („\”) sisaldava SSID-iga juhtmevabade võrkudega.
  • +0- valikul kohandatud sättes f9 (Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) pöördusid üle- ja alasärituse näidikud vastupidiseks.
  • - Säriaja, ava või ISO-tundlikkuse reguleerimisel põhi- või alamkäsuvaliku nupuga toimus säritusnäidikute värskendamine aeglaselt.
  • - Kui Focus point and AF-area mode (Fookuspunkt ja automaatse teravustamise ala režiim) valikul kohandatud sättes a5 (Store points by orientation (Punktide salvestamine orientatsiooni järgi)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) aegus ooterežiimi taimer portree (püsti) asendis kaamera korral ning kaamera pöörati seejärel enne ooterežiimi taimeri taasaktiveerimist maastiku (laia) asendisse, ei taastanud kaamera eelnevalt maastikuasendi jaoks valitud automaatse teravustamise ala režiimi, vaid lülitus selle asemel portreeasendis kaamera jaoks valitud automaatse teravustamise ala režiimi.
  • - Alljärgnevat ei värskendatud pärast piltide kustutamist koheselt tegeliku järelejäänud särituste arvu näitamiseks:
   • • ülemisel juhtpaneelil näidatav järelejäänud särituste arv väljalülitatud kaamera korral ja
   • • kaadrite arvu kuva tagumisel juhtpaneelil Frame count (Kaadrite arv) valikul kohandatud sättes d12 (Rear control panel (Tagumine juhtpaneel)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ).
  • - Valikut AF fine-tuning options (Automaatse teravustamise peenhäälestuse suvandid) sai kasutada ainult ühe AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1,4 FL ED VR objektiivide peenhäälestuse väärtuste komplekti salvestamiseks: kasutajad võisid salvestada kas väärtused kasutamiseks koos sisseehitatud telekonverteriga või väärtused kasutamiseks ilma selleta, kuid mitte mõlemaid.
Kaamera püsivara versiooni vaatamine
 1. Lülitage kaamera sisse.
 2. Kaamera püsivara versiooni kuvamiseks vajutage kaamera MENU nuppu ja valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ).
 3. Kontrollige kaamera püsivara versiooni.
 4. Lülitage kaamera välja.
Toote kirjeldus
Nimetus D6 püsivara „C” versioon 1.10
Toetatavad kaamerad D6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid „C” püsivara versioon 1.00
Faili nimi F-D6-V110W.exe
Süsteemsed nõuded
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Märkus. Vajalikud on arvuti ja kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Looge arvuti kõvakettal soovitud nimega kaust.
 2. Laadige alla F-D6-V110W.exe sammus 1 loodud kausta.
 3. Käivitage F-D6-V110W.exe järgmise faili lahtipakkimiseks kausta nimega „D6Update”:
  • D6__0110.bin (kaamera püsivara)
 4. Kopeerige „D6__0110.bin” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 5. Sisestage mälukaart kaamera pilusse 1 ja lülitage kaamera sisse.
 6. Valige Network (Võrk) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja veenduge, et suvandis Network connection (Võrguühendus) on valitud Disable (Blokeerida).
 7. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 8. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 9. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: täpsemate juhiste või teabe saamiseks uuendamiseks vajalike seadmete kohta laadige alla järgmine pdf-fail:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Märkus: uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Toote kirjeldus
Nimetus D6 püsivara „C” versioon 1.10
Toetatavad kaamerad D6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid „C” püsivara versioon 1.00
Faili nimi F-D6-V110M.dmg
Süsteemsed nõuded
 • macOS Catalina versioon 10.15
 • macOS Mojave versioon 10.14
 • macOS High Sierra versioon 10.13
 • macOS Sierra versioon 10.12
Märkus. Vajalikud on arvuti ja kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Laadige alla F-D6-V110M.dmg.
 2. Topeltklõpsake ikooni F-D6-V110M.dmg ketta klooni paigaldamiseks, mis sisaldab kausta nimega „D6Update” ja see omakorda järgmist faili:
  • D6__0110.bin (kaamera püsivara)
 3. Kopeerige „D6__0110.bin” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 4. Sisestage mälukaart kaamera pilusse 1 ja lülitage kaamera sisse.
 5. Valige Network (Võrk) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja veenduge, et suvandis Network connection (Võrguühendus) on valitud Disable (Blokeerida).
 6. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 7. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 8. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus. Täpsemate juhiste või teabe saamiseks uuendamiseks vajalike seadmete kohta laadige alla järgmine pdf-fail:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Märkus. Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Lõppkasutaja litsentsileping (End User License Agreement)

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.