Eesti

Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks. Allalaadimiste linke saab saata e-postiga teistel seadmetel allalaadimiseks.

COOLPIX W100 püsivara

Valige oma operatsioonisüsteem.

 • Windows
 • Mac OS

Antud tarkvara uuendusprogramm on ette nähtud kliendi omanduses oleva ülalpool loetletud toote („mõjutatava toote”) jaoks ning selle kasutamine on lubatud ainult nõustumisel alltoodud lepinguga. Valides „Nõustun” ja klõpsates „Allalaadimine”, olete loetud nõustunuks antud lepingu tingimustega. Veenduge enne allalaadimist kindlasti, et olete lepingu tingimustest aru saanud.

 • • See teenus varustab tarkvaraga, mida saab kasutada COOLPIX W100 kaamerate püsivara uuendamiseks versioonini 1.6. Enne jätkamist valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs Camera settings (Kaamera sätted) ja kontrollige kaamera püsivara versiooni. Kui ülaltoodud püsivara on juba installitud, ei ole teil vaja seda uuendust alla laadida ega installida.
 • • See uuendus sisaldab kõiki eelmistes uuendustes tehtud muudatusi.
 • • Lugege enne jätkamist läbi alljärgnev teave.

Oluline

Kaamera sisemällu salvestatud pildid kustutatakse püsivara uuendamisel. Enne püsivara uuendamist varundage kindlasti kaamera sisemälus salvestatud pildid. Juhiseid piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Muudatused püsivara versioonide 1.5 kuni 1.6 suhtes
 • • Kõrvaldatud on järgmine probleem:
  • - Kui kasutajad üritasid siduda kaamerat nutiseadmega kasutades SnapBridge-rakendust süsteemis iOS 13, sidumine ebaõnnestus ja kuvati sellekohane sõnum.
Muudatused eelmiste versioonide suhtes
Muudatused püsivara versioonide 1.4 kuni 1.5 suhtes
 • • Parandatud on sidumist seganud või ebakindlaid ühendusi põhjustanud probleem kaamera kasutamisel koos SnapBridge-rakenduse Androidi versiooniga.
Muudatused püsivara versioonide 1.3 kuni 1.4 suhtes
 • • Kõrvaldatud on aku kiiret tühjenemist põhjustada võinud probleem kaamera kasutamata jätmisel pärast täielikku laadimist kaasasoleva vahelduvvooluvõrgust laadimise adapteri ja USB-kaabli abil.
Muudatused püsivara versioonide 1.2 kuni 1.3 suhtes
 • • Kõrvaldatud on ebakindlaid ühendusi põhjustanud probleem kaamera ja rakenduse SnapBridge iOS versiooni 10.2 vahel.
 • • Parendatud on fotode ja videote edastamise töökindlus SnapBridge-rakenduse abil.
Muudatused püsivara versioonide 1.1 kuni 1.2 suhtes
 • • Kõrvaldatud on probleem, mis harvadel juhtudel takistas kaamera sisselülitamist ning suurendas aku tühjenemist Disable (Keelata) valikul suvandis Bluetooth > Connection (Ühendus) ja On (Sees) valikul suvandis Airplane mode (Lennukirežiim) menüüs Camera settings (Kaamera sätted) > Network menu (Võrgumenüü).
Muudatused püsivara versioonide 1.0 kuni 1.1 suhtes
 • • Kaamera toetab nüüd SnapBridge iOS-versiooni.
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid:
  • - SnapBridge’i korduval kasutamisel originaalsuuruses kaugfotode pildistamiseks võis kaugpildistamine mõnikord lõppeda ning kaamera kuvada vaate läbi objektiivi.
  • - Nutitelefoni või tahvelarvutiga seotud kaamera korral ei salvestatud kõiki valikuga Shoot at intervals (Intervallidega pildistamine) tehtud fotosid samasse kausta.
  • - Kaamera hangus mõnikord video taasesitusel kiire edasikerimise peatamisel vahetult enne viimast kaadrit.
Kaamera püsivara versiooni vaatamine
 1. Lülitage kaamera sisse.
 2. Vajutage kaameral suvandinuppu 4 menüü Settings (Sätted) kuvamiseks.
 3. Vajutage suvandinuppu 4 Camera settings (Kaamera sätted) valimiseks, edasi kuvage mitmikvalija abil Firmware version (Püsivara versioon) ning vajutage suvandinuppu 4.
 4. Kontrollige kaamera püsivara versiooni.
 5. Lülitage kaamera välja.
Toote kirjeldus
Nimetus COOLPIX W100 püsivara versioon 1.6
Toetatavad kaamerad COOLPIX W100
Toetatavad püsivara versioonid Versioonid 1.0–1.5
Faili nimi F-W100-V16W.exe
Operatsioonisüsteem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Märkus: Nõutav on kaardilugeja või sisseehitatud mälukaardi piluga arvuti.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Looge arvuti kõvakettal soovitud nimega kaust.
 2. Laadige alla F-W100-V16W.exe sammus 1 loodud kausta.
 3. Käivitage F-W100-V16W.exe püsivara lahtipakkimiseks uue kausta vastavasse alamkausta. Tulemusena saadav fail ja kaustade hierarhia on järgmine:
  • firmware (püsivara sisaldav alamkaust)
  • firmware.bin (kaamera püsivara kaustas „firmware”)
 4. Kopeerige kaust „firmware” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige kaust „firmware” (püsivara) kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 5. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 6. Valige Firmware version (Püsivara versioon) punktis Settings (Sätted) > Camera settings (Kaamera sätted) ja järgige uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 7. Uuendamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 8. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: Me soovitame enne püsivara uuendamist varundada kaamera sisemälus salvestatud pildid. Täpsemalt piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Märkus: Täpsemate juhiste või uuendamiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
CPX_FC_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,58 MB)

Märkus: Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Toote kirjeldus
Nimetus COOLPIX W100 püsivara versioon 1.6
Toetatavad kaamerad COOLPIX W100
Toetatavad püsivara versioonid Versioonid 1.0–1.5
Faili nimi F-W100-V16M.dmg
Operatsioonisüsteem
 • macOS Catalina versioon 10.15
 • macOS Mojave versioon 10.14
 • macOS High Sierra versioon 10.13
 • macOS Sierra versioon 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Märkus: Nõutav on kaardilugeja või sisseehitatud mälukaardi piluga arvuti.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Laadige alla F-W100-V16M.dmg.
 2. Topeltklõpsake ikooni F-W100-V16M.dmg järgmist kausta ja faili sisaldava ketta klooni paigaldamiseks:
  • firmware (püsivara sisaldav alamkaust)
  • firmware.bin (kaamera püsivara kaustas „firmware”)
 3. Kopeerige kaust „firmware” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige kaust „firmware” (püsivara) kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 4. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 5. Valige Firmware version (Püsivara versioon) punktis Settings (Sätted) > Camera settings (Kaamera sätted) ja järgige uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 6. Uuendamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 7. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: Me soovitame enne püsivara uuendamist varundada kaamera sisemälus salvestatud pildid. Täpsemalt piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Märkus: Täpsemate juhiste või uuendamiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
CPX_FC_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,54 MB)

Märkus: Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Lõppkasutaja litsentsileping (End User License Agreement)

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.