Eesti

Z 6 püsivara

Valige oma operatsioonisüsteem.

 • Windows
 • Mac OS

Antud tarkvara uuendusprogramm on ette nähtud kliendi omanduses oleva ülalpool loetletud toote („mõjutatava toote”) jaoks ning selle kasutamine on lubatud ainult nõustumisel alltoodud lepinguga. Valides „Nõustun” ja klõpsates „Allalaadimine”, olete loetud nõustunuks antud lepingu tingimustega. Veenduge enne allalaadimist kindlasti, et olete lepingu tingimustest aru saanud.

 • • See teenus varustab tarkvaraga kaamera Z 6 püsivara „C” uuendamiseks versioonini 2.01. Enne jätkamist valige Firmware version (Püsivara versioon) kaamera menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja kontrollige kaamera püsivara versiooni. Kui ülaltoodud püsivara on juba installitud, ei ole teil vaja seda uuendust alla laadida ega installida.
 • • See uuendus sisaldab kõiki eelmistes uuendustes tehtud muudatusi.
 • • See värskendamine nõuab XQD-kaardilugejat.
 • • Lugege enne jätkamist läbi alljärgnev teave.
Muudatused püsivara „C” versioonide 2.00 kuni 2.01 suhtes
 • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • • Kui kaamera tuvastas näo pildistamisel või videosalvestusel allpool loetletud sätetega, võis see väga harvadel juhtudel hakata aeglasemalt reageerima, kuvada vea või täielikult hanguda.
   • Pildistamine
   • Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine) valik suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) menüüs PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ)
   • Face and eye detection on (Näo- ja silmatuvastus sees) või Face detection on (Näotuvastus sees) valik kohandatud sättes a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automaatala automaatse teravustamise näo-/silmatuvastus)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ)
   • Videosalvestus
   • Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine) valik suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) menüüs MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO VÕTTEMENÜÜ)
   • Face and eye detection on (Näo- ja silmatuvastus sees) või Face detection on (Näotuvastus sees) valik kohandatud sättes a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automaatala automaatse teravustamise näo-/silmatuvastus)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ)
    • Märkus: Silmatuvastus on videosalvestuse ajal blokeeritud.
  • • Väga harvadel juhtudel ei ilmunud allservad ootuspäraselt alljärgnevate sätetega tehtud piltidel.
   • - Režiiminupp pööratud asendisse AUTO, P või A
   • - NEF (RAW) valik suvandis Image quality (Pildikvaliteet) menüüs PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ)
   • 14-bit (14-bitine) valik suvandis NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitisügavus) menüüs PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ)
   • Auto (Automaatne) valik kohandatud sättes d5 (Shutter type (Katiku tüüp)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ)
   • - Vabastusrežiimi Continuous H (extended) (Pidev suur kiirus (laiendatud)) valik vabastusrežiimi/taimeri nupuga
Muudatused eelmiste versioonide suhtes
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.01 kuni 2.00 suhtes
 • • Lisatud on silmatuvastusega automaatne teravustamine fotode tegemisel. Silmatuvastusega automaatse teravustamise aktiveerimiseks valige:
  • - AF-S või AF-C suvandis Focus mode (Teravustamisrežiim) menüüs PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ);
  • - Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine) suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) menüüs PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ);
  • - Face and eye detection on (Näo- ja silmatuvastus sees) kohandatud sättes a4 (Auto-area AF face/eye detection (Automaatala automaatse teravustamise näo-/silmatuvastus)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ).
  Kui kaamera tuvastab portreteeritava näo, ümbritsetakse see fookuspunkti tähistava merevaikkollase raamiga. Objekti silmade tuvastamisel ilmub neist ühe ümber fookuspunkti tähistav merevaikkollane raam. Kui kaamera tuvastab rohkem kui ühe näo või silma, ilmuvad fookuspunktist kummalegi poole kolmnurgad; fookuspunkti muule näole või silmale paigutamiseks vajutage mitmik- või alamvalijat vasakule või paremale.
 • • Parendatud automaatne teravustamine nõrgas valgustuses tehtavate fotode ja videote jaoks: -3,5 – 19 EV (nõrgas valgustuses automaatne teravustamine -6 – 19 EV), mõõdetult fotorežiimis üksikservo automaatse teravustamisega (AF-S) ISO 100 ja 20 °C juures f/2 objektiiviga.
 • • Valikut Continuous H (extended) (Pidev suur kiirus (laiendatud)) menüüs Release mode (Vabastusrežiim) on parandatud järgmiselt.
  • - Nüüd reageerib objekti muutustele pildistamise ajal lisaks teravustamisele ka säritus
  • - Valanguga pildistamise kuva on nüüd pärast mälupuhvri täitumist kergem lugeda
 • • Lühenenud on ekraani väljalülituse aeg (katkestusperiood) pildistamisel valikuga On (Sees) või On (monitor only) (Sees (ainult ekraan)) suvandis Image review (Pildi ülevaatus) menüüs PLAYBACK MENU (TAASESITUSMENÜÜ).
 • • Punkt d5 menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ), varem Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik), on nimetatud ümber suvandiks Shutter type (Katiku tüüp) ning sisaldab valikuid Auto (Automaatne), Mechanical shutter (Mehaaniline katik) ja Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik). Auto (Automaatne) valikul valib kaamera katiku tüübi automaatselt vastavalt säriajale.
 • • Muudetud fookuspunkti ülemineku värv AF-ON nupu vajutamisel või päästiku pooleldi alla vajutamisel valiku Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine) ja aktiveeritud näotuvastuse või sihtmärgi jälgimise korral.
 • • Redigeeritud ja muudetud abitekst.
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Kaamera hangus teatavate toimingute korral HDMI-väljundi töötamise ajal kaadri suuruse valikuga 3840 × 2160 (4K UHD).
  • - Mõnikord ületati valitud maksimaalse tundlikkuse väärtust videosalvestusel režiimis M valikuga On (Sees) suvandis Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO juhtimine (režiim M)) aktiveeritud suvandi Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) korral.
  • - My Menu (Minu menüü) üksuseid ei kuvatud mõnikord korrektselt.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.00 kuni 1.01 suhtes
 • • On (Sees) valikul SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) suvandis HDMI > Advanced (Eriseaded) > N-Log setting (N-Log-seade) rakendub Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) nüüd videosalvestusel, kui:
  • - kaamera on režiimis P (programmeeritud automaatne), S (automaatne katiku prioriteet) või A (avaprioriteediga automaatrežiim) või
  • - kaamera on režiimis M (käsitsi) ja MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO VÕTTEMENÜÜ) suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine (režiim M)) on valitud On (Sees).
 • • Kõrvaldatud on vale Exif 35 mm formaadi ekvivalentse fookuskauguse näitamist põhjustanud probleem kolmanda tootja tarkvara poolt FTZ kinnitusadapteri kaudu ühendatud mitte-CPU objektiiviga tehtud fotode jaoks SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) suvandis Non-CPU lens data (Mitte-CPU objektiivi andmed) määratud fookuskaugusega.
 • • Kõrvaldatud on ülesäritust põhjustanud probleem valikuliste välklampidega tehtud fotodel näo tuvastamisel välgurežiimides valikuga Auto-area AF (Automaatala automaatne teravustamine) suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim).
 • • Kõrvaldatud on vale ava valimist põhjustanud probleem režiimis P (programmeeritud automaatne) kaamerale paigaldatud välklambi korral tingimustes, kus tavaliselt oleks valitud f/32.
 • • Kõrvaldatud raadio teel juhitava täiustatud juhtmevaba valgustusega juhitavate välguseadmete sünkroniseerimist takistanud probleem säriaegadel 1/100 s või lühematel:
  • On (Sees) valikul PHOTO SHOOTING MENU (FOTO VÕTTEMENÜÜ) suvandis Flicker reduction shooting (Väreluse vähendamisega pildistamine) ja
  • Enable (Lubada) valikul kohandatud sättes d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ).
Kaamera püsivara versiooni vaatamine
 1. Lülitage kaamera sisse.
 2. Kaamera püsivara versiooni kuvamiseks vajutage kaamera MENU nuppu ja valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ).
 3. Kontrollige kaamera püsivara versiooni.
 4. Lülitage kaamera välja.
Toote kirjeldus
Nimetus Z 6 püsivara „C” versioon 2.01
Toetatavad kaamerad Z 6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid Püsivara „C” versioonid 1.00–2.00
Faili nimi F-Z6-V201W.exe
Süsteemsed nõuded
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Märkus: nõutav on XQD-kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Looge arvuti kõvakettal soovitud nimega kaust.
 2. Laadige alla F-Z6-V201W.exe sammus 1 loodud kausta.
 3. Käivitage F-Z6-V201W.exe järgmise faili lahtipakkimiseks kausta nimega „Z6Update”:
  • Z_6_0201.bin (kaamera püsivara)
 4. Kopeerige „Z_6_0201.bin” XQD-kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 5. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 6. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 7. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 8. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: üksikasjaliste juhiste või värskenduse lõpule viimiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Märkus: uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Toote kirjeldus
Nimetus Z 6 püsivara „C” versioon 2.01
Toetatavad kaamerad Z 6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid Püsivara „C” versioonid 1.00–2.00
Faili nimi F-Z6-V201M.dmg
Süsteemsed nõuded
 • macOS Mojave versioon 10.14
 • macOS High Sierra versioon 10.13
 • macOS Sierra versioon 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Märkus: nõutav on XQD-kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Laadige alla F-Z6-V201M.dmg.
 2. Topeltklõpsake ikooni F-Z6-V201M.dmg ketta klooni paigaldamiseks, mis sisaldab kausta nimega „Z6Update” ja see omakorda järgmist faili:
  • Z_6_0201.bin (kaamera püsivara)
 3. Kopeerige „Z_6_0201.bin” XQD-kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 4. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 5. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 6. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 7. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: üksikasjaliste juhiste või värskenduse lõpule viimiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Märkus: uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Lõppkasutaja litsentsileping (End User License Agreement)

See allalaadimisteenus ei ole teie seadmel kasutatav.

Te võite saata endale meili lingiga antud allalaaditavale failile selle muus seadmes kasutamiseks.

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.

Allalaadimiskeskus