Eesti

Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks. Allalaadimiste linke saab saata e-postiga teistel seadmetel allalaadimiseks.

COOLPIX A1000 püsivara

Valige oma operatsioonisüsteem.

 • Windows
 • Mac OS

Antud tarkvara uuendusprogramm on ette nähtud kliendi omanduses oleva ülalpool loetletud toote („mõjutatava toote”) jaoks ning selle kasutamine on lubatud ainult nõustumisel alltoodud lepinguga. Valides „Nõustun” ja klõpsates „Allalaadimine”, olete loetud nõustunuks antud lepingu tingimustega. Veenduge enne allalaadimist kindlasti, et olete lepingu tingimustest aru saanud.

 • • See teenus varustab tarkvaraga, mida saab kasutada COOLPIX A1000 kaamerate püsivara uuendamiseks versioonini 1.1. Enne jätkamist valige Firmware version (Püsivara versioon) kaamera menüüs Set up (Häälestus) ja kontrollige kaamera püsivara versiooni. Kui ülaltoodud püsivara on juba installitud, ei ole teil vaja seda uuendust alla laadida ega installida.
 • • Lugege enne jätkamist läbi alljärgnev teave.

Oluline

Kaamera sisemällu salvestatud pildid kustutatakse püsivara uuendamisel. Enne püsivara uuendamist varundage kindlasti kaamera sisemälus salvestatud pildid. Juhiseid piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Muudatused püsivara versioonide 1.0 kuni 1.1 suhtes
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid:
  • - Kaamera hangus teatavate alade puudutamisel kuval mõningate Fn-menüü punktide valimiseks.
  • - Fn-menüüs ISO-tundlikkuse väärtuse valimiseks valikust 6400 paremal puudutamisel väljus kaamera taseme võrra kõrgemasse menüüsse.
  • - Valikuga Auto (normal) (Automaatne (normaalne)) või Auto (warm lighting) (Automaatne (soe valgustus)) suvandis White balance (Valge tasakaal) teatavas valgustuses tehtud fotodel võis tekkida sinakas varjund.
  • - Vabastusrežiimides Continuous H (Pidev suur kiirus), Continuous M (Pidev keskmine kiirus) ja Continuous L (Pidev vähene kiirus) aeglustus kaadri ettenihke kiirus säriaegade lühenemisel.
  • - Kaamera võis mõnikord hanguda valanguga pildistamisel valiku RAW korral suvandis Image quality (Pildikvaliteet).
  • - Kaamera võis mõnikord hanguda valanguga pildistamisel valikuga RAW suvandis Image quality (Pildikvaliteet) tehtud fotode taasesitusel.
  • - Teatavates tingimustes filmitud videod võisid mõnikord katkeda.
  • - SnapBridge’i kaudu allalaaditud asukohaandmed võisid mõnikord jääda koos piltidega salvestamata.
Kaamera püsivara versiooni vaatamine
 1. Lülitage kaamera sisse.
 2. Menüüde vaatamiseks vajutage kaamera nuppu MENU.
 3. Vajutage mitmikvalijat vasakule menüü ikoonide kuvamiseks, tõstke esile Set up (Häälestus) ja vajutage OK.
 4. Tõstke esile Firmware version (Püsivara versioon) menüüs Set up (Häälestus) ja vajutage OK kaamera püsivara versiooni kuvamiseks.
 5. Kontrollige kaamera püsivara versiooni.
 6. Lülitage kaamera välja.
Toote kirjeldus
Nimetus COOLPIX A1000 püsivara versioon 1.1
Toetatavad kaamerad COOLPIX A1000
Toetatavad püsivara versioonid Versioon 1.0
Faili nimi F-A1000-V11W.exe
Operatsioonisüsteem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Märkus: Nõutav on kaardilugeja või sisseehitatud mälukaardi piluga arvuti.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Looge arvuti kõvakettal soovitud nimega kaust.
 2. Laadige alla F-A1000-V11W.exe sammus 1 loodud kausta.
 3. Käivitage F-A1000-V11W.exe püsivara lahtipakkimiseks uue kausta vastavasse alamkausta. Tulemusena saadav fail ja kaustade hierarhia on järgmine:
  • firmware (püsivara sisaldav alamkaust)
  • firmware.bin (kaamera püsivara kaustas „firmware”)
 4. Kopeerige kaust „firmware” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige kaust „firmware” (püsivara) kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 5. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 6. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs Set up (Häälestus) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 7. Uuendamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 8. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: Me soovitame enne püsivara uuendamist varundada kaamera sisemälus salvestatud pildid. Täpsemalt piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Märkus: Täpsemate juhiste või uuendamiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Märkus: Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Toote kirjeldus
Nimetus COOLPIX A1000 püsivara versioon 1.1
Toetatavad kaamerad COOLPIX A1000
Toetatavad püsivara versioonid Versioon 1.0
Faili nimi F-A1000-V11M.dmg
Operatsioonisüsteem
 • macOS Mojave versioon 10.14
 • macOS High Sierra versioon 10.13
 • macOS Sierra versioon 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Märkus: Nõutav on kaardilugeja või sisseehitatud mälukaardi piluga arvuti.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Laadige alla F-A1000-V11M.dmg.
 2. Topeltklõpsake ikooni F-A1000-V11M.dmg järgmist kausta ja faili sisaldava ketta klooni paigaldamiseks:
  • firmware (püsivara sisaldav alamkaust)
  • firmware.bin (kaamera püsivara kaustas „firmware”)
 3. Kopeerige kaust „firmware” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige kaust „firmware” (püsivara) kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 4. Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage kaamera sisse.
 5. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs Set up (Häälestus) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 6. Uuendamise lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 7. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: Me soovitame enne püsivara uuendamist varundada kaamera sisemälus salvestatud pildid. Täpsemalt piltide sisemälust mälukaardile kopeerimise kohta vt kaamera juhendist.

Märkus: Täpsemate juhiste või uuendamiseks vajalike seadmete kohta teabe saamiseks laadige alla järgmine pdf-fail:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Märkus: Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Lõppkasutaja litsentsileping (End User License Agreement)

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.