Ελληνικά

Webcam Utility

Άλλα προϊόντα
Εγχειρίδια
Άδεια Λήψης Εγχειριδίου

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Άδεια») αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και τη Nikon Corporation ή τη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία («Nikon»), η οποία θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη λήψη του εγχειριδίου λειτουργίας για τα προϊόντα μας («Εγχειρίδιο»).  Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Λήψη» σε αυτήν την σελίδα προκειμένου να ξεκινήσει η λήψη του Εγχειριδίου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Άδεια και ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε υπό τους όρους της παρούσας Άδειας.  Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα Άδεια προσεκτικά προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

Άδεια

Η άδεια αυτή δεν συνιστά πώληση του Εγχειριδίου και δεν γίνεστε ο ιδιοκτήτης του Εγχειριδίου μέσω της αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος, μέσω λήψης και/ή χρήσης.  Η Nikon διατηρεί την κυριότητα του Εγχειριδίου και όλα τα αντίγραφα αυτού και όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διατηρεί επίσης όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας.  Η παρούσα Άδεια αποτελεί πλήρη και αποκλειστική συμφωνία, προφορική ή γραπτή, ανάμεσα σε εσάς και τη Nikon.

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Τα Εγχειρίδια προορίζονται για τους πελάτες που έχουν αγοράσει τα προϊόντα μας.  Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από άτομα που δεν έχουν αγοράσει τα προϊόντα μας.  Παρακαλείσθε να έχετε υπόψη ότι το εγχειρίδιο και οι πληροφορίες επικοινωνίας σε αυτό το σημείο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Το Εγχειρίδιο προστατεύεται από την Ιαπωνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τους διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  Θα πρέπει να αναπαράγετε σε κάθε αντίγραφο της ειδοποίησης της Nikon περί πνευματικών δικαιωμάτων και οποιεσδήποτε άλλες σημάνσεις ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο πρωτότυπο.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στην παρούσα Άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διανείμετε αντίγραφα του Εγχειριδίου σε άλλους ή να μεταφέρετε ηλεκτρονικά το Εγχειρίδιο από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο μέσω δικτύου.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ Η NIKON, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.  ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η NIKON, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, Ή ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ.  ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η NIKON, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΟΠΩΣ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η NIKON, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΔΑΠΑΝΩΝ.  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

4. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Άδεια διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας, χωρίς αναφορά στις διαφορές των νομικών αρχών.  Σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, δια του παρόντος συγκατατίθεσθε στην προσωπική δικαιοδοσία της Ιαπωνίας και παραιτείσθε από οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς την καταλληλότητα του δικαστηρίου.  Δίνετε επίσης συγκατάθεση να ειδοποιείστε για οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από αυτήν την Άδεια με κανονική αλληλογραφία ή άλλα εύλογα εμπορικά μέσα εξοφλημένης παράδοσης.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Άδειας καταστεί άκυρη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν ακυρώνονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.  Η παρούσα Άδεια αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας και συνεννόησης ανάμεσα σε εσάς και τη Nikon και υπερισχύει και αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας Άδειας.  Η αδυναμία οποιασδήποτε πλευράς να επιβάλει την ακριβή απόδοση των όρων ή των διατάξεων της παρούσας Άδειας, ή την άσκηση οποιασδήποτε επιλογής, δικαιώματος ή δέσμευσης που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή αυτού του όρου, διάταξης, επιλογής, δικαιώματος ή δέσμευσης και αυτός ο όρος, διάταξη, επιλογή, δικαίωμα ή δέσμευση εξακολουθούν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.  Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων της παρούσας Άδειας υπάρχουν μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος ούτε επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη σημασία ή την ερμηνεία της παρούσας Άδειας.  Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται ρητά στο παρόν, οι διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4, μαζί με οποιεσδήποτε διατάξεις που ισχύουν μέσω των ρητών τους όρων ισχύουν για τις περιόδους μετά τον τερματισμό της παρούσας Άδειας, θα ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας Άδειας για οποιονδήποτε λόγο.

Εγχειρίδια για προϊόντα της Nikon/ 2018/02/15/ Έκδ.2.0.0

Λογισμικό
Κατεβάστε λογισμικό για προϊόντα της Nikon. Για να προβάλετε τις περιγραφές, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες λήψης και εγκατάστασης, κάντε κλικ στο «Προβολή σελίδας λήψης».
Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης.
Τίτλος Έκδοση Κυκλοφόρησε  
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Προβολή σελίδας λήψης Λεπτομέρειες
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Προβολή σελίδας λήψης Λεπτομέρειες

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.