Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Camera Control Pro 2

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

Precautions
 • • This software is offered to those who have purchased Camera Control Pro 2.
 • • This software operates from the file titled S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe. Download the appropriate file for your operating system to your computer and run the file.
 • • When this software is run, it may be necessary to enter the product key again to confirm ownership of a previous version of the software.
 • • Turn off all virus-scanning software and exit Camera Control Pro 2, or any other application that may be running, before proceeding with this installation.
 • • You must have Administrator authority to run this software on a Windows computer.
 • • This software cannot be used to install a different language version, or to modify the language version, of the application currently installed.
 • • Be sure to read the sections below before downloading this software.
Download software
Software name Camera Control Pro 2 Ver.2.21.0 Windows
Download file name S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
Copyright Nikon Corporation
Extraction Self extracting
Reproduction Not permitted
Supported cameras
 • D4S, D4, D3X, D3S, D3
 • Df, D810, D800, D800E, D750, D700, D610, D600, D300S, D300
 • D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D90, D60
System requirements
Supported OS
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic, Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Home Premium, Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Professional, Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Enterprise, Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Ultimate, Service Pack 1
 • * Pre-installed versions only.
 • * Both the 32- and 64-bit versions are supported. However, under 64-bit versions, this software operates as a 32-bit application.
CPU Intel Celeron/Pentium 4/Core series with 1 GHz or more
RAM 1 GB or more (1.5 GB or more recommended)
Hard-disk 500 MB or more (1 GB or more recommended) on the startup disk for both installation and when running
Monitor
 • Resolution: 1024 x 768 pixels (XGA) or more
 • Color: 24-bit color (True Color) or better
Interface
 • A built-in USB port is required.
 • * Connect the camera directly to the computer; the camera may not function as expected when connected via a hub or other device.
Notes
 • • Users of cameras other than the D3, D700, D300S, D300, D5000, D90, or D60
  When a camera other than the D3, D700, D300S, D300, D5000, D90, or D60 is connected to a computer via Camera Control Pro 2, applications such as Windows Explorer and Nikon Transfer 2 will not display images recorded to a memory card inserted in the camera.
  The images will be displayed if Camera Control Pro 2 is exited.
 • • AF-F shooting with the D4, D800, D800E, D610, D600, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, or Df
  When the Shoot button is used to capture still images in live view mode at a focus mode setting of AF-F with the D4, D800, D800E, D610, D600, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, or Df, focus point information is not recorded with images.
  Focus point information is recorded with images when the AF and Shoot button is used to capture images with all cameras except the D5200.
  However, the AF and Shoot button cannot be used to capture images at a focus mode setting of AF-F with the D7000.
Modifications enabled with Ver. 2.21.0
 • • Support for the D7200 has been added.
 • • A Show ViewNX-i option has been added to the Tools menu.
 • • A Show it with ViewNX-i option has been added to the When a new image is received from the camera item in the Transfer Options dialog accessed from the Tools menu > Transfer Options….
 • • Windows Vista is no longer supported.
Installation
 1. Create a new folder with an appropriate name on your computer's hard disk.
 2. Download S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe to the folder created in step 1.
 3. Run S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe to launch this software installer.
 4. Follow the on-screen instructions to accurately complete the installation.
Precautions
 • • This software is offered to those who have purchased Camera Control Pro 2.
 • • This software operates from the file titled S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg. Download the appropriate file for your operating system to your computer and run the file.
 • • When this software is run, it may be necessary to enter the product key again to confirm ownership of a previous version of the software.
 • • Turn off all virus-scanning software and exit Camera Control Pro 2, or any other application that may be running, before proceeding with this installation.
 • • You must enter the Admin password to run this Updater Software on a Mac computer.
 • • This software cannot be used to install a different language version, or to modify the language version, of the application currently installed.
 • • Be sure to read the sections below before downloading this software.
Download software
Software name Camera Control Pro 2 Ver.2.21.0 Mac
Download file name S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
Copyright Nikon Corporation
Extraction Self extracting
Reproduction Not permitted
Supported cameras
 • D4S, D4, D3X, D3S, D3
 • Df, D810, D800, D800E, D750, D700, D610, D600, D300S, D300
 • D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D90, D60
System requirements
Supported OS
 • OS X 10.10.2
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
CPU
 • Intel Core/Xeon series with 1 GHz or more
RAM
 • 2 GB or more
Hard-disk 500 MB or more (1 GB or more recommended) on the startup disk for both installation and when running
Monitor
 • Resolution: 1024 x 768 pixels (XGA) or more
 • Color: 24-bit color (millions of colors) or better
Interface
 • A built-in USB port is required.
 • * Connect the camera directly to the computer; the camera may not function as expected when connected via a hub or other device.
Notes
 • • Users of cameras other than the D3, D700, D300S, D300, D5000, D90, or D60
  When a camera other than the D3, D700, D300S, D300, D5000, D90, or D60 is connected to a computer via Camera Control Pro 2, applications such as Image Capture, iPhoto, and Nikon Transfer 2 will not display images recorded to a memory card inserted in the camera.
  The images will be displayed if Camera Control Pro 2 is exited.
 • • AF-F shooting with the D4, D800, D800E, D610, D600, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, or Df
  When the Shoot button is used to capture still images in live view mode at a focus mode setting of AF-F with the D4, D800, D800E, D610, D600, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, or Df, focus point information is not recorded with images.
  Focus point information is recorded with images when the AF and Shoot button is used to capture images with all cameras except the D5200.
  However, the AF and Shoot button cannot be used to capture images at a focus mode setting of AF-F with the D7000.
 • • Users of OS X version 10.8, 10.9, or 10.10
  When a camera with a memory card containing a large volume of images (hundreds of images) inserted in it is connected to the computer and Camera Control Pro 2 is immediately launched, the camera may not be recognized or camera response may be extremely slow.
  After a camera with a memory card inserted in it is connected to the computer, wait to launch Camera Control Pro 2 until the camera's memory card access lamp stops flashing.
Modifications enabled with Ver. 2.21.0
 • • Support for the D7200 has been added.
 • • A Show ViewNX-i option has been added to the Tools menu.
 • • A Show it with ViewNX-i option has been added to the When a new image is received from the camera item in the Transfer Options dialog accessed from the Tools menu > Transfer Options….
Installation
 1. Download S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg.
 2. Double-click the S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg icon to mount the disk image titled, Camera Control Pro 2. A file titled Welcome will be created inside the disk image.
 3. Run Welcome to launch this software installer.
 4. Follow the on-screen instructions to accurately complete the installation.
User's Manual

 Download (2.11 MB) (PDF)

Άδεια

 • Λήψη
 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
  (Περίπου 73.82 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
  (Περίπου 73.82 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
  (Περίπου 73.82 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
  (Περίπου 73.82 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100WF-ALLIN-32BIT_.exe
  (Περίπου 73.82 MB)

 • Λήψη
 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
  (Περίπου 65.46 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
  (Περίπου 65.46 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
  (Περίπου 65.46 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
  (Περίπου 65.46 MB)

 • Λήψη

  S-CCPRO_-022100MF-ALLIN-64BIT_.dmg
  (Περίπου 65.46 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.