Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Picture Control Utility 2

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

Picture Control Utility 2 Overview

Picture Control Utility 2 is software that allows users to adjust and manage Custom Picture Controls.
Users can use RAW images they have captured to create Custom Picture Controls that achieve the imaging characteristics they prefer or intend.
Custom Picture Controls that have been created can be saved to a memory card for loading to a camera, and Custom Picture Controls created with adjustments applied using a camera can be imported into Picture Control Utility 2. Custom Picture Controls that have been imported into Picture Control Utility 2 can be then be readjusted and used with ViewNX 2 and Capture NX-D.
In addition to launching the application from ViewNX-i, ViewNX 2 or Capture NX-D for collaboration with these software applications, Picture Control Utility 2 can be installed and launched as a separate application for easier collaboration with cameras.
What's more, Picture Control Utility 2 supports not only files with the "NP2" file extension, Custom Picture Controls that can be used with cameras that support the new Picture Control System, but also files with the "NPC" file extension, Custom Picture Controls that can be used with all compatible cameras.

Precautions
 • • This software operates from the file titled S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe. Download the appropriate file for your operating system to your computer and run the file.
 • • You must have Administrator authority to run this software on a Windows computer.
 • • Turn off all virus-scanning software and exit ViewNX 2 or any other applications that may be running before proceeding with this installation.
 • • As this software is also included in Capture NX-D Ver. 1.2.0 and later installers, those who already have these software applications need not download this application separately.
 • • This software cannot be used with View NX (Ver. 1.x), Capture NX, or Capture NX 2. Further, Custom Picture Controls created with the "NP2" file extension cannot be used with these software applications. Please use ViewNX 2 Ver. 2.10.0 or later, or Capture NX-D Ver. 1.0.0 or later to make use of files with the "NP2" extension.
 • • When this software is used in collaboration with ViewNX-i, RAW images selected or displayed in ViewNX-i will only be displayed in this software when it is launched from ViewNX-i.
 • • Be sure to read the sections below before downloading this software.
Download software
Software name Picture Control Utility 2 Ver.2.1.0
Download file name S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
Copyright Nikon Corporation
Extraction Self extracting
Reproduction Not permitted
System requirements
Supported OS
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1)
 • Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1)
 • Microsoft Windows 7 Enterprise (Service Pack 1)
 • Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1)
 • * Pre-installed versions only.
 • * Both the 32- and 64-bit versions of Windows 8.1 and Windows 7 are supported. The software functions as a native 64-bit application under 64-bit operating systems.
CPU 1.6-GHz or better Intel Celeron/Pentium 4/Core series
RAM 2 GB or more
Hard-disk space 300 MB or more on the startup disk for both installation and when running
Monitor
 • Resolution: 1024 x 768 pixels (XGA) or more
 • Color: 24-bit color or better
Other
 • * The system requirements indicated above apply to use of the software as a stand-alone application.
 •    When used in collaboration with another application, use with systems that exceed the requirements of that application is recommended.
 •    A card reader connected to the computer via its built-in USB interface and a memory card that has been formatted using a Nikon camera are required to export or import Custom Picture Control files.
Supported digital cameras
 • Digital cameras supporting Custom Picture Control files with the "NCP" extension
 • • D4-series cameras, D3-series cameras, Df, D810, D800-series cameras, D750, D700, D610, D600, D300-series cameras, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D90
 • • Nikon 1 series
 • • COOLPIX A
 • Digital cameras supporting Custom Picture Control files with the "NP2" extension
 • • D810,D750,D7200,D5500
Notes
 • • NEF files recorded with Nikon digital cameras can be used for the preview images displayed in this software application. However, this does not apply to NEF files captured with the following cameras: COOLPIX 8800, 8700, 8400, 5700, 5400, 5000
 • • When creating a Custom Picture Control, please use a RAW image captured with the camera with which the Custom Picture Control will be used as the preview image. When a RAW image captured with a different camera is used as the preview image, color reproduction characteristics in images captured using the Custom Picture Control may differ from those in the preview image.
 • • When custom curves with 21 or more points created with previous versions of software applications are loaded, only the first 20 points from the white point will be loaded.
 • • When values for white point, black point, and halftone point for custom curves are specified, the settings may be canceled if another item is edited before they are reflected in the curve.

• For instructions on using this software, see Picture Control Utility 2 Help in the Picture Control Utility 2 Help menu.

Modifications enabled with Ver. 2.1.0
 • • Support for the D7200 has been added.
 • • Windows Vista is no longer supported.
Installation
 1. Create a new folder with an appropriate name on your computer's hard disk.
 2. Download S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe to the folder created in step 1.
 3. Run S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe to launch the software installer.
 4. Follow the on-screen instructions to accurately complete the installation.
Precautions
 • • This software operates from the file titled S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg. Download the appropriate file for your operating system to your computer and run the file.
 • • You must enter the Admin password to run this software on a Mac computer.
 • • Turn off all virus-scanning software and exit ViewNX 2 or any other applications that may be running before proceeding with this installation.
 • • As this software is also included in Capture NX-D Ver. 1.2.0 and later installers, those who already have these software applications need not download this application separately.
 • • This software cannot be used with View NX (Ver. 1.x), Capture NX, or Capture NX 2. Further, Custom Picture Controls created with the "NP2" file extension cannot be used with these software applications. Please use ViewNX 2 Ver. 2.10.0 or later, or Capture NX-D Ver. 1.0.0 or later to make use of files with the "NP2" extension.
 • • When this software is used in collaboration with ViewNX-i, RAW images selected or displayed in ViewNX-i will only be displayed in this software when it is launched from ViewNX-i.
 • • Be sure to read the sections below before downloading this software.
Download software
Software name Picture Control Utility 2 Ver.2.1.0
Download file name S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
Copyright Nikon Corporation
Extraction Self extracting
Reproduction Not permitted
System requirements
Supported OS
 • OS X 10.10.2
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
CPU
 • Intel Core / Xeon series
RAM
 • 2 GB or more
Hard-disk space 100 MB or more on the startup disk for both installation and when running
Monitor
 • Resolution: 1024 x 768 pixels (XGA) or more
 • Color: 24-bit color (millions of colors) or better
Other
 • * The system requirements indicated above apply to use of the software as a stand-alone application.
 •    When used in collaboration with another application, use with systems that exceed the requirements of that application is recommended.
 •    A card reader connected to the computer via its built-in USB interface and a memory card that has been formatted using a Nikon camera are required to export or import Custom Picture Control files.
Supported digital cameras
 • Digital cameras supporting Custom Picture Control files with the "NCP" extension
 • • D4-series cameras, D3-series cameras, Df, D810, D800-series cameras, D750, D700, D610, D600, D300-series cameras, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D90
 • • Nikon 1 series
 • • COOLPIX A
 • Digital cameras supporting Custom Picture Control files with the "NP2" extension
 • • D810,D750,D7200,D5500
Notes
 • • NEF files recorded with Nikon digital cameras can be used for the preview images displayed in this software application. However, this does not apply to NEF files captured with the following cameras: COOLPIX 8800, 8700, 8400, 5700, 5400, 5000
 • • When creating a Custom Picture Control, please use a RAW image captured with the camera with which the Custom Picture Control will be used as the preview image. When a RAW image captured with a different camera is used as the preview image, color reproduction characteristics in images captured using the Custom Picture Control may differ from those in the preview image.
 • • When custom curves with 21 or more points created with previous versions of software applications are loaded, only the first 20 points from the white point will be loaded.
 • • Installation under OS X version 10.10 "Yosemite"
  • - The Picture Control Utility 2 application (icon) may not be added to the Dock when this application is installed on a Mac running OS X version 10.10 "Yosemite". Should this occur, please add the application to the Dock yourself as needed.

• For instructions on using this software, see Picture Control Utility 2 Help in the Picture Control Utility 2 Help menu.

Modifications enabled with Ver. 2.1.0
 • • Support for the D7200 has been added.
Installation
 1. Download S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Double-click the S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg icon to mount the disk image titled S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___. A file titled Welcome will be created inside the disk image.
 3. Run Welcome to launch the software installer.
 4. Follow the on-screen instructions to accurately complete the installation.

Άδεια

 • Λήψη
 • Λήψη

  S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
  (Περίπου 105.54 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
  (Περίπου 105.54 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
  (Περίπου 105.54 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
  (Περίπου 105.54 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100WF-ALLIN-ALL___.exe
  (Περίπου 105.54 MB)

 • Λήψη
 • Λήψη

  S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Περίπου 46.66 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Περίπου 46.66 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Περίπου 46.66 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Περίπου 46.66 MB)

 • Λήψη

  S-PCU2__-020100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Περίπου 46.66 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.