Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Webcam Utility (Windows)

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

Σχετικά με το Webcam Utility

Το Webcam Utility επιτρέπει τη χρήση μιας φωτογραφικής μηχανής Nikon ως κάμερα web όταν είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB.
Η φωτογραφική μηχανή θα λειτουργεί ως κάμερα web όταν επιλέγεται το «Webcam Utility» ως εξωτερική κάμερα σε μια εφαρμογή διαδικτυακών διασκέψεων.

Παρατηρήσεις
 • • Το λογισμικό αυτό διανέμεται ως αρχείο με το όνομα «S-NWU___-010002WF-ALLIN-ALL___.exe». Κατεβάστε και τρέξτε το αρχείο για να εφαρμόσετε την ενημέρωση.
 • • Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης, συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
 • • Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε έξοδο από το Webcam Utility και όλες τις άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου τυχόντος λογισμικού αντιμετώπισης ιών.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
Επισκόπηση
Όνομα Webcam Utility
Έκδοση 1.0.2
Όνομα αρχείου S-NWU___-010002WF-ALLIN-ALL___.exe
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Σημείωση: Προεγκαταστημένες εκδόσεις.
 • Έκδοση 64 bit (δεν υποστηρίζονται συστήματα 32 bit).
CPU Σειρές Intel Celeron, Pentium 4 ή Core, 1 GHz ή καλύτερων επιδόσεων
RAM 4 GB ή μεγαλύτερη
Υποστηριζόμενες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, Z fc, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 και D3500
  • Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω προϊόντα μπορεί να μην έχουν ανακοινωθεί ή κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.
Δοκιμασμένες εφαρμογές διαδικτυακών διασκέψεων
 • • Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet
Σημειώσεις
 • • Επιλέξτε τη λειτουργία P, S A ή M όταν χρησιμοποιείτε μια D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ή D3500.
 • • Τα μικρόφωνα της φωτογραφικής μηχανής δεν υποστηρίζονται. Χρησιμοποιήστε εξωτερικό μικρόφωνο ή το μικρόφωνο που παρέχεται με τον υπολογιστή σας.
 • • Εάν η ζωντανή προβολή τερματιστεί πρόωρα, διαλέξτε υψηλότερες τιμές για Υστέρηση απενεργ. οθόνης > Ζωντανή προβολή στα μενού της φωτογραφικής μηχανής.
 • • Οι οθόνες ζωντανής προβολής για τα μοντέλα D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 και D3500 είναι μικρές.
 • • Η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αυξηθεί και η ζωντανή προβολή να τερματιστεί μετά από χρονικά διαστήματα παρατεταμένης χρήσης. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η φωτογραφική μηχανή.
 • • Η χρήση της ζωντανής προβολής αυξάνει την κατανάλωση της μπαταρίας.
 • • Πριν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή, πραγματοποιήστε έξοδο από το Nikon Transfer 2 και το Camera Control Pro 2.
 • • Κατά την πρόσβαση στο Webcam Utility από πολλές εφαρμογές διαδικτυακών διασκέψεων ταυτόχρονα, η ζωντανή προβολή θα είναι διαθέσιμη μόνο σε μία εφαρμογή.
 • • Όταν χρησιμοποιείτε το Nikon Transfer 2 ή το Camera Control Pro 2, τερματίστε τη σύνδεση με το «Webcam Utility» στην εφαρμογή διαδικτυακών διασκέψεων.
 • • Ενδέχεται να μην μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Πριν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
 • • Το μέγεθος καρέ είναι 1024 x 768 pixel (XGA). Ορισμένες εφαρμογές συσκέψεων στο Web ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικό λόγο διαστάσεων.
 • • Μετά τη δημιουργία σύνδεσης με τη φωτογραφική μηχανή, προσέξτε να μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ είναι αναμμένη η λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης.
 • • Η ζωντανή προβολή ενδέχεται να μην τερματίζεται αυτόματα όταν λήγει ο χρονομετρητής αυτόματης απενεργοποίησης της ζωντανής προβολής.
 • • Η ζωντανή προβολή ενδεχεται να μην τερματίζεται όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
 • • Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην εξέρχεται απο τη Λειτουργία PC όταν κλείνει η εφαρμογή συσκέψεων στο Web. H Λειτουργία PC μπορεί να τερματιστεί αποσυνδέοντας το καλώδιο USB.

• Το Windows είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αλλαγές από την Έκδοση 1.0.1 στην 1.0.2
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τη Z fc.
Εγκατάσταση
 1. Δημιουργήστε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το S-NWU___-010002WF-ALLIN-ALL___.exe στο φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το S-NWU___-010002WF-ALLIN-ALL___.exe για να εκκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Σημειώσεις:
  • • Δεν χρειάζεται να εκκινήσετε το λογισμικό όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Δεν θα προστεθεί συντόμευση στα μενού ή στην επιφάνεια εργασίας.
  • • Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
Έλεγχος για την επιτυχή εγκατάσταση του λογισμικού
 1. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
 2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 3. Εκκινήστε την εφαρμογή διαδικτυακών διασκέψεων και επιλέξτε το «Webcam Utility» ως εξωτερική κάμερα.
 4. Επιβεβαιώστε ότι η εικόνα από τη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται στην εφαρμογή διαδικτυακών διασκέψεων.
Απεγκατάσταση
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Εφαρμογές και δυνατότητες.
 3. Επιλέξτε το «Webcam Utility» στη λίστα και διαλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης για να εκκινήσετε το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Άδεια

 • Λήψη
 • Λήψη

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.