Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Webcam Utility Beta

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

About Webcam Utility

Webcam Utility lets a Nikon camera be used as a webcam when connected to a computer via USB.
The camera will function as a webcam when “Webcam Utility” is selected as an external camera in a web conferencing app.

Notices
 • • This software is distributed as a file named “S-NWU___-000900WF-ALLIN-ALL___.exe”. Download and run the file to perform the update.
 • • When performing the update, log in to an account with administrator privileges.
 • • Before beginning installation, exit Webcam Utility and all other applications, including any anti-virus software.
 • • Read the information below before proceeding.
 • Note: This is a beta release; operation has been tested with supported cameras but is not guaranteed.
Overview
Name Webcam Utility
Version 0.9.0 (beta)
File name S-NWU___-000900WF-ALLIN-ALL___.exe
System requirements
Operating system
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Note: Pre-installed versions.
 • 64-bit edition (32-bit systems not supported).
CPU Intel Celeron, Pentium 4, or Core series, 1 GHz or better
RAM 4 GB or more
Supported digital cameras
 • • The Z 7, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D850, D780, D500, D7500, and D5600
  • Note: Some of the above products may not have been announced or released in all countries or regions.
Notes
 • • The camera temperature may rise and live view may end after periods of extended use. Wait for the camera to cool.
 • • Using live view increases the drain on the battery.
 • • Exit Nikon Transfer 2 and Camera Control Pro 2 before connecting to the camera.
 • • When Webcam Utility is accessed from multiple web conferencing apps simultaneously, live view will be available to only one app.
 • • When using Nikon Transfer 2 or Camera Control Pro 2, end the connection to “Webcam Utility” in the web conferencing app.
 • • You may not be able to adjust camera settings while the camera is connected to a computer. Before adjusting settings, turn the camera off and disconnect the USB cable.
Installation
 1. Create a folder on the hard disk and name it as desired.
 2. Download S-NWU___-000900WF-ALLIN-ALL___.exe to the folder created in Step 1.
 3. Run S-NWU___-000900WF-ALLIN-ALL___.exe to launch the installer.
 4. Follow the on-screen instructions to complete installation.

Note: There is no need to launch the software when installation is complete. No shortcut will be added to the menus or desktop.

Checking That the Software Is Installed
 1. Connect the camera and computer using a USB cable.
 2. Turn the camera on.
 3. Launch the web conferencing app and select “Webcam Utility” as the external camera.
 4. Confirm that the image from the camera is displayed in the web conferencing app.
Uninstall
 1. Select Settings > System.
 2. 2. Select Apps & features.
 3. Select “Webcam Utility” in the list and choose Uninstall to launch the uninstaller.
 4. Follow the on-screen instructions.
• Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Άδεια

 • Λήψη
 • Λήψη

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.