Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Z 9 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware «C» της φωτογραφικής μηχανής Z 9 στην έκδοση 5.00. Χρησιμοποιήστε την επιλογή [Έκδοση firmware] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για να ελέγξετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής πριν προχωρήσετε. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών και υπολογιστής για την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.

Χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση διαρκεί περίπου 6 λεπτά. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου, αλλά κατά την ενημέρωση από έκδοση firmware «C» προγενέστερη της 2.00 ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για να εμφανιστεί η γραμμή προόδου. Μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.

Προτοποθετήσεις IPTC

Με την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης από firmware «C» έκδοση 3.10 ή προγενέστερη θα διαγραφούν οι προτοποθετήσεις IPTC στη φωτογραφική μηχανή. Αυτό είναι μια προβλεπόμενη συνέπεια των βελτιώσεων στις προτοποθετήσεις IPTC. Οι χρήστες που σκοπεύουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες προτοποθετήσεις θα πρέπει να τις αντιγράψουν σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση [IPTC] > [Φόρτωση/αποθήκευση] > [Υποδοχή 1]/[Υποδοχή 2] > [Αντιγραφή στην κάρτα] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] πριν από την εκτέλεση της ενημέρωσης. Οι αποθηκευμένες προτοποθετήσεις μπορούν να φορτωθούν από την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση [IPTC] > [Φόρτωση/αποθήκευση] > [Υποδοχή 1]/[Υποδοχή 2] > [Αντιγρ. στη φωτογρ. μηχανή] μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Έχετε υπόψη ότι οι προτοποθετήσεις IPTC δεν μπορούν να φορτωθούν εάν οι ρυθμίσεις μενού έχουν αποθηκευτεί σε κάρτα μνήμης με την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] > [Αποθήκ. ρυθμίσεων μενού] σε φωτογραφική μηχανή με firmware «C» έκδοση 3.10 ή προγενέστερη και φορτωθούν σε φωτογραφική μηχανή με την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] > [Φόρτωση ρυθμίσεων μενού] μετά την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης. Φροντίστε να αντιγράψετε και να φορτώσετε τις προτοποθετήσεις IPTC ξεχωριστά με τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω.
Εάν αυτή η ενημέρωση πραγματοποιηθεί σε μια φωτογραφική μηχανή με firmware «C» έκδοση 4.00 ή μεταγενέστερη, οι υπάρχουσες προτοποθετήσεις IPTC μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ενημέρωση χωρίς τη λήψη των παραπάνω μέτρων.

Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας GNSS

Μετά την ενημέρωση του firmware «C» της Z 9 (εκτελείται με την πρώτη ενημέρωση), το firmware της μονάδας GNSS θα ενημερωθεί με τη δεύτερη ενημέρωση. Για να εκτελέσετε τη δεύτερη ενημέρωση, ακολουθήστε τα Βήματα 3, 4 και 5 στην ενότητα «Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής».

Σημείωση: Η δεύτερη ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη εάν το firmware «G» της μονάδας GNSS είναι ήδη το 0.17, όπως στην περίπτωση αυτή, η βελτίωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 4.10 στη 5.00

Σημείωση: Οι χρήστες του ακόλουθου λογισμικού θα πρέπει να κάνουν ενημέρωση με τις τελευταίες εκδόσεις.

 • • Camera Control Pro 2 έκδοση 2.37.0 ή νεότερη, NX Studio έκδοση 1.6.1 ή νεότερη και SnapBridge έκδοση 2.11.0 ή νεότερη.

Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια», «Οθόνες» και «Δίκτυο» αναφέρονται αναλυτικά στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Σημείωση: Λόγω της προσθήκης νέων στοιχείων μενού, ορισμένα στοιχεία του μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων έχουν αλλάξει αρίθμηση.

■ Στατική Φωτογράφιση

 • • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
  • - Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της αυτόματης καταγραφής μπορούν πλέον να διαμορφωθούν εκ των προτέρων
  • - Προστέθηκε η επιλογή [DX (24 x 16)] στις επιλογές περιοχής εικόνας
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Αεροπλάνα] στις επιλογές τύπου ανίχνευσης θέματος
  • - Η αυτόματη καταγραφή είναι πλέον διαθέσιμη με τις ρυθμίσεις χειροκίνητης εστίασης της φωτογραφικής μηχανής
  • - Η εμφάνιση και τα ονόματα ορισμένων στοιχείων στην οθόνη ρυθμίσεων έχουν αλλάξει
  • - Το εύρος ανίχνευσης που διατίθεται για την επιλογή [Προηγμένα: Απόσταση] έχει επεκταθεί
 • • Προστέθηκε μια επιλογή λειτουργίας λήψης με καταγραφή καρέ υψηλής ταχύτητας + [C15].
 • • Προστέθηκε η λειτουργία ρύθμισης συχνότητας στην επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] που επιτρέπει τη διαμόρφωση των προεπιλογών συχνότητας.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Πορτραίτο πλούσιων τόνων] στη ρύθμιση [Ορισμός Picture Control].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Ισορροπία εμφάνισης πορτραίτου] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Απαλότητα δέρματος] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Λειτ αποθορυβ υψηλ ISO] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] που επιτρέπει την επιλογή μιας λειτουργίας επεξεργασίας αποθορυβοποίησης.
 • • Νέες επιλογές ποιότητας εικόνας είναι διαθέσιμες για την καταγραφή καρέ υψηλής ταχύτητας + λήψη με την επιλογή [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] > [Ποιότητα εικόνας (HSFC)] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • • Το zoom της οθόνης ζωντανής προβολής πλέον είναι έως 400%.
 • • Η συνεχής λυχνία LED του Profoto A10 μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός φωτισμός AF.
  Σημείωση: Η ενημέρωση υλικολογισμικού είναι απαραίτητη για το Profoto A10. Ανατρέξτε στον εταιρικό ιστότοπο της Profoto για λεπτομέρειες.

■ Εγγραφή Video

 • • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
  • - Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της αυτόματης καταγραφής μπορούν πλέον να διαμορφωθούν εκ των προτέρων
  • - Προστέθηκε η επιλογή [DX] στις επιλογές περιοχής εικόνας
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Αεροπλάνα] στις επιλογές τύπου ανίχνευσης θέματος
  • - Η αυτόματη καταγραφή είναι πλέον διαθέσιμη με τις ρυθμίσεις χειροκίνητης εστίασης της φωτογραφικής μηχανής
  • - Η εμφάνιση και τα ονόματα ορισμένων στοιχείων στην οθόνη ρυθμίσεων έχουν αλλάξει
  • - Το εύρος ανίχνευσης που διατίθεται για την επιλογή [Προηγμένα: Απόσταση] έχει επεκταθεί
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Πορτραίτο πλούσιων τόνων] στα Picture Control.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Ισορροπία εμφάνισης πορτραίτου] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Απαλότητα δέρματος] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Zoom υψηλής ανάλυσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
  • - Έχει αλλάξει το χρώμα των αγκυλών της περιοχής AF εστίασης που εμφανίζονται στην οθόνη λήψης όταν έχει ενεργοποιηθεί το zoom υψηλής ανάλυσης.
  • - Οι λειτουργίες του Zoom υψηλής ανάλυσης μπορούν πλέον να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τον υπο-επιλογέα.
 • • Το zoom της οθόνης ζωντανής προβολής πλέον είναι έως 400%.
 • • Προστέθηκε μια λειτουργία για να συμπεριληφθούν τα ονόματα αρχείων που χρησιμοποιούνται στη φωτογραφική μηχανή κατά την εγγραφή video σε εξωτερική συσκευή εγγραφής που υποστηρίζει τη μετάδοση ονομάτων αρχείων μέσω HDMI. Οι παρακάτω εξωτερικές συσκευές εγγραφής Atomos υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία (από τον Μάρτιο 2024).
  • - Ninja V *
  • - Ninja V+ *
  • - Ninja (μοντέλα 2023)
  • - Ninja Ultra
  • - Shogun (μοντέλα 2023)
  • - Shogun Ultra
  • - Shogun Connect *

  * Ορισμένες συσκευές εγγραφής ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση του ATOMOS OS ή πληρωμή ενεργοποίησης της συσκευής εγγραφής. Επικοινωνήστε με την ATOMOS για λεπτομέρειες.

■ Απεικόνιση

 • • Προστέθηκε η επιλογή [Ταχύτητα αναπαραγωγής] στο μενού απεικόνισης «i».
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Προσαρμ. επιλογών επεξεργασίας] στη ρύθμιση [Επεξεργασία] στο μενού απεικόνισης «i».
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόμ. περιστροφή εικόνας] στο μενού απεικόνισης.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Επιλογές αυτόμ. σειρ. αναπαραγ.] στη ρύθμιση [Αναπαραγωγή σειράς] στο μενού απεικόνισης.
 • • Η κύλιση των φωτογραφιών διατηρεί τον τρέχοντα προσανατολισμό ακόμα και αν περιστρέφεται η φωτογραφική μηχανή.
 • • Η τρέχουσα ταχύτητα αναπαραγωγής πλέον εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής κατά την προβολή ενός βίντεο σε πλήρες κάδρο.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [4608 x 3072, 14,2 M] στη ρύθμιση [Επεξεργασία] > [Αλλαγή μεγέθους] στο μενού απεικόνισης «i» όταν εμφανίζονται εικόνες RAW.

■ Χειριστήρια

 • • Προστέθηκαν στην προσαρμοσμένη εκχώρηση ελέγχου και στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - f1 και g1 [Προσαρμογή μενού <i>]
  • - f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και g2[Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]
  • - f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)]

     Διαλέξτε [Επ. σημείου εστ. (προτ. προσ.)] για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Θέση zoom προώθησης καρέ].
  Οι ρυθμίσεις για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Προώθηση καρέ] μπορούν πλέον να εφαρμοστούν στη κύλιση των φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης.
  Η επιλογή λειτουργίας οθόνης μπορεί πλέον να εκχωρηθεί στα κουμπιά Προστασία/Fn4 και ήχου.

 • • Πλέον οι λειτουργίες λήψης μπορούν να επιλεγούν στη λειτουργία φωτογραφίας και video ξεχωριστά.
  Σημείωση: Οι λειτουργίες λήψης σε όλες τις συστοιχίες λήψης «A» έως «D» ορίζονται σε P αμέσως μετά την ενημέρωση του firmware.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Πλάτος περιγράμ. σημείου εστίασης] στη ρύθμιση a11 [Εμφάνιση σημείου εστίασης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • • Προστέθηκε ένα στοιχείο [Μέγ. διάφρ ζων προβ σε MF] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στη θέση του a14.
 • • Προστέθηκαν στοιχεία [Μισοπατ. για ακύρ. zoom (MF)] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στις θέσεις d19 και g17.
 • • Η ισορροπία λευκού και η αντιστάθμιση έκθεσης μπορούν πλέον να ρυθμιστούν κατά την ανάκληση των ρυθμίσεων της λειτουργίας λήψης με το πάτημα του κουμπιού (παρατεταμένο πάτημα).
 • • Έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης του πλήρους φορμά με τη ρύθμιση [Φορμάρισμα κάρτας μνήμης] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].

■ Οθόνες

 • • Έχει αλλάξει η θέση στην οποία εμφανίζεται η προειδοποίηση για την υψηλή θερμοκρασία της κάρτας μνήμης στη λειτουργία video.

■ Δίκτυο

 • • Πλέον εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν η σύνδεση με ένα εξάρτημα ATOMOS AirGlu BT είναι ασταθής ή διακόπτεται.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Σύνδεση Wi-Fi (STA mode)] που σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με την έξυπνη συσκευή μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
 • • Οι αριθμοί θύρας μπορούν πλέον να καθοριστούν με την επιλογή [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αποστολή σε μορφή HEIF] στη ρύθμιση [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] > [Επιλογές] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
  Σημείωση: Οι εικόνες HEIF που έχουν υποστεί μετατροπή δεν αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.
 • • Τα αξεσουάρ ATOMOS AirGlu BT και οι λαβές με τηλεχειριστήριο MC-N10 μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν μαζί.
 • • Η διεύθυνση IP που λαμβάνεται αυτόματα θα διατηρείται μετά την απενεργοποίηση της αυτόματης διευθυνσιοδότησης IP.
 • • Η αυτόματα ληφθείσα πύλη/οι διευθύνσεις διακομιστή DNS εμφανίζονται πλέον στην οθόνη επεξεργασίας TCP/IP.
 • • Τα ονόματα των αρχείων της φωτογραφίας και του ήχου ταιριάζουν πλέον εάν το όνομα αρχείου της φωτογραφίας μετονομαστεί κατά τη μεταφορά.
 • • Άλλαξαν οι προεπιλεγμένες τιμές για τις ακόλουθες ρυθμίσεις που εμφανίζονται κατά την ασύρματη σύνδεση:
  • - Κλειδιά κρυπτογράφησης
  • - Ο κωδικός πρόσβασης που εμφανίζεται μετά την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής

■ Άλλες αλλαγές

 • • Όταν η [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] έχει οριστεί σε [Παρακολούθηση 3D] και το ανθρώπινο θέμα είναι μεγάλο σε σχέση με το κάδρο και ανιχνεύονται πολλά μάτια κοντά στο σημείο εστίασης παρακολούθησης, η φωτογραφική μηχανή θα δώσει προτεραιότητα για την εστίαση στο μάτι που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο.
 • • Ο χρόνος μέχρι να σκοτεινιάσει η οθόνη λήψης μετά την απελευθέρωση του κλείστρου όταν έχει επιλεχθεί [ON] για [Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] έχει γίνει μικρότερος.
 • • Πλέον είναι πιο εύκολη η προβολή του ιστογράμματος RGB όταν έχει επιλεχθεί [Λειτουργία 1] ή [Λειτουργία 2] για d12 [Θερμά χρώματα οθόνης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • • Με την επιλογή [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] > [Έκδοση firmware] πλέον εμφανίζεται το firmware «G» της μονάδας GNSS.
 • • Η ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας GNSS είναι πλέον διαθέσιμη.
  Σημείωση: Η δεύτερη ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη εάν το firmware «G» της μονάδας GNSS είναι ήδη το 0.17, όπως στην περίπτωση αυτή, η βελτίωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
  Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας GNSS» για τις διαδικασίες ενημέρωσης.
 • • Το firmware για τη μονάδα GNSS έχει ενημερωθεί.
  • - Βελτιώθηκε η απόδοση απόκτησης όταν χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιοχές όπου μπορεί να γίνει λήψη από τον δορυφόρο quasi-zenith «QZSS».
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Οι τιμές βελτιστοποίησης που είχαν οριστεί στις [Επιλογές βελτιστοπ. AF] στο μενού ρυθμίσεων δεν εφαρμόζονταν όταν το θέμα ανιχνευόταν με ενεργοποιημένη την επιλογή [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].
  • - Η μετάβαση στην οθόνη απεικόνισης και η προσπάθεια χειρισμού του υπο-επιλογέα δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα για όσο χρόνο άναβε η λάμπα πρόσβασης της κάρτας μνήμης μετά από συνεχόμενη λήψη όταν ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή [Αναπαραγωγή σειράς] > [Ο υπο-επιλ. εμφανίζει την πρ. λήψη] στο [ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ].
  • - Μερικές φορές δεν μπορούσε να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση σε λήψεις με ριπές ή σε λήψεις με μετατόπιση εστίασης.
  • - Η απελευθέρωση κλείστρου δεν ήταν δυνατή μερικές φορές όταν είχε επιλεχθεί «Bulb» για ταχύτητα κλείστρου.
  • - Τα θέματα μερικές φορές δεν ανιχνεύονταν στη σωστή θέση κατά την επανειλημμένη λήψη αεροπλάνων.

Τελευταία ενημέρωση στις 29 Μαρτίου 2024.

Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 4.01 στη 4.10
 • • Προστέθηκαν οι επιλογές [Πουλιά] και [Αεροπλάνα] στις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στα μενού λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 4.00 στη 4.01
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Σε σπάνιες περιπτώσεις η φωτογραφική μηχανή σταματούσε να αποκρίνεται ή αποτύγχανε να εγγράψει σωστά ένα video, εάν η προσπάθεια εγγραφής video γινόταν μετά τη λήξη του χρονομετρητή αναμονής και στη συνέχεια ενεργοποιούνταν εκ νέου με την επιλογή [Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ] ρυθμισμένη σε 1920 x 1080 στο ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO.
  • - Οι λειτουργίες [Επιλογή περιοχής εικόνας] και [Διακόπτης FX/DX] που είχαν εκχωρηθεί σε χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής απενεργοποιούνταν όταν επιλεγόταν κάποια επιλογή video αργής κίνησης.
  • - Η πρώτη λήψη στη φωτογράφιση με συνεχείς ριπές μερικές φορές δεν κατάφερνε να αποκτήσει την κατάλληλη ισορροπία λευκού όταν είχε επιλεχθεί [Αυτόματη] ή [Αυτ. ρύθμιση για φυσικό φως] για την ισορροπία λευκού.
  • - Εάν η λήψη συνεχιζόταν με την επιλογή [ON] (Ενεργοποίηση) για τη ρύθμιση [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] > [Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας], η οθόνη ζωντανής προβολής φωτογραφιών διακόπτονταν εν μέρει.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 3.10 στη 4.00

Σημείωση: Οι χρήστες του ακόλουθου λογισμικού θα πρέπει να κάνουν ενημέρωση με τις τελευταίες εκδόσεις.

 • • Camera Control Pro 2 έκδοση 2.36.0 ή νεότερη, IPTC Preset Manager έκδοση 1.3.0 ή νεότερη, NX Studio έκδοση 1.4.0 ή νεότερη, NX MobileAir έκδοση 1.2 ή νεότερη (έκδοση Android), NX Field έκδοση 1.4 ή νεότερη

Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια», «Οθόνες» και «Δίκτυο (και το NX Field)» αναφέρονται αναλυτικά στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.

■ Στατική Φωτογράφιση

 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού λήψης φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα τραβά αυτόματα φωτογραφίες όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς.
 • • Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φωτογραφική μηχανή θα συνεχίσει να αποθηκεύει καρέ πριν ακυρώσει τη λήψη κατά τη φάση Λήψη πριν από την Απελευθέρωση Κλείστρου της λήψης καρέ υψηλής ταχύτητας έχει αυξηθεί από 30 σε 300 δευτερόλεπτα.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Μεγάλο] στις επιλογές μεγέθους που είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση [Ρόλος κάρτας - Υποδοχή 2] > [JPEG Υποδ. 1 - JPEG Υποδ. 2] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
 • • Προστέθηκαν νέες διαβαθμίσεις bracketing για χρήση κατά τη διάρκεια του αυτόματου bracketing με ενεργοποιημένη την επιλογή [Βracketing AE & φλας], [AE bracketing] ή [Bracketing φλας] για [Ορισμός αυτόμ. bracketing]. Αυτή η αλλαγή ισχύει επίσης για τη ρύθμιση [Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ.] > [Επιλογές] > [AE bracketing] > [Διαβάθμιση].

■ Εγγραφή Video

 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού εγγραφής video. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα εγγράφει αυτόματα video όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς.
 • • Προστέθηκαν επιλογές χαμηλής ευαισθησίας ISO στη ρύθμιση [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M)] για χρήση κατά την εγγραφή video N-Log.
 • • Άλλαξε το εύρος των διαθέσιμων ταχυτήτων για το Zoom Υψηλής Ανάλυσης.
 • • Προστέθηκε εγγραφή video σε αργή κίνηση.

■ Απεικόνιση

 • • Έγιναν αλλαγές στα στοιχεία [Επιλέξτε για αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλέξτε για αποστολή (FTP)] στο μενού απεικόνισης «i» και προστέθηκαν οι επιλογές [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. (FTP)].

■ Χειριστήρια

 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τη λειτουργία ισχυρού zoom στους φακούς ισχυρού zoom.
 • • Προστέθηκε το στοιχείο [Λειτ. υστέρησης έκθεσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στη θέση d6.
 • • Προστέθηκαν στην προσαρμοσμένη εκχώρηση ελέγχου και στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]. Επίσης, προστέθηκαν νέες επιλογές επαναφοράς.
  • - f2[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)]
  • - f3[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)]
  • - g2[Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]
  •    Μεταξύ των ρόλων που μπορούν πλέον να εκχωρηθούν μέσω των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και g2 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] είναι η [Εναλλαγή ματιού], η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναλλαγή της εστίασης μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ματιού του θέματος.
  •    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας νέος ρόλος [Θέση zoom προώθησης καρέ] > [Επιλογή σημείου εστίασης] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης για κεντράρισμα της οθόνης στο ενεργό σημείο εστίασης για κάθε φωτογραφία κατά την κύλιση των φωτογραφιών με χρήση ενός επιλογέα εντολών.
   Διαλέξτε [Επιλογή σημείου εστίασης] για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Θέση zoom προώθησης καρέ].
 • • Έγιναν ενημερώσεις στα [Δεδομένα φακού χωρίς CPU] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].
 • • Αυξήθηκε το όριο χαρακτήρων για τις καταχωρήσεις «Category» στις προτοποθετήσεις IPTC.
 • • Έγινε αναδιάρθρωση του στοιχείου [Ήχοι φωτογραφικής μηχανής] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] με την προσθήκη νέων επιλογών, μεταξύ των οποίων νέων ήχων και ρύθμισης του επιπέδου έντασης για το ηλεκτρονικό κλείστρο.

■ Οθόνες

 • • Προστέθηκαν πληροφορίες απόστασης εστίασης στην ένδειξη απόστασης εστίασης που εμφανίζεται κατά τη χειροκίνητη εστίαση.
 • • Η επιλογή που ενεργοποιείται για τη ρύθμιση [Μέγεθος οθόνης σκοπεύτρου] (πρώην [Μέγ. οθόν. Finder (φωτογρ. Lv)] (Μέγεθος οθόνης Finder (φωτογραφία (Lv))) στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] πλέον ισχύει και στις λειτουργίες video και απεικόνισης.

■ Δίκτυο (και το NX Field)

 • • Έγιναν αλλαγές και προσθήκες στο στοιχείο [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • • Άλλαξε η διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά τη διαμόρφωση της φωτογραφικής μηχανής για συγχρονισμένη λήψη αυξάνοντας σε είκοσι τον αριθμό των ομάδων που μπορούν να δημιουργηθούν, ενώ ο αριθμός των φωτογραφικών μηχανών σε κάθε ομάδα που μπορούν να ελεγχθούν από την κύρια μηχανή αυξήθηκε σε δεκαέξι.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αντικ. πληροφοριών copyright] στη ρύθμιση [Σύνδεση σε άλλες φωτογρ. μηχ.] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].

■ Αλλαγές που σχετίζονται με την εφαρμογή

Με το NX MobileAir:
 • • η οθόνη ζωντανής προβολής της φωτογραφικής μηχανής για τη λειτουργία φωτογραφίας δείχνει τώρα την κατάσταση του NX MobileAir, και
 • • οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής που έχουν αποθηκευτεί σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] μπορούν πλέον να ληφθούν στην έξυπνη συσκευή ή να αντιγραφούν από την έξυπνη συσκευή στην κάρτα μνήμης της μηχανής χρησιμοποιώντας το NX MobileAir.

■ Άλλες αλλαγές

 • • Βελτιώθηκε η ακρίβεια της επιλογής [Παρακολούθηση 3D] για μικρά, γρήγορα κινούμενα θέματα όταν έχει επιλεχθεί [Αυτόματη], [Άνθρωποι], [Ζώα] ή [Όχημα] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] και δεν ανιχνεύεται κανένα θέμα του επιλεγμένου τύπου.
 • • Βελτιώθηκε η ακρίβεια εστίασης για σκοτεινά θέματα χαμηλής αντίθεσης.
 • • Βελτιώθηκε το κλείδωμα της εστίασης με ανίχνευση τρεμουλιάσματος στη λειτουργία συνεχών λήψεων χαμηλής ταχύτητας.
 • • Έγιναν και άλλες βελτιώσεις στη λειτουργία της αυτόματης εστίασης και στην αξιοπιστία της.
 • • Βελτιώθηκε η απόδοση της αυτόματης ισορροπίας λευκού κατά τη φωτογράφιση πορτραίτου.
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που μερικές φορές είχε ως αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει το σκόπευτρο κατά την απεικόνιση όταν επιλεγόταν [Αυτόματη] για τη [Φωτειν. σκοπεύτρου].
 • • Είναι πλέον πιο εύκολη η επίτευξη της σωστής έκθεσης από την πρώτη λήψη κατά τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη σε ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης ή σε ρυθμίσεις αρκετά σκοτεινές για προβολή φωτός αστεριών.
 • • Η οθόνη ιστογράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η προβολή φωτός αστεριών.
 • • Έγινε αλλαγή της προειδοποίησης χαμηλής χωρητικότητας video, ώστε να εμφανίζεται πλέον με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο όταν απομένει λιγότερο από ένα λεπτό. Η προειδοποίηση εμφανίζεται πλέον και όταν δεν είναι σε εξέλιξη η εγγραφή.
 • • Οι χρήστες μπορούν πλέον να χειρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια την κύλιση των video κατά τη διάρκεια της απεικόνισης με τη χρήση της γραμμής προόδου.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν ο χρονομετρητής αναμονής ενεργοποιούνταν εκ νέου αφού είχε λήξει με ενεργοποιημένη την επιλογή [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (1)] ή [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (2)] για [Όριο λειτ. επιλογ. οθόνης] και με επιλεγμένη τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας [Λειτουργία λήψης].
  • - Η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν γίνονταν αλλαγές στις παραμέτρους του Picture Control κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας NEF (RAW).
  • - Σε σπάνιες περιπτώσεις το σκόπευτρο δεν εμφάνιζε σωστά το σημείο εστίασης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με συνεχείς ριπές.
  • - Δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση για το [Μέγεθος εικόνας] κρατώντας πατημένο το κουμπί QUAL και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών εάν ήταν προσαρτημένος ένας φακός με φορμά DX με επιλεγμένο το [ON] για τη ρύθμιση [Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας] > [Ενεργ. μεγεθών εικόνας DX].
  • - Οι μονάδες φλας SB-800 μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνονται μετά τη λήψη φωτογραφιών με απενεργοποιημένο το φλας.
  • - Η επιλογή [Έλεγχος βινιέτας] μερικές φορές αποτύγχανε να ελέγξει σωστά τη δημιουργία βινιέτας όταν ενεργοποιούνταν μια επιλογή διαφορετική από το [Απενεργοποίηση].
  • - Οι χρήστες δεν μπορούσαν πια να επιλέξουν την περιοχή εικόνας FX μετά την επιλογή της περιοχής εικόνας DX στο Camera Control Pro 2 με ενεργοποιημένη την επιλογή 100p ή 120p για την ταχύτητα καρέ video.
  • - Η εστίαση εξακολουθούσε να ρυθμίζεται με τον δακτύλιο εστίασης όταν επιλεγόταν [Disable] για τη ρύθμιση [Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] εάν είχε ενεργοποιηθεί μια επιλογή διαφορετική από το [Μη γραμμικό] για τη ρύθμιση [Εύρ. περιστρ. δακτυλίου εστίασης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - Η μπαταρία εξαντλούνταν πιο γρήγορα όσο η φωτογραφική μηχανή ήταν απενεργοποιημένη, εάν είχε επιλεχθεί [ON] για τη ρύθμιση [Σύνδεση με έξυπνη συσκευή] > [Σύνδεση Wi-Fi] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ], ακόμη και όταν είχε επιλεχθεί [OFF] για τις επιλογές [Σύνδεση Bluetooth] και [Αποστολή ενώ είναι απενεργοπ.].
  • - Τα μενού και το κείμενο βοήθειας στα Γερμανικά και τα Κορεάτικα περιείχαν τυπογραφικά λάθη.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 3.01 στη 3.10
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • Βελτιωμένη ακρίβεια εστίασης για θέματα με χαμηλή αντίθεση κατά τη φωτογράφιση με συνεχείς ριπές με ενεργοποιημένη την επιλογή [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)], [AF ευρείας περιοχής (C2)], [Παρακολούθηση 3D] ή [AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ.] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].
 • • Βελτιώθηκε η ταχύτητα προώθησης καρέ κατά τη φωτογράφιση με συνεχείς ριπές με προαιρετικές μονάδες φλας.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Το στοιχείο [Επεξεργασία] > [Περικοπή] στο μενού απεικόνισης «i» σε σπάνιες περιπτώσεις δημιουργούσε παραμορφωμένα αντίγραφα ή δεν επέτρεπε την επιλογή του επιθυμητού κροπαρίσματος.
  • - Τα αντίγραφα που δημιουργούνταν με την ανάμειξη μεγάλου αριθμού φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το στοιχείο [Επεξεργασία] > [Πιο φωτεινό] στο μενού απεικόνισης «i» εμφάνιζαν μερικές φορές μια πράσινη χρωματική απόχρωση.
  • - Ο χαρακτηρισμός φωτογραφιών κατά το zoom απεικόνισης προκαλούσε σε ορισμένες περιπτώσεις προσωρινή αλλοίωση της οθόνης.
  • - Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή σταματούσε να ανταποκρίνεται.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 3.00 στη 3.01
 • • Η λαβή με τηλεχειριστήριο MC-N10 μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για συγχρονισμένη απελευθέρωση σε φωτογραφικές μηχανές που συνδέονται μέσω ενός ακροδέκτη τηλεχειρισμού δέκα ακίδων.
 • • Βελτιωμένη παρακολούθηση εστίασης στη λειτουργία εστίασης AF-C όταν έχει επιλεχθεί [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Εάν είχε ενεργοποιηθεί μια επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] έχοντας επιλέξει [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], η αυτόματη εστίαση μερικές φορές αποτύγχανε όταν ανιχνεύονταν θέματα εκτός του σημείου εστίασης.
  • - Εάν είχε εκχωρηθεί η επιλογή [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], [Λειτ.επιλ.περιοχ. AF + AF-ON], [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] σε ένα χειριστήριο με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] με ενεργοποιημένη την επιλογή [Παρακολούθηση 3D] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές αποτύγχανε είτε να εστιάσει είτε να παρακολουθήσει το επιθυμητό θέμα όταν η αυτόματη εστίαση ξεκινούσε με το πάτημα του επιλεγμένου χειριστηρίου στη λειτουργία εστίασης AF-C.
  • - Όταν είχε εκχωρηθεί η επιλογή [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], [Λειτ.επιλ.περιοχ. AF + AF-ON], [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] σε ένα χειριστήριο με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)], η φωτογραφική μηχανή σε σπάνιες περιπτώσεις σταματούσε να αποκρίνεται εάν το επιλεγμένο χειριστήριο πατιόταν αμέσως πριν ή μετά τη λήψη ενώ είχε επιλεχθεί [Σημειακή AF] ή [AF μονού σημείου] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].
  • - Μερικές φορές εμφανίζονταν σφάλματα FTP κατά τη σύνδεση με διακομιστές FTP.
  • - Η αποστολή σε ορισμένους διακομιστές FTP συνεχιζόταν επ' αόριστον χωρίς να αποστέλλονται φωτογραφίες.
  • - Μετά την προσθήκη της στο [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ] ή στις [ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ], η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d14 [Ένδειξη χρόνου απελευθέρωσης] δεν μπορούσε να επιλεχθεί σε κανένα από αυτά τα μενού, ούτε να καταργηθεί από το [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ] με την επιλογή [Κατάργηση στοιχείων].
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 2.11 στη 3.00

Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Οθόνες», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια» και «Δίκτυο» αναφέρονται αναλυτικά στο Supplementary Firmware Update Manual (Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού).

■ Στατική Φωτογράφιση

 • • Το στοιχείο [Μέγεθος εικόνας] στο μενού λήψης φωτογραφιών πλέον είναι [Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας] και προσφέρει νέες επιλογές που ισχύουν μόνο για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με χρήση της περιοχής εικόνας DX.
 • • Προστέθηκε η ταχύτητα [C60] στις ταχύτητες καρέ που είναι διαθέσιμες για τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας. Η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d4 στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] τώρα είναι [Επ. Λήψης πριν Απελευθ. Κλείστρ.].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόμ. επαναφορά θέσ. εστίασης] στις επιλογές για [Λήψη μετατόπισης εστίασης] του [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].

■ Εγγραφή Video

 • • Προστέθηκε η επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Zoom υψηλής ανάλυσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Επαναφορά με τηλεχειριστήριο] στις επιλογές για [Κωδικός χρόνου] του [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].

■ Οθόνες

 • • Η λειτουργία οθόνης [Προτεραιότητα σκοπεύτρου] έχει αντικατασταθεί από τις λειτουργίες [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (1)] και [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (2)].
 • • Επεκτάθηκε το εύρος των επιλογών φωτεινότητας οθόνης ώστε να περιλαμβάνει τόσο φωτεινότερες όσο και πιο σκοτεινές ρυθμίσεις.
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • - Προστέθηκε μια επιλογή [Χρώμα παρακολούθησης 3D] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a11 [Εμφάνιση σημείου εστίασης].
  • - Προστέθηκαν οι επιλογές [Πάντα] και [Μόνο όταν το φλας δεν χρησιμοπ.] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d9 [Λειτ. προβολής (φωτογραφία Lv)] > [Εμφάνιση εφέ ρυθμίσεων].

■ Απεικόνιση

 • • Το στοιχείο [Περιστροφή σε πορτραίτο] στο μενού απεικόνισης τώρα είναι [Αυτόμ. περιστρ. φωτογραφιών]. Εάν έχει επιλεχθεί [ON], οι οθόνες απεικόνισης στην οθόνη και το σκόπευτρο θα περιστρέφονται αυτόματα για να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής.
 • • Στην οθόνη απεικόνισης εμφανίζεται τώρα η θερμοκρασία χρώματος για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με την επιλογή [Χειροκίνητη προτοποθέτηση] για [Ισορροπία λευκού].
 • • Είναι πλέον διαθέσιμες επιλογές για τον ομαδικό χειρισμό κάθε σειράς φωτογραφιών που έχουν ληφθεί σε λειτουργίες συνεχών λήψεων.
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Πληροφορίες αρχείου] στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για [Επιλ. εμφάνισης προβολής] στο [ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ].

■ Χειριστήρια

 • • Προστέθηκε μια επιλογή πλήρους φορμά στις επιλογές για [Φορμάρισμα κάρτας μνήμης] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για χρήση με συμβατές κάρτες μνήμης CFexpress.
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Type A καθυστέρ. αυτόμ. επαν.] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d14 [Ένδειξη χρόνου απελευθέρωσης].
  • - Προστέθηκε το στοιχείο [Περιοχή σταθμισμ. στο κέντρο] στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προσαρμογή των οθονών λήψης με τη χρήση των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων d18 [Προσ. οθόνης λήψης στην οθόνη] και d19 [Προσ. οθόν. λήψ. στο σκόπευτρο].
  • - Οι Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)], f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] και g2 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] τώρα προσφέρουν πρόσβαση σε μια διευρυμένη σειρά προσαρμοσμένων λειτουργιών και χειριστηρίων.

■ Δίκτυο

 • • Η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζεται πλέον στην οθόνη λήψης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε διακομιστή FTP.
 • • Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει τώρα το FTPS.
 • • Προστέθηκε το στοιχείο [Επιλογές ATOMOS AirGlu BT] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].

■ Άλλες αλλαγές

 • • Βελτιώθηκε η ακρίβεια της αυτόματης εστίασης.
 • • Βελτιώθηκε η απόδοση της αυτόματης εστίασης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μειώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο φωτισμού κατά 0,5 EV.
 • • Μειώθηκε η ευαισθησία της επιλογής [Παρακολούθηση 3D] σε αντικείμενα που περνούν ανάμεσα από το θέμα και τη φωτογραφική μηχανή.
 • • Βελτιώθηκε η απόδοση της εστίασης όταν επιλέγεται [Ζώα] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] κατά τη λειτουργία [Παρακολούθηση 3D].
 • • Περιορίστηκε η τάση της φωτογραφικής μηχανής να εστιάζει στο φόντο κατά την ανίχνευση θέματος όταν επιλεγόταν [AF ευρείας περιοχής (S/L/C1/C2)], [Παρακολούθηση 3D] ή [AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ.].
 • • Η κορύφωση εστίασης, η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους και η ένδειξη απόστασης εστίασης είναι πλέον διαθέσιμες όταν η εστίαση ρυθμίζεται με τη χρήση του δακτυλίου εστίασης φακού, όχι μόνο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης αλλά και σε άλλες λειτουργίες εστίασης. Επιπλέον, έχουν γίνει προσαρμογές στη διάρκεια του χρόνου εμφάνισης της ένδειξης απόστασης εστίασης.
 • • Η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και η ευαισθησία ISO θα εμφανίζονται πλέον όταν ρυθμίζεται η έκθεση ενώ η οθόνη ζωντανής προβολής είναι σε μεγέθυνση.
 • • Βελτιώθηκε η απόκριση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία video και όταν επιλέγεται η άηχη λειτουργία κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.
 • • Η οθόνη λήψης τώρα δείχνει την κατάσταση σύνδεσης συγχρονισμένης λήψης. Έγιναν επίσης βελτιώσεις στην απεικόνιση στη λίστα απομακρυσμένων φωτογραφικών μηχανών στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω της επιλογής [Σύνδεση σε άλλες φωτογρ. μηχ.] > [Λίστα απομακρ. φωτ. μηχανών] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • • Έχει προστεθεί η γλώσσα [Português (PT)] στις γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω του στοιχείου [Γλώσσα (Language)] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για τις φωτογραφικές μηχανές Z 9 που πωλούνται στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Εάν (α) είχε επιλεχθεί το AF-S για λειτουργία εστίασης, (β) είχε επιλεχθεί μια λειτουργία περιοχής AF που υποστήριζε την ανίχνευση θέματος μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η [Λειτ.επιλ.περιοχ. AF + AF-ON] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και (γ) είχε επιλεχθεί άλλη επιλογή από την [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ], τότε το πάτημα του προσαρμοσμένου χειριστηρίου μερικές φορές δεν ενεργοποιούσε την ανίχνευση θέματος.
  • - Εάν (α) είχε επιλεχθεί η παρακολούθηση 3D για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, (β) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] και (γ) οι ρυθμίσεις λήψης που ανακαλούνται μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η λειτουργία [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] είχαν επιλεγμένη την [Παρακολούθηση 3D] για τη [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] και επιλεγμένη την [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF], τότε η ανίχνευση θέματος συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια του AF-ON μετά το πάτημα του προσαρμοσμένου χειριστηρίου.
  • - Εάν (α) είχε επιλεχθεί AF-C για λειτουργία εστίασης, (β) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Παρακολούθηση 3D] για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, (γ) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] και (δ) οι ρυθμίσεις λήψης που ανακαλούνται μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η λειτουργία [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] είχαν επιλεγμένη την [Παρακολούθηση 3D] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], τότε η ανίχνευση θέματος δεν εκτελούνταν όπου αναμενόταν όταν το AF-ON ξεκινούσε μέσω του προσαρμοσμένου χειριστηρίου.
  • - Οι ταχύτητες κλείστρου από 1/320 s έως 1/640 s προκαλούσαν ανομοιόμορφη έκθεση σε όλο το κάδρο σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν με μονάδες φλας SB‑800 χρησιμοποιώντας τον αυτόματο συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας FP.
  • - Επιλέγοντας μια διαφορετική συστοιχία προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] μετά την επιλογή μιας μη προεπιλεγμένης ρύθμισης για [Αυτόματο bracketing] > [Διαβάθμιση] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] έκανε την τιμή για [Αυτόματο bracketing] > [Διαβάθμιση] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] να επανέλθει στο 1.
  • - Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες λήψης εξαφανίζονταν από το σκόπευτρο.
  • - Η προσπάθεια εγγραφής video 8K με προσαρτημένο έναν φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4S και μια επιλογή άλλη από [Απενεργοποίηση] για [Απόσβεση κραδασμών] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO] μερικές φορές έκανε τη φωτογραφική μηχανή να σταματά να αποκρίνεται.
  • - Η παρακολούθηση μικρών ή χαμηλής αντίθεσης θεμάτων σε μονόχρωμο φόντο, όπως ο μπλε ουρανός, προκαλούσε μερικές φορές την μετακίνηση της περιοχής εστίασης στο επάνω μέρος της οθόνης.
  • - Η επιλογή της ταχύτητας [C30] ή [C120] για τη λειτουργία λήψης όταν είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Απενεργοποίηση] για [Ενεργό D-Lighting] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] προκαλούσε αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ή του σκοπεύτρου.
  • - Σε σπάνιες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορούσε να εγγράψει σωστά video 8K.
  • - Στη λειτουργία video, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορούσε να αυξήσει το διάφραγμα (να μειώσει τον αριθμό f) μετά την επίτευξη του ανώτερου ορίου ευαισθησίας ISO στις λειτουργίες P και S εάν η τιμή που είχε επιλεχθεί για [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Μέγιστη ευαισθησία] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO] ήταν κάτω από [12800].
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τις λαβές με τηλεχειριστήριο MC-N10.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 2.10 στη 2.11
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έκανε τη φωτογραφική μηχανή να σταματά να αποκρίνεται.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 2.00 στη 2.10
 • • Έχει προστεθεί η επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στις λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν στα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Supplementary Firmware Update Manual (Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού).
 • • Η αυτόματη εστίαση τώρα είναι καλύτερη στην παρακολούθηση μικρών θεμάτων.
 • • Η αυτόματη εστίαση παράγει τώρα πιο ακριβή αποτελέσματα με θέματα ανθρώπινου πορτραίτου που ανιχνεύονται μέσω του AF ανίχνευσης ματιών/προσώπου με ενεργοποιημένη την επιλογή [Συνεχής AF] για [Λειτουργία εστίασης].
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα η φωτογραφική μηχανή να εστιάζει στο φόντο όταν είχε επιλεχθεί [AF μονού σημείου], [AF δυναμικής περιοχής (S)] ή [AF δυναμικής περιοχής (M)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], ή όταν είχε επιλεχθεί [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] με προσαρμοσμένο μέγεθος περιοχής εστίασης [1×1].
 • • Τώρα μπορείτε να περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα από τη μείωση κραδασμών κατά τη διάρκεια παρανομικών λήψεων με τη φωτογραφική μηχανή στραμμένη προς τα πάνω ή προς τα κάτω και ενεργοποιημένη μια επιλογή εκτός από [Απενεργοποίηση] για [Απόσβεση κραδασμών].
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Με ορισμένους φακούς με μοντούρα Z, η επιλογή [Εστίαση] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a1 [Επιλ. προτεραιότητας AF-C] με ενεργοποιημένη την επιλογή [Συνεχής AF] για [Λειτουργία εστίασης] μερικές φορές απενεργοποιούσε την απελευθέρωση του κλείστρου ακόμη και όταν το θέμα ήταν εστιασμένο.
  • - Η επιλογή [Κλείδωμα διαφράγματος] δεν μπορούσε να επιλεγεί για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f4 [Κλείδωμα χειριστηρίων] στις λειτουργίες M και A όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός με μοντούρα F.
  • - Η εκχώρηση της λειτουργίας [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] σε ένα χειριστήριο χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] καθιστούσε μη διαθέσιμη την επιλογή [Αποθ. τρεχουσών ρυθμίσεων] όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός με μοντούρα F που διέθετε δακτύλιο διαφράγματος και επαφές τροφοδοσίας.
  • - Μερικές φορές δεν εφαρμοζόταν ο αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης σε φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί με την επιλογή [ON] (Ενεργοποίηση) για [Αυτόμ. έλεγχος παραμόρφ.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
  • - Η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνώριζε τα προσαρμοσμένα Picture Control που είχαν αποθηκευτεί σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την έκδοση Mac του Picture Control Utility 2.
  • - Η ανάκληση λειτουργιών λήψης μερικές φορές προκαλούσε απροσδόκητες αλλαγές στην έκθεση εάν:
   • ▸ η ευαισθησία ISO ήταν ρυθμισμένη σε σταθερή τιμή στη λειτουργία M,
   • ▸ είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Διατήρηση έκθεσης ανενεργή] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b7 [Διατήρηση έκθεσης] και
   • ▸ η επιλογή [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] είχε εκχωρηθεί σε ένα χειριστήριο με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)], και οι δύο χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί καμία επιλογή (ή μόνο η λειτουργία M) για [Λειτουργία λήψης] και χωρίς επισήμανση δίπλα στις επιλογές [Ταχύτητα κλείστρου], [Διάφραγμα] και [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO].
  • - Όταν γινόταν εκχώρηση της λειτουργίας [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή της λειτουργίας [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] σε ένα χειριστήριο χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)], η ανίχνευση θέματος δεν λειτουργούσε κατά το αναμενόμενο εάν η ρύθμιση για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] που ανακαλείται με το πάτημα του χειριστηρίου διέφερε από την ισχύουσα επιλογή για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.11 στη 2.00
 • Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Οθόνες», «Απεικόνιση» και «Χειριστήρια» αναφέρονται αναλυτικά στο Supplementary Firmware Update Manual (Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού).
 • Σημείωση: Ορισμένες Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις έχουν εκ νέου αριθμηθεί λόγω της προσθήκης νέων επιλογών μενού.
 • Στατική Φωτογράφιση
 • • Προστέθηκαν οι λειτουργίες επιλογής περιοχής AF [AF ευρείας περιοχής (C1)] και [AF ευρείας περιοχής (C2)].
 • • Στη λειτουργία φωτογραφίας, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τώρα πρόσθετες πληροφορίες για εκθέσεις μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου που έχει παρέλθει και του χρόνου που απομένει.
 • • Η λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας διαθέτει τώρα εγγραφή «ριπής πριν από τη λήψη».
 • • Άλλαξε η διαδικασία για την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος όταν έχει επιλεχθεί [Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων] για την ισορροπία λευκού.
 • • Άλλαξε το μέγεθος της περιοχής που χρησιμοποιεί η φωτογραφική μηχανή για τη μέτρηση των τιμών για την ισορροπία λευκού [Χειροκίνητη προτοποθέτηση].
 • Εγγραφή Video
 • • Προστέθηκαν οι λειτουργίες επιλογής περιοχής AF [AF ευρείας περιοχής (C1)] και [AF ευρείας περιοχής (C2)].
 • • Άλλαξε η διαδικασία για την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος όταν έχει επιλεχθεί [Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων] για την ισορροπία λευκού.
 • • Άλλαξε το μέγεθος της περιοχής που χρησιμοποιεί η φωτογραφική μηχανή για τη μέτρηση των τιμών για την ισορροπία λευκού [Χειροκίνητη προτοποθέτηση].
 • • Προστέθηκαν οι αναλογίες zoom οθόνης 50% και 200% για χρήση κατά την εγγραφή video.
 • • Ο πίνακας ελέγχου τώρα δείχνει το τρέχον μέγεθος καρέ και την τρέχουσα ταχύτητα καρέ στη λειτουργία video.
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO]:
  • - Προστέθηκαν οι επιλογές εγγραφής video RAW [N-RAW 12-bit (NEV)] και [ProRes RAW HQ 12-bit (MOV)] στη ρύθμιση [Τύπος αρχείου video].
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Εκτεταμένη υπέρβαση δειγματ.].
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Προβολή πλήρους video] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g1 [Προσαρμογή μενού i].
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Γρήγορο AF-ON] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g2 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου].
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Βέλτιστος έλεγχος ISO (λειτ. M)] στη θέση g8.
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Εκτετ. ταχύτητα κλείστ. (λειτ. M)] στη θέση g9.
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Οθόνη πλήρους φωτεινότητας] στη θέση g14.
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Κόκκινη ένδειξη καταγραφής καρέ] στη θέση g17.
 • • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ]:
  • - Προστέθηκε η επιλογή [1080i (διαδοχική)] στη ρύθμιση [HDMI] > [Ανάλυση εξόδου].
 • Οθόνες
 • • Έγιναν αλλαγές στις λειτουργίες οθόνης [Μόνο σκόπευτρο] και [Προτεραιότητα σκοπεύτρου].
 • • Προστέθηκαν δείκτες χρονισμού απελευθέρωσης για τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας.
 • • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Οθ. σκοπ. πολλών καρέ ανά δευτ.] στη θέση d20.
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ]:
  • - Προστέθηκαν οι επιλογές [Lo 1] και [Lo 2] στη ρύθμιση [Φωτειν. σκοπεύτρου] > [Χειροκίνητα].
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Θερμοκρ. αυτόματης απενεργοπ.].
 • Απεικόνιση
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Σύνδεση κίνησης] στη ρύθμιση [Επεξεργασία] στο μενού απεικόνισης «i».
 • • Προστέθηκε η επιλογή [Αποθήκευση διαδοχικών καρέ] στις επιλογές που είναι διαθέσιμενες στο μενού «i» ενώ είναι σε παύση η αναπαραγωγή video.
 • • Οι χρήστες μπορούν τώρα να παραλείπουν όλες τις λήψεις εκτός από την πρώτη σε κάθε ριπή, όταν κάνουν σελιδοποίηση των φωτογραφιών στην προβολή πλήρους κάδρου.
 • Χειριστήρια
 • • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Ταχύτητα επιλ. σημείου εστίασης] στη θέση a14.
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)].
  • - Προστέθηκε στη λίστα των χειριστηρίων στα οποία μπορούν να εκχωρηθούν οι προσαρμοσμένες λειτουργίες με τη χρήση των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων f2 ([Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)]) και g2 ([Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]), ενώ προστέθηκαν οι λειτουργίες [Αποθήκευση θέσης εστίασης] και [Ανάκληση θέσης εστίασης] οι οποίες μπορούν να εκχωρηθούν.
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Εναλ. ρόλων δακτ. εστίασης/ελέγχ.] στη θέση f11 (από τις 20 Απριλίου 2022, αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο με τους φακούς NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Προστέθηκε η επιλογή [Προτίμ. κέντρου υπο-επιλογέα] στη θέση f13.
 • • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ]:
  • - Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται και φορτώνονται χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] τώρα περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τις επιλογές [Διαγ. φωτ. από δύο υποδ.] και [Κριτήρια αναπ. με φίλτρο] στο μενού απεικόνισης.
 • Άλλες αλλαγές
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Τα διαθέσιμα μεγέθη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη χρήση του SnapBridge έκδοση 2.9.0 ή μεταγενέστερη τώρα περιλαμβάνουν και την επιλογή [8 megapixels (4K)] (8 MP (4K)) εκτός από τις υπάρχουσες επιλογές [Original format] (Αρχικό φορμά) και [2 megapixels] (2 MP).
 • • Οι επιλογές που επισημαίνονται στο μενού «i» μπορούν τώρα να επιλέγονται χρησιμοποιώντας το κέντρο είτε του υπο-επιλογέα είτε του πολυ-επιλογέα για κατακόρυφη λήψη.
 • • Τα χειριστήρια στα οποία έχει εκχωρηθεί η επιλογή [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν με αυτήν τη λειτουργία όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω USB με συσκευή που εκτελεί εφαρμογές όπως το NX Tether ή το NX MobileAir.
 • • Έγιναν αλλαγές στην αυτόματη εστίαση για βελτιωμένη αξιοπιστία, παρακολούθηση εστίασης και ανίχνευση θέματος σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονταν οριζόντιες γραμμές σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί στις λειτουργίες P και A.
  • - Ορισμένες φορές το σταμάτημα του διαφράγματος σε τιμή κάτω του f/5.6 έχοντας προηγουμένως επιλέξει [AF-C] για λειτουργία εστίασης και [Εστίαση] για [Επιλ. προτεραιότητας AF-C] απενεργοποιούσε την απελευθέρωση κλείστρου στη λειτουργία λήψης καρέ υψηλής ταχύτητας.
  • - Τα θέματα που κινούνταν αργά ορισμένες φορές δεν ήταν εστιασμένα σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν στη λειτουργία εστίασης [AF-C] με διαφράγματα γρηγορότερα από f/2.8.
  • - Η επιλογή της ρύθμισης [ON] για [Ομαλοποίηση έκθεσης] κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης με περιοδικό χρονοδιακόπτη, όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός χωρίς CPU, προκαλούσε σταδιακή επιδείνωση υπερέκθεσης σε κάθε σειρά φωτογραφιών.
  • - Οι προσπάθειες σύνδεσης σε διακομιστές SFTP που είχαν διαμορφωθεί με χρήση macOS παρουσίαζαν σφάλμα και αποτύγχαναν, εκτός εάν ο κεντρικός φάκελος (home folder) είχε επιλεγεί ως προορισμός.
  • - Όταν οι χρήστες μετέβαιναν από μια συστοιχία προσαρμοσμένων ρυθμίσεων σε μια άλλη, αποθηκεύοντας μια διαφορετική ρύθμιση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a9, [Περιορισμοί λειτουργίας εστίασης], δεν ήταν δυνατή η ανάκληση της ρύθμισης της λειτουργίας εστίασης που ήταν αποθηκευμένη στη δεύτερη συστοιχία. Αντίθετα, η ρύθμιση για την πρώτη συστοιχία συνέχιζε να ισχύει και δεν μπορούσε να αλλάξει.
  • - Η φωτογραφική μηχανή ορισμένες φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν μια φωτογραφία λαμβανόταν έχοντας επιλέξει [Ενεργοποίηση/ON] για την επιλογή [Ανασκόπηση φωτογραφιών] στο [ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ] και για την επιλογή [Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
  • - Τα μηνύματα σε ορισμένες γλώσσες μερικές φορές υπερχείλιζαν την οθόνη.
  • - Εφαρμογές όπως το NX Tether και το SnapBridge εμφάνιζαν λανθασμένες τιμές για το μέγιστο διάφραγμα με ορισμένους φακούς κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης φωτογράφισης.
  • - Ο χρονομετρητής αναμονής σε σπάνιες περιπτώσεις δεν ενεργοποιόταν εκ νέου εάν πατιόταν το κουμπί λήψης λίγο μετά τη λήξη του.
  • - Παρουσιάζονταν τα ακόλουθα προβλήματα στη λειτουργία M εάν ενεργοποιόταν μια επιλογή εκτός από τη [Διατήρηση έκθεσης ανενεργή] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b7 ([Διατήρηση έκθεσης]) στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] όταν είχε επιλεχθεί [OFF] για την επιλογή [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO] στο μενού λήψης φωτογραφιών:
   • ▸ Η επιλογή [Ευαισθησία ISO] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b7 ([Διατήρηση έκθεσης]) έκανε τη φωτογραφική μηχανή λιγότερο ευαίσθητη όταν η ευαισθησία ISO ρυθμιζόταν χρησιμοποιώντας το κουμπί ISO και τους επιλογείς εντολών. Η φωτογραφική μηχανή εμφάνιζε επίσης ευαισθησίες ISO χαμηλότερες από τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή (σε αυτές τις περιπτώσεις, η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή ήταν η ISO 64).
   • ▸ Η επιλογή [Ταχύτητα κλείστρου] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b7 ([Διατήρηση έκθεσης]) έκανε τη φωτογραφική μηχανή λιγότερο ευαίσθητη όταν η ταχύτητα κλείστρου ρυθμιζόταν χρησιμοποιώντας το κουμπί ISO και τους επιλογείς εντολών.
  • - Η αφαίρεση και η αντικατάσταση της κάρτας μνήμης μετά την αντιγραφή της ισορροπίας λευκού από μια υπάρχουσα φωτογραφία χρησιμοποιώντας την επιλογή [Ισορροπία λευκού] > [Χειροκίνητη προτοποθέτηση] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ή στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO] είχε ως αποτέλεσμα η φωτογραφία για την επιλεγμένη προτοποθέτηση να εμφανίζεται ως μια κενή μαύρη εικόνα.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.10 στη 1.11
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που εμπόδιζε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής σε θέματα που εντοπίζονταν κατά την εγγραφή video με επιλεγμένα όλα τα ακόλουθα στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO]:
  • - [Περιοχή εικόνας] > [Επιλ. περιοχής εικόνας]: [DX]
  • - [Λειτ. επιλογής περιοχής AF]: Οποιοδήποτε [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF παρακολούθ. θέματος] και [AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ.]
  • - [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] > [Ανίχνευση θέματος]: Οποιαδήποτε επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή]
 • • Διορθώθηκαν τυπογραφικά λάθη στα ονόματα ορισμένων στοιχείων στην Ομάδα α ([Εστίαση]) του [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] για ορισμένες γλώσσες.
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που έκανε να εμφανίζονται οριζόντιες ρίγες μέσα σε κύκλο στο κέντρο των φωτογραφιών που λαμβάνονταν με προσαρτημένο ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ Ζ TC-1.4x ή ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ TC-2.0x σε έναν φακό NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S και έχοντας ενεργοποιήσει μια επιλογή εκτός από [Απενεργοποίηση] για την επιλογή [Έλεγχος βινιέτας] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (από την έκδοση firmware «C» 1.10).
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα (από το firmware «C» έκδοση 1.10):
  • - Η χρήση στοιχείων μενού που είχαν μόνο τις επιλογές [ON] και [OFF] ορισμένες φορές αλλοίωνε την οθόνη μενού όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός που υποστήριζε την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a14 ([Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF]) στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - Τα χρώματα στο HLG ή το N-Log δεν προσαρμόζονταν σωστά για να εμφανιστούν στο σκόπευτρο όταν επιλεγόταν [ON] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g8 ([Προβολή υποβοήθησης]) στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.00 στη 1.10
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Αυξήθηκε η διάρκεια ριπής για φωτογραφίες διπλού φορμά (NEF/RAW + JPEG ή JPEG + JPEG) που τραβήχτηκαν σε 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) στη λειτουργία συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας.
  • Έκδοση firmware «C» 1.00:
   • - NEF/RAW (υψηλή απόδοση★) + Βασική JPEG (μεγάλη): Περίπου 3 δευτερόλεπτα *
   • - JPEG Υποδ. 1 - JPEG Υποδ. 2 (Υποδοχή 1: Βέλτιστη JPEG (μεγάλη) – Υποδοχή 2: Βασική JPEG (μικρή)): Περίπου 3 δευτερόλεπτα *
  • Έκδοση firmware «C» 1.10:
   • - NEF/RAW (υψηλή απόδοση★) + Βασική JPEG (μεγάλη): Περίπου 8 δευτερόλεπτα *
   • - JPEG Υποδ. 1 - JPEG Υποδ. 2 (Υποδοχή 1: Βέλτιστη JPEG (μεγάλη) – Υποδοχή 2: Βασική JPEG (μικρή)): Περίπου 8 δευτερόλεπτα *

  * Η διάρκεια της ριπής που μπορεί να ληφθεί πριν μειωθεί η ταχύτητα προώθησης καρέ. Τα στοιχεία είναι τιμές αναφοράς που λαμβάνονται μέσω εσωτερικών μετρήσεων που πραγματοποιούνται με χρήση φακού NIKKOR Z 50mm f/1.8 S και κάρτας μνήμης ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. Η διάρκεια ριπής θα μειωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν:

  • - Έχει επιλεχθεί [Εφεδρική] για [Ρόλος κάρτας - Υποδοχή 2] ή
  • - Έχει επιλεχθεί [ON] για [Αυτόμ. έλεγχος παραμόρφ.].
 • • Οι επιλογές με επισήμανση στη λίστα [Κριτήρια αναπ. με φίλτρο] του [ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ] πλέον μπορούν επίσης να επιλεγούν και να αποεπιλεγούν πατώντας δεξιά τον πολυ-επιλογέα.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που εμπόδιζε τις προαιρετικές μονάδες φλας SB-5000 να συγχρονιστούν με το κλείστρο όταν ίσχυαν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • - Είχε επιλεχθεί ταχύτητα κλείστρου γρηγορότερη από την ταχύτητα συγχρονισμού φλας με ενεργοποιημένη την επιλογή [1/200 δ (Αυτόματο FP)] ή [1/250 δ (Αυτόματο FP)] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 [Ταχύτητα συγχρον. φλας] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - Η μονάδα SB-5000 ελεγχόταν μέσω ραδιοκυματικού AWL χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 ή WR-R11a συναρμολογημένο στη φωτογραφική μηχανή.
  • - Η μονάδα φλας ήταν συναρμολογημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής.
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Η χρήση στοιχείων μενού που είχαν μόνο τις επιλογές [ON] και [OFF] ορισμένες φορές αλλοίωνε την οθόνη μενού όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός που υποστήριζε την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a14 ([Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF]) στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - Τα χρώματα στο HLG ή το N-Log δεν προσαρμόζονταν σωστά για να εμφανιστούν στο σκόπευτρο όταν επιλεγόταν [ON] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g8 ([Προβολή υποβοήθησης]) στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε [Έκδοση firmware] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για να εμφανίσετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 4. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «C» 5.00 της Z 9
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές Z 9
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «C» 1.00–4.10
Όνομα αρχείου Z_9_0500.bin
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κάντε λήψη του παρακάτω αρχείου firmware στον υπολογιστή σας.
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε το ληφθέν αρχείο firmware στον υπολογιστή σας.
  • Z_9_0500.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 2. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «Z_9_0500.bin» σε μια κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε το firmware στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο στον ριζικό κατάλογο.
 3. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην Υποδοχή 1 στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 4. Επιλέξτε [Έκδοση firmware] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 5. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 6. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Σημείωση: Η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη στην ενότητα «BSD License (NVM Express Driver)».

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  Z_9_0500.bin
  (Περίπου 95.16 MB)

 • Λήψη

  Z_9_0500.bin
  (Περίπου 95.16 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.